دانلود مقاله هیدراتهای کربن و ساکاروز در تغذیه انسان

word قابل ویرایش
59 صفحه
6700 تومان

۳۷۰۱۸طوقه خاک و گل و خاشاک که چغندر را همراهی می کنند برای فرایند تولید زیان آور می باشند . کیفیت فیزیکی و ظاهر ی چغندر مارک چغندر ( موادی هستند که در آب غیر محلول می باشند و پس از عصاره گیری شکر باقی می مانند ) و بعضی از مواد غیر قندی ( دکستران لوان رافینوز و بتائین ) و مهمترین ناخالصیها ( سدیم پتاسیم ازت مضره وقند انورت ) که بیش از سی سال است که کمتر از درصد قند چغندر مورد بحث بررسی قرار گرفته اند و با توجه به کیفیت و مواد محیطی لازم استاطلاعات بلیشتری درباره پارامترهاتی تعییم کیفیت در آینده بدست آید . اهمیت آنزیمهای چغندر ( انورتاز ، آنزیم پکتولی تیک و پولی فنل اکسید از ) و کمپلکس های شیمیایی تولید رنگ هم می بایستمورد رسیدگی قرار گیرند .

۶-۲ تشخیص رسیدگی چغندر قند
چغندر قند جز آن دسته از محصولات کشاورزی است که کیفیتش رقیقاً قابل اندازه گیری می باشد . تعیین بهترین زمان برداشت چغندر در استحصال شکر سفیدفراوانی داشته و هزینه های تولید را در کارخانه کاهش می دهد . بطور کلی رسیدگی کامل در چغندر وجود نداشت بلکه همیشه در چغندر رسیدگی تکنولوژی مد نظر می باشد .

زمان رسیدن چغندر تابع عوامل زیادی است که مهمترین آنها نوع بذر ، طول زمان برداشت ، درجه حرارت و میزان مصرف کودهای شیمیایی مخصوصاً ازته عملیات داشت می باشد . باستثنای خوزستان که کشت چغندر بصورت زمستانه صورت می گردد .بقیه نقاط کشورمان با توجه به تاریخ کاشت و عوامل موثر دیگر زمان رسیدگی صنعتی چغندر قند و افایش وزن ادامه خواهد داد . علائم ظاهری رسیدن چغندر قند با زرد شدن برگهای مسن کند شدن ریشه برگهای جوان داخل بوته و بطور کلی بطئی شدن رشد اندامهای هوایی نمایان می شد . رسیدگی چغندر در آزمایشگاهبا تعیین نسبت درصد ساکاروز به درجهمواد جامد محلول در آب بوجود در ریشه تشخیص داده می شود این فاکتور درجه خلوص شیره خام پاکاسیون نام دارد .
مصرفبیش از اندازه کودهای ازته باعتث تأخیرو مصرف کورهای منفره باعث تسریع در رسیدن چغندر می شود . چغندر قند دو دوره رشد دارد .این دو دوره چندان قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشند . مرحله از شروع جوانه زدن تا حجم شدن ریشه و مرحله دوم رشد ریشه و ذخیره سازی قند تا مرحله برداشت . در مرحله اول چغندر قند به هوای معتدل نیاز داشته تا رشد اندامهای هوایی اش تکمیل گردد . در این دوره شرایط آب و هوایی ثابت بوده و مواد غذایی به مقدار کافی در اختیار بوته قرار گرفته است .

بهمین دلیل رشد اندامهای هوایی سریع بوده و در نتیجه قسمت اعظم قند تولید شده در برگشهایی که رشدشان تکمیل شده است صرف رشد و نحو برگهای جدید می گردد . در این حالن چنانچه قندی اضافه بر نیاز از رشد اندامهای هوایی باشد دو ریشه ذخیره می گردد .در مرحله دوم چغندر قند به روزهای نسبتاً گرم و آفتابی و شبهای خنک نیاز داشته تا فرصت کافی برای ذخیره سازی قند پیدا نماید . چنانچه اختلاف درجه حرارت شب و روز کم باشد بعلت شدت تنفس در شبهای گرم و نیاز به صرف انرژی اضافی قسمت اعظم قند تولید شده

در روز مصرف شده و در نتیجهذخیره سازی قند کاهش می یابد . عمل قند سازی چغندر ده برابر تنفس است .کوتاه کردن هر کدام از این دوره ها بعلت تداخل مراحلفوق باعث کاهش وزن ریشه و ذخیره سازی مقدار قند می گردد . افزایش وزن اندامهای هوایی در اواسط فصل ، آهنگ ملایمتری پیدا کرده و به مرور که به اواخر میرسدبه حد ثابتی رسیده و این پدیده تا مدتی ثابت می ماند. در این حالت وزن ریشه افزایش داشته و میزان قند ذخیره شده بالاخواهد رفت . غده چغندر قند مخزنی جهت ذخیره اضافه بر نیاز گیاه عمل می نماید . عمل ذخیره از شروع تشکیلغده صورت می گیرد . افزایش وزن ریشه و ثابت ماندن وزن ادامهای هوایی در اثر خنک شدنهوا و کاهش میزان ازت موجود در خاک توأماً انجام گرفته و رسیدن

تکنولوژی چغندر در تسریع می نماید . زمان برداشت تا هنگامیکه ازت موجود در چغندر به حداقل برسد باید به تأخیر بیفتد .
هر چه تراکمگیاهی زیادتر باشد درصد ازتسرانهموجود در ریشه ها به این علت که عزت قابل دسترس سریعتر تمام می شد کمتر خواهد بود . پایین بودن درجه حرارت و افزایش کودهای ازته به تنهایی و یا توأماً رسیدگی چغندر را به تأخیرخواهد انداخت. میزان ساعات آفتابی و تفاوت زیاد چغندر دارند . همزمان با افزایش وزن ریشه و ذخیره سازی قند مقدار ازت ، سدیم و پتاسیم موجود در ریشه تا زمان رسیدن چغندر رو به کاهش می گمارد .

۷-۲ برداشت چغندر قند
از آنجا که چغندر گیاه دو سالهایست مادام شرایط آب و هوایی اجازه بدهد در سال اول به رشد و قند سازی ادامه خواهد داد . ولی برنامه تحویل چغندر توسط کارخانجات قند که با توجه به شرایط آب و هوایی وضعیت راههای ارتباطی و امکانات کارخانه تدوین می گردد باعث خواهد شد تا چغندر کاران بخاطر حفظ منافعشان نسبت به برداشت محصولشان اقدام نمایند . چنانچه رطوبت موجود در خاک قبل شروع برداشت بقدری کم باشد که خارج کردن ریشه ها با اشکال مواجه گردد چند روز قبل از برداشت اقدام به آبیاری مزرعه می نمایند .

فاصله بین آخرین آبیاری با توجه به جنس خاک و درجهحرارت محیط متغیر می باشد . در زراعتهای سنتی برداشت بالاجبار با بیلهای مخصوص و نیروی کارکر انجام می گیرد . در نتیجه هزینه زیادر در بر خواهد داشت .از طرفی به علت سردد شدن هوا و کوتاه شدن طول روز در برداشتهای اواخر پاییز بازدهی نیروی انسانی کاهش یافته و هزینه برداشت را افزایش خواهد داد . در شرایط عادی یک نفر کارگر با نیروی متوسط در ۸ ساعت کار بین۶۰۰ تا ۸۰۰ متر مربع چغندر از زمین خارج خواهد کرد . در زراعتهای ردیفی این کار را با چغندر کن های یک یا دو ردیف انجام می دهند . ( لیفتر )

یک دستگاه چغندر کن دو ردیفه در طول ۸ ساعت کار در سطح توسط قار خواهد بود حدود ۵/۳ هکتار ریشه را از زمین خارج کند . تنظیم فاصله تیغه های چغندر کن مهم بوده و چنانچه این کار به درستی انجام نشود ، الب ریشه ها در حین برداشت صدمه خواهد دید . در اراضی سنگین به سهولت در انجام برداشت در مواقعی که قدرت تراکتورهای ردیفکار کم باشد توصیه می شود به صورت تک خط انجام شود . در مزارعیکه رشد اندامهای هوایی چغندر زیاد است به منظور جلوگیری از تراکم و جمع شدن ریشه در فاصله بین تیغه و چرخهای عقب

تراکتور و خط برداشت شده را یک در میان انتخاب کرده و تیغه ها را به این منظور تنظیم می نماید . در مواقعیکه چغندر کن در دسترس نباشد بالاجبار می توان از گاو آهنهای تراکتوری جهت کندن چغندر استفاده کرد . در این صورت می باید خاک برگردان خیش ها را حذف و سعی کرد تا دقیقاً چرخهای تراکتور بین خطوط چغندر حرکت نماید . ( در فاصله خطوط در این موقع می باید ۶۰ سانتی متر باشد ) در زراعتهای ردیفی می توان از کمباینهای برداشت چغندر که انواع و اقسام آنها سالهاست در نقاط مختلف کشور خصوصاً خوزستانو خرایان مورد استفاده قرار گرفته بهره گرفت . کمباین های برداشت چغندر بسته به نوع شان عملیات سر زدن خارج کردن ریشه ها از داخل خاک ، ردیف کردن ریشه ها ، جمع کردن و بارگیری را

توأماً یا جداگانه انجام می دهند .بدلیل افزایش دستمزد کارگران کشاورزی و محدودیت زمان در واحدهای بزرگ اجباراً می باید ماشینی انجام بگیرد . یک کارگر ۸ ساعت کار با وسائل دستی بطور متوسط قادر خواهد بود یک تن چغندر را زا زممین کنده سرزنی و بارگیری نماید . در حالیکه بعضی از انواع کمباین ها قادر خواهد بوددر همین مدت ۸ هکتار را برداشت نماید . استفاده از کمباین های برداشت چغندر نیاز به اراضی کاملاً مسطح و کشتدقیق و تنظیم داشته در غیر این صورت ضایعات در زمان برداشت افزایش خواهد یافت . در هر صورت برداشت با کمباینباعث خواهد شد تاریشه ها اغلب صدمهدیده و قسمتی از دمبرگ و طوقه همراه ریشه ها به کارخانه جمل گردد . چغندرهایی که با کمباین برداشت شده اند بدلایل ذکر شدهخاصیتسیلوپذیری کمتری دارند یکی دیگر از مشکلات استفاده از کمباین های برداشت چغندر تأمین لوازم یدکی پر مصرف آنها بوده که امکان استفاده اط آنها را برای زارعین مشکلمی نماید .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 6700 تومان در 59 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد