دانلود فایل پاورپوینت سوسک پوست خوار پسته

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سوسک پوست خوار پسته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سوسک پوست خوار پسته قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سوسک پوست خوار پسته:Estenoborus perrisi (col.:curculionidae)این آفت اولین باردرایران درسال۱۳۳۷توسط آقای دواچی گزارش شد.

طرزخسارت این سوسک مانندسایراسکولیتیده هاست.بدین ترتیب که لاروهای

آن درزیرپوست ازناحیه کامبیوم تغذیه کرده وباایجاد دالانهایی درجهات مختلف

باعث قطع آوندها وسرانجام مرگ درخت میشود.

اسلاید ۲ :

مناطق انتشار:
این آفت دراکثرمناطق پسته کاری کشوربه خصوص درکرمان ویزدو اصفهان وخراسان وقزوین وفارس دیده می شود.

اسلاید ۳ :

مورفولوژی:
حشره کامل سوسک ریزسیاه رنگی به طول ۲میلیمتراست.بالپوشها وپاها وقسمت قدامی سینه اول قرمزاست.شاخک وپنجه پاهازرداست.سرمدوروعریض است.قاعده بالپوشها برجسته وروی آن بطورواضح دندانه داراست.روی بالپوشها نقاط کم عمقی وجودداردکه تشکیل شیارهای غیرواضحی رامی دهند.روی بالپوشهافلسهای قهوه ای رنگی وجوددارد که نقوشی شبیه نقش سنگ مرمرراتشکیل می دهند.

اسلاید ۴ :

درنرهاموهای قسمت فوقانی پیشانی بلندترازقسمت تحتانی آن می باشد.لاروسن آخربه رنگ شیری است .لارودرقسمت جلوقطورترازقسمت عقب ودارای دوآرواره قوی است.این لاروکمی خمیده وعاری ازمومی باشد.

اسلاید ۵ :

زیست شناسی:
این حشره زمستان رابه صورت حشره کامل یالارودرزیرپوست درخت به سرمیبرد.حشره کامل درزمستان فعالیتی نداشته وداخل دالانهای تغذیه ای بسرمیبرد.دراوایل بهاراین حشرات باگرم شدن هواخارج می شوند.آنگاه حشره برای ورودبه زیرپوست به وسیله قطعات دهان خودسوراخی به قطریک میلیمترایجادکرده سپس وارد می شوند.

اسلاید ۶ :

ابتدادرمحل ورود یک حفره بنام اتاقک جفتگیری ایجاد کرده که اغلب ۴ حشره باهم دراین حفره فعالیت می کنند.بعدازجفتگیری حشره ماده درقسمت چوبی دالانهایی عمودبرمحورساقه که حدودیک میلیمترقطرداردبنام دالان تخم ایجاد می کند.

اسلاید ۷ :

حشره ماده تخم های خود را در دو طرف این کانال قرار می دهد.لاروهای جوان که از تفریخ تخمها به وجود می آیند.شروع به فعالیت نموده و دالانهایی تقریبا در جهت عمود بردالان تخم حفر می نمایند.قطردالان لاروی متناسب بارشدلاروقطورترمی شودتااینکه لارودرسنین آخردرانتهای دالان درحفره ای بنام حفره شفیرگی تبدیل به شفیره می شود.دوره نشوونمای حشره یک ماه طول می کشد (درقزوین این حشره ۳نسل درسال دارد)

اسلاید ۸ :

مدیریت آفت:
باانجامعملیات صحیح زراعی وقطع درختان خشک وسرشاخه های آنها وانهدام آنها وبه خصوص تنظیم برنامه آبیاری وتقویت خاک می توان ازخسارت این افت جلوگیری کرد.درمواردی که خسارت آفت شدید باشدهمراه باانجام کلیه اقدامات زراعی ذکرشده مصادف باظهورحداکثرحشرات کامل درختان راباید بامخلوط ۲۰۰گرم لیندین ۲۵%در۱۰۰لیترآب سم پاشی کرد.بهتراست درچنین مواقعی یکباردیگربه فاصله ۲۰روزاین سم پاشی تکرارشود.

 

اسلاید ۹ :

  • منابع:

۱- اسماعیلی ، مرتضی ، ۱۳۷۵ – آفات مهم درختان میوه

۲- بهداد ، ابراهیم ، ۱۳۷۰ – آفات درختان میوه ایران

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 11 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد