بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

بسم الله الرحمن الرحیم

تفسیر سوره حمد: کلمه «الله»

 کاربرد اسامی و نام ها:

اسم از نوع علامت: دارای معنا است ولی معنای آن منظور نشده است

اسم: حکایتگر شنای از شؤون صاحب آن یا مبین صفاتی از اوصاف او

 

 

تمامی اسامی خداوند: نمایانگر حقیقتی از حقایق ذات مقدس خداوند

 

 

                     نمایانگر ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و مبرا از هر گونه نقص و عیب 

الله            

                    هیچ نامی جامعیت این نام را ندارد (هر نام جز الله: بیانگر یکی از کمالات خداوند)

اسلاید 2 :

                                 

ریشه « الله»            «اله»( عبد):ذات شایسته پرستش که کامل از جمیع جهات است

                           «وله» (تحیر و شیدایی): عقل ها در مقابل ذات اقدس او حیران  اند

معنای «الله»: ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالیه است و همه موجودات ناآگاهانه واله و حیران اویند و او تنها حقیقتی است که شایستگی پرستش دارد.

 

نکته: شهید مطهری : در فارسی لغتی مترادف «الله» وجود ندارد.

مروری بر برخی واژگان فارسی               واژه «خدا»: «خودآی» [واجب الوجود]

                                                    واژه «خداوند»: صاحب اختیار

                                                    نتیجه: هر نام بیانگر یک شأن از شؤون الله

ترجمه:

           جانم را نشان دار می کنم به آن کسی که همه کمالات و خوبی ها از اوست، که اگر کسی به این ذات (واله کننده) توجه کند، پر مهر و محبت، شیدا و عاشق می شود.

اسلاید 3 :

 

جلسه دوم: کتاب «آزادی انسان»

موضوع: بررسی دو نمونه آزادی اجتماعی

 

روابط بین الملل

آزادی تفکر و آزادی عقیده

اسلاید 4 :

مبحث اول) روابط بین الملل

 

اقسام روابط             فرد مسلمان با فرد غیرمسلمان

                  جامعه اسلامی           با جامعه غیر اسلامی

                                                                     با فرد غیرمسلمان

 

سوال: فرد مسلمان یا جامعه  اسلامی با افراد غیرمسلمان یا جوامع غیراسلامی ارتباط داشته باد یا خیر؟ حدود این ارتباط چیست؟

ضرورت های بحث:  

تعیین جقوق و تکالیف فرد مسلمان یا جامعه اسلامی در قبال افراد و جوامع دیگر

آسیب شناسی و نقد رویه ها و رویکردهای مطرح در روابط بین الملل

بیداری اسلامی: ضرورت آگاهی از رویکرد اسلام و نحوه تعامل با دولت های دیگر

شناسایی دوست و دشمن

تحلیل برخی محدودیت های مطرح در معاملات، نکاح و...

اسلاید 5 :

دیدگاه های مختلف در روابط بین الملل اسلامی:

الف) دین: امری شخصی و سلیقه ای(دین یک امر فانتزی)≠ واقعیات

مقدمه: انسان دو نوع مساله دارد              1.مسایل شخصی و سلیقه ای:رنگ لباس، طعم غذا

                                                                        2.مسایل واقعیات: آموزش ، سلامت

 

یک سلسله دیدگاه ها:  درصدد محدود کردن دین در امور شخصی و سلیقه ای:

مسلک صلح کل: دین یک امر وجدانی و عدم تاثیر  در روابط اجتماعی

اصل روشنفکری و عدم تعصب (تدین ≈تعصب): عدم دخالت دین در حوزه روابط اجتماعی

محبت عمومی

 

نقد این دیدگاه توسط شهید مطهری:

اولا: تصحیح نگاه به دین: واقعیات

ثانیا:دین یک طرح و ایدئولوژی :  تامین سعادت فرد و جامعه اسلامی

 

اسلاید 6 :

ب) دین: یک ایدئولوژی                ایجاد حقوق و تکالیف

تشخیص مصالح و خطرات بر اساس حقایق

ضرورت اقدام در جهت محافظت از خطر

برخی ضابطه در تنظیم روابط بین الملل اسلامی:

جواز ارتباط : در صورت عدم وجود تاثیر منفی

عدم جواز ارتباط: وجود تاثیر منفی و تضعیف مسلمانان

توجه دائمی به: خطری که از ناحیه جوامع غیراسلامی، اسلام را تهدید می کند.

 

روایت فوق العاده مهم: «اهل کفر چیزی از دنیای شان به شما نمی دهند، مگر اینکه قبل از آن، دین شما را بگیرند.»

اسلاید 7 :

مبحث دوم: آزادی عقیده و فکر

 

جایگاه بحث: آزادی فکر وعقیده از انواع آزادی های اجتماعی

 

معنای تفکر: قوه ای در انسان، ناشی از عقل انسان

  • تجزیه و تحلیل معلومات و رسیدن به از معلوم به مجهول ≠ وهم و خیال
  • کشف حقایق تا آنجا که مقدور است

 

معنای عقیده: در اصل لغت «اعتقاد» از ماده «عقد و انعقاد»     

  • به معنای بستن و منعقد شدن: دل بستن به چیزی

اسلاید 8 :

راه های ایجاد عقیده              از راه تفکر

                                                                از روی عادت، تقیلد وجهل: زنجیر و مانع برای تفکر

 

موضوع + محمول             قضیه        

 

                       قضیه + دل                 عقیده: دل بستگی

دیدگاه اسلام             آزادی کامل اندیشه (دلیل و برهان)

                              آزادی محدود عقیده: عدم پذیرش عقاید بدون اندیشه و استدلال

اسلاید 9 :

دیدگاه اسلام در مورد آزادی تفکر:

  • به رسمیت شناختن آزادی تفکر: بلکه از واجبات و عبادت ها
  • عبادت: روایت از معصوم (ع): تفکر ساعه خیر من عباده سنه/ ستین سنه/سبعین سنه
  • واجبات: اصول عقاید: تحقیقی و عقلی ≠ تقلیدی

 

دیدگاه اسلام در مورد آزادی عقیده:

  • عقیده بر مبنای تفکر: پذیرش آزادی عقیده
  • عقیده بر مبنای جهل/ تقلید: منافع فردی و جمعی مقابله و مبارزه با آزادی عقیده
  • نمونه های عقاید باطل :

عقیده بت پرست ها،

عقیده پرستش  گاو در هندوستان

عقیده پرستش اسافل در ژاپن

اسلاید 10 :

دیدگاه دنیای امروز و نظام جهانی حقوق بشر: مغالطه دنیای امروز

از یک سو: پذیرش آزادی فکر و عقیده

از سوی دیگر: پذیرش مطلق آزادی عقیده

نتیجه: آزاد بودن عقایدی که دست و پای فکر را می بندد و در تعارض با تفکر است.

ریشه طرح غلط آزادی عقیده در اروپا:

محاکم تفتیش عقاید قبل از رنسانس

ممنوعیت تفکر  در اصول دین

دین : امری وجدانی و سلیقه ای

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید