دانلود پاورپوینت تفسیر آیات ۷۵ الی ۷۷ سوره فرقان

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تفسیر آیات ۷۵ الی ۷۷ سوره فرقان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تفسیر آیات ۷۵ الی ۷۷ سوره فرقان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

أ ولئک یجزون الغرفه بما صبروا و یلقون فیها تحیه و سلاما (۷۵)
خلدین فیها حسنت مستقرا و مقاما (۷۶)

۷۵- آنـهـا هـسـتـنـد کـه درجات عالى بهشت در برابر شکیبائیشان به آنان پاداش داده مى شود. و در آن با تحیت و سلام روبرو مى شوند.
۸۵- جـاودانـه در آن خـواهـنـد مـانـد، چـه قـرارگـاه خـوب و چـه محل اقامت جالبى!

اسلاید ۲ :

عباد الرحمان (بندگان ویژه خدا)

.۱نفی غرور و تکبر و خود خواهی

.۲حلم و بردباری

.۳عبادت خالصانه ی پروردگار

.۴خوف و ترس از مجازات و کیفر الهی

.۵اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط

.۶توحید خالص

.۷پاکی از آلودگی به خون بیگناهان

.۸نفی زنا و بی عفتی

.۹هرگز شهادت باطل نمیدهند(شهادت زور)

.۱۰آلوده به اغو و بیهودگی نمی شوند

.۱۱توجه به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند

.۱۲در سبقت در دین قانع نیستند

ž

ž

اسلاید ۳ :

پاداش الهی بندگان خاص خدا

(اولئک یجزون الغرفه بما صبروا)

آنها کسانى هستند که درجات عالى بهشت در برابر صبر و استقامتشان به آنها پاداش داده مى شود.

عـبـاد الرحـمـن بـا داشـتـن ایـن اوصـاف در صـف اول مؤ منان قرار دارند درجه بهشتى آنان نیز باید برترین درجات باشد .

غـرفـه :

بـه چـیـزى مـى گـویـنـد کـه بـرمـى دارنـد و تناول مى کنند (مانندآبـى کـه انـسـان از چـشـمـه بـراى نـوشـیـدن بـرمـى گیرد) سپس به قسمتهاى فوقانى ساختمان و طبقات بالاى منازل اطلاق شده است ، و در اینجا کنایه از برترین منزلگاههاى بهشت است .

اسلاید ۴ :

صبر

قـابـل توجه اینکه مى گوید: این مقام عالى به خاطر این به آنها داده مى شود که در راه خـدا صـبـر و اسـتـقـامـت بـه خرج دادند .

ممکن است چنین تصور شود که این وصف دیگرى از اوصـاف آنان است .

حدیث معروف امیر مؤ منان على (علیه السلام ):

والصبر من الایمان کالرأس من الجسد

: صبر و استقامت نسبت به ایمان همچون سر اسـت نـسـبـت بـه تن که بقاى تن با بقاى سر است چرا که مقام فرماندهى تمام اعضاء در مغز انسان قرار دارد.

اسلاید ۵ :

سـپـس اضـافـه مـى کـنـد: در آن غـرفـه هاى بهشتى با تحیت و سلام روبرو مى شوند (و یلقون فیها تحیه و سلاما).

بـهـشـتـیـان بـه یکدیگر تحیت و سلام مى گویند و فرشتگان به آنها، و از همه بالاتر خداوند به آنها سلام و تحیت مى گوید.

آیه ۵۸ سوره یس
مى خوانیم : سلام قولا من رب رحیم : براى آنها سلامى است از سوى پروردگار رحیم

در آیـه ۲۳ و ۲۴ سـوره یـونـس مـى خـوانـیـم : و المـلائکـه یـدخـلون عـلیـهـم مـن کـل باب سلام علیکم : فرشتگان از هر درى بر آنها وارد مى شوند و به آنها مى گویند سلام بر شما.

اسلاید ۶ :

سلام

در ایـنکه آیا تحیت و سلام در اینجا دو معنى دارد یا یک معنى ؟

ü براى توأ م بودن این حیات با سلامت است .

ü به عنوان درخواست حیات است.

نتیجه

سلام ( از ماده ی سلامت):

دعا برای کسی

  • تحیت :
  • دعا برای زندگی و حیات دیگری

    تحیت در عرف :

    هر گونه سخنى است که در آغاز ورود به کسى مى گویند و مایه خوشحالى و احترام و اظهار محبت نسبت به او مى باشد.

    سـپـس براى تاکید بیشتر مى فرماید: جاودانه در آن خواهند ماند، چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت زیبائى ؟ (خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما).  

اسلاید ۷ :

قل ما یعبؤ ا بکم ربى لو لا دعاؤ کم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما (۷۷)

ترجمه – بـگـو پـروردگار من براى شما ارجى قائل نیست اگر دعاى شما نباشد، شما (آیات خدا و پیامبران را) تکذیب کردید و دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد.

üاگر دعاى شما نبود ارزشى نداشتید!

üآخرین آیه سوره فرقان

üنتیجه اى است براى تمام سوره

üروى سخن بـه پـیـامـبـر (صـلى اللّه علیه و آله و سلّم )

یـعـبؤ :

از ماده عبا (بر وزن عبد) به معنى سنگینى

لا یعبا :

  • وزنى قائل نیست
  • اعتنائى نمى کند
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 11 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد