دانلود پاورپوینت آزمایش های غیر مخرب بتن

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آزمایش های غیر مخرب بتن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آزمایش های غیر مخرب بتن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

اقدامات مقدماتی

قبل از آغاز مرحله ارزیابی، باید اهداف ارزیابی بین کارفرما و مسئول ارزیاب به مرحلع توافق برسد. پارامتر هایی که باید در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

۱- آیا پایداری کل سازه یا عضوی از سازه مورد شک است؟ در صورتی که ارزیابی پایداری سازه ضروری است، روش آزمایش باید بررسی شود.

۲- آیا نقشه های چون ساخت موجود است؟ در صورت موجود نبودن، آیا تهیه نقشه آرماتور بندی و تعیین مقاومت بتن ضروری است؟

۳- آیا دسترسی به قسمت های مختلف سازه مشکل است و نیاز به تجهیزات ویژه دارد؟

۴- برای ارزیابی کدام تخصص ها لازم است؟ مثلا تکنولوژیست بتن، مهندس سازه و ….

۵- اگر سازه در حال بهره برداری است، برای انجام عولیات ارزیابی، چه نوع محدودیت هایی وجود دارد؟

۶- آیا لازم است قبل از انجام ارزیابی، هزینه و زمان عملیات برآورد گردد؟

۷- کارفرما انتظار دارد که از عمر مفید سازه آگاهی یابد.

پس از توافق در موارد یاد شده، اقدامات مقدماتی در دو مرحله جمع آوری اطلاعات و بازدید از سازه آغاز می گردد.

اسلاید ۲ :

الف – جمع آوری اطلاعات و مدارک

در این مرحله تمام اطلاعات و مدارک موجود در بازسازی سازه جمع آوری می گردد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

– مشخصات سازه

-نقشه های اجرایی (مانند جزئیات آرماتور)

– روش های ساخت (مثل روش بتن ریزی و متراکم کردن)

– نوع مصالح مصرفی

– طرح اختلاط بتن

– مقاومت فشاری نومنه های استاندارد

– نحوه عمل آوری

– شرایط محیطی ( دما و رطوبت در مدت سن سازه)

– جزئیات تعمیر، مانند زمان و نوع مصالح (چنانچه سازه قبلا تعمیر شده باشد)

– هر گونه تغییرات غیر معمول در زمان ساخت (مانند تغییر در نوع مصالح)

– عکس ها در عملیات ساخت

– مقدار و ماهیت بارگذاری

اسلاید ۳ :

ب – بازدید از سازه و بررسی ظاهری

– در مرحله بازدید باید هر گونه جزئیات مهم که مشاهده می شود، به صورت های مختلف مانند جدول، شکل و پیش نویس ثبت گردد.

– بررسی ظاهری باید توسط شخص با تجربه ای انجام شود.

– شخص بررسی کننده باید قابلیت مشاهده دقیق و ثبت یافته ها را به صورت اصولی داشته باشد.

– باید تمام قسمت های آسیب دیده سازه یا نارسایی ها مورد توجه کامل قرار گیرند.

– عکس برداری از نقاط آسیب دیده به بررسی سازه کمک می کند.

– با استفاده از نقشه هاس سازه، می توان محل آسیب دیدگی را در آن علامت گذاری کرد.

معولا نتایج بدست آمده در مرحله ظاهری به عنوان مبنا برای انتخاب محل و نوع آزمایش تلقی می گردد. بنابر این تا حد امکان باید اطلاعات کافی جمع آوری شود.

اسلاید ۴ :

ادامه  بازدید از سازه و بررسی ظاهری

معمولا بررسی ظاهری شامل مراحل زیر است:

-شناسایی قسمت های آسیب دیده

– ثبط شرایط محیطی که قسمت های آسیب دیده در معرض آن قرار دارند.

– شناسایی ترک ها، محل پکیدگی و غیره

– اندازه گیری در حد محدود از ترک ها

اسلاید ۵ :

روش شناسایی ترک ها

مکانیزم های ترک خوردگی:

الف- جابجایی ایجاد شده در بتن، مانند: جمع شدگی، انبساط یا انقباض ناشی از تغییرات دما و نشست پلاستیک

ب- انبساط مصالح در بتن، مانند خوردگی آرماتور

ج- شرایطی که سازه در معرض آن قرار دارد، مانند: بارگذاری یا نشست نامتقارن پی ها.

مشخصات ترک ها شامل امتداد، عرض و عمق است. از دیدگاه امتداد، ترک ها به شکل های مختلف طولی، مورب، عمودی و تصادفی ظاهر می شوند.

بر اساس محدوده ترک ترک ها به سه گروه تقسیم می شوند:

– ترک ریز : کمتر از ۱ میلیمتر     

– ترک متوسط : بین ۱ تا ۲ میلیمتر  

– ترک عریض : بیش از ۲ میلیمتر

اسلاید ۶ :

ادامه شناسایی ترک ها

– سطح بتن باید شرایط خاص رطوبت را داشته باشد، به عبارت دیگر، سطح بتن باید تمیز و خیس باشد و در حالی که رطوبت در حال تبخیر است، مشاهده ترک ها به صورت خطوط آب قابل تشخیص است.

– افشاندن آب روی سطح بتن و سپس کمی خشک شدن آن، روش مناسبی برای ایجاد شرایط خاص رطوبت به صورت مصنوعی است، هرچند مرحله خشک شدن ممکن است نیم ساعت یا بیشتر به طول انجامد.

– از از سطح بتن قدری فاصله گرفته شود، قابلیت دیدن ترک ها افزایش مس یابد، زیرا از فاصله نزدیک، امتداد خطوط رطوبت چندان قابل رویت نیست.

– برای اندازه گیری دقیق عرض ترک، استفاده از میکروسکوپ دستی یا خط کش مخصوص ضرورس است.

– بهتر است بازرسی ترک ها هر چند وقت یکبار تکرار گردد و عرض آن ها در نقاط مشخص اندازه گیری شود.

اسلاید ۷ :

شناسایی فضاهای خالی توسط آزمایش ضربه

معمولا در مرحله بازدید از سازه و بررسی ظاهری، آزمایش ضربه زدن (Tapping Surveys) نیز انجام می شود. این آزمایش بر این اصل استوار است که اگر بوسیله چکش مخصوص (Club Hammer) ضربه ای بر سطح بتن زده شود، بر مبنای آن از نوع صدایی که شنیده می شود می توان وجود حفره یا پکیدگی در بتن را تشخیص داد.

استفاده از چکش و ضربه زدن بر روی سطح بتن موقعیت بتن را در عمق کم مشخص می کند و در عمق بیشتر از ۱۰ میلیمتر و در صورت وجود حفره یا جداشدگی پوشش بتنی از میلگردها قابل تشخیص نیست.

در چنین مواردی نیاز به دستگاه خاص از قبیل دما نگاری مادون قرمز (Infra-Red Thermography) است.

اسلاید ۸ :

بازرسی و انتخاب آزمایش ها

پس از نتیجه گیری از مرحله اقدامات اولیه، برنامه ریزی برای بازرسی و انتخاب آزمایش انجام می گیرد که با توجه به پارامترهای زیر انجام می گردد:

-لنتخاب نوع آزمایش

– انتخاب محل آزمایش

امروزه تقسیم بندی مطلق آزمایش ها به دو گروه آزمایشگاهی و محلی، امکان پذیر نیست. چرا که امروزه بسیاری از آزمایش ها را با ابداع دستگاه های قابل حمل می توان در محل انجام داد.

آزمایش هایی که در محل انجام می گیرد، به آزمایش های غیر مخرب (N.D.T) موسوم است.

اسلاید ۹ :

آزمایش های محلی

مزیت آزمایش های غیر مخرب:

۱- به دلیل آسانی و سریع بودن آزمایش ها می توان برای تعیین یکنواختی بتن در سازه و به عنوان روش کنترل کیفیت مورد استفاده قرار داد.

۲- در مواردی که دسترسی به عضو سازه برای مغزه گیری مشکل است، آزمایش های غیر مخرب به آسانی انجام می شود.

۳- از این آزمایش ها می توان برای تعیین محل مغزه گیری بهره گرفت.

۴- از آنجاییکه این آزمایش ها با خواص لایه سطحی بتن رابطه مستقیمی دارد، می توان آنها را برای کاربردهای زیر استفاده کرد:

– ارزیابی میزان آسیب دیدگی مانند خرابی سولفاته یا آتش سوزی

– ارزیابی دوام سطح بتن، مانند تعیین مقاومت سایشی کف

– ارزیابی پیوستگی مواد تعمیری به بتن قدیم

– تعیین عمق ترک ها

اسلاید ۱۰ :

انواع آزمایش های انجام شده روی سازه

۱- تعیین مقاومت بتن در سازه

– آزمایش مافوق صوت

– آزمایش سختی سطح (عدد بازگشت یا چکش اشمیت)

– آزمایش بیرون کشیدن و کشش سطحی

– آزمایش مغزه گیری

۲- آزمایش آرماتوریاب

۳- تعیین عمق کربناتاسیون

۴- تعیین پروفیل کلر

۵- ارزیابی نفوذپذیری بتن

۶- تعیین پتانسیل خوردگی

۷- آزماطش وزن سنجی

۸- تعیین مقاومت الکتریکی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 42 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد