بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نرم افزار آزاد چیست؟

 • آزادی صفرم: آزادی برای اجرای برنامه با هر قصدی
 • آزادی یكم: آزادی برای مطالعه و بررسی اینكه برنامه چطور کار میكند و تغییردادن آن برای تأمین نیازهای خود. (دسترسی به کد منبع)
 • آزادی دوم: آزادی تكثیر برنامه، مثلاً برای همسایه تان.
 • آزادی سوم: آزادی برای بهبود برنامه و امكان توزیع تغییرات اعمال شده، به طوری که دیگران نیز از مزایای آن بهره مند شوند. (دسترسی به کد منبع)

اسلاید 2 :


تغییر از آزاد (Free)
به متن باز (Open Source)

 • در ژانویه سال ۱۹۹۸ گروهی از برنامه نویسان نرم افزارهای آزاد در جلسهای به این نتیجه رسیدند که
 • کلمه Free برای مفهوم نرم افزار آزاد به دلیل کاربرد دوگانه این واژه (آزاد/رایگان) در زبان انگلیسی ایجاد سردرگمی می کند.

اسلاید 3 :


تغییر از آزاد (Free)
به متن باز (Open Source)

 • در ژانویه سال ۱۹۹۸ گروهی از برنامه نویسان نرم افزارهای آزاد در جلسهای به این نتیجه رسیدند که
 • کلمه Free برای مفهوم نرم افزار آزاد به دلیل کاربرد دوگانه این واژه (آزاد/رایگان) در زبان انگلیسی ایجاد سردرگمی می کند.

اسلاید 4 :

مجوز و روش توزیع نرم افزارهای آزاد

 • مجوز GPL : GNU General Public License معروفترین مجوز نرم افزار آزاد می باشد
 • شرکتها و اجتماعات مختلف ممكن است مجوزهای دیگری نیز برای نرم افزار خود قرار دهند. )مانند MPL, APL, CDDLو ...(

اسلاید 5 :


واقعیاتی در خصوص متن باز(1)

 • داشتن کد منبع به معنای متن باز بودن نیست بلكه برای رسیدن به مزایای یك برنامه
 • متن باز واقعی توسعه نرم افزار باید بر اساس مدل متن باز به همراه یك مجوز متن باز صورت گرفته باشد.
 • برنامه نویسی بر اساس مدل متن باز تفاوتی با برنامه نویسی معمولی ندارد
 • ابزارهای قوی متن باز باعث بالا رفتن کیفیت تولید نرم افزار و آسانی نگهداری و پشتیبانی آتی آن خواهد شد.

اسلاید 6 :


واقعیاتی در خصوص متن باز(2)

 • استفاده از مدل متن باز برای توسعه نرم افزار به معنای در اختیار گذاشتن کد منبع بر روی اینترنت و در اختیار عموم نیست. برای اطلاع از مزایا و نحوه استفاده از مدل توسعه متن باز برای تولید نرم افزارهای کدبسته در شرکتهای تجاری، به کتاب کسب وکار و تجارت متن باز و لینوکس مراجعه نمائید
 • متن باز بودن به معنای بی صاحب بودن نرم افزار نیست بلكه نرم افزار متن باز دارای
 • حق مالكیت معنوی توسعه دهندگان و مجوز استفاده )با رعایت آزاد بودن کدمنبع و
 • حفظ حقوق مولفین( است.

اسلاید 7 :

مزایای نرم افزار آزاد برای کاربران

 • استقلال از فروشنده، آزادی در انتخاب )هم در تولید و هم در پشتیبانی/نگهداری(
 • کیفیت برتر در دراز مدت )پایداری، کارایی، امنیت و غیره(

اسلاید 8 :

مزایای نرم افزار آزاد برای تولید کنندگان

 • امكان به کارگیری مؤلفه های آماده و موجود
 • برطرف ساختن اشكالت و بهبود نرم افزار از سوی دیگر افراد جامعه
 • گرفتن بازخورد جامعه

اسلاید 9 :

 منافع ملی نرم افزارهای آزاد/متن باز(1)

 • امنیت، استقلال و خوداتكایی
 • وابستگی کمتر به نرم افزارها، فناوریها ومهارتهای شرکتهای خارجی
 • امكان بررسی کد و اطمینان از صحّت جریان اطلاعات
 • کمتر بودن کدهای مخرب و ویروس
 • استقلال از فروشندگان و تولیدکنندگان نرم افزار خارجی
 • امكان انتخاب و قدرتمندسازی
 • جلوگیری از قفل شدن در یک فروشنده خاص
 • ایجاد تنوع نرم افزاری و جلوگیری از مونوپولی
 • امكان بومی سازی مطابق نیازهای محلی

اسلاید 10 :

 منافع ملی نرم افزارهای آزاد/متن باز(2)

 • توسعه صنعت و فناوری
 • تنها کاربر فناوری نیستیم! بلكه آن را نیز توسعه میدهیم
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید