بخشی از مقاله

چکیده:

کمبود منابع آب یکی از مشکلات کشور به حساب می آید. مسئولان برای حل این مشکل شروع به ساخت انواع سد نمودند تا از به هدر رفتن منابع آب سطحی کشور جلوگیری کنند .از جمله این سدها سد البرز واقع در ا ستان مازندران می باشد که برای تامین آب مصرفی کشاورزان این استان ساخته شده است . ولی تجربه ساخت سدها در ایران ودیگر کشورها نشان داده است که سدها مشکلات اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی را برای منطقه بوجود آوردند .

این موضوع با اصول توسعه پایدار در تضاد استخصوصاً. توسعه پایدار گردشگری در منطقه احداث سد البرز با توجه به ویژگی اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی منطقه شاهد تأثیرات منفی احداث سد می باشیم. علاوه بر تخریب و نابودی بخش عظیمی از جنگل ها و زیستگاه های حیات وحش ،ورود گردشگران به منطقه که در اثر چشم انداز جدید ایجاد شده در اثر احداث سد بوجود آمده، مشکلاتی را بوجود آورده است. به این دلیل که زیر ساخت های لازم برای این امر فراهم نشده است.

این موضوع انگیزه ای شد تا به بررسی تأثیر احداث سد البرز بر اکوسیستم طبیعی منطقه بپردازیم این مقاله بروش تحلیلی- توصیفی ، کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از طریق میدانی به بررسی تاثیر سد البرز بر روی اکوسیستم وگردشگری منطقه پرداخته و نتایج تحقیق نشان می دهد که این سد تاثیرات منفی بر اکوسیستم منطقه گذاشته است.

طرح مساله

اقلیم خشک کشورهایی مانند ایران موجب شده است که سد سازی بعنوان شیوه ای مهندسی و با استفاده از فن آوری و تکنولوژی جدید، برای تنظیم و به هنگام سازی جریان آب، بهره برداری زراعی و شرب و سایر مصارف مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما اگرچه سد سازی دارای سابقه ای دیرین و تاریخی است به نظر می رسد در عصر حاضر تنها راه حل بحران کم آبی در کشور باشد. شیوه ای که در بسیار دیگر از کشورها، خصوصاً کشورهای توسعه یافته منسوخ شده است برای اینکه اثرات سوء زیست محیطی احداث سد گاهی آنچنان وسیع است که جایگزین کردن روش های دیگر که سازگاری بهتری با محیط زیست دارند بسیار با صرفه تر و منطقی تر به نظر می رسد.

امروزه ما با تخریب بیش از پیش اکوسیستم هایی روبه رویی هستیم که یاتح و زندگی ما کاملاً به آن وابسته است. نگاه توامان داشتن به محیط زیست و دغدغه های توسعه و توجه بیشتر به حفظ زیستگاه های طبیعی، گونه های گیاهی و جانوری بعنوان میراث آیندگان به حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستم خواهد انجامید.

بنابراین انچه را که در طراحی و احداث پروژه های مانند سد در یک منطقه و یا هر گونه تغییری را که بشر قرار است در محیط انجام دهد، مورد توجه قرار گیرد این است که لحاظ کردن همه ابعاد یک توسعه - اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، اکولوژیکی - به یک اندازه با اهمیت است.

بنابراین برای حل یک معضل یا محدودیت مثل کم آبی اگرچه ممکن است صرفه اقتصادی هم داشته باشد نباید این موضوع را به عنوان پوششی برای خسارات اجتماعی و فرهنگی و اکولوژیکی قرار داد. احداث سد در اکثر نقاط کشورمان اگرچه ممکن است از یک منظر به صرفه باشد ولی با رویکرد توسعه پایدار و همه جانبه منافات دارد احداث سد البرز نمونه ای دیگر از یک توسعه ناپایدار خصوصاً در بخش زیست محیطی و گردشگری است.

سوالات تحقیق

- 1 احداث سد البرز چه تأثیری بر اکوسیستم منطقه داشته است.

- 2 احداث سد البرز درتوسعه گردشگری پایدار منطقه چه تأثیری داشته است.

فرضیه ها :

1 احداث سد البرز بر اکوسیستم طبیعی منطقه تأثیر منفی گذاشته است.

2 احداث سد البرز توسعه گردشگری پایدار در منطقه را با مشکل مواجه نموده است.

مبانی نظری

توانمندسازی روستاییان فقیر در تصمیمگیری پیرامون سرنوشت خویش 

بانک جهانی توسعه روستایی را راهبردی برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروههای خاصی از مردم - روستاییان فقیر - تعریف میکند شهبازی میگوید : توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستاییان فقیر طراحی شده است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید