بخشی از مقاله

مقدمه
با وجود پيشرفتهاي شگفت انگيز دانش پزشكي، شماري از بيماريها از جمله كمردرد هنوز به صورت يك معما باقي مانده اند. تقريباً 80 درصد جمعيت جهان در طول زندگي خود به نحوي از كمردرد رنج مي برند پس از سردرد، درد ناحية كمر شايعترين ناراحتي در جوامع كنوني است. امروزه كمردرد وعلاوه بر ايجاد ناراحتي هاي فردي سبب كاهش ظرفيت كاري،‌ اتلاف وقت،

غيبت از كار، افزايش هزينه هاي بهداشتي- درماني و زيانهاي اقتصادي ناشي از پرداخت دستمزد به افراد مصدوم مي شود. اكثر متخصصين پزشكي بر اين باورند كه ماهيت 70 درصد كمردردها مكانيكي (ناشي از عدم تحرك) است و از شرايط نامناسب كار، وضعيت نادرست بدن و عوامل محيطي ناشي مي شود از سوي ديگر، معلوليتهاي ناشي از ضايعات كمري شايعترين و در عين

حال مهمترين عامل ايجاد محدوديتهاي حركتي در گروههاي زير 45 سال است اين معلوليتها از آنها به وجود مي آيد كه بيمار مبتلا به فتق ديسك مهره هاي كمر مي شود و به دليل فشار ديسك كه اعصاب نخاعي دچار فلج اندام تحتاني مي گردد كمردرد يكي از عوامل ناتواني افراد بين 45 تا 65 سال مي باشد.

كمردرد و علل بروز آن
كمردرد يكي از پيديده هاي ناخوشايند انسان در جوامع امروزي است شتاب زندگي ماشيني، انسان را گرفتار عوارض بي شماري ساخت كه كاهش تحرك و بروز ضايعت عضلاني- اسكلتي، يكي از عواقب آن به شمار مي آيد در ميان ضايعات مذكور كمردرد از همة شايعتر است به طوري كه كسي را مي توان يافت كه در طول زندگي خود حداقل يك بار كمردرد را تجربه كرده باشد در بعضي بيماران، كمردرد پس از مدتي بر طرف مي شود و در برخي ديگر ناتواني ها و معلوليتهاي طولاني، بر جاي مي گذارد.


به طور كلي هر عاملي كه موجب آسيب هر يك از بخش هاي ستون فقرات كمري شود كمر درد را به دنبال خواهد داشت به بيان بهتر عوامل متعددي در ايجاد كمردرد نقش دارد كه از آن جمله مي توان از بلند كردن اجسام سنگين، حمل نادرست اجسام، ضربه ها، انجام فعاليت هاي طولاني

، چاقي، رانندگي هاي طولاني، تصادفات فشار ناشي از كار، حركت ناگهاني و كنترل نشده، وضعيت هاي نادرست و غير طبيعي بدن، گرفتگي و اسپاسم عضلاني بيماريهاي روماتيسمي،‌ بيماريهاي استخواني، ضايعات مادرزادي مهره ها، آرتروز،‌ فتق ديسك بين مهره اي كاهش تحركت مهره‌ها، فشارهاي رواني، ترس، نگراني، اضطراب، و ضعف عضلات پشت كمر، نام برد. امروزه متخصين پزشكي كمردرد را بر اساس علل آن، به سه گروه تقسيم كرده اند:
1) كمردردهاي التهابي 2) كمردردهاي مكانيكي 3) كمردردهاي ارگانيك


كمردردهاي التهابي
علت اين گونه كمردردها، بروز التهابهاي موضعي يا عمومي در ساختمان هاي اطراف مهره مي باشد به طور معمول بيماران مبتلا به كمردردهاي التهابي از درد سوزش ناحيه كمر شكايت دارند. و قادر به تحرك يا تغيير وضعيت تند نيستند و در مرحله التهابي انجام حركت هاي ورزشي نامناسب سبب تشديد درد كمر مي شود لذا تجويز حركات ورزشي مناسب در اين دوره از اهميت زيادي برخوردار است.


كمردردهاي مكانيكي
كمردردهاي مكانيكي از شايعترين نوع كمردردها مي باشد اين گونه دردها هنگامي ايجاد مي شوند كه مفاصل در وضعيت نامناسب قرار گيرند به اين حال بافت نرم آنها نظير (كپسول مفصلي، رباط، عضله ، تاندول و...) تحت كشيدگي زياد قرار گرفته، دردناك مي شوند. دردهاي مكانيكي معمولاً عمل طبيعي ستون مهر ها، ديسك بين مهره اي و بافت نرم اطراف را دچار اختلال مي سازد و در حال حاضر نظر اكثر متخصصين پزشكي و فيزيوتراپي بر اين است كه ورزش- درمان و اصلاح وضعيت هاي نادرست بدن است بهبود اين گونه كمردردها مي شود.
كمردردهاي ارگانيك


كمردردهاي ارگانيك، ضايعاتي هستند كه در اثر اختلالات مادرزادي ستون فقرات نظير عدم تشكيل كامل مهره ها در دوران جنيني به وجو مي آيند. علاوه بر اين در مواردي نيز در احشاء شكمي مانند كليه ها، دستگاه تناسلي، دستگاه گوارشي و... به ستون مهره ها منتقل شده به صورت كمردرد بروز مي كند به اين گونه موارد، ورزش در درمان مبتلايان به كمردرد مفيد واقع نمي شود لذا توصيه مي شود كه قبل از تشخيص دقيق علت كمردرد، از انجام حركات ورزشي خود داري كنيد.
پيشگيري از كمردرد


مهمترين مواردي كه در پيشگيري از كمردرد و (عود آن) مؤثرند از اين قرارند:
- از انجام حركت ها ناگهاني، خشن و تند بر سبب وارد آمدن فشارهاي زياد به ستون مهره ها مي شود خودداري نماييد.
- از حفظ يك وضعيت به مدت طولاني پرهيز كنيد
- سعي كنيد وضعيت صحيح بدن را در همه حال حفظ كنيد
- از نگه داشتن ستون فقرات در وضعيت هاي نادرست بپرهيزيد
- از بلند كردن اجسام سنگين و حمل آنها به تنهايي خودداري كنيد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید