بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ساختار فايل ترکيبي از نحوه نمايش داده ها در فايل ها و عمليات لازم براي دستيابي به داده ها است. ساختار فايل به برنامه کاربردي اين امکان را مي دهد که داده ها را بخواند ،بنويسد و اصلاح کند.

 

اسلاید 2 :

    مشکل اصلي در طراحي ساختار فايل زمان نسبتاً زيادي است که براي گرفتن تطلاعات از ديسک مورد نياز است. در همه طراحي هاي ساختار فايل آنچه مورد توجه است به حد اقل رساندن دفعات دستيابي به ديسک و به حد اکثر رساندن احتمال وجود اطلاعات مورد نظر برنامه کاربردي در حافظه است.

اسلاید 3 :

     هنگامي که درباره فايلي روي يک ديسک يا نوار صحبت مي کنيم ،منظور ما مجموعه اي از بايت ها است که در آنجا ذخيره شده اند. فايل در اين معنا داراي موجوديت فيزيکي است. يک ديسک ممکن است حاوي صدها و حتي هزاران فايل فيزيکي باشد.

اسلاید 4 :

    برنامه غالباً نمي داند بايت ها از کجا مي آيند يا به کجا مي روند ، اين را مي داند که کدام خط را مورد استفاده قرار داده است. اين خطوط را معمولاً فايل منطقي مي نامند تا از فايل فيزيکي ،که روي ديسک يا نوار قرار دارد متمايز گردد.

اسلاید 5 :

   هنگامي که شناسه (identifier) فايل منطقي با دستگاه يا فايل فيزيکي ارتباط پيدا کرد ،بايد اعلام کنيم که مي خواهيم با فايل چه کنيم :

  ۱) باز کردن يک فايل موجود

  ۲) ايجاد يک فايل جديد و حذف محتويات موجود در       فايل فيزيکي

اسلاید 6 :

    يکي از پر قدرت ترين ايده ها در يونيکس تعريفي است که از فايل مي شود. در يونيکس فايل مجموعه اي از بايت ها است و چگونگي و محل ذخيره آنها هم مهم نيست. همچنين مهم نيست که اين بايت ها از کجا مي آيند. اين نگرش معمولي به فايل موجب مي شو کاري را که در سيستم عامل هاي ديگر به زحمت انجام مي شوند ، در اين سيستم عامل به راحتي انجام پذير باشد.

اسلاید 7 :

 ديسک ها انواع مختلفي دارند :

  ۱) ديسک هاي سخت (hard disks)

  ۲) ديسک هاي فلاپي (floppy disks)

  ۳) کارتريج ديسک

   ۴) ديسک هاي نوري

اسلاید 8 :

      اطلاعات ذخيره شده روي ديسک ،در سطح يک يا چند صفحه نگهداري مي شود. ترتيب کار به صورتي است که اطلاعات به صورت شيارهايي (tracks) روي سطح ديسک نگهداري مي شوند. هر شيار غالباً به چند سکتور (sector) تقسيم مي شود. سکتور کوچکترين بخشي از ديسک است که قابل آدرس دهي است.

اسلاید 9 :

   ديسک گردان ها معمولاً چند صفحه دارند. شيارهايي که مستقيماً در بالا و پايين يکديگر قرار دارند ،يک سيلندر را تشکيل مي دهند. اهميت سيلندر در آن است که به همه اطلاعات روي يک سيلندر مي توان بدون حرکت دادن بازوي نگهدارنده هد (head) خواندن/نوشتن دستيابي داشت. حرکت اين بازو پيگرد (seeking) نام دارد.

اسلاید 10 :

ظرفيت ديسک تابعي از تعداد سيلندرها ،تعدا شيارها به ازاي هر سيلندر و ظرفيت هر شيار است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید