دانلود فایل پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

اهداف ویژه

ابعاد ساختار خانواده را نام برده و هر یک را توضیح دهد

منظور از نقش و واژه های مربوط به آن را بیان نماید.

نقش های رسمی و غیررسمی اعضای خانواده را توضیح دهد

الگوهای ارتباطی موثر و غیرموثر در خانوادد را مقایسه کند

اسلاید 2 :

ساختار خانواده

کلید دستیابی به اعمال خانواده؛ تاثیر بسزا بر عملکرد و ارتباطات

وظیفه اول ساختار خانواده: برقراری ارتباط

تغییر ساختار تحت تاثیر عواملی از قبیل: مهاجرت،بی ثباتی اقتصادی

تعیین کننده سلامت در محیط اجتماعی: ساخت خانواده (WHO)

اسلاید 3 :

  هر خانواده دارای ساختار ویژه با 4 بعد اساسی 

  1. ساختار ارزش ها
  2. ساختار قدرت
  3. ساختار نقش ها

4.ساختار الگوهای ارتباطی

اسلاید 4 :

ساختار ارزش ها

ارزش: اهمیتی که ذهن به چیز خاصی می دهد. نوعی اعتقاد ارزشمند بودن چیزها؛ تاثیر عمیق بر رفتار و راهنمای کلی رفتار

سیستم ارزشی خانواده: عقاید،نظرات و باورها که قوانین و هنجارهای خانواده را مشخص می کند.

کسب ارزش ها از خانواده و محیط

شناسایی ارزش ها برای پرستار سودمند است

اسلاید 5 :

ساختار قدرت

مبنای تصمیم گیری در خانواده

الگوی قدرت: بیانگر تصمیم گیرنده نهایی

 

 

اسلاید 6 :

ساختار نقش

 مجموعه ای از رفتارهای کم و بیش هنجار و موردانتظار از یک شخص با موقعیت خاص

علت اکثر تنش ها در خانواده: عدم رضایت افراد از نقش

رفتار نقشی: رفتاری که فرد در پاسخ به انتظارات نقش انجام می دهد.

اسلاید 7 :

ساختار نقش

تضاد نقش: مواجه شدن فرد در ارائه رفتارنقشی با انتظارات ناسازگار

سندرم ابرمادر

 کشش نقش: به دنبال تضاد نقش؛احساس نگرانی و اضطراب، اختلالات عصبی و عدم رضایت از زندگی

مشارکت نقشی

اسلاید 8 :

عوامل موثر بر ساختار نقش

_ طبقه اجتماعی

_نوع خانواده/ مرحله تکاملی

_موقعیت سلامتی- بیماری

_تاریخچه فرهنگی خانواده

اسلاید 9 :

انواع نقش

Œرسمی(پدر،همسر،برادر...)

غیررسمی (پنهان):ارضای نیازهای عاطفی و هیجانی خانواده،موجب حفظ تعادل(مشوق،ایثارگر،هماهنگ کننده...)

Žهمسری (مراقبت از کودک،اجتماعی کردن،خانه داری،خویشاوندی،تفریحی،درمانی،فراهم کننده،جنسی

اسلاید 10 :

مهم ترین نقش در بررسی: نقش والدی

مراحل والدی(موری)

1.انتظار

2.شیرین

3.فلات

4.فراغت

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانوادهتعریف گروه:گروه اجتماع واحدی است مرکب از دو یا چند نفر که در اثر «تعامل اجتماعی» با یکدیگر ارتباط دارند به عبارت دیگر، گروه جریان یا سلسه مراتبی است که در آن عمل یک یا چند انسان سبب تغییر عمل یک یا چند انسان دیگر می شود.صفات گروهپیوند گروهطبق نظر «فسینجر» و دستیارانش، ...

دانلود مقاله کارافرینی بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

word قابل ویرایش
159 صفحه
34700 تومان
« چکیده »در هر صنعتي اتوماسيون سبب بهبود توليد مي گردد كه اين بهبود هم در كميت وميزان توليد موثر است و هم در كيفيت محصولات.هدف از اتوماسيون اين است كه بخشي از وظايف انسان در صنعت به تجهيزات خودكار واگذار گردد. در يك سيستم اتوماتيك عمليات شروع،تنظيم و توقف فرايندبا توجه به متغير هاي موجود توسط كنترل كننده سيست ...

دانلود مقاله اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر فنون ساختاری سبک مینوچین بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زوجین

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر به بررسی تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر فنون ساختاری سبک مینوچین بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین شهر تهران پرداخته است. روش پژوهش این طرح از نوع آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زوج های مراجعه کننده به کلینیک های مر ...

دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمهیکی از مسائل اساسی در خانواده، توزیع ساختار قدرت است. در طول تاریخ، قدرت در خانواده گاه بـه مرد و گاهی به زن تفویض شده و پدرسري و مادرسري شکل گرفته است. در گذر زمان، پـدر یـا مـادر نقشهاي متنوعی یافتند و بهتبع آن، قدرتی عظیم را از آن خویش ساختند. اما تفـاوت در ایـن بـوده کـه خانواده مادرسـر شـیوع کمتـري ...

مقاله بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر عملکرد کارکنان واحد بهداشت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان مرند

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر عملکرد کارکنان واحد بهداشت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان مرند چکیده هدف از این تحقیق بررسی بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر عملکرد کارکنان واحد بهداشت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان مرند میباشد. کلیه کارکنان واحد بهداشت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان مرند (به تعداد 65 نفر) می ب ...

مقاله عملکرد سیستم رباتهای گروهی در محیطهای ناشناخته و پر مخاطره با ساختاری نوین

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عملکرد سیستم رباتهای گروهی در محیطهای ناشناخته و پر مخاطره با ساختاری نوین چکیده - رباتهای گروهی امروزه کاربردهای بسیار پیدا کرده اند. از جمله ردیابی محیطهای فاصله محور حمل بار های دسته جمعی و کمک به جستجو و ارائه اطلاعات ... . آنها قابلیت اجرای فعالیتهایی که ممکن است ماورای توانایی رباتهای فردی باشند را ف ...

مقاله مقایسه تطبیقی ساختار کالبدی - عملکردی بازارهای قدیم با مراکز خرید امروزی از منظر پاسخگویی به نیازهای زنان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
:3005 مقایسه تطبیقی ساختار کالبدي- عملکردي بازارهاي قدیم با مراکز خرید امروزي از منظر پاسخگویی به نیازهاي زنان چکیده تغییر نقش زنان ایرانی در خانواده از شکل سنتی و درونخانگی به شکل فعالانه و برونخانگی و به تبع آن افزایش حضور زنان در عرصههاي زندگی اجتماعی ضرورت این پژوهش را ایجاد میکند تا به نیازهاي زنان د ...

مقاله ساختارهای متا متریال و کاربرد آهنا در ﲠبود عملکرد آنتنها

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ساختارهای متا متریال و کاربرد آهنا در ﲠبود عملکرد آنتنها چکیده - ساختارهای متا متریال با توجه به ویژگیهای منحصر بفرد خود، توانسته است خود را به عنوان یکی از مهمﱰین موضوعات طراحی مایکروویوی مطرح ﳕاید. کاربرد این ساختارها در طراحی موجﱪها، فی ...