دانلود مقاله نحوه عملکرد موشکهای کروز

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نحوه عملکرد موشکهای کروز

عنوان صفحه
آشنایی با سری موشکهای هاک ۲
موشک سطح به هوای میانبرد هاک……………………………….. ۲
تاریخچه طراحی و ساخت موشک هاک …………………………. ۳
اجزای تشکیل دهنده سیستم پدافندموشکی هاک……….. ۳
مراحل مختلف گسترش و بهینه‌سازی موشک هاک ………… ۵

مشخصات عمومی موشک هاک………………………………………… ۹
مشخصات عمومی رادار HPI در سیستم موشکی هاک ۱۴
مشخصات عمومی رادار ROR در سیستم موشکی هاک ۱۶

آشنایی با سری موشکهای هاک
موشک سطح به هوای میانبرد هاک (MIM-23

HAWK) ساخت شرکت آمریکایی(Raytheon) است. Hawk مخفف Homing All the Way Killer می‌باشد. هدف ابتدایی از طراحی این موشک نابود کردن هواپیماهای دشمن بود که با توسعه این موشک، از آن در نابود کردن موشکهای دیگر هم استفاده می‌شد . این موشک در سال ۱۹۶۰ وارد خدمت گردید اما باتوجه به برنامه‌های مختلف و متنوع بهینه‌سازی و توسعه که بر روی آن پیاده شده،‌این موشک هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. توسعه و بهینه‌سازی‌های مختلف روی موشک هاک عاقبت به ساخت سیستم دفاع موشکی پاتریوت (MIM-104 Patriot ) منجر شد . از سال ۱۹۹۴ جایگزینی موشک هاک با نمونه‌های دیگر با توجه یگان عملیاتی و ماموریت‌های آن یگانها در ارتش آمریکا شروع گردید و در سال ۲۰۰۲ موشک موفق هاک رسما از خدمت در ارتش آمریکا بازنشسته شد . آخرین یگان استفاده‌کننده از موشک هاک، یگان تفنگداران دریایی آمریکا(US Marine Corps ) بودند که موشک دوش پرتاب FIM-92 Stinger را جایگزین موشک هاک کردند

. این موشک همچنان در خارج از آمریکا و در کشورهای اروپای غربی و ژاپن تولید می‌شود . موشک هاک در جنگهای مختلفی شرکت کرده و بنا بر آمار اعلام شده تا کنون ۴۰ هزار فروند از این موشکها ساخته شده است. درصد اطمینان کارایی این موشک در نمونه‌های ابتدایی ۵۶% و درآخرین نمونه ها ۸۵% بوده است.

۱-تاریخچه طراحی و ساخت موشک هاک :
کار طراحی و ساخت سیستم موشکی هاک از سال۱۹۵۲ شروع شد و جزیی از طرح ارتش آمریکا برای ساخت یک موشک میانبرد سطح به هوا با سیستم هدایت نیمه فعال راداری گردید. در سال۱۹۵۴ قرارداد ساخت لانچر این موشک با شرکت نورثروپ و قرارداد ساخت رادار و سیستم کنترل آتش و موشک با شرکت ریثون پیمانکار اصلی پروژه بسته شد . اولین نمونه موشک ساخته شده این طرح به اسم (XSAM-A-18 ) با موتور XM3 در ژوئن ۱۹۵۶ ساخته شد . جولای۱۹۵۷ نمونه کامل شده ارائه گردید اما پس از مدت کمی با روشن شدن معایب این مدل از موتورها، از موتورهای آیروجت (Aerojet M22E7) بجای مدل قبلی استفاده شد

که این مدل هم نا‌مطمئن نشان داد و با موتورهای اصلاح شده آیروجت (M22E8 ) جایگزین گردید. نمونه ابتدایی موشک هاک در سال۱۹۵۹ در اختیار ارتش آمریکا قرار گرفت و از سال۱۹۶۰ به طور رسمی در اختیار تفنگداران نیروی دریایی آمریکا(US Marine Corps) قرار گرفت. پیچیدگی زیاد سیستم پدافند موشکی هاک و استفاده از سامانه‌های الکتریکی در این سیستم باعث شد این سیستم پدافندی قادر به فعالیت مستمر بیش از ۴۳ ساعت نباشد اما این مدت در نمونه‌های بهینه‌سازی شده موشک هاک به ۱۳۰الی۱۷۰ ساعت و در آخرین نمونه‌ها به ۳۰۰ الی۴۰۰ ساعت افزایش داده شده است.

۲-اجزای تشکیل دهنده سیستم پدافندموشکی هاک
(PAR (Pulse Acquisition Radar
به معنای رادار هدفیاب پالسی (ضربانی و چرخشی) است. آنتن گیرنده این رادار با سیکل ۲۰ دور در دقیقه چرخیده و برای شناسایی اهداف در ارتفاع زیاد و متوسط استفاده می‌شود.
CWAR (Continuous Wave Acquisition Radar)به معنای رادار هدفیابی با امواج پیوسته و از نوع رادارهای جستجو گر داپلر است و از سیستم پالسی استفاده می‌کند که آنتن گیرنده آن رادار سیکل چرخش ۲۰ دور در دقیقه داشته و برای شناسایی اهداف در ارتفاع کم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

PI ( High Power Illuminator doppler Radar)
رادار قدرتمند ایلومینیشن داپلر بوده و برای ردگیری اهداف و موشکهای هدایت شونده مورد استفاده می‌شود.
ROR (Range Only Radar)
این سیستم از رادار پالس داپلر با استفاده از طول موج کی (K-band) برای تعیین برد و مسافت و ارتفاع استفاده می‌کند و وقتی که دیگر سیستمها به دلیل جنگ الکترونیک و یا انجام وظایف دیگر قابل استفاده نباشند، مورد استفاده قرار میگیرد.
ICC (Information Coordination Central)
به معنای مرکز هماهنگی اطلاعات بوده و وظیفه جمع آوری اطلاعات قسمتهای مختلف سیستم را بر عهده دارد و این اطلاعات رادر اختیار مرکز کنترل خودکار(BCC) قرار می‌دهد.

BCC (Battery Control Central)
به معنای مرکز کنترل خودکار است و وظیفه پردازش اطلاعات ارسالی قسمتهای مختلف سیستم رابر عهده دارد.
AFCC (Assault Fire Command Console)
به معنای یگان فرماندهی آتش است و برای هدایت مرکز BCC از راه دور مورد استفاده قرار می‌گیرد و به وسیله آن می‌توان با یک سیستم CWAR و یک سیستم HPI و سه لانچر پرتاب کننده موشک( ۹ موشک در مجموع) را کنترل و هدایت کرد.

(Launcher Section Controls) LSC
به معنای بخش کنترل کننده پرتاب کننده موشک است .

SEA
جنراتور ۵۶ کیلووات که معمولا از ۶ عدد از آن در یک سیستم برای تولید انرژیاستفاده می‌شود.

۳-مراحل مختلف گسترش و بهینه‌سازی موشک هاک

۱-۳-اولین طرح بهینه‌سازی موشک هاک ( HAWK/HIP) و ساخت نمونه(I-Hawk)
موشک هاک مدل I-Hawk یا (Improved Hawk) موشک هاک بهینهسازی و اصلاح شده است. به دلیل مشکلات سیستم هاک در شناسایی اهداف در هنگام وجود اهداف زیاد و شناسایی اهداف در ارتفاع کم در کنار مشکلات موشک هاک در نابود کردن اهدافی که در نزدیکی زمین و ارتفاع خیلی پایین حرکت می‌کنند طرح بهینه‌سازی موشک هاک یا همان (I-Hawk ) آغاز شد.

این طرح بخشی از برنامه‌های بهینه سازی موشک هاک به اسم طرح ( HAWK/HIP) بود که همه‌ی موشکهای هاک تولید شده باید با این برنامه بهینه سازی می‌شدند تا معایب قبلی آنان برطرف شود .

تغییرات اعمال شده برروی موشک هاک در این طرح شامل موارد زیر بود :
– افزودن یک مرکز پردازشگر دیجیتال برای پردازش اطلاعات دریافت شده از اهداف و رهگیری بهتر اهداف، که با آن ناکارامدی و اشتباه سیستم هاک در برابر وجود اهداف زیاد برطرف شد. این پردازشگر امکان تحلیل و ارزیابی میزان خطر هر یک از اهداف را به سیستم هاک می‌داد.
– سر جنگی بزرگتر و موتورهای کوچکتر و قدرتمندتر به همراه سیستم هدایتی پیشرفته.

– جایگزینی سیستم‌های PAR/CWAR/HPI/ROR هم با نمونه‌های بهینه‌سازی شده و پیشرفته‌تر.
اولین نمونه بهینهسازی شده از موشک هاک (I-Hawk) در اکتبر سال ۱۹۷۲ وارد خدمت شد و تمامی سیستمهای هاک موجود در ارتش آمریکا تا سال ۱۹۷۸ با این طرح بهینه سازی شدند .

۲-۳-دومین طرح بهینه‌سازی موشک هاک( HAWK/PIP) و ساخت نمونه‌های مختلف از موشک هاک
در سال۱۹۷۳ آمریکا طرح گسترده (Product Improvement Plan) HAWK/PIP را در چندین فاز و برای ساخت نمونه‌های جدیدتر و پیشرفته‌تر موشک هاک که دارای قابلیتهای بیشتری باشند، آغاز کرد. این طرح عمدتا برای گسترش قابلیتهای موشک هاک با تاکید بر روی تجهیزات زمینی این سیستم بود.

• فاز اول: این مرحله در سال ۱۹۷۳ شروع شد و شامل استفاده از رادار پالس داپلرAN/MPQ-55 در سیستم CWAR بود. سیستم CWAR پس از بهینه‌سازی و اصلاح به ICWAR تغییر نام داد و رادار AN/MPQ-50 در سیستم PAR نیز با افزودنMTI (Moving Target Indicator) که یک صفحه نمایشگر دیجیتال برای نشان دادن و ثبت کردن حرکت اهداف، بهبود یافت. سیستمهای هاک بهینه‌سازی شده فاز اول در سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ وارد خدمت شدند .

• فاز دوم : این مرحله که از سال ۱۹۷۸ شروع شد، شامل جایگزینی رادار AN/MPQ-57 در سیستم HPI به جای رادار قدیمی AN/MPQ-46 بود. اما مهمترین تغییر صورت گرفته در این فاز حذف لامپهای خلا در سیستمهای الکترونیکی و جایگزینی مدارات جامد مدرن به جای آن بود .

اضافه کردن یک سیستم چشمی(اپتیکی) ردگیری هدف به سیستم پدافنی موشکی هاک نیز از دیگر تعییرات این فاز بود. سیستم جدید ردگیری هدف با چشم یا optical TAS از یک سیستم الکترو-اپتیکی (تلویزیونی) مدل OD-179/TVY برای قرار دادن یک سیستم شناسایی و ردگیری جدید هدف برای اپراتور سیستم پدافندی هاک استفاده می‌کرد و در موقعی که سیستمهای دیگر به علت جنگ الکترونیک قابل استفاده نبودند، کاربرد داشت. موشکهای هاک این نمونه مابین سالهای ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶ وارد خدمت شدند .

• فاز سوم : تاکید بیشتر این مرحله که از سال۱۹۸۳ شروع شد بر روی بهینه سازی سیستم‌های موجود با استفاده از سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتری بود . در این فاز رادار سیستم CWAR با نمونه قدرتمند AN/MPQ-62 با توانایی جستجوی تک سیگنال اهداف عوض شد. رادار AN/MPQ-61 سیستم HPI برای افزایش قدرت درگیری همزمان سیستم پدافند موشکی با اهداف در ارتفاع پایین بهینه‌سازی گردید. این رادار امکان فعالیت مطمئن سیستم هاک را در هنگام وجود تعداد زیادی از اهداف در ارتفاعات کم، فراهم می‌کرد . سیستم ROR نیز در این مرحله از بهینه‌سازی به علت عدم نیاز حذف شد . موشکهای هاک این نمونه از سال ۱۹۸۹ وارد خدمت شدند.

۳-۳-طرحهای موازی ۳ فاز اولیه طرح ( HAWK/PIP) برای توسعه و بهینه سازی موشک هاک
طرحهایی دیگر هم موازی این ۳ مرحله برای بهینه سازی و گسترش موشک هاک وجود داشتند اما به علت اینکه بیشتر جنبه تحقیقاتی داشتند، عملی نشدند. این طرحها شامل موارد زیر بودند:
– طرح افزایش اطمینان از کارایی موشک هاک: طرح Missile Restore Reliability در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ در دست تحقیق بود و با موفقیت نیز به اتمام رسید.

– طرح مقاوم سازی موشک هاک در برابر جنگ الکترونیک: این طرح که جزیی از طرح افزایش اطمینان از کارایی موشک هاک (MRR) بود، امکاناتی را برای مقابله با جنگ الکترونیک (ECM) به سیستم پدافندی هاک اضافه کرد. دلیل اصلی این طرح ساخت سیستم جنگ الکترونیک (ECM) توسط شوروی در مدلهای مختلف و نصب بروی هواپیماهای این کشور و نصب مدل مدل SPS-141 بروی هواپیماهای سوخو۲۲ عراق بود که باعث انحراف و بیاستفاده شدن سیستم‌‌های پدافندی هاک مدل بی(MIM-23 B) ایران شده بود. در موشکهای هاک مدل C و E این مشکل برطرف شد.

• از چهارم :این طرح در میانههای راه توسط ارتش آمریکا و تفگنداران نیروی دریایی آمریکا رها شد و هیچ وقت هم به اتمام نرسید. این فاز شامل مراحل زیر بود:
– ساخت رادار بسیار قدرتمند و دقیق برای سیستم CWAR برای شناسایی اهداف بسیار کوچک و هواپیماهای بدون سرنشین .

– سیستم ضد تششعات اتمی(Anti-radiation)

– موتورهای پیشرفته‌تر برای موشک هاک

– بهینه‌سازی سیستم ردگیری الکترواپتیکال

– بهینه‌سازی سیستم کنترل آتش و فرماندهی

– بهینه‌سازی سیستم حمل و نقل موشک هاک
• فاز چهارم طرح با نام هاک۲۱ : این مرحله از بهینهسازی موشک هاک بوسیله کشورهای هم پیمان آمریکا یا همان ناتو انجام گرفت . سیستم پدافندی فوق پیشرفته هاک۲۱ یک سیستم مدرن و با کارایی خیلی بیشتر از موشکهای هاک ساخته شده در فاز سوم طرح بهینه‌‌سازی موشک هاک بود. در سیستم هاک ۲۱ سیستمهای راداری PAR و CWAR حذف و به جای ان از راداراهای مراقبت MPQ-64 استفاده شد. این رادار فوق پیشرفته ساخت شرکت نروژی کانگزبرگ برای سیستم کنترل آتش موشک هاک است که با سفارش نروژ طراحی و ساخته شده بود .

این مدل از موشک هاک یک سرجنگی چند تکه با قدرت انفجاری زیاد دارد که میتواند با انفجار خود اهداف موجود در نزدیکی خودش رو نابود کند. این مدل موشک هاک امکان رهگیری و نابود کردن موشکهای بالستیک کوتاه برد را هم دارا می‌باشد. . رادار MPQ-61 مورد استفاده در سیستم HIP این نمونه از موشک هاک امکان پوشش دادن مناطق راداری زیر منطقه دید ررا هم دارد.

۴-مشخصات عمومی موشک هاک:
موشک هاک به شکل استوانه باریک و کشیده با چهار بال دلتایی شکل است که از انتها تا میانههای موشک امتداد دارند . موشک هاک ای (MIM-23A) 5.08 متر طول و قطر ۳۷ سانتی متر داشته و طول بالها هم ۱٫۲۱ متر است. وزن نمونه ابتدایی موشک هاک ۵۴۸ کیلوگرم شامل یک سر جنگی۵۴ کیلوگرمی می‌باشد.

حداقل برد این موشک ۲ کیلومتر و حداکثر برد عملیاتی آن هم ۲۵ کیلومتر است که قابلیت نابود کردن اهدافی با ارتفاع ۶۰ متر تا ۱۱ کیلومتر از سطح زمین را داراست . موشکهای هاک بی تا ام (MIM-23 B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M) طول۵٫۰۳ متر و قطر ۳۷ سانتی متر دارند و وزن انها هم ۶۳۸ کیلوگرم شامل سر جنگی ۷۵ کیلوگرمی است و میتوانند اهدافی را در محدوده ۱٫۵ تا ۳۵ کیلومتری در ارتفاع۶۰ متر تا ۱۸ کیلومتر مورد حمله قرار دهند . موشکهای هاک مدل بی تا ام سرعتی در حدود ۵۰۰ متر در ثانیه و قابلیت انفجار سر جنگی به وسیله هدایت رادیویی را دارند. در ضمن این موشکها مجهز به جستجو گر نیمه فعال هستند و تا ۱۵ جی هم میتوانند فشار را تحمل کنند.

۱-۴-موشک هاک MIM-23A :
این مدل نمونه اصلی موشک هاک است، با سر جنگی۵۴ کیلوگرمی که به دلیل کارایی کم خیلی زود از خدمت خارج شد
۲-۴-مشخصات موشک هاک MIM-23B :
در این نمونه از سر جنگی۷۴ کیلوگرمی و سیستمهای هدایتی کوچکتر و پیشرفتهتر به همراه موتور جدید M112 استفاده شده و موتورهای M112 در زمان ۵ ثانیه به حداکثر سرعت خود میرسیدند(۵۰۰ متر بر ثانیه) و تا ۲۱ ثانیه می‌توانند به این سرعت ادامه بدهند. وزن این موتور۳۹۵ کیلوگرم بود که ۲۹۵ کیوگرم آن مربوط به وزن سوخت است.

این موشک امکان حمله به اهدافی در محدوده ۱٫۵ تا ۴۰ کیلومتر و در ارتفاع ۶۰ متر تا ۲۰ کیلومتر را دارد. این نمونه از موشک هاک از سال۱۹۷۱ وارد خدمت شد و تا سال۱۹۷۸ تمامی نمونههای موشک هاک مورد استفاده در ارتش امریکا با این نمونه بهینهسازی شده بودند و تقریبا همه موشکهای هاک ایران از این نمونه (MIM-23B) هستند.

۳-۴-مشخصات موشک هاک MIM-23C :
در سال ۱۹۸۲ معرفی شد و همان نمونه موشک هاک بی (MIM-23B)است که به امکانات مقابله با جنگ الکترونیکKDC (ECCM) مجهز شده بود .
۴-۴-مشخصات موشک هاک MIM-23D :
این مدل همان موشک هاک سی (MIM-23C) است که تغییرات و بهینهسازیهای اعلام نشدهای روی آن انجام گرفته است. نکته مبهم در مورد نمونههای C و D خدمت و خروج از خدمت همزمان هر دو نمونه با هم است چرا که اگر نمونه D پیشرفتهتر بود باید جایگزین نمونه C میشد ولی احتمالا موشک هاک نمونه دی(MIM-23C) به سیستمهای هدایتی دقیقتر با قابلیت مقابله بیشتر با جنگ الکترونیک و شگردهای جدید جنگ الکترونیک شوروی بود که توسط عراق در جنگ ایران مورد استقاده قرار گرفته بود

۵-۴-مشخصات موشک هاک MIM-23E/F :
این نمونه از موشک هاک را نمونه تخصصی موشک هاک برای نابودی اهداف در ارتفاع کم میدانند که از بهینهسازی موشکهای هاک مدل C و D ساخته شده و از سیستمهای جدیدتر هدایتی استفاده میکند. البته از تواناییهای حمله به اهداف در ارتفاع متوسط و زیاد این نمونه از موشک چیزی کم نشده است. این نمونه از موشک هاک در سال۱۹۹۰ وارد خدمت شد.

۶-۴-مشخصات موشک هاک MIM-23G/H :
در این نمونه از بدنه جدید برای موشک هاک استفاده شد و از سال۱۹۹۵ وارد خدمت گردید.

۷-۴-مشخصات موشک هاک MIM-23K/J :
نمونه تخصصی موشک هاک برای مقابله با موشکهای بالستیک است. تفاوت این نمونه از موشک هاک با نمونههای قبلی در استفاده از سر جنگی و چاشنی جدید (Anti-TBM) برای این مدل از موشک هاک می‌باشد. این نمونه از موشک هاک قابلیت حمله به اهدافی در ارتفاع ۲۰ کیلومتری در محدوده ۴۵ کیلومتری را دارد و بیشتر برای مقابله با موشکهای بالستیک مورد استفاده قرار میگیرد. این نمونه از سال۱۹۹۴ وارد خدمت شد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد