مقاله در مورد ‌‌تاثیر IT در تجارت الکترونیک وتاثیرتجارت الکترونیک برمدیریت تولید‌‌

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان

‌‌تاثير IT در تجارت الكترونيك وتاثيرتجارت الكترونيك برمديريت توليد‌‌

مقدمه‌
‌با انقلاب‌ اطلاعاتي‌ در اواخر قرن‌ بيستم، شاهد تغييرات‌ عظيمي‌ در حجم، نوع، سرعت‌ و دامنه‌ فعاليتها بويژه‌ در جوامع‌ پيشرفته‌ صنعتي‌ و در كليه‌ زمينه‌ها (اعم‌ از علمي، فرهنگي، صنعتي‌ و كشاورزي‌ و غيره) هستيم. اين‌ انقلاب‌ نهايتاً‌ به‌ ظهور تجارت‌ الكترونيك‌ منجر گرديد. اين‌ مقاله‌ سعي‌ دارد كه‌ تاثير تجارت‌ الكترونيك‌ را بر مديريت‌ توليد بررسي‌ كند.‌‌‌قبل‌ از هر چيز لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از كاربردهاي‌ يك‌ اختراع‌ يا يك‌ صنعت‌ جديد بعد از ايجاد آن‌ روشن‌ مي‌شوند. ممكن‌ است‌ در آينده‌ با فراگيرتر شدن‌ اين‌ تكنولوژي، كاربردهاي‌ بيشتري‌ نيز براي‌ آن‌ پيدا شود. اصولاً‌ تجارت‌ 

الكترونيك‌ نوع‌ جديدي‌ از ارتباط‌ اطلاعاتي‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ با ديد مديريتي‌ و به‌طور صحيح‌ به‌ آن‌ نگريسته‌ شود، مي‌تواند نه‌ يك‌ ابزار، بلكه‌ يك‌ تحول‌ باشد كه‌ چهره‌ يك‌ بنگاه‌ را عوض‌ كند. اين‌ موضوع‌ شامل‌ مديريت‌ توليد نيز مي‌گردد.

‌‌‌قبل‌ از هر چيز لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از كاربردهاي‌ يك‌ اختراع‌ يا يك‌ صنعت‌ جديد بعد از ايجاد آن‌ روشن‌ مي‌شوند. ممكن‌ است‌ در آينده‌ با فراگيرتر شدن‌ اين‌ تكنولوژي، كاربردهاي‌ بيشتري‌ نيز براي‌ آن‌ پيدا شود. اصولاً‌ تجارت‌ الكترونيك‌ نوع‌ جديدي‌ از ارتباط‌ اطلاعاتي‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ با ديد مديريتي‌ و به‌طور صحيح‌ به‌ آن‌ نگريسته‌ شود، مي‌تواند نه‌ يك‌ ابزار، بلكه‌ يك‌ تحول‌ باشد كه‌ چهره‌ يك‌ بنگاه‌ را عوض‌ كند. اين‌ موضوع‌ شامل‌ مديريت‌ توليد نيز مي‌گردد.‌‌‌نتيجه‌ كار يك‌ مدير توليد، با توليد

كالاي‌ داراي‌ كيفيت‌ موردنظر در زمان‌ موردنظر و با حداقل‌ هزينه‌ مشخص‌ مي‌شود. در اين‌ راستا مدير توليد بايد بتواند برنامه‌ريزي‌ صحيحي‌ براي‌ توليد داشته‌ باشد. براي‌ يك‌ برنامه‌ريزي‌ صحيح، شرط‌ اول‌ داشتن‌ اطلاعات‌ بدون‌ اشتباه‌ است. مدير توليد در كار برنامه‌ريزي‌ با دو دسته‌ موضوع‌ مواجه‌ است. يكي‌ موضوعهايي‌ كه‌ به‌ داخل‌ محل‌ توليد و ديگري‌ موضوعهايي‌ كه‌ به‌ خارج‌ از محل‌ توليد

بازمي‌گردد. در رابطه‌ با اطلاعات‌ خارج‌ از محل، تجارت‌ الكترونيكي‌ مي‌تواند بهترين‌ بستر براي‌ سهولت‌ ارتباط‌ باشد. در ارتباطات‌ تجاري‌ سنتي‌ كه‌ برپايه‌ كاغذ قرار دارند، وارد كردن‌ مكرر يك‌ رشته‌ اطلاعات‌ يكسان‌ و واحد موجب‌ بروز مشكلاتي‌ مي‌گردد ولي‌ با مبادله‌ الكترونيكي‌ داده‌ها، اين‌ مشكلات‌ به‌ صورت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ كاهش‌ مي‌يابند. يك‌ مدير توليد نياز دارد كه‌ بتواند براي‌ مواداوليه‌ و قطعات‌ موردنياز توليد، برنامه‌ريزي‌ صحيحي‌ داشته‌ باشد. ممكن‌ است‌ نبود يك‌ قطعه‌ كم‌ارزش، كل‌ خط‌ توليد را به‌ مخاطره‌ اندازد. چه‌ بسا خط‌ توليد به‌ سبب‌ ماندن‌ ماده‌ اوليه‌ در گمرك‌ و يا تعلل‌

توليدكننده‌ مدتها متوقف‌ بماند. تجارت‌ الكترونيك، مدير توليد و مدير تداركات‌ را قادر مي‌سازد كه‌ بتوانند با فروشندگان‌ قطعات‌ و مواد اوليه‌ و سازمانهاي‌ درگير، ارتباط‌ صحيح‌ برقرار كنند و از اين‌ راه‌ داده‌هاي‌ جامعي‌ دراختيار داشته‌ باشند. ازطرف‌ ديگر، نياز بازار و تقاضاي‌ خريد نيز بدون‌ كوچكترين‌ وقفه‌اي‌ به‌ مديريت‌ فروش‌ مي‌رسد و از آنجا نيز پس‌ از انجام‌ معامله‌ به‌ صورت‌ الكترونيكي، سريعاً‌ و بدون‌ هيچگونه‌ اتلاف‌ زماني‌ به‌ مدير توليد مي‌رسد. لذا مدير توليد و مدير برنامه‌ريزي‌ كليه‌ اطلاعات‌ محيط‌ بيروني‌ را در اختيار خواهند داشت‌ و همچنين‌ مي‌توانند ارتباطي‌ روان‌ با آن‌ محيط‌ برقرار سازند. به‌ اين‌ صورت، قسمت‌ بزرگي‌ از مشكلات‌ آنها حل‌ خواهدشد.

 

‌‌‌نتيجه‌ كار يك‌ مدير توليد، با توليد كالاي‌ داراي‌ كيفيت‌ موردنظر در زمان‌ موردنظر و با حداقل‌ هزينه‌ مشخص‌ مي‌شود. در اين‌ راستا مدير توليد بايد بتواند برنامه‌ريزي‌ صحيحي‌ براي‌ توليد داشته‌ باشد. براي‌ يك‌ برنامه‌ريزي‌ صحيح، شرط‌ اول‌ داشتن‌ اطلاعات‌ بدون‌ اشتباه‌ است. مدير توليد در كار برنامه‌ريزي‌ با دو دسته‌ موضوع‌ مواجه‌ است. يكي‌ موضوعهايي‌ كه‌ به‌ داخل‌ محل‌ توليد و ديگري‌ موضوعهايي‌ كه‌ به‌ خارج‌ از محل‌ توليد بازمي‌گردد. در رابطه‌ با اطلاعات‌ خارج‌ از محل، تجارت‌

الكترونيكي‌ مي‌تواند بهترين‌ بستر براي‌ سهولت‌ ارتباط‌ باشد. در ارتباطات‌ تجاري‌ سنتي‌ كه‌ برپايه‌ كاغذ قرار دارند، وارد كردن‌ مكرر يك‌ رشته‌ اطلاعات‌ يكسان‌ و واحد موجب‌ بروز مشكلاتي‌ مي‌گردد ولي‌ با مبادله‌ الكترونيكي‌ داده‌ها، اين‌ مشكلات‌ به‌ صورت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ كاهش‌ مي‌يابند. يك‌ مدير توليد نياز دارد كه‌ بتواند براي‌ مواداوليه‌ و قطعات‌ موردنياز توليد، برنامه‌ريزي‌ صحيحي‌ داشته‌ باشد.

ممكن‌ است‌ نبود يك‌ قطعه‌ كم‌ارزش، كل‌ خط‌ توليد را به‌ مخاطره‌ اندازد. چه‌ بسا خط‌ توليد به‌ سبب‌ ماندن‌ ماده‌ اوليه‌ در گمرك‌ و يا تعلل‌ توليدكننده‌ مدتها متوقف‌ بماند. تجارت‌ الكترونيك، مدير توليد و مدير تداركات‌ را قادر مي‌سازد كه‌ بتوانند با فروشندگان‌ قطعات‌ و مواد اوليه‌ و سازمانهاي‌ درگير، ارتباط‌ صحيح‌ برقرار كنند و از اين‌ راه‌ داده‌هاي‌ جامعي‌ دراختيار داشته‌ باشند. ازطرف‌ ديگر، نياز بازار و تقاضاي‌ خريد نيز بدون‌ كوچكترين‌ وقفه‌اي‌ به‌ مديريت‌ فروش‌ مي‌رسد و از آنجا نيز پس‌ از انجام‌ معامله‌ به‌ صورت‌ الكترونيكي، سريعاً‌ و بدون‌ هيچگونه‌ اتلاف‌ زماني‌ به‌ مدير توليد مي‌رسد. لذا مدي

ر توليد و مدير برنامه‌ريزي‌ كليه‌ اطلاعات‌ محيط‌ بيروني‌ را در اختيار خواهند داشت‌ و همچنين‌ مي‌توانند ارتباطي‌ روان‌ با آن‌ محيط‌ برقرار سازند. به‌ اين‌ صورت، قسمت‌ بزرگي‌ از مشكلات‌ آنها حل‌

خواهدشد.‌‌‌نكته‌ ديگري‌ كه‌ بسيار حائزاهميت‌ است، روشهاي‌ نوين‌ در برقراري‌ ارتباطات‌ است‌ كه‌ قبلاً‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ امكان‌ تصور آنها نمي‌رفت. به‌ كمك‌ تجارت‌ الكترونيك، يك‌ مدير توليد اطلاعات‌ موردنياز خود را به‌ صورت‌ONLINE دراختيار خواهد داشت‌ و درنتيجه‌ مي‌تواند راجع‌ به‌ تعيين‌ استراتژي‌ توليد براي‌ آينده‌ و اصولاً‌ نحوه‌هاي‌ جديدتر توليد و ويژگيهايي‌ كه‌ مي‌توان‌ به‌ محصول‌ اضافه‌ كرد، فكر كند.
‌‌‌نكته‌ ديگري‌ كه‌ بسيار حائزاهميت‌ است، روشهاي‌ نوين‌ در برقراري‌ ارتباطات‌ است‌ كه‌ قبلاً‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ امكان‌ تصور آنها نمي‌رفت. به‌ كمك‌ تجارت‌ الكترونيك، يك‌ مدير توليد اطلاعات‌ موردنياز خود را به‌ صورت‌ONLINE دراختيار خواهد داشت‌ و درنتيجه‌ مي‌تواند راجع‌ به‌ تعيين‌ استراتژي‌ توليد براي‌ آينده‌ و اصولاً‌ نحوه‌هاي‌ جديدتر توليد و ويژگيهايي‌ كه‌ مي‌توان‌ به‌ محصول‌ اضافه‌ كرد، فكر كند.‌‌‌از ديدگا

ه‌ مديريت‌ توليد، براي‌ اينكه‌ يك‌ محصول‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ قدرت‌ رقابت‌ داشته‌ باشد بايد:
‌‌‌از ديدگاه‌ مديريت‌ توليد، براي‌ اينكه‌ يك‌ محصول‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ قدرت‌ رقابت‌ داشته‌ باشد بايد:
• روي‌ بهره‌وري‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ كار شده‌ باشد؛
• براي‌ كاهش‌ هزينه‌ها بسترسازي‌ شود؛
• منابع‌ و مواداوليه‌ بايد در زمان‌ موردنظر دردسترس‌ باشند؛
• كيفيت‌ محصول‌ با استانداردها و خواسته‌هاي‌ بين‌المللي‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد.

‌‌تاثيرتجارت الكترونيك برمديريت توليد‌‌ ( قسمت دوم(

 

‌‌‌براي‌ اين‌ منظور داشتن‌ يك‌ چرخه‌ اطلاعاتي‌ صحيح، و با استفاده‌ از رايانه‌ و تجارت‌ الكترونيكي‌ الزامي‌ است. چنين‌ سيستم‌ گردش‌ اطلاعاتي‌ كه‌ برمبناي‌ تجارت‌ الكترونيك‌ پايه‌گذاري‌ مي‌شود، مزاياي‌ زير را براي‌ مديريت‌ توليد به‌دنبال‌ خواهد داشت:
1 - كاهش‌ اشتباهات‌ و افزايش‌ صحت‌ و دقت‌ داده‌هاي‌ دريافتي‌ و ارسالي‌
2 - افزايش‌ سرعت‌ انتقال‌ داده‌ها
3 - برنامه‌ريزي‌ تداركات‌ و كنترل‌ موجودي: برنامه‌ريزي‌ تداركات‌ و مباحث‌ كنترل‌ موجودي‌ كاملاً‌ بستگي‌ به‌ توان‌ توليدكنندگان‌ مواداوليه، فاصله‌ زماني‌ بين‌ تصميم‌ ما براي‌ خريد تا حصول‌ توافق‌ با فروشنده‌ها (يا توليدكنندگان) و فاصله‌ زماني‌ بين‌ زمان‌ توافق‌ و دريافت‌ كالا دارد. اين‌ دقيقاً‌ همان‌ موضوع‌ اصلي‌ در تجارت‌ الكترونيك‌ است.
4 - كاهش‌ ميزان‌ موجودي‌ انبار: تجارت‌ الكترونيك‌ باعث‌ كوتاه‌ شدن‌ زمان‌ موردنياز بين‌ سفارش‌ تا تحويل‌ كالا مي‌گردد. لذا ديگر نيازي‌ به‌ نگهداري‌ موجودي‌ مواداوليه‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ وجود نخواهد داشت. اين‌ كاهش‌ موجودي‌ مواد اوليه‌ باعث‌ آزادشدن‌ حجم‌ عظيمي‌ از سرمايه‌ خواهدشد.
5 - برنامه‌ريزي‌ توليد بطور كارآمدتر: دو عامل‌ قبلي‌ خود باعث‌ خواهند شد كه‌ كار برنامه‌ريزي‌ توليد به‌ ميزان‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ ساده‌تر گردد. با افزايش‌ سرعت‌ دريافت‌ اطلاعات، امكان‌ برنامه‌ريزي‌ توليد برمبناي‌ سفارشات‌ يا نياز بازار امكان‌پذير مي‌گردد.
6 - كاهش‌ زمان‌ تحويل‌ كالا: امروزه‌ بسياري‌ از شركتها فاصله‌ زماني‌ ميان‌ سفارش‌ تا تحويل‌ خود را به‌ ميزان‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ با استفاده‌ از تجارت‌ الكترونيك‌ كاهش‌ داده‌اند. به‌عنوان‌ مثال، شركت‌ سيگارسازي‌ آر.ج. رينولدز توانسته‌ فاصله‌ زماني‌ ميان‌ سفارش‌ تا تحويل‌ خود را از پنج‌ هفته‌ به‌ سه‌ روز كاهش‌ دهد. بسياري‌ از شركتها، ديگر از روشهايي‌ غير از تجارت‌ الكترونيك‌ سفارش‌ قبول‌ نمي‌كنند و بسياري‌ نيز داراي‌ دو نوع‌ زمان‌ تحويل‌ يا با روش‌ تجارت‌ الكترونيك‌ و يا روشهاي‌ سنتي‌ هستند. كه‌ البته‌ زمان‌ تحويل‌ براي‌ روشهايي‌ غير از تجارت‌ الكترونيك‌ به‌ مراتب‌ بيشتر است.

7 - كاهش‌ قيمت‌ تمام‌ شده: كاهش‌ زمان‌ تحويل‌ كالا، برنامه‌ريزي‌ توليد به‌طور ساده‌تر و كارآمدتر و قابل‌ اطمينان‌تر، عدم‌ ايجاد مشكلات‌ ناشي‌ از كمبود يا نبود مواداوليه‌ يا قطعات، كاهش‌ ميزان‌ موجودي‌ انبار مواداوليه‌ و محصول، افزايش‌ سرعت‌ انتقال‌ داده‌ها، كاهش‌ اشتباهات‌ و افزايش‌ صحت‌ و دقت‌ داده، عدم‌ دخالت‌ انسان‌ در ورود مجدد داده‌ها و كم‌شدن‌ ميزان‌ مصرف‌ كاغذ موجب‌ كاهش‌ هزينه‌هاي‌ تمام‌ شده‌ مي‌گردد كه‌ اين‌ موضوع‌ موجب‌ افزايش‌ توان‌ شركتها براي‌ رقابت‌ خواهدشد.
8 - نيل‌ به‌ سمت‌ توليد:JIT اگر بخواهيم‌ مجموعه‌ كاربردهاي‌ فوق‌ را جمع‌بندي‌ كنيم، ملاحظه‌

 

مي‌شود كه‌ مجموعه‌ فوق، عوامل‌ مختلفي‌ هستند كه‌ يا از پيش‌نيازهاي‌ پياده‌سازي‌ توليدJIT و يا از نتايج‌ آن‌ خواهند بود. براي‌ تبديل‌ سيستم‌ توليد به‌JIT ، هيچ‌ راهي‌ جز پياده‌سازي‌ تجارت‌ الكترونيك‌ در موسسه‌ نخواهيم‌ داشت. درواقع‌ هيچ‌ موسسه‌اي‌ نمي‌تواند يك‌ شبه‌ سيستم‌ توليد خود را تبديل‌ به‌JIT كند. ابتدا بايد يك‌ سري‌ امكانات‌ اوليه‌ در داخل‌ و خارج‌ موسسه‌ (طرفهاي‌ تجاري‌ موسسه) به‌وجود آيد و سپس‌ تجارت‌ الكترونيك‌ در سطح‌ مبادله‌ الكترونيكي‌ اسناد اجرا گردد. با

اجراي‌ مبادله‌ الكترونيكي‌ داده‌ها، امكان‌ توليدJIT به‌وجود خواهد آمد. يكي‌ از اهداف‌ نهايي‌ پياده‌سازي‌ يك‌ سيستم‌ صحيح‌ تجارت‌ الكترونيك‌ همانا نيل‌ به‌ سمت‌ توليدي‌ است‌ كه‌ موجودي‌ انبار آن‌ صفر باشد و انبار محصولات‌ نيز نداشته‌ باشد و بتواند سفارشات‌ را به‌ سرعت‌ تحويل‌ دهد.
9 - كمك‌ در تعيين‌ استراتژي‌ توليد: اينكه‌ ما با چه‌ استراتژي‌ توليد خواهيم‌ كرد، كاملاً‌ بستگي‌ به‌

اين‌ دارد كه‌ ما چه‌ امكاناتي‌ داريم‌ و بازار ما چگونه‌ است‌ و تا چه‌ ميزان‌ تغييرات‌ در آن‌ سريع‌ خواهدبود و ما تا چه‌ حدي‌ مي‌توانيم‌ در محصولات‌ خود تغييرات‌ به‌وجود آوريم. اينكه‌ ما تا چه‌ اندازه‌ سريع‌ مي‌توانيم‌ در توليداتمان‌ تغيير ايجاد كنيم، بستگي‌ به‌ امكانات‌ ما در دستيابي‌ به‌ قطعات‌ و مواداوليه‌ جديد و مسائل‌ داخلي‌ توليدي‌ ما دارد. مسلح‌ شدن‌ به‌ تجارت‌ الكترونيك‌ با تغييرات‌ شگرفي‌ كه‌ در موسسه‌ ايجاد خواهدساخت، در تعيين‌ استراتژي‌ توليد ما موثر است.‌‌‌سخن‌ آخر اينكه‌ تجارت‌ الكترونيك‌ يك‌ ابزار در كنار ساير ابزارها و وسايل‌ نيست.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد مطالعه و بررسی تجارت الکترونیک در فرش دستبافت

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
چكيده : با تغيير شكل اقتصاد طي سه دهه اخير ، جهان شاهد تولد شيوه هاي جديدي از داد و ستد چه به صورت بومي و چه بين المللي بوده است . استفاده از اين شيوه هاي نوين دادوستد دربين كشورهاي پيشرفته(از نظر اقتصادي)بسيار رايج است وكشورهايي از قبيل ژاپن وايالات متحده امريكا درصد بالايي از تجارت جهاني را به خود اختصاص د ...

مقاله در مورد تجارت‌ الکترونیک‌ چیست

word قابل ویرایش
44 صفحه
21700 تومان
تجارت‌ الكترونيك‌ چيست‌تجارت‌ الكترونيك‌ واژه‌اي‌ است‌ كه‌ امروزه‌ در مقالات‌ و ادبيات‌ بازرگاني‌ و تجارت‌ و رسانه‌هاي‌ عمومي‌ بسيار به‌ گوش‌ مي‌رسد. اين‌ پديده‌ نوين‌ هم‌ به‌ علت‌ نوپابودن‌ و هم‌ به‌ علت‌ كاربردها و زمينه‌هاي‌ بسيار متنوع‌ فعاليت، نزد مراجع‌ گوناگون‌ تعاريف‌ مختلفي‌ دارد. همچنين‌ تجارت‌ الكت ...

مقاله در مورد تجارت الکترونیک

word قابل ویرایش
121 صفحه
34700 تومان
تجارت الكترونيكفصل اول : تجارت الكترونيك چيست وچه مزايايي دارد.فهرست عناوين:مقدمه تاريخچهمقدمهمبادله الكترونيكي داده هافوائد مبادله داده هااجراي مبادله داده هاانجام تداركات از طريق اينترنتمزاياي تجارت الكترونيك از ديدگاه دولتمزاياي تجارت الكترونيك از ديدگاه فروشندگانمد فرايند تجارت الكترونيكگردش كار در تجارتت ...

تحقیق در مورد الفبای تجارت الکترونیکی - مزایا و مدل های تجارت الکترونیک

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
الفبای تجارت الكترونیكی - مزایا و مدل های تجارت الكترونیكقدمت تجارت الكترونیكی یا ecommerce به قبل از پیدایش شكل كنونی اینترنت برمیگردد، اما به علت هزینههای سنگین این شیوه از تجارت، امكان استفاده از آن تا چند سال گذشته فقط در اختیار شركتهای بزرگ تجاری و مؤسسات اقتصادی مانند بانكها و دولتها بوده است.قدمت تجارت ...

مقاله در مورد امنیت در تجارت الکترونیک

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
امنيت در تجارت الکترونيکمنظور از امنيت، حفاظت داده‌ها درمقابل افراد غيرمجاز و خاطى در فرآيند تجارت الکترونيک مى‌باشد اينترنت يک شبکه کاملاً باز است و تا هنگامى که تدابير لازم جهت عدم امکان دسترسى اشخاص غيرمجاز به‌منظور دراختيار قرار گرفتن اطلاعات و مداخله در آنها پيش‌بينى نگردد اطلاعات مى‌تواند مورد دستبرد يا ...

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :‌ ‌چارچوب‌ تجارت‌ الكترونيك‌ از سه‌ سطح‌ عالي‌ تشكيل‌ شده‌ است:زيرساختار: سخت‌افزار، نرم‌افزار، پايگاههاي‌ داده‌اي‌ و ارتباطاتي‌ را شامل‌ مي‌شودكه‌ براي‌ انجام‌ وظيفه‌ در قالب‌ خدمات‌WWW بر روي‌ اينترنت‌ يا پشتيباني‌EDI وساير اشكال‌ پيام‌گذاري‌ و پيام‌گيري‌ برروي‌ اينترنت‌ يا ساير شبكه‌هاي‌ ايجاد ار ...

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :مقدمه:    پيشرفت روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات،همگرايي بين اين فناوري با فرآيند توسعه اطلاعات، تحول و حركتي تحت عنوان انقلاب ارتباطات را در جوامع بشري باعث شده است.اسلاید 2 :  تجارت الكترونيكي چيست؟    خريد وفروش كالاها،خدمات و اطلاعات از طريق شبكه هاي رايانه اي نظير اينترنت.   به بيان ساده تر: ...

دانلود فایل پاورپوینت تجارت ، فروشگاه ، بازار و حراجی های الکترونیکی

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
  اسلاید 1 : مفاهيم اوليه تجارت مشتري(Customer): فردي حقیقی یا حقوقی که کالا، خدمات يا اطلاعات را از فروشنده مي‌گيرد و به ازاي آن پول مي‌دهد. مصرف‌کننده (Consumer): فردي حقیقی یا حقوقی که کالا، خدمات يا اطلاعات را از فروشنده  خريداري کرده در توليد کالاي ديگر استفاده مي‌کند. فروشنده(Seller): فردي حقیقی ی ...