دانلود پاورپوینت مستند سازی

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مستند سازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مستند سازی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه

مستند سازی Documentation) ) یکی از فرآیندهای بسیار مهم در استقرار و اجرای سیستمهای مدیریت می باشد .

     مستند سازی در اجرای صحیح و یکنواخت سیستم های مدیریت سازمان ها و بهبود مداوم آنها ، تاثیر بسزایی داشته وعلاوه بر این موجب انتقال اطلاعات و اشاعه دانش و تجربیات در داخل سازمان ها می شود .

آشنایی مدیران ، کارشناسان و کارکنان ، با اصول مهم مستند سازی و نیازمندی های آن در استانداردهای سیستم های مدیریت ( منجمله : ISO 9001:2000 ) و همچنین تکنیک های کنترل مستندات، به سازمانها در امر استقرا ر سیستمهای مدیریت کمک شایانی می نماید

     مطالب متن حاضر با استفاده از استانداردهای ISO 9000:2000  ، ISO 9001:200 مقاله‹‹ رهنمودهایی درباره مستندسازی در استاندارد ISO 9001:2000 ›› منتشره از سوی کمیته فنی TC 176 سازمان جهانی استاندارد و برخی مقالات ذیربط سازمان های معتبر تهیه شده است .

     مدیریت آموزش شرکت مشاور بهبود مستمر

اسلاید ۲ :

اهداف اصلی مستند سازی

a ـ مبادله اطلاعات

مستندات وسیله ای برای انتقال و مبادله اطلاعات می باشند . نوع و گستره مستندات بستگی به نوع محصولات و فرآیندهای سازمان ، میزان رسمیت سیستم های ارتباطی و سطح توانمندی های ارتباطی درون سازمان و فرهنگ سازمانی دارد .

b ـ شواهد انطباق

مستندات ، شواهدی برای اینکه چه برنامه ریزیهایی صورت گرفته و عملاً چه اقداماتی انجام شده است ، فراهم
می سازد .

c ـ اشاعه دانش

مستندات ، وسیله ای برای حفظ و ترویج دانش و تجارب سازمان می باشند . مثلاً‌مشخصات فنی که می تواند مبنایی برای طراحی و ساخت یک محصول باشد .

d –  دستیابی به انطباق با نیازهای مشتری و بهبود کیفیت .

e –   ارزیابی اثربخشی و تداوم سیستم مدیریت کیفیت .

اسلاید ۳ :

Documentسند (۳٫۷٫۲

  • اطلاعات و وسیله نگهداری و انتقال آن را سند می نامند .
  • مثال: روش اجرایی ، نقشه ، گزارش ، سوابق ، مشخصات .
  • یادآوری:وسیله انتقال اطلاعات ممکن است بصورت کاغذ ،نوار مغناطیسی دیسک نوری یا الکترونیکی ، عکس یا نمونه اصلی و یا ترکیبی از آنها باشد .
  •  

اسلاید ۴ :

 (۳٫۷٫۳ مشخصات specification

مشخصات،عبارت است از سندی که نیازمندیهایی را اعلام میکند .

یادآوری‌: مشخصات ممکن است مربوط به فعالیتها باشد ( نظیر سند اجرایی ،مشخصات فرآینده و مشخصات آزمون )‌یا به محصولات ( نظیر مشخصات محصول ، مشخصات نقشه و عملکرد ) ارتباط  پیدا کند .

 

اسلاید ۵ :

Qua ity Manua نظامنامه کیفیت (۳٫۴٫۷

نظامنامه کیفیت ، سندی است که سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان را مشخص می کند .

   یادآوری : ساختار و جزئیات نظامنامه کیفیت ، متناسب با اندازه و وپیچیدگی هرسازمان خاص ، ممکن است متفاوت باشد .

 

اسلاید ۶ :

Qua ity P an  ) طرح کیفیت ۳٫۷٫۵

طرح کیفیت ، عبارت است از سندی که مشخص می کند کدام روش اجرایی و منابع مربوط به آن توسط چه کسی ، در چه زمانی و در مورد کدام پروژه ، محصول . فرآیند و یا قرارداد باید به مرحله اجرا در آید .

یادآوری :‌یک طرح کیفیت ، معمولاً به بخشهایی از نظامنامه کیفیت و یا به روش های اجرایی استناد کرده و ارجاع می دهد طرح کیفیت ، معمولاً یکی از نتایج طرح ریزی کیفیت

اسلاید ۷ :

Record ) سابقه۳٫۷٫۶

سابقه ، سندی است که نتایج بدست آمده و یا شواهد حاکی از عملکرد فعالیتها را ارائه می دهد .

یادآوری : بطور کلی ، سوابق نیاز به بازبینی ندارند .

اسلاید ۸ :

سندهای مورد استفاده در سیستم های مدیریت کیفیت

مدارک ذیل در سیستم های مدیریت کیفیت ، مورد استفاده قرار می گیرند :

a ـ مدارکی که در سطح داخل و یا در سطح خارج سازمان ، اطلاعات ثابتی از سیستم مدیریت کیفیت سازمان بدست می دهند.چنین مدارکی را ‹‹ نظامنامه کیفیت ›› مینامند

b ـ مدارکی که چگونگی بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت را بر روی یک محصول ، پروژه یا قرارداد خاص ، تشریح می کند ، چنین مدارکی را ‹‹ طرح کیفیت ›› می نامند .

c ـ مدارکی که نیازمندیهایی را اعلام می کنند ، چنین مدارکی را ‹‹ مشخصات فنی ›› می نامند .

d ـ مدارکی که توصیه ها و پیشنهاداتی را ارائه می کنند ، چنین مدارکی را ‹‹ راهنما ›› می نامند .

 

اسلاید ۹ :

سندهای مورد استفاده در سیستم های مدیریت کیفیت

e ـ مدارکی که اطلاعاتی پیرامون چگونگی اجرای یکنواخت فرآیندها و انجام فعالیتها ارائه می کنند . چنین مدارکی
می توانند ‹‹ روشهای اجرایی مدون ›› ، ‹‹ دستورالعملهای کاری›› یا ‹‹ نقشه ها ›› باشند .

f ـ مدارکی که شواهد عینی از فعالیتهای انجام شده یا نتایج بدست آمده را ارائه می نمایند . چنین مدارکی را ‹‹سوابق›› مینامند.

  هر سازمانی حجم مدارک مورد نیاز خود و وسیله ارتباطی مورد استفاده را با توجه به عواملی نظیر نوع و اندازه سازمان ، پیچیدگی و تعامل داخلی فرآیندها ، پیچیدگی محصولات ، نیازمندیهای مشتری ، الزامات قانونی ،
مهارت های کارکنان و حد ضروری اثبات برآورده شدن نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت ، تعیین می نماید

اسلاید ۱۰ :

ISO 9001:2000 نیازمندیهای مستند سازی در

بند ۴٫۲٫۱ ، این استاندارد تحت عنوان ‹‹ کلیات ››‌بیان می کند که مدارک سیستم مدیریت کیفیت باید شامل موارد ذیل باشد :

a ـ بیانیه های مکتوب خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت .

b ـ نظامنامه کیفیت .

c ـ روش های اجرایی مدون مورد نیاز این استاندارد .

d ـ مدارک مورد نیاز سازمان برای اطمینان از برنامه ریزی ، اجرا و کنترل اثر بخش فرآیندهای آن .

e   ـ سوابق مورد نیاز این استاندارد .

یادآوری : میزان و گستره مستندات بستگی به عوامل ذیل دارد

ـ اندازه سازمان و نوع فعالیتهای آن .

ـ پیچیدگی و تعامل فرآیندها .

ـ‌ شایستگی کارکنان .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد