بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تاريخچه :

►پسته گياهي است كه از ديرباز در نقاط مختلف ايران مورد كشت و پرورش قرار مي‌گرفته است. جنگل‍هاي وحشي و خودروي پسته در ناحيه شمال شرقي ايران و نواحي هم ‍مرز با تركمنستان و افغانستان پيشينه اي باستاني دارد و تصور مي رود كه درخت پسته حدود  4-3 هزار سال قبل درايران اهلي شده و مورد كشت وكار قرارگرفته است.

اسلاید 2 :

ارزش اقتصادي :

پسته به عنوان يك محصول استراتژيك جايگاه خاصي را در بين توليدات دارا مي باشد. اين محصول بخش عمده اي از صادرات غيرنفتي را تشكيل مي دهد. درشرايط كنوني حدود 55 درصد از توليد و بيش از 60 درصد از صادرات جهاني پسته در اختيار كشور ما بوده و درآمد ارزي حاصل از صادرات پسته بيش از 400 ميليون دلار مي باشد.

اسلاید 3 :

سطح زير كشت :

►درحال حاضر سطح زير كشت پسته در ايران بيش از 360,000 هكتار مي باشد كه استان كرمان با مجموع بيش از 270,000 هكتار باغ هاي بارور و غير بارور، 77  درصد محصول كل كشور را توليد و به عنوان مهمترين منطقه پسته كاري ايران و دنيا محسوب مي شود .

اسلاید 4 :

ارزش غذائي :
دانش امروز برتري‍هاي پسته را از پاره اي جهات بر بسياري از خوراكي‍هاي مقوي و مغذي از جمله خاويار، ميگو، گوشت قرمزو سفيد و .... را به اثبات رسانيده است.

اسلاید 5 :

گياه شناسي پسته :

►درخت پسته اهلي  (Pistacia Vera L.) متعلق به تيره سماق (Anacardiaceae) است جنس Pistacia داراي 11 گونه است كه همگي ‌آ‌نها از خود، تربانتين يا سقز ترشح مي ‍كنند.گياهان اين تيره بصورت درخت يا درختچه هستند.

►درخت پسته داراي برگ‍هاي مركب شانه اي است و هربرگ يك جوانه جانبي را در برمي‍‍گيرد. اكثر جوانه هاي جانبي به گل آذين اوليه مبدل مي ‍شوند و يك محور اصلي را تشكيل مي ‍دهند كه در سال بعد خوشه پسته را توليد مي كنند

اسلاید 6 :

مرحله نونهالي درخت پسته طولاني است. تا قبل از پنج سالگي، درختان ميوه كمي توليد مي كنند و از 10 تا 12 سالگي باردهي كامل و اقتصادي درخت آغاز مي شود. درخت پسته عادت به رشد عمودي دارد، به نحوي كه رشد سريع جوانه انتهائي از رشد جوانه‍هاي جانبي در درختان مسن‍تر جلوگيري مي‍ كند. اين ويژگي‍ها بر نحوه تربيت نهال‍هاي جوان، هرس درختان بالغ و جوان‍سازي درختان مسن تاثير زيادي دارد

اسلاید 7 :

مشخصات گل نر :
درخت نر در فروردين ماه حدود 5 تا 7 روز زودتر از درخت ماده به گل مي نشيند كه گل‍‍هاي آن به صورت خوشه اي بوده و هر خوشه، توده اي ازگل‍هاي متراكم مي باشد. گل‍ها بدون گلبرگ و كاسبرگ حقيقي هستند. هرگل نر مشتمل بر5 پرچم بيضي شكل با ميله كوتاه سبز رنگ است.

اسلاید 8 :

مشخصات گل ماده:

گل ماده همانند گل نر خوشه اي مي باشد با اين تفاوت كه شكل قرار گرفتن گلها بر روي خوشه به صورت منفرد و با فاصله از يكديگر است گلهاي ماده ابتدا به رنگ سبز هستند كه اين رنگ را تا دو روز حفظ مي كنند اگر در اين فاصله دانه هاي گرده به آنها برسد و عمل لقاح انجام بگيرد رنگ كلاله اي سه شاخه اي آن به قرمز مايل به قهوه اي تغيير مي كند سپس كلاله خشك شده و مي ريزد.

اسلاید 9 :

پايه بنه به عنوان يكي از پايه هاي مقاوم به نماتد و مولد غده ريشه پسته و چانلانقوش به عنوان پايه اي مقاوم به خشكي و كم آبي شناخته شده اند

اسلاید 10 :

مهمترين ارقام پسته :

►مهمترين ارقام پسته در ايران عبارتند از : اكبري ، كله قوچي ، احمد آقائي ، اوحدي ، بادامي زرند، ممتاز  خنجري دامغان ، شاهپسند سفيد پسته نوق و قزويني

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید