بخشی از مقاله

گزارش کار اموزی بافندگي و رنگرزي و تكميل

((بســمه تعــــالي ))

مقدمه :
مشخصات - موقعيت كارخانه از لحاظ آب و هوا و محيط كارگري و راه و ترابري و تاريخچه صنعتي
شركت بافندگي و تكميل سميع در كيلومتر 6 جاده قديم كرج- قزوين- شهرك چهار دانگه –دهكده ورزشي خيابان ارس كولا قرار دارد . بخش چهاردانگه كرج از موقعيت آب و هوايي نيمه معتدل برخوردار مي باشد . همچنين از لحاظ محيطي داراي فعاليتهاي كشاورزي – دامداري - نساجي و مواد غذايي مي باشد و به اصطلاح بخشي صنعتي معرفي مي شود . همچنين اين شركت نيز از لحاظ راه و ترابري در بين مسير شهر هاي شمالي كشور ـ شهر صنعتي قزوين و شهر صنعتي هشتگرد و شهر صنعتي كرج قرار دارد كه داراي موقعيت خوب اقتصادي است .


شركت بافندگي و رنگرزي سميع از سال ……………. با تعداد ……… نفر پرسنل در همين مكان تاسيس شد وفقط داراي بخش بافندگي بود . پس از گذشت چند سال تصميم بر ارتقاع سطح گرفته شد و با خريد ماشين آلات رنگرزي سطح و گستره ي توليدات خود را بالا برد . پس از گذشت چند سال ديگر اقدام به خريد بخش تكميل كارخانه شد و اين كار با تهيه يك دستگاه ماشين استنتر TOTEX بخش تكميل اين شركت شروع به كار كرد و بعداً با خريد يك دستگاه ماشين المنت بخش تكميل خود را كامل نمودند .


اين شركت داراي حدود 40 نفر پرسنل مي باشد كه در حدود 25 نفر از آنها در شيفت كاري صبح و حدود 15 نفر از آنها در شيفت كاري شب مي باشندكه اين شيفت كاري به صورت گردشي براي شيفتهاي صبح و شب يكسان است . عموماً سفارش دهندگان پارچه ، طرح ها و نخ هاي مورد نظر خودشان را بصورت يك نمونه بافت تحويل مي دهند و پرسنل بنا به قابليت ماشين نسبت به بافت پارچه مورد نظر ماشين مناسب قابليت دار اين كار را انتخاب مي كنند و بنا به نوع طرح خواسته

شده ابزارهاي ماشين را تعويض و يا تغييراتي را در آنها اعمال مي كنند و نخهاي تحويل گرفته شده را كه در انبار نگه داري مي شود بيرون آورده و در قفسه ماشين قرار مي دهند و نخها را به ماشين تغذيه مي كنند و سپس طرح مورد نظر را پس از تنظيمات اوليه ماشين شروع به بافت مي كنند .


عموماً نخ هاي مورد مصرف كه بيشتر جهت توليد پارچه سفارش داده مي شود ، براي نخهاي پنبه / پلي استر با درصد 35/65 با نمره 40 انگليسي بكار مي رود و براي نخهاي 100 درصد پنبه با نمره 45 الي 50 بكار مي رود و همچنين نخهاي 100 درصد پلي استر با نمره 100 انگليسي زياد مورد استفاده قرار مي گيرد . عموماً اين نخ ها توسط سفارش دهندگان تهيه مي شود و به شركت مي آيد و مورد استفاده قرار مي گيرد . ولي نخهاي مصرفي عموماً از كارخانجات نيك ريس- و نخهاي نايلون از شركت پارسيلون و نخهاي پلي استر نيز اكثراً وارداتي است .


همچنين مواد رنگزاي خود را از شركت ماه رنگ و مواد كمكي خود را از شركت رزين ساوه تهيه مي نمايد .
پس از مرحله بافت پارچه هاي بافته شده كه بصورت رول از ماشين خارج مي گردد ، وارد قسمت سفيدگري و شستشو مي شود و كالا كاملاً سفيدگري و شستشو و در صورت لزوم به منظور رنگرزي بهتر كالاي پنبه اي مرسريزه مي گردد . پس از اين مرحله پارچه هاي مذكور يا بطور مستقيم وارد بخش استنتر مي شود و يا وارد قسمت رنگرزي شده و در اين قسمت رنگرزي ميشود و پارچه طبق شيد درخواست شده رنگرزي مي گردد . پس از اين مرحله پارچه از ماشينهاي شستشو خارج مي گردد و توسط ماشينهاي خشك كن خشك شده و در ماشين طاقه پيچ بصورت لايه لايه پارچه در يك سري از چرخ هاي فلزي تا مي شود و بوسيله آنها پارچه رابه بخش استنتر منتقل مي كنند .
قسمت استنتر داراي دو ماشين اصلي مي باشد كه يكي ماشين اس

تنتر ميباشد و ديگري ماشين كالندر مي باشد كه وظيفه اصلي ماشين استنتر تثبيت ابعادي پارچه يك لا مي باشد . لازم به ذكر است كه در پشت ماشين استنتر يك دستگاه ماشين فولارد سه غلتكي قرار دارد كه در صورت نياز به آغشته كردن پارچه به نرم كننده و يا ضد الكتريسيته ، اين مواد را داخل مخزن فولارد مي ريزند و در ابتدا پارچه را از داخل اين مخزن عبور مي دهندو پس از آن پارچه با گذشتن از ميان غلتكهاي فولارد آبگيري شده و مستقيماً وارد ماشين استنتر مي شود و پس عبور از ماشين استنتر در طرف ديگر ماشين يا بصورت رول و يا بصورت طاقه جمع مي شود و پس از آن به قسمت دولا كني مي رود .


از ديگر قسمتهاي بخش تكميل نهايي ماشين كالندر مي باشد كه به منظور تثبيت ابعادي پارچه بغل بسته شده بكار مي رود كه عموماً اين پارچه ها از نوع پارچه هاي مخلوط مي باشد كه توسط بخار جزء پنبه اي پارچه تثبيت و توسط حرارت خشك جزء پلي استر پارچه تثبيت مي شود .
اين شركت بطور كلّي داراي 5 بخش ، انبار نخ- بافندگي – سفيدگري و رنگرزي و بخش تكميل مي باشد كه بصورت مختصر در مورد هر بخش و مختصات كاري آن چند سطري شرح داده مي شود .
شرح قسمت بافندگي


اين قسمت داراي 8 عدد ماشين گردباف مي باشد كه اسامي و مشخصات آنها بشرح زير مي باشد :
1. ماشين بافندگي TEXTIMA
شرح مشخصات ماشين بافندگي TEXTIMA :
سال ساخت :1970 ميلادي
نوع ماشين: دو رو سيلندر
تعداد ماشين در سالن : 2 دستگاه
نوع سوزن بكار رفته در ماشين : سوزن زبانه دار
اندازه دهنه در ماشين : 30 Inch
تعداد ابزار در ماشين : 72
گيج ماشين : 24
نوع قرار گيري سوزنهاي صفحه و سيلندر نسبت به هم : Rib
RPM سيلندر : 5 ـ30
نوع بافت مصرفي در ماشين : پشت تريويرا- ساده- حوله اي و ……
2. ماشين بافندگي ماير
شرح مشخصات ماشين بافندگي ماير
سال ساخت :1960 ميلادي
نوع ماشين : دو رو سيلندر
تعداد ماشين در سالن : 1 دستگاه
نوع سوزن بكار رفته در ماشين : سوزن زبانه دار


اندازه دهنه در ماشين : 30 Inch


تعداد ابزار در ماشين : 36 عدد
گيج ماشين : 18
نوع قرار گيري سوزنهاي صفحه و سيلندر نسبت به هم : بصورت Rib مي باشد و سوزنهاي صفحه نسبت به سيلندر تقدم دارد .
RPM سيلندر : 5 ــ 30 Rpm
نوع بافت مصرفي در اين ماشين : كش بافت – پشت تريويرا- ساده پلي استر /پنبه
3. ماشين بافندگي CHAIN DAY MACHINARY
شرح مشخصات ماشين بافندگي CHAIN DAY MACHINARY
سال ساخت ماشين :1982
نوع ماشين :يكرو سيلندر
تعداد ماشين در سالن :3 دستگاه
نوع سوزن بكار رفته در ماشين :سوزن زبانه دار
اندازه دهنه در ماشين :32 inch
تعداد ابزار در ماشين :96ـــ100
گيج ماشين :28
نوع قرار گيري سوزنهاي صفحه و سيلندر نسبت به هم : در اين ماشين فقط سيلندر داراي سوزن مي باشد و در قسمت صفحه ي ماشين بجاي سوزن از قطعاتي بنام پلاتين يا سينكر استفاده مي كنند كه در قسمت شرح وظايف قطعات بطور كامل به توضيح آن مي پردازيم .
RPM سيلندر : 10 ـــ 60 Rpm
تعداد سوزنها و تعداد پلاتين ها با هم برابر بوده و به ميزان 2808 عدد مي باشد .
نوع بافت بكار گرفته شده در اين ماشين : بافت خاوياري كشباف پلي استر/ پنبه ــ بافت ساده مطرّح ــ بافت كشباف پلي استر
4. ماشين بافندگي FUKAHAMA


شرح مشخصات ماشين بافندگي FUKAHAMA
سال ساخت ماشين : 1992
نوع ماشين و تعداد سيلندر :يكرو سيلندر و 3 نوع سيلندر بر روي اين ماشين بكار مي رود
تعداد ماشين در سالن : 1 دستگاه
نوع سوزن بكار رفته در ماشين : سوزن زبانه دار


اندازه دهنه در ماشين:32
تعداد ابزار در ماشين:128
گيج ماشين:20ـ24ـ22
تعداد سوزنها و تعداد پلاتين ها با هم برابر بوده و به ميزان 2400 عدد مي باشد .
5. ماشين بافندگي ميني ژاكارد BENTLY
شرح مشخصات ماشين بافندگي ميني ژاكارد BENTLY
سال ساخت ماشين :1986 ميلادي
نوع ماشين : دو رو سيلندر
تعداد سيلندر :1عدد
تعداد ماشين در سالن : 1 دستگاه
نوع سوزن بكار رفته در ماشين : سوزن زبانه دار
اندازه دهنه در ماشين :30 inch
تعداد ابزار در ماشين : 48
تعداد درام ژاكارد در ماشين : 48
نوع درام جهت اعمال طرح : درام پره اي
گيج ماشين :20


سرعت سيلندر : 5 ــ30 RPM
نحوه قرار گيري سوزنها : كليه سوزنها سيلندر همه به يك اندازه در كنار هم در كنار هم قرار دارند . ولي سوزنهاي صفحه طوري نسبت به بادامكشان قرار داده شده اند كه بصورت يكي در ميان بصورت پايه كوتاه وپايه بلند مي باشند .
در حال حاضر در اين سالن فقط 4 عدد از اين ماشين ها فعال مي باشند و مع الباقي ماشينها بلا استفاده مانده انده . ماشينهايي كه در اين سالن بطور فعال كار مي كنند عبارتند از :
2 دستگاه ماشين Textima ـ 1 دستگاه ماشين FUCKAHAMA ـ 1 دستگاه ماشين CHAIN
DAY / كه جمع اين ماشينها 4 دستگاه مي باشد .


نماي سالن بافندگي و ترتيب چيدن دستگاه ها بصورت زير مي باشد :
حال طبق اطلاعات داده شده توليد هر كدام از ماشينهاي فعال بصورت زير مي باشد :
محاسبه توليد ماشين بافندگي TEXTIMA
مشخصات ماشين مشخصات كالا
قطر دهنه ماشين = 30 inch ساختمان بافت = دورو سيلندر اينترلوك ساده
گيج سوزن = 24 در inch نوع نخ = پلي استر / پنبه – با نمره 40
تعداد ابزارها = 72 تراكم رج = 20 در سانتيمتر
سرعت ماشين = 28 دور بر دقيقه تراكم رديف = 12 در سانتيمتر
راندمان = 90 % وزن پارچه = 150 گرم در متر مربع
(توليد ماشين) = L= (96*31*60*0.9) / (2*20*150) =160704/6000 = 26.764 M/h
(عرض پارچه) = B = (30*3.14*24)/(12*150) = 2260.8/1800 = 1.256 M
(توليد ماشين) = G= ( 26.764*1.256*150)/ (1000) = 5.04 Kg/ h
توليد كل 2 ماشين textima = 5.04*2 = 10.08 kg/h يا 26.764* 2 = 53.528 M/h
ماشين هاي textima هر كدام در هر شيفت 3 ساعته 1 رول تحويل مي دهند كه در يك شيفت 12 ساعته هر ماشين 3 رو تحويل مي دهد و جمعاً از 2 ماشين textima در يك شيفت 12 ساعته 6 رول پارچه توليد مي شود .
محاسبه توليد ماشين بافندگي MAYER


مشخصات ماشين مشخصات كالا
قطر دهنه ماشين =30 inch ساختمان بافت = دو رو سيلندر كش بافت
گيج سوزن = 18 نمره نخ = پلي استر -پنبه / نمره 40
تعداد ابزارها = 36 تراكم رج = 17 رج در سانتيمتر
سرعت ماشين = 30 دور بر دقيقه تراكم رديف = 10 در سانتيمتر
راندمان = 60 % وزن پارچه= 110 گرم در متر مربع
(توليد ماشين) = L =(36*30*60*0.60)/(2*17*110)= 38880/3740 = 10.39 m/h
(عرض پارچه) = B = (30*3.14*18)/(10*110) = 1.541 m
(توليد ماشين) = G = ( 10.39*1.54*110)/1000 = 1.76 kg/h
لازم به توضيح است كه اين ماشين تا مدتي در روئيت اينجانب قرار داشت فعال نبوده و پس از مدتي توليد خود را دوباره از سر گرفته .
پارچه هايي كه توسط اين ماشين تهييه مي شود عموماً از نوع كش بافت با طرح ساده و همچنين كش بافت مطرح مي باشد .سيستم انتقال حركت اصلي به صفحه و سيلندر اين ماشين همانند ديگر ماشينها مي باشد كه در دياگرام كاملاً شرح داده شده است . با اين تفاوت كه تنظيم كننده بين صفحه وسيلندر اين ماشين توسط دو ميله فلزي كه كه به كنار دستگاه متصل است و در داخل آن ماهكهاي تنظيم كننده اي قرار دارد كه وظيفه بالا و پايين بردن ميله هاي صفحه و سيلندر را دارا هستند .

محاسبه توليد ماشين بافندگي CHAIN DAY MACHINARY

مشخصات ماشين مشخصات كالا
قطر دهنه ماشين = 32 inch ساختما بافت = يكرو سيلندر مطرح
تراكم سوزن = 28 / inch نوع نخ = نخ پلي استر نمره 100
تعداد ابزار = 96-100 تراكم رج= 15 در سانتيمتر
سرعت ماشين = 35 دور بر دقيقه تراكم رديف = 15 در سانتيمتر
راندمان = 90% وزن پارچه = 270 گرم در متر مربع
(توليد ماشين) = L = (98*35*60*0.90) /(1*15*100) =123.8 m/h
(عرض پارچه) = B= (32*3.14*28)/(15* 100) = 1.87 m
(توليد ماشين) = G = ( 123.8*1.87*270)/1000 = 62.5 kg /h
در اين سالن 3 عدد از اين نوع ماشين وجود دارد كه فقط يكي از آنها در اين سالن مشغول كار مي باشد .
لازم به ياد آوري مي باشد كه اين ماشين بجاي سوزن هاي صفحه پلاتين دارد و وظيفه پلاتين اين است كه در هنگام پائين رفتن سوزن و عمليات رد حلقه ، مجدداً در هنگام بالا آمدن سوزن مانع از بالا آمدن حلقه و قرار گرفتن آن بر روي ساق سوزن مي باشد .يعني در هنگام پائين آمدن سوزن عقب قرار مي گيرد و در هنگام بالا رفتن سوزن به جلو آمده و به لبه ي پارچه متصل مي شود .
انتقال حركت اين پلاتين ها همانند سوزنهاي صفحه مي باشد . يعني داراي ابزار مي باشند و ابزارها ثابت بوده و پلاتين ها كه به همراه سيلندر به حركت در آمده اند ،پايه ي آنها در ازار قرار گرفته و به حركت مي افتند .


مكانيزم تشكيل حلقه بر روي سوزن زبانه دار در اين ماشين بدين صورت است :
مرحله 1 : سوزن در بالا ترين محل خود قرار دارد و پلاتين پارچه را نگه داشته است .
مرحله 2 : پلاتين به سمت بيرون ماشين حركت مي كند و نخ در داخل قلاب سوزن قرار مي گيرد .
مرحله 3 : پلاتين در اين مرحله در جاي خود ثابت مي شود و سوزن به سمت پائين حركت مي كند .
مرحله 4 : در اين مرحله با پائين آمدن سوزن حلقه بر روي ساق سوزن قرار مي گيرد و بالا مي آيد و باعث بسته شدن زبانه سوزن مي شود و در نتيجه عمليات رد حلقه انجام مي شود .
مرحله 5 : در اين مرحله پلاتين به سمت جلو آمده و حلقه رد شده را نگه مي دارد و سوزن به حركت بالاي خود ادامه مي دهد و آماده گرفتن سر نخ بعدي مي باشد .لازم به ذكر است كه نخ بر در اين ماشينها
داراي دو شيار قرار گيري نخ مي باشد كه مي توان دو نوع نخ را در پارچه بكار برد . همچنين مي توان از نخ فيلامنت كشي نيز براي كش بافت كردن پارچه استفاده كرد .
همانطور كه در شكل صفحه ي قبل مشهود است ، سيستم قرار گيري قفسه هاي بوبين اين نوع ماشينها ازنوع سيستم جدا از ماشين مي باشد كه توسط لوله هاي پلاستيكي به راهنما هاي ماشين نزديك مي شود و پس از گذشتن از راهنما هاي اوليه ي ماشين و عبور از سنسور كشش سنج نخ وارد آيرو مي شود و پس از گذشتن از آيرو از غلتك رانما نيز عبور كرده و وارد نخ بر مي شود .
محاسبه توليد ماشين بافندگي ميني ژاكارد حلقوي پودي
مشخصات ماشين مشخصات كالا
قطر دهنه ماشين =30 inch ساختمان بافت ژاكارد = ژاكارد تك رنگ مطرح
تراكم سوزن = 20 در اينچ نخ = پلي استر / پنبه با نمره 45 ne
تعداد ابزارها = 48 تراكم رج =15 در سانتيمتر
سرعت ماشين = 30 دور بر دقيقه تراكم رديف = 13 در سانتيمتر
راندمان = 90% وزن پارچه = 130 گرم در متر مربع

 

(توليد ماشين) = L = (48*30*60*0.90)/(1*12*100) = 64.8 m/h
(عرض پارچه) = b = ( 30*3.14*20)/(11*100) = 1.71 m
(توليد ماشين ) = g = (64.8*1.71*130)/1000 = 14.405 kg /h
تعداد درام ژاكارد در اين ماشين برابر تعدادابزار بكار گرفته شده در اين ماشين مي باشد .نحوه قرار گيري درامهاي ژاكارد در اين ماشين بصورت يكي بالا و يكي پايين مي باشد . وظيفه سيستم ژاكارد در سيستم حلقوي پودي به شرح زير مي باشد :


در راستاي سوزنهاي سيلندر كه به صورت عمودي قرار گرفته شده اند و فرمان بالا و پائين رفتنشان را از ابزار مي گيرند درام ژاكارد قرار دارد .همچنين نحوه ي قرار گيري درام ها كه به صورت يكي بالا و يكي پائين ذكر شد به اين دليل است كه به ازاي قرار گرفتن هر سوزن پايه بلند در سيلند در كنار همان سوزن پايه بلند يك سوزن پايه كوتاه قرار گرفته شده است ، و به همين دليل درامهايي كه در بخش پائين قرار دارند وظيفه ي فرمان دادن به سوزن هاي پايه بلند را دارند و همچنين درامهايي كه در ناحيه ي بالاي سيلندر قرار گرفته شده اند وظيفه ي فرمان دادن به سوزنهاي پايه كوتاه را دارا مي باشند .
نحوه ي فرمان دادن به سوزنها از درامها نيز به صورت زير مي باشد :
در زير پايه سوزنها و در تك تك شيارهاي سيلندر قطعاتي هم ضخامت سوزن قرار دارد كه به آن جك مي گويند . وظيفه جك گرفتن فرمان از درام ژاكارد و قرار دادن و يا قرار ندادن سوزن در مسير بافت مي باشد.
جك با اعمال فشار به پايه ي سوزن مانع از قرار گيري سوزن در مسير بادامك ميشود و در نتيجه عمل نبافت يا نيم بافت و يا بافت در اين ماشين اعمال ميشود . نوع درام اين نوع ماشين از نوع درام پره اي مي باشد كه با داخل رفتن پايه ي جك بداخل پره ي ژاكارد عمل نبافت انجام مي شود و با بالا ماندن جك بر روي درام عمل نبافت انجام مي شود .


Picture 2

بدين ترتيب طرح بافت دلخواه بر روي پارچه اولاً توسط ابزار هاي دستگاه و ثانياً توسط مكانيزم ژاكارد بر روي پارچه اعمال مي شود .
محاسبات ماشين گردبافت fuckahama
مشخصات ماشين مشخصات كالا
قطر دهنه ماشين = 32 inch ساختمان بافت = يكرو سيلندر- دورس 2 نخ
تراكم سوزن = 28 نوع نخ = نخ پنبه/پلي استر نمره 40 Ne
تعداد ابزارها = 128 تراكم رج = 20 در سانتيمتر
سرعت ماشين = 50 دور بر دقيقه تراكم رديف = 16 در سانتيمتر
راندمان = 95 % وزن پارچه = 120 گرم بر متر مربع
لازم به توضيح است كه كليه مكانيزم اين ماشين همانند ماشين Chain day machinary مي باشد و فقط در سيستم مكانيزم پيچش با دستگاه Chain day machinary فرق دارد .
( توليد ماشين) = L = (128*50*60*0.95)/(1*20* 100) = 182.4 m/h
( عرض پارچه ) = B = (32*3.14*28 )/ (16*100) = 1.75 m
( توليد ماشين ) = G = (182.4*1.75*120 )/ (1000) = 38.304 kg/ h
شرح و وظيفه و نحوه ي كار قطعات مشترك كليه ي ماشين هاي گرد باف
كليه ي قطعاتي كه در ليست زير ذكر مي گردد بصورت عمومي در تمامي ماشين هاي گردباف يكسان مي باشد و برخي قطعات نيز موجود مي باشد كه فقط در يك سري از اين ماشين ها بصورت متفاوت و وظيفه ي آنها نيز بصورت مستقل مي باشد كه بطور كامل در ليست زير از آنها شرح داده مي شود .

1- قفسه : قفسه در ماشين هاي گرد باف وظيفه ي نگه

داري بوبين هاي نخ را به عهده دارد و داراي دو نوع مي باشد . اولين نوع قفسه از نوع متصل مي باشد كه دو تا دور ماشين در ارتفاع 1.80 متري از كف زمين قرار دارد و به شاسي اصلي ماشين متصل است و عموماً جهت بكارگيري 100 بوبين نخ ظرفيت دارند و بيشتر از اين تعداد بوبين نخ را نمي توان به اين ماشين تغذيه نمود .دومين نوع قفسه از نوع قفسه ي جدا مي باشند كه به دليل وجود تعداد زياد بوبين ها و وزن زياد اين تعداد بوبين آنها را بصورت جدا از ماشين قرار مي دهند . تعداد بوبيني كه مي توان به اين قفسه ها تغذيه نمود در حدود 270 عدد مي باشد كه اگر اين تعداد بوبين به ماشين تغذيه شود و بصورت قفسه ي متصل به كار رود فضاي زيادي از اطراف

ماشين را اشغال مي نمايد و درصورت پارگي نخ در اين ماشين ها جهت رفع عيب و رسيدن به نخ پاره با مشكلات عديده اي روبرو مي شويم . به همين دليل از قفسه هاي جدا استفاده مي كنند كه مي توان از بين آنها نيز عبور نمود و به رفع مشكل پرداخت . شكل قفسه هاي جدا را مي توان با توجه به شكل صفحه ي ……… مشاهده نمود .
2-چشمه هاي راهنما :وظيفه ي اين چشمه ها هدايت صحيح نخ بسمت آيرو و همچنين هدايت صحيح نخ از آيرو بسمت نخ بر مي باشد. جنس اين قطعات عموماً از پلاستيك سخت و پوليش شده و در برخي موارد از جنس چيني مي باشد .
زيرا در اثر سايش نخ از درون اين چشمه ها در صورت مقاوم نبودن اين چشمه ها باعث سائيدگي و همچنين باعث پارگي در نخ مي شود .
3-سنسور : سنسور در اين ماشين يكي از مهمترين قطعات ماشين مي باشد كه در صورت پارگي و يا تمام شدن نخ بوبين به سرعت ماشين را از كار انداخته و مانع از بافت نرفتن و ايجاد رگه بر روي پارچه مي باشد .
در ماشينهاي گردباف سنسور به دو دسته تقسيم ميشود . يكي سنسور نخ مي باشد كه به طور مختصر در مورد آن شرح داده شد . نوع ديگر سنسور سنسورهاي صفحه و سيلندر مي باشد كه در اصطلاح فني به آن پليس مي گويند .
نحوه كار سنسور نخ بدين صورت است كه در هنگام كشش نخ از جانب بوبين به طرف سوزنها كشش ثابتي بوجود مي آيد كه با استفاده از اين كشش اهرم سنسور به سمت بالا كشيده مي شود و در نهايت ماشين به كار خود ادامه مي دهد و در صورت پاره شدن و يا تمام شدن نخ بوبين اهرم سنسور كه ميله اي بسيار ظريف و سبك مي باشد به پائين مي افتد و باعث قطع شدن برق دستگاه مي شود و دستگاه به سرعت قطع ميشود و چراغ سنسور روشن شده و تا بالا نرفتن اهرم كه لازمه ي آن پيوند نخ مي باشد به همان صورت روشن باقي مي ماند . لازم به ذكر مي باشد كه به ازاي هر رشته نخ يك سنسور در اطراف دستگاه تعبيه شده تا كليه ي نخ ها تحتكنترل ماشين و اپراتور باشند .
نحوه ي كار سنسور صفحه و سيلندر يا پليس بدين صورت است كه در صورت جمع شدن ضايعات نپ در مسير حركت سيلندر اين سنسور ها به سرعت عمل نموده و ماشين خاموش ميشود . شكل اين نوع سنسور در شكل صفحه ي 10 نمايش داده شده است .
4- آيرو : وظيف ي اين قطعه در ماشين بسيار حياتي ميباشد . زيرا سوزن هاي ماشين هاي گرد باف بسيار ريز و حساس مي باشد و در صورت تغيير در ميزا كشش يا باعث پارگي نخ مي شوند و يا باعث شكستگي سوزن مي شوند . پس بنابر اين به قطعه اي نياز است كه هميشه به مقدار مشخص و لازمي نخ در داخل خود بصورت رزرو شده داشته باشد و اين نخ ها به راحتي از روي آن نيز باز شده و به نخ بر تغذيه شود .
حركت آيرو به صورت دوراني و حول محور خود مي باشد و در نتيجه هميشه مقدار مشخصي نخ بدور آن پيچيده شده و براحتي نخ از روي آن به نخ بر تغذيه مي شود . حركت نخ بر همانطور كه در دياگرام آن مشخص شده بطود مستقيم از موتور گرفته مي شود . در ماشينهاي گردباف به ازاي هر يك رشنه نخ يك عدد آيرو وجود دارد تا كشش لازم را براي نخ را فراهم نمايد .
5- نخ بر : اين قطعه بر خلاف اسمش ثابت بوده و نوعي راهنماي نخ مي باشد كه وظيفه ي آن هدايت نخ به سر قلاب سوزن مي باشد سر اين قطعه كاملاً با لبه ي سوزن مماس مي باشد ولي برخورد ندارد و به محض قرار گيري نخ در داخل آن و روشن كردن دستگاه پارچه بدون نخ رفتگي و به سلامت بافته ميشود .
همانطور كه در شكل صفحه……… قابل مشاهده مي باشد اين نوع نخ بر داراي دو شيار نخ گير مي باشد كه عموماً از شيار دوم بعنوان كار گذاشتن نخ كش در داخل پارچه مي باشد .
6- ابزار : ابزار در هر يك از ماشينهاي گرد باف به دليل تنوع طرح به صورت هاي متفاوت متفاوت مي باشد . ولي مكانيزم كار كردن هر كدام از آنها به يك صورت مي باشد . ابزار شامل 2 قسمت مي باشد :
1 : قسمت ثابت ابزار مي باشد كه در اين قسمت بعنوان شاسي در مقابل صفحه و سيلند قرار مي گيرد و به بدنه دستگاه پيچ مي شود .


2 : قسمت متحرك ابزار مي باشد كه به عنوان بادامك معرفي مي شود . بادامكها انواع مختلف دارند كه بنا به نوع طرح خواسته شده در روي قسمت ثابت ابزار نصب مي شوند . اين بادامكها همانطور كه در شكل صفحه………. ترسيم شده است داراي شيار هاي متنوع ودر برخي اوغات بنا به نوع طرح يكنواخت مي باشد كه با فرو رفتن پايه سوزن در داخل آن با حركت سيلندر سوزن نيز در شيار خود كه در يك راستاي عمودي مي باشد طبق جهت شيار ابزار ماشين به بالا و پائين مي رود و باعث بوجود آمدن طرح در پارچه مي شود .
در اين ماشينها ما 3 حالت بافت داريم كه دياگرا آن در شكل صفحه ………. نمايش داده شده است همچنين با مشاهده شكل صفحه ……….. طرح نحوه ي قرار گيري ابزار نسبت به سيلندر نمايش داده شده است . ما در ابزار مي توانيم فاصله و اندازه ي مابين بادامكها را تنظيم نمائيم و تراكم بافت را در ماشين تغيير دهيم . همانطور كه در شكل صفحه ي نشان داده شده يك سري لوله هاي روغن بر روي ابزار قرار گرفته است كه وظيفه ي آن رساندن روغن به شيار هاي ابزار مي باشد تا به وسيله ي آن تا حد امكان اصطكاك ما بين پايه سوزن و شيار بادامك ابزار را كم كنيم و همچنين باعث سرد كردن صفحه و سيلندر مي شود .


7- برس : وظيفه ي اين قطعه در وحله ي اول برداشتن پرز نخ از روي سيلندر و زبانه ي سوزنها مي باشد و در وحله ي دوم وظيفه ي باز كردن زبانه ي سوزن را دارا مي باشد .
8- سوزن : سوزن از مهمترين و اصلي ترين قطعات ماشين مي باشد كه توسط آن حلقه هاي نخ از درون يكديگر عبور مي كند . اين وسيله همانطور كه در شكل صفحه ي ………. نشان داده شده است از قطعات و قسمتهاي زير تشكيل مي شود .
9- سيلندر : اين قسمت نيز يكي از مهمترين قسمت هاي ماشين گرد باف مي باشد. اين وسيله داراي شيارهايي ميباشد كه سوزن در داخل آن به سمت بالا و پائين حركت مي كند . در دور تا دور سيلندر يك دنده ي فرايويل وجود دارد كه حركت عمودي موتور را به حركت افقي سيلندر تبدبل مي كند .در سطح سيلندر يك سري شيارهايي وجود دارد كه محل قرار گيري سوزن در آن محل مي باشد. سيلندر به موازات ابزار در جهت افقي حركت مي كند و با قرار گرفتن پايه ي سوزن در داخل ابزار و حركت افقي سيلندر باعث بالا و پائين رفتن سوزن و ايجاد بافت در پارچه مي شود .


10- صفحه : اين قسمت همانطور كه از اسمش پيداست يك صفحه ي دايره اي شكل مي باشو كه نسبت به استوانه ي سيلندر همانطور كه در دياگرام پيداست حالت عمود دارد .حركت اين قطعه توسط سيلندر انجام مي شود . زيرا اين قطعه به سيلند متصل است و با هر دوري كه سيلندر مي زند صفحه نيز مي زند . در سطح صفحه همانند سيلندر يك سري شيار وجود دارد كه يك سوزن در داخل هر شيار قرار دارد و به تعداد ابزارهاي سيلندر ، همان تعداد ابزار براي صفحه نيز وجود دارد .كه با حركت افقي صفحه پايه ي سوزن در داخل شيار هاي ابزار قرار مي گيرد و حركت عقب و جلو سوزن هاي صفحه به وجود مي آيد . اين حركت صفحه و سيلندر نسبت به هم باعث به آمدن بافت دو رو سيلندر مي شود .


11- سينكر (پلاتين) : اين قطعه در ماشين هاي CHAIN DAY MACHINARY و fuckahama وجود دارد . در توضيح ماشين آلات CHAIN DAY MACHINARY در مورد نحوهحركت و محل قرار گيري اين نوع سينكر كامل توضيح داده شده است . در هنگام عمليات بافت جلو ترين موقعيت سينكر نسبت به سوزن را بنام نقطه ي جلو راندن حلقه مي نامند و نسبت آن را به سوزن زمانبندي سينكر مي نامند . اگر صفحه ي بادامكهاي سينكر به نحوي تنظيم شده باشد كه جلو آمدن سينكر زود تر از بالا رفتن سوزن انجام شود آن را تقدم زماني گويند و باعث مي شود تا ربايش نخ از حلقه هاي جديد ، انجام گيرد ، كه سبكتر شدن پارچه ، بزرگتر شدن نخ اتصال حلقه ها و كوچكتر شدن طول حقه از اثرات آن خواهد بود . در صورتي كه صفحه ي حلقه اي شكل بصورت تاخيري تنظيم شود ، بادامك جلو برنده سينكر ، نسبت به سوزنها ديرتر عمل نموده و در نتيجه پارچه سنگين تر و طول اتصال بين حلقه ها كوچكتر و طول حلقه بزرگتر (قسمت سر و دو بازوي حلقه است)خواهد شد .زمانبندي سينكرها معمولاً بين اين دو حالت تنظيم مي شود .
12- مكانيزم جمع كننده پارچه( سيستم كشش) : ما در ماشين آلات بخش بافندگي 2 نوع مكانيزم جمع كننده داريم كه به شرح كامل آنان مي پردازيم .


1- مكانيزم جمع كننده متصل به سيلندر : در اين مكانيزم همانطور كه در نقشه ي صفحه ي ………… نشان داده شده است در سطح زيرين ميز پائين دستگاه يك سري بادامك زيگزاگ منحني قرار دارد . دو بازوي عمودي به طول 40 سانتيمتر به دنده ي جمع كننده ي پارچه متصل استو با گردش دنده جمع كننده كه در وسط ميز پائين دستگاه قرار دارد اين دو بازوئي نيز به حركت در مي آيند .
به اين دو ميله ي بازوئي دو قطعه پيرو در هر سر بازوئي متصل است كه با گردش بازوئي پيرو ها كه در زير بادامك ها نصب شده اند به حركت مي افتند و يك سيكل حركتي نيم دايره اي در راستاي افق مي زنند . سپس حركت نيم دايره اي آنها توسط يك شافت به يك دنده ي جغجغه اي متصل مي شود كه در يك جهت حركت مي كند و در جهت ديگر قفل مي شود . با استفاده از اين دنده ي جغجغه اي دو شافت به

نقشه دياگرام گردباف

 


حركت در مي آيد كه اين دو شافت مستقيماً به رو لهاي جمع كن پارچه متصل مي شود كه اين رولها در يك جهت پارچه را جمع مي كند و در جهت ديگر هيچ حركتي را ندارد كه با عث باز شدن پارچه از روي رولها بگردد .جهت گردش اين نوع مكانيزم هاي كشش كه در صفحه ي قبل نشان داده شده است در جهت گردش عقربه هاي ساعت مي باشد .
2-در مكانيزم نوع دوم جمع كننده پارچه همانند مكانيزم قبل يك جفت بازوئي به دنده ي سيلندر متصل است و با آن مي گردد . ولي با اين تفاوت كه اين دو بازوئي حركت گردشي خود را به محور پائين دستگاه انتقال مي دهد كه اين محور با حركت دوراني خود گيربكس اصلي جمع كن پارچه را به حركت در مي آورد كه با حركت دوراني گيربكس دو رول اصلي جمع كن پارچه به حركت در مي آيد و باعث جمع كردن پارچه به دو رول جمع كن پارچه مي شود .
13- فن بادبزن : در ماشين گرد باف بدليل اينكه اين ماشين با نخهاي پرز دار در حركت مي باشد و با سرعت زيادي اين نخها به داخل ماشين هدايت مي شود ، باعث بوجود آمدن پرز هاي زيادي در روي ماشين و سيلندر و ابزارهاي صفحه مي شود كه باعث بوجود آمدن مشكلاتي از قبيل نخ پارگي و شكستگي سوزن مي شود . به همين دليل در قسمت بالاي دستگاه چندين فن دوار به حركت در مي آيند كه باعث پراكنده شدن پرز به اطراف مي گردند كه همين امر از بروز مشكلاتي اين چنيني جلو گيري به عمل مي آورد .
14- درام ژاكارد: اين نوع درام در ماشين گردباف ميني ژاكارد وجود دارد و وظيفه ي آن به شرح زير مي باشد :


درام ژاكارد در اين ماشين بصورت پره اي مي باشد و در زير درام يك عدد پليت پره اي وجود دارد كه به ازاي هر دور زدن سيلندر درام نيز يك دور مي زند و با چرخش خودش فرمان اعمال طرح را به ماشين مي دهد . اين فرمان طرح توسط جك كه در زير به شرح آن مي پردازيم به پايه ي سوزن داده مي شود .
15- جك : وظيفه ي اين قطعه گرفتن فرمان از درام ژاكارد و انتقال طرح بر روي پارچه ي توليد شده مي باشد . در زير پايه سوزنها و در تك تك شيارهاي سيلندر قطعاتي هم ضخامت سوزن قرار دارد كه به آن جك مي گويند . وظيفه جك گرفتن فرمان از درام ژاكارد و قرار دادن و يا قرار ندادن سوزن در مسير بافت مي باشد.


جك با اعمال فشار به پايه ي سوزن مانع از قرار گيري سوزن در مسير بادامك ميشود و در نتيجه عمل نبافت يا نيم بافت و يا بافت در اين ماشين اعمال ميشود . نوع درام اين نوع ماشين از نوع درام پره اي مي باشد كه با داخل رفتن پايه ي جك بداخل پره ي ژاكارد عمل نبافت انجام مي شود و با بالا ماندن جك بر روي درام عمل نبافت انجام مي شود . بدين ترتيب طرح بافت دلخواه بر روي پارچه اولاً توسط ابزار هاي دستگاه و ثانياً توسط مكانيزم ژاكارد بر روي پارچه اعمال مي شود .
معمولاً در اين نوع ژاكارد تعدادسوزنها مضرب صحيحي از تعداد شكافهاي دو محيط چرخ طرح نمي باشد .بنابراين پس از يك دور از سيلندر ، هر چرخ طرح به محل اول خود باز نمي گردد و از آنجايي كه پس از چند دور از سيلندر كامل مي شود و تكرار هاي طرح در كنار هم به صورت پله اي بر روي پارچه ايجاد مي گردد. در اينصورت عرض يك تكرار از طرح برابر با بزرگترين مقسوم عليه مشترك بين سوزنها و تعداد شكافها ي محيط يك چرخ طرح خواهد بود .
سيستم كنترل طول حلقه در ماشينهاي بافندگي حلقوي پودي


حلقه واحد اساسي ساختمان هر پارچه ي پودي است . تجربه نشان داده است كه طول حلقه عامل اصلي كنترل كننده خصوصيات ابعادي پارچه هاي پودي است .
پارچه هاي پودي پس از بيرون آوردن از ماشين در حالت عدم تعادل كامل مي باشد و قبل از اينكه بحالت تعادل برگرد ، ابعاد آن تغيير مي كند . ميزان اين تغييرات بستگي به شرايط مختلف دارد كه از جمله ي آنها ساختمان بافت و نوع عملي كه جهت متعادل كردن پارچه به كار مي رود .
اين تغييرات ابعادي باعث بروز مشكلاتي در برنامه ريزي توليد و كنترل كيفيت پارچه مي شود كه در نتيجه هزينه ي توليد را افزايش مي دهد.


وزن پارچه در حاليكه از ماشين بيرون مي آيد اهميت تجارتي ندارد . زيرا عمل ماشين باعث تغيير مشكل زيادي در پارچه شده است . علت عمده ي تغييرات بوجود آمده در ابعاد پارچه قبل از اينكه بحالت تعدل برسد در شكل حلقه است و نه در طول آن . اما تغييرات طولي آن در عمليات تكميلي مرطوب حاصل مي گردد .
طول حلقه بعلل مختلفي تغيير پيدا مي كند . عامل اصلي تغيير طول حلقه كشيدن نخ توسط سوزن است .
ميزان حركت عمودي سوزن بستگي به تنظيم بادامك حلقه دارد كه در ماشينها قابل تنظيم و تغيير است .
طول حلقه نتنها به تنظيم بادامك دارد بلكه بوسيله ي متغيرهايي خصوصاً خصوصيات نخ كه قبلاً به آنها اشاره شد معين مي گردد .
مجموعه ي اين عوامل بر ميزان كشيدگي نخ از روي بوبين تاثير مي گذارد . بدين ترتيب طول حلقه بطور مداوم تغيير پيدا مي كند . اين مسئله ضرورت استفاده از نوعي سيستم كنترل را مي رساند .
روشهاي مختلف كنترل طول حلقه عبارتند از:
1- روشهاي دستي مستقيم
2- روشهاي دستي غير مستقيم


3- روشهاي نيمه اتوماتيك
1-در روش دستي مستقيم توسط قرار دادن ابزارهايي از قبيل سرعت سنج نخ و همچنين طول سنج نخ در مسير تغذيه ي نخ انجام مي شود . در اين روش طول نخ رج و و همچنين طول نخ رديف و ميزا توليد ماشين در ساعت مورد محاسبه قرار مي گيرد .
2- در روش دستي غير مستقيم با استفاده از نيروي كششي است كه پارچه را تحت اثر اين نيرو ها قرار مي دهند و مقدار افزايش طول حلقه را اندازه گيري مي كنند .
3- در روش نيمه اتوماتيك با استفاده از آيرو هاي مختلف در هر ماشين طول حلقه را كنترل مي كنند .


نقايصي كه در ماشينهاي گرد باف پودي بوجود مي آيند
عيوب پارچه
خطوط معيوب عمودي
خرابي سوزن،كثيف بودن شيار سوزن، خراب بودن ديواره ي شيار سوزن ، سوزن بيش از حد شل و يا سفت در شيار حركت كند ، سوزن به اندازه ي كافي روغن نمي گيرد ، سوزن بيش از حد روغن مي گيرد ، خارج شدن سوزنها از حالت GATINGصحيح .
نيم بافت
كشش پارچه بيش از حد كم است،تنظيم اشتباه بادامك حلقه ، سوزن خيلي شل در شيار سيلندر بالا و پائين مي رود ، فاصله ي صفحه از سيلندر كم است ، خرابي سوزن، كثيف بودن شيار سوزن
نقاط معيوب پراكنده
بدي نخ ، لغزش نخ از روي سيستم تغذيه، كشش نايكنواخت
خطوط معيوب عرضي
بدي نخ‌ ،نا يكنواختي كشش نخ ، لغزش نخ از روي سيستم تغذيه ، تنظيم اشتباه بادامك حلقه ، نايكنواختي كشش پارچه
سوراخ هاي معيوب پارچه


خرابي سوزن ، كشش بيش از حد پارچه ، كشش زياد نخ ، بدي نخ‌ ، گره هاي نخ ، زمانبندي سوزنها اشتباه است ، تنظيم اشتباه بادامك حلقه ، نخ بر درست تنظيم نشده است ، نخ كشي اشتباه است ، سوزن به سختي درشيار حركت مي كند
در رفتگي هاي حلقه ها
كشش پارچه كم است ، خرابي سوزن، نخ بر درست تنظيم نشده است ، نخ از قسمت صحيح نخ بر هدايت نشده است ، تنظيم اشتباه بادامك حلقه ، شل بودن پارچه ، كشش به اندازه ي كافي بر روي نخ وارد نشده است ، لغزش تغذيه ي مثبت ، زبانه ي سوزن بسته است ، خرابي شيار سوزن ، زمانبندي صحيح نيست .
خراب بودن حلقه ها
خراب بودن و يا كج شدن سوزن ، زمانبندي صحيح نيست ، تنظيم اشتباه تغذيه ي مثبت ، تنظيم اشتباه بادامك حلقه ، سوزن خيلي شل در شيار سيلندر بالا و پائين مي رود ، كج بودن ديواره ي شيار سوزن ، نايكنواختي كشش نخ
دلايل شكسته شدن سوزنها
سوزنها به نخ بر برخورد مي كنند ، گره هاي بزرگ و كثيف نخ ، كشش زياد نخ ، خارج شدن ترتيب صحيح
سوزنها نسبت به يكديگر ، كثيف و يا كج شدن شيار سوزن ، شل و يا فرسوده بودن بادامكها ، صفحه بيش از حد پائين است ، نيم بافت زياد در پارچه ، كشش زياد پارچه ، نمره نخ نا متناسب براي گيج ماشين ، بدي و يا فرسوده بودن ، باذامكها مطابق با طرح مورد نظر تنظيم نشده است .
جمع شدگي پارچه
طول حلقه كم است ، صفحه بيش از حد پائين است ، كشش پارچه كم است ، نخ بيش از حد ضخيم است ، نيم بافت زياد در پارچه ، برجستگي بيش از حد در پارچه


پس از بخش بافندگي پارچه به قسمت كنترل كيفي منتقل شده و پس از طي مراحل كنترل كيفي كه شامل وزن كردن پارچه و بررسي نقايص آن مي باشد پارچه وارد قسمت انبار پارچه مي شود .
پس از مرحله ي انبار پارچه طبق درخواست سفارش دهندگان نسبت به نوع رنگ و تثبيت ابعادي وارد بخش هاي رنگرزي و تكميل مي شود .
شرح بخش رنگرزي
پارچه طبق درخواست مشتري نسبت به سفيدگري ويا رنگرزي آن

از انبار پارچه به قسمت رنگرزي وارد مي شود. پارچه اي كه از انبار وارد قسمت رنگرزي مي شود بصورت رول شده مي باشد و رنگرزي پارچه هاي رول شده بصورت يكنواخت مشكل و ناشدني است . پس بنابراين بايد پارچه بصورت طاقه در بيايد تا براحتي در ماشينهاي رنگرزي بر روي آنها اعمال رنگرزي انجام شود . عمل طاقه كني توسط ماشين رول باز كن انجام مي شود . پس از طاقه شدن پارچه ، پارچه وارد بخش رنگرزي مي شود و طبق نوع كالا از لحاظ طول و وزن وجنسيت كالا ماشين رنگرزي مناسب آن انتخاب گشته و كالا به داخل آن هدايت مي گردد و طبق نسخه ي درخواست شده ي كالا كه از قسمت آزمايشگاه صادر مي شود مواد شوينده ، مواد كمكي ومواد رنگزا وارد ماشين رنگرزي مناسب شده وطبق گراف پيشبيني شده حرارت داده شده وپارچه رنگرزي مي گردد.
پس از مرحله ي رنگرزي پارچه از ماشين رنگرزي خارج گشته و وارد ماشين آبگير پارچه مي شود . اين ماشين مكانيزمش همانند مكانيزم آبگير ماشينهاي لباسشويي مي باشد كه باعث گرفتن آب پارچه مي شود و نهايتاً پارچه به قسمت تكميل جهت خشك كردن و طاقه پيچي و يا به سالن استنتر جهت تثبيت ابعادي فرستاده ميشود .
بخش رنگرزي همانطور كه در دياگرام نشان داده شده شامل 4 عدد ماشين رنگرزي هاسپل و 2 عدد ماشين رنگرزي جت كله اسبي مي باشد و 2عدد نيز ماشين آبگير با ظرفيت 500 كيلوگرم جهت آبگيري پارچه هاي خارج شده از ماشينهاي رنگرزي وجود دارد. ماشينهاي جت محصول ساخت شركت آذر دلتا مي باشد كه توليد ماشين آلات رنگرزي و تكميل را بر عهده دارد .
سال ساخت اين ماشينهاي جت 1999 مي باشد و از لحاظ فني در سلامتي كامل هستند و مشكلات خاصي را براي اين بخش بوجود نمي آورند .


در ماشينهاي هاسپل از لحاظ اطلاعات فني و سال ساخت هيچ اطلاعاتي نه در آرشيو و نه در روي دستگاه وجود ندارد . سالن رنگرزي از لحاظ روشنايي داراي نور كافي نبوده و اين از نقايص اين سالن مي باشد ، ولي از لحاظ نزديكي به سالنهاي ديگر هزينه ي حمل و نقل بسيار ناچيزي صرف انتقال كالا به اين قسمت و از اين قسمت به بخشهاي بعدي مي باشد . كه اين امر از مزاياي اين بخش مي باشد .


نماي سالن رنگرزي


عموماً پارچه هاي فرستاده شده به بخش رنگرزي و مواد رنگزاي مناسب جهت اين نوع پارچه ها ي اين شركت به شرح زير مي باشد :
نوع كالا مواد رنگزاي مصرفي
پنبه 100 % مواد رنگزاي مستقيم – ري اكتيو- گوگردي
پنبه /پلي استر –35/65 % مواد رنگزاي مستقيم/ديسپرس- ري اكتيو/ ديسپرس
نايلون 100 % اسيدي
پلي استر 100% ديسپرس

در ابتدا با ساختار هر كدام از الياف زير توضيحاتي ذكر مي گردد :
ساختار پنبه : پنبه از دسته ي الياف سلولزي مي باشد . ملكول سلولز به فرمول شيميايي (C6H5O10)n نشان داده مي شود ، كه عبارتست از يك پليمر خطي كه از متراكم شدن ملكولهاي بتا گلوكز در محلهاي 1و 4 بدست مي آيد .
هماطور كه در ساختمان شيميايي سلولز مشاهده مي شود ، گروههاي هيدروكسيل در آنها موجود مي باشد و اين گروه ها ، گروه هاي فعال بوده و فعاليت هاي شيميايي يك ليف پنبه به واسطه ي وجود اين گروه ها مي باشد، مثلاً در عمليات مرسريزاسيون گروه هاي فعال يا هيدروكسيل آزادتر شده و فعاليت شيميايي ليف بالاتر مي رود .


يك ليف سلولزي حاوي 86 تا 92 درصد سلولز بوده و باقي كسر از سر مواد ناخالصي از قبيل مو – واكس- پكتين و غيره مي باشند كه همگي اين مواد باعث جلوگيري از جذب آب و رنگ مي شود . لذا لازمست كه قبل از عملياتهاي رنگرزي اين مواد ناخالصي از كالا و از طريق عملياتهاي پخت و سفيدگري خارج گردد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید