دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(۵۰۰۰) و مستند سازی(۲۳۰۰)

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(۵۰۰۰) و مستند سازی(۲۳۰۰) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(۵۰۰۰) و مستند سازی(۲۳۰۰) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی را طبق استاندارد های حسابرسی  مستند نمایند . این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری کاربرگهای حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارک توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود .

در این مطلب، ویژگی اساسی کاربرگ ها و نقشی که در فرایند حسابرسی دارند و همچنین ، کنترل کیفیت کار حسابرسی مورد بحث قرار می گیرد.

این مطالب بر اساس روش شناختی یا رهیافت فعلی موسسه حسابرسی رایمند و همکاران تهیه شده است.

 

اسلاید ۲ :

کلیات

این شواهد پشتوانه اصلی اظهار نظر حسابرس است.

اسلاید ۳ :

منابع کسب شواهد حسابرسی

شواهد حسابرسی را می توان از منابع زیر به دست آورد:

.۱سوابق حسابداری.

.۲منابع دیگر.

 • مثالهایی از سوابق حسابداری عبارت است از:
 • سوابق ثبت اولیه و سوابق پشتیبان آن از قبیل رسیدهای دریافت و پرداخت،
 • سوابق انتقال الکترونیکی وجوه،

  مثالهایی از منابع دیگر تامین شواهد حسابرسی عبارت است از:

  • صورتجلسات هیئت مدیره.
  • تایید خواهی برون سازمانی.
  • گزارشهای تحلیل گران.
  • اطلاعات مقایسه ای مربوط به رقبا.
  • دستورالعملهای کنترلی.
  • اطلاعات حاصل از اجرای سایر روشهای حسابرسی

    مانند :   پرس وجو، مشاهده، و وارسی.

 • قراردادها و فاکتورهای خرید و فروش،
 • دفاتر کل و معین، ثبتهای دفتر روزنامه و اصلاحات طبقه بندی که در دفاتر قانونی ثبت نمی شود،
 • کاربرگهای الکترونیکی مورد استفاده جهت تخصیص هزینه ها، انجام محاسبات، تهیه صورت مغایرتها و موارد افشا.

 

اسلاید ۴ :

زمانبندی گردآوری شواهد

شواهد حسابرسی را می توان با اجرای روشهای حسابرسی در مقاطع زمانی زیر گردآوری کرد:

 • طی دوره جاری، اعم از حسابرسی ضمنی و نهایی.
 • در زمان پذیرش صاحبکار در حسابرسی نخستین یا حسابرسیهای بعدی.

اسلاید ۵ :

کفایت و مناسبت شواهد حسابرسی

شواهد حسابرسی باید کافی و مناسب باشد.

کفایت معیار سنجش کمیت شواهد حسابرسی است.

مناسب بودن معیار سنجش کیفیت شواهد است.

اسلاید ۶ :

قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی از سه موضوع زیر متاثر می شود:

 • منبع شواهد.
 • ماهیت شواهد.
 • شرایط کسب شواهد.

اسلاید ۷ :

 
قواعد کلی در باره قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی

 چه شواهدی قابل اعتماد است:

 • شواهد حسابرسی گردآوری شده از منابع مستقل برون سازمانی، قابل اعتمادتر است.
 • شواهد حسابرسی که مستقیماً توسط حسابرس گردآوری میشود، قابل اعتمادتر از شواهدی است که به طور غیرمستقیم یا با استنتاج گردآوری می گردد.
 • شواهد حسابرسی مستند (اعم از کاغذی، الکترونیکی یا اشکال دیگر) قابل اعتمادتر است.

اسلاید ۸ :

 
نکات قابل توجه در گردآوری شواهد حسابرسی

حسابرس باید شواهدی را در باره دقیق و کامل بودن اطلاعات کسب کند.

این شواهد را می توان با شیوه های زیر گردآوری کرد:

 • همزمان با اجرای روشهای حسابرسی به این شرط که کسب شواهد مذکور، بخش لاینفک روشهای حسابرسی مذکور باشد.
 • با آزمون کنترلهای حاکم بر تهیه و نگهداشت اطلاعات.
 • با اجرای سایر روشهای حسابرسی

اسلاید ۹ :

 

استفاده از ادعاهای مدیریت در کسب شواهد حسابرسی

 

حسابرس باید از ادعاهای مدیریت درارتباط با گروههای معاملات ،مانده حسابها وارائه وافشا با چنان جزئیاتی استفاده کند که مبنایی برای ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم بدست آورد.

اسلاید ۱۰ :

 

 

 

 

اگرکاری به نحو مناسب مستندسازی نشده باشد،

یعنی اصلا“ انجام نشده است. 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 31 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد