دانلود پاورپوینت استانداردهای فرش و مواد اولیه مرتبط

PowerPoint قابل ویرایش
60 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استانداردهای فرش و مواد اولیه مرتبط توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استانداردهای فرش و مواد اولیه مرتبط قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

۱-تعریف پشم:

پشم پوست بدن گوسفند که با توجه به روش جدا کردن آن از پوست گوسفند به۲ دسته تقسیم میشود.  

۱-۱-پشم چیده شده:آن را در زمان حیات دام از بدن گوسفند جدا میکنند.

۱-۲-پشم کنده شده و دباغی شده:پشم را پس از کشتن دام از روی پوست گوسفند میکنند.

اسلاید ۲ :

۲-اصطلاحات بکاربرده شده وعوامل موثردردرجه بندی:

۲-۱-پاکیزگی:

۲-۱-۱-پشم شسته شده:پشمی که به وسیله آب و مواد شیمیایی در کارخانه شسته شود.

۲-۱-۲- پشم نیم شور:پشمی که روی بدن حیوان زنده شسته شده باشد.

۲-۱-۳- پشم ناشور: پشمی که هیچگونه شستشو به ان داده نشود.

۲-۲- رنگ: پشم به رنگهای سفید روشن- سفید تیره- شکری از لحاظ مرغوبیت در درجه اول میباشند.

۲-۳- قطر الیاف یا ظرافت: قطر متوسط تارهای پشم است.

۲-۴- طول الیاف:طول متوسط تارهای پشم است.

۲-۵- آلودگی الیاف:آغشته بودن الیاف پشم به هر گونه مواد خارجی.

۲-۶- پشم شکسته:پشمی که از نظر رنگ سفید و گچی ونوک تارهای آن تیز و شکننده باشد.                                     

اسلاید ۳ :

۳- ناپذیرفتنی ها در درجه بندی:

۳-۱- بیش از۲% با مواد گیاهی مخلوط باشد.

۳-۲- “     “  ۱۲% رطوبت داشته باشد.

۳-۳- “     “  ۵% پشم شکسته داشته باشد.

۳-۴- طول تار پشم کمتر از ۳ سانتیمتر باشد.

اسلاید ۴ :

۱- هدف: در این استاندارد معیار خاکستری که برای ارزیابی تغییرات رنگ کالاهای نساجی بکار میرود و روش کاریرد آن شرح داده میشود.

۲- اصول:

۲-۱- معیارشامل ۵ جفت نمونه بریده شده از پارچه ای با رنگ خاکستری میباشد که هر جفت پارچه نمودار تفاوت نظری در رنگ و یا تضاد رنگی میباشد.

۲-۲ ثبات رنگ ۵- این درجه روی معیار بوسیله دو قطعه بریده شده خاکستری که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

۲-۳- مقادیر ثبات ۴تا۱- این درجات بوسیله جفتهای نمونه بریده شده مشابه درجه۵ نشان داده میشوند.

۲-۴- کاربرد معیار.

اسلاید ۵ :

۳- ویژگیهای رنگ سنجی معیار خاکستری:

۳-۱- مشخصات رنگ سنجی دقیق معیار خاکستری.

۳-۲- معیار خاکستری که مورد استفاده قرار میگیرد باید به ارن رنگها نزدیک باشد.

۳-۳- تفاوت رنگها با بکار بردن فرمول عددی آدامز اندازه گیری شود.

تفاوت رنگ با واحد N.B.S شرح داده میشود.

              =۴۰(۰/۲۳ V ) + ( (V – V ) ) + 0/4 ( V – V )                           

اسلاید ۶ :

۱- هدف : تعیین معیاری برای سنجش مرغوبیت فرش دستباف از نطر ثبات رنگ در مقابل عوامل موثر (نور – شستشو – مالش – حلالهای آلی )

۲- دامنه کاربرد:این استاندارد فقط برای تعیین ثبات رنگ خامه و پود فرش بکار میرود  

۳- نمونه برداری:

۳-۱- برای آزمایش ثبات رنگ در برابر نور از هر رنگ بکار رفتهدر فرش باید حداقل ۱۰ پرز گرفته شود.

۳-۲- برای آزمایش ثبات رنگ در برابر شستشو و حلالهای آلی و مالش باید از هر رنگ بکار رفته در فرش حداقل ۳ گرم گرفته شود.

اسلاید ۷ :

 

اسلاید ۸ :

۴- روش های آزمون:

۴-۱- ثبات رنگ در برابر نور: این آزمون طبق استاندارد ۲۰۵ انجام شده و میزان آن در مقایسه با معیار آبی نباید کمتر از درجه ۵ باشد.

۴-۲- ثبات رنگ در مقابل شستشو: این آزمون طبق استاندارد ۱۸۹ انجام شده و میزان آن برای لکه گذاری و تغییر رنگ در مقایسه با معیار خاکستری نباید کمتر از درجه ۳-۴ باشد.

۴-۳-ثبات رنگ در مقابل حلالهای آلی: این آزمون طبق استاندارد۱۷۶انجام شده ومیزان آن برای لکه گذاری و تغییر رنگ در مقایسه با معیار خاکسترینباید کمتر از درجه ۳-۴ باشد.

۴-۴- ثبات رنگ در برابر مالش: این آزمون طبق استاندارد ۲۰۴ انجام شده و میزان آن برای لکه گذاری با مقایسه با معیار خاکستری نباید کمتر از درجه ۴ باشد.

 

اسلاید ۹ :

۱- هدف و دامنه کاربرد: این استاندارد روش تعیین طول الیاف را بوسیله ماشین از الیاف پشم را بوسیله ماشین نیمه خودکاری که خود طول هر یک از الیاف را بطور جداگانه اندازه گیری میکند شرح میدهد.

۲- اصول:نمونهای از الیاف پشم را انتخاب کرده و طول هر یک از آنها را تحت کشش کنترل شده ای روی ماشین مربوطه اندازه گرفته و فراوانی و توزیع طول الیاف را بدست می آورند.

این روش اساسا برای آزمایشگاه های کنترل کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد.

۳- وسایل آزمایش:

۳-۱- ماشین نیمه خودکاری که طول الیاف را تحت کشش کنترل شده ای اندازه گیری میکند.

۳-۲- منقاش تیغه ای.

۳-۳- منقاش کوتاه.

۳-۴- گیره برای آماده نمودن الیاف.

۴- شرایط آزمایش:

الیاف باید تحت شرایط استاندارد قرار داده شود و در همان شرایط انجام شود. ( طبق شرایط استاندارد۹۴۸انجام شود.)

اسلاید ۱۰ :

۵- آماده کردن منونه:

۵-۱- الیاف را قبل از آزمایش به مدت ۱ ساعت در شرایط استاندارد قرار داده.

۵-۲- نمونه برداری طبق استاندارد ۱۲۰۸ انجام شود.

۵-۳- تعداد الیاف مورد آزمایش طبق یکی از جداول استاندارد ۱۲۰۸ باشد.

۶- اندازه گیری:

با استفاده از دو انبر نوک تیز دو سر لیف پشم را گرفته و آنرا درامتداد مسیر پیچ متحرکی که نشان دهنده دو سر الیاف میباشد حرکت دهید و با ثابت کردن پیچ متحرک میتوان طول لیف را خواند.

۷- محاسبه و بررسی نتایج:

۷-۱- محاسبه معدل طول هر گروه (بر حسب میلیمتر)

۷-۲- توزیع طولی الیاف : اگر بصورت دیاگرام باشد به یکی از روشهای زیر عمل نمایید:

۷-۲-۱- نمایش درصد الیاف (ستون ۱و۳ جدول شماره ۱)

۷-۲-۲- منحنی نمایش تغییرات فراوانی الیاف (ستون ۱و۴ جدول شماره ۱)

۷-۲-۳- نمایش درصد مجموع الیاف (ستون ۱و۶ جدول شماره ۱)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 60 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد