بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

شرط اصلی واولی در انتخاب همسر  (مومن) بودن اوست

همسری که مشرک باشد:

1-اعضای خانواده خود را به نافرمانی از خدا

2- بدبختی ابدی سوق می دهد

پدر و مادر تلاش می کنند فرزندانشان  مومن  باشند ونماز را پا دارند

اسلاید 2 :

خانواده های مورد قبول خداوند:

1- خانواده ای است که بر محور ایمان پایه گذاری شده

2- و اعضای خانواده: درسایه این کانون می توانند مسیر رشد و تعالی را بپیمایند وبه سعادت برسند

پس از تعیین هدف ازدواج

انتخاب زوج مناسب مطرح می شود

اسلاید 3 :

انتخاب همسرومسئولیت آینده:

ازدواجی باطل است که به زور باشد و مشروعیت ندارد

خصوصیاتی که در محیط خانواده است که باعث می شود بهترین تصمیم ها گرفته شود وحسرت وپشیمانی کمتر پیش بیاید:

1.هم دلی   2.اعتماد به بزرگترها   3.شنیدن نظریات یکدیگر   4.محبت و ایثار

اسلاید 4 :

اجازه پدر بر دختر ضروری زیرا:

1.لطافت های روحی  2.ظرافت هایی عاطفی دختر

3.درفضای محبت وعلاقه به جنس مخالف قرار می گیرد احتمال نادیده گرفتن برخی از واقعیت ها و کاستی ها را به دنبال دارد.

پدر به دلیل:  غلبه بر احساسات خود  ،  تجارب فراوان  ،  شناخت کامل از جنس مرد

می تواند به سان باغبانی دلسوز و کاردان از گل لطیف وظریف خویش مراقبت کند وبه راهنمایی او بپردازد

معیار های همسر شایسته:

1-اصالت خانوادگی   2-پوشش مناسب اسلامی   3-عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف  4-صداقت با همسر   5-سلامت جسمی             6-انجام عبادات بخصوص نماز 

7-عاقل و فهیم بودن   8-اخلاق خوب وخویش رویی  9-قناعت در زندگی

10-کسب و کار حلال  11-زیبایی و مورد پسند بودن  12-دوستان درستکار وسالم

اسلاید 5 :

مهم ترین معیار همسرشایسته:

با ایمان بودن اوست

اگرنباشد:

ازدواج با او حرام است

هرقدر ایمان فرد قوی تر ، شایستگی او برای همسر بیشتر

اسلاید 6 :

را های شناخت همسر:

1-تحقیق درباره خانواده ی همسر و موقعیت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار

2- شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنها معشرت بیشتری دارد

3-تحقیق درباره روحیات و خلقیات همسر در محیط کار یا محل تحصیل

4-معاشرت خانواده های دو طرف با یکدیگر د بهره بردن ار تجارب پدر و مادر در این معاشرت ها

5-مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان

6-گفتگو با یکدیگر در جلسات حضوری و طرح نظریات و دیدگاه ها درباره موضوعات مختلف

اسلاید 7 :

ازدواج انجام می گیرد:

برای رفع نیاز های طبیعی  پاسخ گویی به قانون خلقت

رفع نیاز های طبیعی که یکی از فواید ازدواج است باید در  نهان  و موقعیت مناسب انجام گیرد

اگر به این نیاز های طبیعی به درستی پاسخ داده نشود:

1-مشکلات خاص خود را به دنبال دارد

2-آسیب های جبران ناپذیر روانی ،اخلاقی و اجتماعی وارد می شود.

تاخیر در ازدواج باعث:

1-افزایش فشار های روحی وروانی

2-روابط نا مشروع و آسیب های اجتماعی

اسلاید 8 :

یک جوان در کنار کسی که همسر او محسوب می شود

1-ایجاد برکت برای جسم و روح  2- لذتی را به ارمغان می آوردکه هیچ چیز  دیگری جای آن را نمی گیرد

اگر فردی بخواهد درقالبی غیر از ازدواج به نیاز جنسی خود پاسخ دهد آنگاه:

لذت آنی برخاسته از گناه، پس از چندی روح و روان فرد را پژمرده می کند و شخصیت آن را می شکند

افرادی که در قالبی غیر از ازدواج به نیاز جنسی خود پاسخ می دهند آنگاه:

روحشان مانند تشنه ای است که هر چه ازآب دریا می نوشد ، برتشنگی اش افزوده می شود وبی قراری اش شدت می یابد

آمادگی برای ازدواج نیازمند دو بلوغ است:

1-بلوغ جنسی    2- بلوغ عقلی و فکری که مدتی پس از بلوغ جنسی فرا می رسد

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید