بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

nمحيط انسان فوق العاده متنوع،  غني  و  مملو  از ابهامات و مجهولات است و براين اساس اطلاعات موجود در حيط نامحدود ميباشد. ليكن  از   طرف ديگر انسان با حدوديت زمان  براي تصميم  گيري  و   همينطور  محدوديت ظرفيت  براي  ذخيره    كردن اطلاعات مواجه است. انسان در  هر زمان و هر  فضا تنها بخشي از اطلاعات محيط خود را  در ذهن  ثبت ميكند ليكن همين اطلاعات محدود  تصوير امل  و جامعي هرچند نادرست از محيط اطراف به دست دهد.
 در هر تجربه انسان عمدتاً به  تجارب قبلي  كه  اطلاعات  آن   در ذهن ذخيره شده تكيه ميكند تا از اين طريق تصوير ذهني خود از محيط را كامل و پركند.

اسلاید 2 :

nاطلاعات   جديد  اطلاعات  ذخيره  شده  قبلي   را فراخوانده  و مشتركاً تصوير ذهني  مورد  نظر را به وجود ميآورند. شناخت محيط مستلزم چيزي بيشتر از عناصر و فضاهاست.  آگاهي از چگونگي پيوند و ارتباط بين آنها  نيز ضروري  است.   بنابراين  براي ايجاد آگاهي از محيط نه تنها به تصاوير ذهني نياز است بلكه  اين   تصاوير  بايد با  يكديگر  در  ارتباط باشند. مجموعهاي از چنين تصاوير مرتبط با هم يك مدل  ذهني يا   نقشه  شناختي  از  محيط  را  بوجود ميآورد . نقشه شناختي  پيوندي  بين  فرآيند  فكر انسان و محيط كالبدي برقرار ميسازد

اسلاید 3 :

تعاريف

nتصویر سازی ذهنی یعنی اندیشیدن به   یک موضوع خاص. در واقع وقتی به چیزی  فکر میکنیم داریم تصویری از آن را در ذهن می سازیم  و درک مفهوم بدون تصویر ذهنی  از آن مفهوم صورت نمی گیرد.(ارسطو :  تفکر بدون تصویر ذهنی غیرممکن است.)

اسلاید 4 :

آثاری كه تا به حال از مناطق مختلف بدست آمده قدمتی بیش از 6 هزار سال و اكثرا دست ساز هستند . یعنی بدون استفاده از چرخ كوزه گری ساخته شده اند

اسلاید 5 :

. نشان فعلی موجود در پرچم نشان جمهوری اسلامی نام دارد که شرح و تفسیر رسمی آن در اصل ۱۸ قانون اساسی آمده‌ است. اما بطور خلاصه این نشان بیان‌گر واژهٔ عربی «الله» و شعار   اسلامی «لا اله الا الله» به  زبان عربی ، است که  روی  رنگ  سفید  پرچم  قرار  گرفته‌ است.   همچنین  ۲۲ «الله‌اکبر» به رنگ سفید و به نشانه پیروزی  انقلاب  در  روز ۲۲ بهمن، در حاشیه پایین رنگ سبز  و حاشیه بالای رنگ قرمز نوشته شده‌است.

اسلاید 6 :

nپس می توان گفت عمل ادراک در ذهن انسان متفکر معاصر به مراتب پیچیده تر از  انسان   نخستین  است. برای اجداد ما این علائم  قراردادی  به این    صورت فعلی وجود  نداشت  و در نتیجه روند  درک   عقلانی نیز در نزد آنان کامل نبود. در عوض درک  حسی از پدیده ها شدت بیشتری داشت اما ما بدون وجود این نظام علامتی در استنتاجهای عقلانی خود ناکام می مانیم.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید