بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مشاوره پيش از ازدواج

سخن اصلي

لازمه ازدواج پايدار ،

ايجاد صميميت ماندگار است.

اسلاید 2 :

مشاوره پيش از ازدواج

اين برنامه شامل موارد ذيل مي باشد:

1 .ساماندهي نگرش ها و عقايد درباره توانمندي هاي عاطفي

2 .آموزش و گسترش خودآگاهي ، ادبيات عاطفي

3 .تغيير رفتارهاي ناكارآمد از طريق آموزش رفتارها و مهارتهاي افزايش دهنده صميميت   

اسلاید 3 :

مشاوره پيش از ازدواج

 PAIRS حوزه هاي آموزشي روش

ادبيات عاطفي

مهارتهاي مشترك زوجي

نگرش ها ، راهبردها و اطلاعات كاربردي

اسلاید 4 :

ادبيات عاطفي

شناخت 5 عاطفه اصلي و توانايي ابراز آن (درد ، ترس ، خشم ، عشق ، لذت )

شناخت حساسيت هاي بيش از حد عاطفي خود

تشخيص شخصيت هاي بيش از حد عاطفي از شخصيت هاي سرد و بيروح

بيان احساسات بدون ايجاد ناراحتي يا سرزنش

گوش دادن به ديگري براي ايجاد امنيت عاطفي

مديريت هيجانات بخصوص خشم به جاي سركوبي عواطف

داشتن احساس ارزشمندي

اسلاید 5 :

مهارتهاي مشترك زوجي

ايجاد اعتماد بين زوجين از طريق گوش دادن همدلانه

يادگيري شكايت از يكديگر بدون حمله كردن

حل تعارضات با نگرش برنده – برنده

توافق در زمينه هاي استقلال شخصي ، مالكيت و تصميم گيري

شفاف سازي تصورات ذهني و كم كردن سوء تفاهم ها

پذيرش نيازهاي اساسي احساسات جنسي و داشتن نگرش هاي درست در اين زمينه

مشخص كردن مرزهاي حريم خصوصي خانواده

اسلاید 6 :

نگرش ها ، راهبردها و اطلاعات كاربردي

انتقال احساس علاقمندي رضايتمندانه

انتخاب تفريحات ، خلاقيتها و سرگرمي هاي زندگي

حفظ محرمانه بودن مسائل خانوادگي و اقتصادي

اظهار آسيب،ترس يا خشم در قالب جملات وپرسش هاي همدلانه

بخشش خطاهاي يكديگر(لجاجت را رها كن وببخش )

انتخاب اعتماد ،احترام متقابل و وفاداري به عنوان پايه و اساس رابطه ماندگار

انجام رفتارهاي مراقبانه و رهبري و مديريت

دانستن اينكه هر كس لحظاتي شاد يا غمگين خواهد بود .

ايجاد و رشد احساس قوي ”ما ” بودن

بيان مداوم سپاسگزاري

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید