بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

انواع شبكه های کامپيوتری (به لحاظ وسعت):

شبکه های محلی ( AN) ( oca Area Network)

شبکه های شهري (MAN) (Metropo itan Area Network)

شبکه های گسترده(WAN)(Wide Area Network)

شبکه های بيسيم (Wire ess Networks)

شبکه های خانگی(Home Networks)

ارتباط بين شبکه ای (Internetwork)

 

اسلاید 2 :

شبکه های بيسيم (Wire ess Networks)

اتصال سيستم

شبکه محلی بيسيم (Wire ess AN)

شبکه گسترده بيسيم (Wire ess WAN)

اسلاید 3 :

کاربرد شبکه های بی سيم:

توسعه شبکه محلی به حوزه وسيعتر

برقراری ارتباطات بين ساختمانی به صورت ساده

دسترسی کاربران متحرک (Nomadic Access)

ايجاد شبکه های تصادفی مثل B utooth(Ad hoc Networks)

اسلاید 4 :

کاربرد شبکه های بی سيم:

توسعه شبکه محلی به حوزه وسيعتر

برقراری ارتباطات بين ساختمانی به صورت ساده

دسترسی کاربران متحرک (Nomadic Access)

ايجاد شبکه های تصادفی مثل B utooth(Ad hoc Networks)

اسلاید 5 :

شبکه های خانگی

بسياری از وسائل خانه می توانند با هم شبکه شوند.

شبکه خانگی ممکن است با سيم، يا بی سيم باشند.

بحث خانه های هوشمند هنوز در مراحل تحقيفاتی است.

 

اسلاید 6 :

عوامل موثر در انتخاب يک مدل خاص:

بزرگی سازمان

سطح امنيت مورد نياز در شبکه

سطح مديريت شبکه

حجم ترافيک شبکه

بودجه شبکه

 

 

اسلاید 7 :

نيازمنديهاي شبكه هاي مبتني بر سرور:

مديريت شبكه:

ميريت كاربران

امنيت شبكه    

حفظ و نگهداری برنامه ها و داده ها

نصب و راه اندازی نرم افزارهاي مورد نياز

نحوه در دسترس قرار دادن منابع

نيازهای سرور:

قدرت سخت افزاري

پاسخگويی به تقاضاها در كمترين زمان ممكن

امكانات ارتباطي از راه دور

اسلاید 8 :

نيازمنديهاي شبكه هاي مبتني بر سرور...

انواع سرورها:

در يک شبکه ممکن است سرورهای مختلفی داشته باشيم:

سرور فايل (Fi e Server)

سرور اينترنت (Internet Server)

سرور پست الکترونيک (Emai -Server)

سرور نام (DNS Server)

سرور ارتباط با ساير شبکه ها (RAS Server)

App ication Service Provider (ASP)

Storage Service Provider (SSP)

اسلاید 9 :

شبکه های ترکيبی:

ترکيب شبکه های Peer 2 Peer و Server-based

استفاده از امکانات هردو روش

اسلاید 10 :

وسائل عمومی در ايجاد شبكه های محلی

.1كابل شبكه:

–براي انتقال اطلاعات بكار مي رود

–بر اثر عوامل محيطي ويا زياد شدن بيش از حد طول كابل noise بر روی آن به وجود مي آيد

كابل هاي به سه دسته تقسيم مي شوند :

هم محور (Coaxia )

زوج سيم  Twisted Pair (TP)

فيبر نوری

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید