بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

‌ ‌چارچوب‌ تجارت‌ الكترونيك‌ از سه‌ سطح‌ عالي‌ تشكيل‌ شده‌ است:

زيرساختار: سخت‌افزار، نرم‌افزار، پايگاههاي‌ داده‌اي‌ و ارتباطاتي‌ را شامل‌ مي‌شود

كه‌ براي‌ انجام‌ وظيفه‌ در قالب‌ خدمات‌WWW بر روي‌ اينترنت‌ يا پشتيباني‌EDI و

ساير اشكال‌ پيام‌گذاري‌ و پيام‌گيري‌ بر

روي‌ اينترنت‌ يا ساير شبكه‌هاي‌ ايجاد ارزش‌افزوده‌ (4) به‌كار مي‌روند.

2 - خدمات: پيام‌گذاري‌ و پيام‌گيري‌ و دامنه‌ گسترده‌اي‌ از خدمات‌ كه‌ توانايي‌ پيداكردن‌

 و ارائه‌ اطلاعات‌ (در صورت‌ نياز در قالب‌ تجاري‌ آن) را فراهم‌ مي‌آورند

و شامل‌ جستجو براي‌ شركاي‌ تجاري‌ بالقوه‌ و همچنين‌ مذاكره‌ و توافق‌ درمورد مبادلات‌ تجاري‌ هستند.

 ‌در اين‌ چارچوب، تجارت‌ الكترونيك‌ و نتايج‌ حاصل‌ از آن‌ سه‌ زمينه‌ را پوشش‌ مي‌دهند:


امور بازرگاني‌ با گرايش‌ به‌ مصرف‌كننده‌ نهايي;

تجارت‌ ميان‌ شركتها يا فعاليتهاي‌ بازرگاني‌ عمده;

امور تجاري‌ درون‌ سازمانها.

اسلاید 2 :

تجارت‌ الكترونيك‌ واژه‌اي‌ است‌ كه‌ امروزه‌ در مقالات‌ و ادبيات‌ بازرگاني‌ و

 تجارت‌ و رسانه‌هاي‌ عمومي‌ بسيار به‌ گوش‌ مي‌رسد.

 اين‌ پديده‌ نوين‌ هم‌ به‌ علت‌ نوپابودن‌ و هم‌ به‌ علت‌ كاربردها و

زمينه‌هاي‌ بسيار متنوع‌ فعاليت، نزد مراجع‌ گوناگون‌ تعاريف‌ مختلفي‌ دارد.

 همچنين‌ تجارت‌ الكترونيك‌ پديده‌اي‌ چندرشته‌اي‌ است‌ كه‌ ازطرفي‌

با پيشرفته‌ترين‌ مفاهيم‌ فناوري‌ اطلاعات‌ و

 ازسوي‌ ديگر با مباحثي‌ مثل‌ بازاريابي‌ و فروش، مباحث‌ مالي‌ و

اقتصادي‌ و حقوقي‌ پيوستگي‌ دارد.

 از اين‌رو تعابير گوناگوني‌ از آن‌ پديد آمده‌ است.

اسلاید 3 :

‌ ‌سازمانها و موسسات‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ و مراكز تجاري‌ معتبر جهاني‌ و پژوهشگران‌ فعال‌

در زمينه‌ تجارت‌ الكترونيك‌ چندين‌ تعريف‌ از تجارت‌ الكترونيك‌ ارائه‌ كرده‌اند:

تعريف‌ لينچ‌ و ليندكوئيست: <تجارت‌ الكترونيك‌ به‌ معناي‌ مبادله‌ محصولات‌ و

 خدمات‌ درمقابل‌ پول‌ با استفاده‌ از تواناييهاي‌ اينترنت‌ است>.[1]

كالاكوتا و وينسون‌ دو پژوهشگر مشهور تجارت‌ الكترونيك‌

در كتاب‌ خود به‌ نام‌ <مرزهاي‌ تجارت‌ الكترونيك> آن‌ را اين‌طور

 تعريف‌ مي‌كنند: <تجارت‌ الكترونيك‌ واژه‌ معادلي‌ است‌ براي‌ خريدوفروش‌ محصولات،

خدمات‌ و اطلاعات‌ به‌وسيله‌ زيرساختارهاي‌ شبكه‌اي>.[2]

اسلاید 4 :

‌ ‌تجارت‌ الكترونيك‌ به‌ شيوه‌ امروزي‌ در دهه‌ 1960 برمبناي‌ (2EDI) شكل‌ گرفت.

 درواقع‌ مبادله‌ الكترونيك‌ داده‌ها را مي‌توان‌ پدر

تجارت‌ الكترونيك‌ امروزي‌ به‌حساب‌ آورد. با گذشت‌ زمان‌ و پديدآمدن‌ ابزار

هاي‌ ذخيره‌ و بازاريابي‌ و پردازش‌ داده‌ها و دسترسي‌ عامه‌ مردم‌

و سازمانها و همچنين‌ پيشرفت‌ فناوريهاي‌ مخابراتي‌

و شبكه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ گسترده، فرصتي‌ پديد آمد

كه‌ بازيگران‌ صحنه‌ تجارت‌ آن‌ را بسيار سودمند يافتند.

‌ ‌<... تجارت‌ الكترونيك‌ نيم‌ قرن‌ پيش‌ درBERLIN AIRLIFT ريشه‌ گرفت.

اسلاید 5 :

‌ ‌در بحث‌ عرضه‌ اطلاعات‌ و دسترسي‌ به‌ آنها بر

 روي‌ اينترنت‌ بايد به‌ چند نكته‌ اشاره‌ شود. اولين‌ نكته‌ نحوه‌ اتصال‌ به

‌ اينترنت‌ است‌ نكته‌ دوم‌ شيوه‌ مشخص‌ شدن‌ اطلاعات‌ بر روي‌

 اين‌ شبكه‌ يا شيوه‌ آدرس‌دهي‌ اينترنت‌ به‌شمار مي‌رود.

 نكته‌ ديگر استانداردهاي‌

 انتقال‌ اطلاعات‌ يا پروتكلها بر روي‌ اينترنت‌ است.

 نهايتاً‌ درمورد صفحات‌ وب‌ و

 چگونگي‌ استفاده‌ از آنها و دريافت‌ اطلاعات‌ محتوي‌ آنها بحث‌ خواهدشد.

اسلاید 6 :

: فناوري‌ جديد ديگر در صنعت‌EDI ، انتقال‌ وجوه‌ به‌

 صورت‌ الكترونيكي‌ است‌

كه‌ استفاده‌ از آن‌ براي‌ كاربران‌EDI مي‌تواند مبادلات

‌ مالي‌ آنها را بسيار تسهيل‌ كند.[18]
‌ ‌به‌طوركلي‌ برايندهاي‌ حاصل‌ از استفاده‌EDI و

 ساير زيرمجموعه‌هاي‌ آن‌ را مي‌توان‌ در دو طبقه‌ كلي‌ جاي‌ داد

: كاهش‌ هزينه‌هاي‌ اداري‌ و اجرايي، مزيت‌ بازاريابي‌ نسبت‌ به‌

 رقبايي‌ كه‌ كاربرEDI نيستند، افزايش‌ ارزش‌افزوده‌ ازطريق‌ افزايش‌

سرعت‌ و دقت‌ در پردازش‌ عمليات، بهبود كنترل‌ موجودي،

 يكپارچگي‌ استراتژيك‌ داده‌هاي‌EDI و پردازش‌ اطلاعات;


نتايج‌ و مزاياي‌ عملياتي‌ و فني‌ شامل: بهبود ارائه‌ خدمات‌ به‌ مشتريان،

 حذف‌ كاغذ، فكس‌ و پيامهاي‌ پستي‌

اسلاید 7 :

‌ ‌كاربرد اصلي‌ پست‌ الكترونيك‌ مبادله‌ پيامهاي

‌ محتوي‌ متن‌ ازطريق‌ پروتكل‌ پست‌ ساده‌ انتقال‌ بوده‌ است

. همچنين‌ ارسال‌ پرونده‌هاي‌ ديگري‌ مثل‌ برنامه‌ها و پرونده‌هاي‌

 صفحه‌ گسترده‌ با تبديل‌ سيستم‌ كدگذاري‌ آنها به‌ س

يستم‌ استاندارد امكان‌پذير است. همچنين‌ مي‌توان‌

 ساير پرونده‌ها را به‌ صورت‌ ضميمه‌ با يك‌ پيام‌ پست‌ الكترونيك‌ ارسال‌ كرد.[19]

‌ ‌امروزه‌ پست‌ الكترونيك‌ بعداز اينترنت‌ ابزار شماره‌ دو تجارت‌ الكترو

نيك‌ به‌شمار مي‌رود. استفاده‌ از پست‌ الكترونيك‌ باعث‌ كاهش‌ بسيار شديد در

 هزينه‌هاي‌ مكاتبات‌ و سرعت‌ در انتقال‌ و پردازش‌ اطلاعات‌ گرديده‌ است.

امروزه‌ به‌ لطف‌ فناوريهاي‌ چندرسانه‌اي‌ مي‌توان‌ به‌وسيله‌ پست‌ الكترونيك‌ متن

، پرونده، تصوير، پيامهاي‌ صوتي‌ و فيلمهاي‌ تبليغاتي‌ و تصاوير و نمودارهاي

‌ گوناگون‌ را به‌ هرجاي‌ دنيا ارسال‌ كرد. سيستم‌ آدرسهاي

‌ پست‌ الكترونيكي‌ از استاندارد آدرس‌دهي‌ اينترنتي‌ ياDNS پيروي‌ مي‌كند.

 معمولاً‌ يك‌ آدرس‌ پست‌ الكترونيكي‌ به‌ صورت‌ زير است:

اسلاید 8 :

‌ ‌انتقال‌ پرونده‌ها يكي‌ از مهمترين‌ ابزارهايي‌ است‌ كه‌ انتقال‌ اط

لاعات‌ درقالب‌ پرونده‌ها را پشتيباني‌ مي‌كند. اساس‌ كار اين‌ ابزار

 پروتكل‌ انتقال‌ پرونده‌ است. به‌وسيله‌ اين‌ ابزار كاربران‌ مي‌

توانند به‌ سايت‌ موردنظر خود مرتبط‌ شده‌ و پرونده‌ موردنظر

را دريافت‌ كنند. همچنين‌ مي‌توان‌ اطلاعات‌ بازرگاني‌ و فني‌ ر

ا به‌ صورت‌ پرونده‌ از شعبات‌ گوناگون‌ براي‌ مركز يا بال

عكس‌ ارسال‌ كرد. درمورد محتواي‌ اطلاعات‌ پرونده‌ و نوع‌ اط

لاعات‌ ارسالي‌ در اين‌ روش‌ تقريباً‌ هيچ‌گونه‌ محدوديتي‌ وجود ندار

د و پرونده‌هاي‌ ارسالي‌ و دريافتي‌ كليه‌ اشكال‌ داده‌هاي‌ موجود

ر

ا پوشش‌ مي‌دهند. اين‌ پرونده‌ها مي‌توانند اطلاعات‌ تجاري، مالي

، فني‌ شركت‌ يا شعبات‌ آن، اطلاعات‌ پرسنلي‌ يا مشخصات‌

فردي‌ و يا حتي‌ كاتالوگ‌هاي‌ الكترونيكي‌ براي‌ مشتريان‌ باشند

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید