بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

امروزه بحث نياز غذاي در رأس مباحث علمي و كشاورزي قرار گرفته و مقبولترين روش جهت مقابله با اين بحران افزايش عملكرد گياهان زراعي در واحد سطح است .

مهمترين نتيجة اين آزمايش اين بود كه مادة اوليه‌اي كه سبب رشد گياهان ميگردد و اندامهاي مختلف گياهي در اثر آن رشد و نمو و  تكامل مي يابند

 Co2 موجود در اتمسفر ميباشد

يك پديدة قابل توجه بيولوژيكي

گياهان در سطح كرة زمين جذب

حدود 15 ميليون تن گاز كربنيك

 در طول سال است .

اسلاید 2 :

اثر افزايشي گاز Co2 بر روي فرايندهاي زيستي گياه

ناگفته پيداست كه مهمترين واساسيترين نقش اين افزايش متوجه فتوسنتز مي‌شود .

قرار گرفتن گياه در غلظتهاي بالاتر از ميزان  غلظت اتمسفر محيط ضمن تأثير بر روي فرآيندهاي آنزيمي و متابوليكي ممكن است  موجب تغييرات آناتوميكي از جمله توسعة ريشه و افزايش سطح برگ گردد.

هنگامي كه دانشمندان گياهان را به دقت بيشتر بررسي كردند متوجه شدند كه اين گياهان با كمبودهاي تغذيه‌اي مواجهند.

اسلاید 3 :

هيكلنتون و جوليف (1978) نتيجه گرفتند كه اثرات مثبت غني‌سازي هوا با Co2 از نظر افزايش عملكرد نه تنها از طريق افزايش فتوسنتز و رشد بلكه از تغييراتي كه در ظرفيت ذاتي سيستمهاي فتوسنتزي براي استفاده از Co2 ايجاد مي‌گردد.

اسلاید 4 :

استفاده از گاز  Co2 در گياهان گلخانهاي

استفاده از گاز  Co2 در گلخانه هاي مدرن بحث تعريف شده‌اي است كه در كشورهاي پيشرفته به شكل وسيعي صورت ميگيرد .

ازدياد محصول بين 10 تا 70 درصد و به طور متوسط بين 15 تا 55 درصد برآورد شده است .

اسلاید 5 :

اثر Co2 روي كاهو عبارت است از:

1- تسريع در بلوغ

2- افزايش قابل توجه محصول

3- افزايش دفعات برداشت

اسلاید 6 :

در گوجه فرنگي اندازه ميوه توليد شده بزرگتر تعدادش بيشتر و زمان برداشت محصول بالا افتاده

طرح معمولي كه در حال حاضر مورد استفاده است، استفاده از دستگاههاي سوختي است كه در داخل يا خارج گلخانه كار گذاشته مي‌شود.

اسلاید 7 :

استفاده از گاز ‍ Co2 در گياهان آكواريومي

آيا ضروري است كه براي رشد گياهان Co2 اضافي به داخل آب تزريق كنيم؟

1- ميزان PH                                3- مقدار و نوع نور

2- مقدار و نوع گياه                       4- كودهاي مغزي

اسلاید 8 :

قبل از تزريق موارد فوق بايستي رعايت شود.

  • نور مناسب فراهم كنيد
  • برخي از روشهاي غني‌شده را بكار بريد.
  • PH را بين 6/2 تا 7/4 و سختي آب متوسط و درجه حرارت بين 20 تا 27 درجه سانتيگراد

ساختن يك دستگاه ساده براي تزريق Co2

بطري پلاستيكي و درب آن

شلنگ پلاستيكي نازك

سنگ هوا

اسلاید 9 :

مواد لازم داخل دستگاه

1- قاشق چايخوري مخمر           3- 2/1 قاشق چايخوري جوش شيرين پخته

2- دو يا سه فنجان شكر              4- 5/1 ليتر آب ( آب كلرزدايي شده)

همين طور كه مخمر از شكر تغذيه مي‌كند ‍ Co2 توليد شده از آن بوسيله سنگ هوا به آب منتقل مي‌شود.

اسلاید 10 :

Co2 و ارتباط آن با توليد محصوات زراعي

افزايش سطوح بالاي Co2در گياهان C3  تآثير  بسيار بيشتري نسبت به گياهان  C4 دارد .

ويت و وراب (1964) نشان دادند كه اثرات ازدياد گاز Co2 بر روي محصولاتي نظير سيب زميني، چغندر و گندم به همان اندازه چشمگير و قابل توجه بود كه در مورد گياهان پرورشي در گلخانه ديده شده بود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید