دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد ( 5000 ) و مستند سازی ( 2300 )

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد ( 5000 ) و مستند سازی ( 2300 ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد ( 5000 ) و مستند سازی ( 2300 ) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

مقدمه

حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی را طبق استاندارد های حسابرسی  مستند نمایند . این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری کاربرگهای حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارک توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود .

در این مطلب، ویژگی اساسی کاربرگ ها و نقشی که در فرایند حسابرسی دارند و همچنین ، کنترل کیفیت کار حسابرسی مورد بحث قرار می گیرد.

این مطالب بر اساس روش شناختی یا رهیافت فعلی موسسه حسابرسی رایمند و همکاران تهیه شده است.

 

اسلاید 2 :

کلیات

این شواهد پشتوانه اصلی اظهار نظر حسابرس است.

اسلاید 3 :

منابع کسب شواهد حسابرسی

شواهد حسابرسی را می توان از منابع زیر به دست آورد:

.1سوابق حسابداری.

.2منابع دیگر.

 • مثالهایی از سوابق حسابداری عبارت است از:
 • سوابق ثبت اولیه و سوابق پشتیبان آن از قبیل رسیدهای دریافت و پرداخت،
 • سوابق انتقال الکترونیکی وجوه،

  مثالهایی از منابع دیگر تامین شواهد حسابرسی عبارت است از:

  • صورتجلسات هیئت مدیره.
  • تایید خواهی برون سازمانی.
  • گزارشهای تحلیل گران.
  • اطلاعات مقایسه ای مربوط به رقبا.
  • دستورالعملهای کنترلی.
  • اطلاعات حاصل از اجرای سایر روشهای حسابرسی

    مانند :   پرس وجو، مشاهده، و وارسی.

 • قراردادها و فاکتورهای خرید و فروش،
 • دفاتر کل و معین، ثبتهای دفتر روزنامه و اصلاحات طبقه بندی که در دفاتر قانونی ثبت نمی شود،
 • کاربرگهای الکترونیکی مورد استفاده جهت تخصیص هزینه ها، انجام محاسبات، تهیه صورت مغایرتها و موارد افشا.

 

اسلاید 4 :

زمانبندی گردآوری شواهد

شواهد حسابرسی را می توان با اجرای روشهای حسابرسی در مقاطع زمانی زیر گردآوری کرد:

 • طی دوره جاری، اعم از حسابرسی ضمنی و نهایی.
 • در زمان پذیرش صاحبکار در حسابرسی نخستین یا حسابرسیهای بعدی.

اسلاید 5 :

کفایت و مناسبت شواهد حسابرسی

شواهد حسابرسی باید کافی و مناسب باشد.

کفایت معیار سنجش کمیت شواهد حسابرسی است.

مناسب بودن معیار سنجش کیفیت شواهد است.

اسلاید 6 :

قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی از سه موضوع زیر متاثر می شود:

 • منبع شواهد.
 • ماهیت شواهد.
 • شرایط کسب شواهد.

اسلاید 7 :

 
قواعد کلی در باره قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی

 چه شواهدی قابل اعتماد است:

 • شواهد حسابرسی گردآوری شده از منابع مستقل برون سازمانی، قابل اعتمادتر است.
 • شواهد حسابرسی که مستقیماً توسط حسابرس گردآوری میشود، قابل اعتمادتر از شواهدی است که به طور غیرمستقیم یا با استنتاج گردآوری می گردد.
 • شواهد حسابرسی مستند (اعم از کاغذی، الکترونیکی یا اشکال دیگر) قابل اعتمادتر است.

اسلاید 8 :

 
نکات قابل توجه در گردآوری شواهد حسابرسی

حسابرس باید شواهدی را در باره دقیق و کامل بودن اطلاعات کسب کند.

این شواهد را می توان با شیوه های زیر گردآوری کرد:

 • همزمان با اجرای روشهای حسابرسی به این شرط که کسب شواهد مذکور، بخش لاینفک روشهای حسابرسی مذکور باشد.
 • با آزمون کنترلهای حاکم بر تهیه و نگهداشت اطلاعات.
 • با اجرای سایر روشهای حسابرسی

اسلاید 9 :

 

استفاده از ادعاهای مدیریت در کسب شواهد حسابرسی

 

حسابرس باید از ادعاهای مدیریت درارتباط با گروههای معاملات ،مانده حسابها وارائه وافشا با چنان جزئیاتی استفاده کند که مبنایی برای ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم بدست آورد.

اسلاید 10 :

 

 

 

 

اگرکاری به نحو مناسب مستندسازی نشده باشد،

یعنی اصلا“ انجام نشده است. 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 31 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاربرگهای وکنترل کیفیت در حسابرسی

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
حسابرسيگرچه قرنها است که حسابرسی داخلی در عمل انجام میشود اما تنها 50 تا 60 سال است که بعنوان یک حرفه نوین در سطح جهان شناخته شده است. شالوده حسابرسی داخلی بر شناخت مدیریت سازمانی مبتنی است . بنابراین حسابرسی داخلی جایگاه والا در سیستم کنترلهای داخلی دارد ( کنترلهای داخلی : مجموعه سیاستها و روشهایی است که توس ...

دانلود مقاله استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی

word قابل ویرایش
305 صفحه
44700 تومان
استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی مقدمه : سپاس خدایی را که در قالب جهان آفرینش دفتر حُسن و زیبایی بنمود و برگ های گوناگون آن را در برابر ادراک و احساس آدمیان بگشود تا پاک بینان از هر ورق آن، فصول اسرار خوانند و از دریافت هر سرّی مزه عشق چشند. پس از رونق حرفه حسابرسی در قرن نوزدهم برای این که حسابرسی ب ...

دانلود مقاله بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی - طبق اصل 13 APB

word قابل ویرایش
51 صفحه
23700 تومان
بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی - طبق اصل 13 APBحسابرسی اجاره ها 1- این بیانیه گزارش از اجازه ها توسط موجر و مستأجر و استانداردهای حسابرسی را نشان می دهد. در این اظهاریه اجاره به عنوان توافق انتقال های به منظور استفاده از ملک، زمین، تجهیزات، ... برای مدت زمان مشخص تعریف شده است. همچنین شامل توافقهایی ک ...

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

word قابل ویرایش
141 صفحه
34700 تومان
بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسیچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مسئله 94-1 اهمیت تحقیق 135-1 اهداف تحقیق 146-1 فرضیات تحقیق 147-1 حدود مطالعاتی 148-1 اصطلاحات و واژه های کلیدی 15فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2 مقدم ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر تدوین استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل

word قابل ویرایش
25 صفحه
21700 تومان
چکیده :هدف ازاین مقاله بررسی تاثیر استانداردهاي ملی حسابرسی بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل است . به منظور آزمون کیفیت حسابرسان مستقل ، هفت پرسش طراحی شده است . در این پژوهش براي تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده از پژوهش از روشهاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شودو با استفاده از آزمون دوجمله " تاثیر" و " ع ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه —حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی را طبق استاندارد های حسابرسی  مستند نمایند . این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری کاربرگهای حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارک توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عم ...

دانلود فایل پاورپوینت متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : متدلوژی (روش شناسی) حسابرسی مجموعه ای از فرآیندها و روشهای مورد استفاده توسط حسابرسان برای ارزیابی تمامی مخاطرات مربوط به حسابرسی ، گردآوری مستندات حسابرسی، انجام رسیدگی ها ، تهیه و تکمیل پرونده های حسابرسی و در نهایت ارائه گزارش حسابرسی و تهیه گزارشهای مدیریت اسلاید 2 : کاربرد در برنام ...

مقاله شواهد حسابرسی ومعادله حسابرسی

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شواهد حسابرسی ومعادله حسابرسی چکیده: بر اساس سومين استاندارد حسابرسی "اجرای عمليات" ، حسابرسان مسوليت دارند با انجام روشھای حسابرسی وبررسی داده ھای ايجادی حسابداری يک واحد اقتصادی شواھد الزم وکافی راکسب نمايند. به اعتقادبرخی از نظريه پردازان حرفه ای حسابرسی ،مفھوم شواھد حسابرسی که پشتوانه اظھار نظر حسابر ...