بخشی از مقاله

چکیده

یکی از مولفه های مهم و تاثیر گذار در معماری انرژی هست.خلق راهکار معماری اقلیمی(ایده های نو و متفاوت) نیازی به مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از فن اوری پیچیده نیست . با شناخت قوانیین مربوط به باد و اثار به جا مانده از ان درمعماری می توان از جریان باد در سه عرصه تهویه طبیعی ساختمان،خنک سازی محیط ساختمان و همچنین کنترل بادهای نامطلوب بهره گرفت تهویه به روش طبیعی یکی از شاخصه های کاربردی استفاده از جریان باد است یکی از بهترین و ارزانترین را های تهویه یا ایجاد جریان طبیعی هوا در داخل ساختمان صورت می گیرد در گذشته تهویه طبیعی جز جدانشدنی طراحی ساختمان سنتی به کا رفته اما امروزه به لحاظ تراکم زیاد فضای ساخت در کنار هم این امر نادیده گرفته شده است. از ان جایی که در سالهای اخیر استفاده از تجهیزات صنعتی تهویه مطبوع به خصوص تکنولوژی های تولید هوای مناسب با استفاده از الگوی معماری اپارتمانی رشد بسیاری داشته است لازم است با نگاه رویکردی اجرایی و کاربردی به الگوی مناسب تامین هوای مطبوع در روشهای معماری سنتی ایرانی که روش های پایدار غیر فعال می باشد به شکلی سازگار با معماری معاصر به طور کار امد احیا شود.در این مقاله ضمن بررسی نحوه استفاده از تهویه طبیعی در معماری سنتی بر چگونگی و جا نمای عناصر موثر در تهویه همچون پنچره ها جهت استفاده از انرژی باد و تهویه مناسب و سازگاری ویا معماری معاصر ساختمان در شهر های بزرگ با کارایی بالاتر برای ایجاد تهویه طبیعی در معماری امروزه پیشنهاد شده و در پایان راهکاری موثر برای خانه های جدیدبیان شده است

کلمات کلیدی: "باد " تهویه " بهینه سازی" انرژی"


البته با نصب تور سیمی ر زی بر روی بادگیر، مقداری از مشکلات حل می شود.

قابل ذکر است که حسن فتح ی، معمار نام ی مصر در داخل کانال بادگری هایی که برای ساختمان ها یش طراحی نموده، از یک فواره،

یک پمپ آب کوچک، چند ورق حلب ی سوراخ دار و یک تشت آب
استفاده نموده است. در مواقعی که جریان باد گرم و ای

خشک باشد و ایهنگامی که دارای مقداری گرد و غبار است، پمپ آب را روشن می کنند و آب فواره بر روی ورق های حلبی و نهاتاًی به داخل تشت آب م ی ریزدو سپس مجدداً ا ین آب از طر یق پمپ به فواره منتقل می شود و بد ین ترتیب نه تنها هوا خنک و مرطوب می گردد، بلکه مقداری از گرد و غبار آن نزی کاسته می شود.

انرژی تجدید پذیر و ضرورت توسعه آن
"امروزه بحران های سیاسی اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی نگرانی های زیست محیطی باران های اسیدی گرمایش جهانی ازدحام جمعیت رشد اقتصادی و ضریب مصرف همگی مباحث جهان مشمولی هستند که گستردگی تمام فکر اندیشمندان را در یافتن رهکارهای مناسب در حل مناسب معضلات انرژی در جهان به خصوص بحران های زیست محیطی به خود مشغول داشته است. دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدید انرژی برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن رابطه مستقیمی بر قرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی وافزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود. خوشبختانه، بیشتر کشورهای جهان به اهمیت و نقش منابع مختلف انرژی ،به ویژه انرژی های تجدید پذیر(نو)در تامین نیازهای حال و آینده پی برده و به طور گسترده ،در توسعه بهره بردار از این منابع لایزال، تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری های اصولی می کنند . در کشور ما نیز با توجه به نیاز روز افزون به مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی فسیلی ،ضرورت حفظ محیط زیست ،کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تامین سوخت برای نقاط و روستاهای دور افتاده استفاده از انرژی های نو همچون باد،خورشید،هیدروژن،زیست توده،زمین گرمایی میتواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. در بین انرژی های تجدید پذیر، انرژی باد یکی از اقتصادی ترین منابع انرژی در تولید برق است که آلودگی محیط زیست را در پی نداشته و پایان

ناپذیر نیز هست . از جمله مزایای بهره برداری از انرژی باد می توان به موارد ذیل اشاره نمود : عدم نیاز به سوخت های فسیلی جهت توربین های بادی ،رایگان بودن انرژی باد ،کمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد نسبت به انرژی های فسیلی ، افزایش قابلیت اطمینان در تولید انرژی،عدم آلودگی محیط زیست نسبت به سوختهای فسیلی ، عدم نیاز به آب، عدم نیاز به فضای زیاد ، قدرت مانور زیاد جهت بهره برداری در هر ظرفیت و اندازه (از چند وات تا چندین مگا وات)" .

ویژگی جریان باد

برای آشنایی با ویژگی های باد و روش های کنترل آن در معماری اقلیمی، ابتدا لازم است با قوانین حاکم بر آن آشنا شویم و سپس به

بررسیِ تاثیرات آن بر محیط و فضاهای معماری بپردازیم
قوانین حاکم بر جریان باد

برای کنترل باد در مراحل طراحی معماری و طراحی شهری، داشتن اطلاعات کافی در زمینه ی سرعت و وضعیت آن ضروری است . هر چند سرعت و جهت باد در سطح بافت، معابر و حتی داخل ساختما نها، به سرعت و جهت باد محلی بستگی دارد، ولی گاهی به شدت تحت تأثیر ویژگی های طبیعی و معماری محیط قرار م ی یگیرد و تغییر میکند
تغییر جهت

باد در برخورد با موانع، تغییر جهت می دهد، ولی پس از ط ی مسافتی، به مسیر اصلی خود باز می گردد. این امر تابع شکل و ابعاد موانع است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید