بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اکوسیستم های جنگلی

اکوسیستم جنگل های مدیترانه ای

ونگاهی به جنگل های ایران

اسلاید 2 :

اکوسیستم :( محیط و موجودات زنده موجود درآن)

اجزای یک اکوسیستم:

1-عوامل غیرزنده

2- تولید کننده ها

3- مصرف کننده ها

4- تجزیه کننده ها

نکته : مسیر انرژی در اکوسیستم یک سویه است

دراکوسیستم های طبیعی مبادله ماده بین محیط و موجود زنده بصورت کاملا بسته انجام نمیگیرد وازاینرو اکوسیستم هایی ناقص اند وتنها اکوسیستم کل کره زمین یک اکوسیستم کامل است.

اسلاید 3 :

اکوسیستم های کره زمین

تمامی اکوسیستمهای کره زمین روی هم زیست کره را تشکیل می‌دهند و بخش فیزیکی این بزرگترین واحد اکولوژیک ، محیط زیست کره زمین است. این بخش فیزیکی خود از سه قسمت به هم پیوسته تشکیل شده است: قسمت آب یا آب کره ، قسمت خشکی یا سنگ کره و قسمت گازی یا هوا کره. از آنجا که تعداد اندکی از گونه‌ها می‌توانند بطور همیشگی در هوا بمانند، دو دسته زیستگاهها را زیستگاههای آبی و زیستگاههای خشکی تشکیل می‌دهند. این دو زیستگاه از استوا تا قطب و از چند هزار متر زیر سطح اقیانوس تا چند هزار متر بالای آن ادامه دارد.

اسلاید 4 :

اکوسیستم های آبی وخشکی

محیطهای آبی به دو بخش اکوسیستم آب شیرین و اکوسیستم دریایی تقسیم می‌شوند.

اکوسیستم‌های خشکی عموما بر پایه نوع و رستنی غالب در منطقه ، یعنی علف ، بوته و درخت از هم متمایز می‌شوند. اکوسیستمهای اصلی خشکی ، "بیوم" نامیده می‌شوند. تمامی اکوسیستم‌ها چه خشکی و چه آبی از اجتماعات زیستی ، تشکیل شده اند که در مراحل گوناگونی از رشد قرار دارند و هر یک فرایندی کم و بیش منظم را به سوی یک مرحله نهایی خود دوام که اوج اجتماع زیستی (Climax Commu ity) است، می‌پیمایند. مراحل این گونه رشد پیشرونده ، توالی اکولوژیک (ecoligical successio ) را شکل می‌دهد. توالی اکولوژیک در خشکیها تا حد زیادی زیر تاثیر اقلیم است.

اسلاید 5 :

جنگل

جنگل منطقه وسیعی پوشیده از درختان ، درختچه ها و گونه های علفی است كه همراه با جانوران وحشی نوعی اشتراك حیاتی گیاهی و جانوری را تشكیل داده و تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خاكی قادر است تعادل طبیعی خود را حفظ كند.


  حداقل سطحی كه برای تشكیل جنگل از نظر علمی لازم است بسته به نوع گونه درختی ، شرایط  محیطی و غیره تغییر می كند. این مساحت در شرایط معمولی حداقل 3/0 هكتار ( 3 هزار متر مربع ) است. واژه « جنگل » از زبان سنسكریت است و به اكثر زبانهای اروپایی نیز وارده شده است و معنای جنگل طبیعی و بكر را می دهد. جنگل بسته به نوع پیدایش آن و خصوصیات ساختاری به جنگل بكر ، جنگل طبیعی ، جنگل مصنوعی یا جنگل دست كاشت طبقه بندی می شود.

اسلاید 6 :

جنگل بکر

 جنگل بكر یا جنگل دست نخورده ، جنگلی است كه بدون دخالت انسان بوجود آمده است و تركیب گونه های درختی و درختچه ای و علفی آن طوری است كه وضعیت كاملاً طبیعی را نشان می دهد .چوب و سایر فرآورده های تولید شده در جنگل بكر در همان سیستم طبیعی تجزیه شده و به خود جنگل بر می گردد. بعبارت دیگر از جنگل بكر هیچ گونه موادی ( زنده یا غیر زنده ) به خارج از آن حمل نمی شود.

 


     رویش چوبی جنگلهای بكر كه به حالت تعادل رسیده باشند عملاً صفر است ، یعنی همان قدر كه چوب و سایر مواد آلی تولید می شود همان قدر هم تجزیه می شود و یا می پوسد. بعبارت دیگر چرخه رفت و بازگشت مواد در یك جنگل بكر چرخه ای بسته است.
    در جنگل بكر بین تولید كنندگان ( گیاهان ) ، مصرف كنندگان ( جانوران ) و تجزیه كنندگان ( جانوران ریز ) یك اشتراك حیاتی متقابل و پایدار برقرار است . جنگل های بكر از تنوع زیستی بالایی برخوردارند و دارای اطلاعات ژنتیكی ارزشمندی هستند كه تا به امروز بسیاری از این اطلاعات كشف نشده است . امروزه ارزش جنگلهای بكر بسیار زیاد است هر چند كه متاسفانه روند تخریب كمی و كیفی آنها در دنیا روبه افزایش است.

اسلاید 7 :

  امروزه سعی بر این است كه جنگلهای بكر باقی مانده بر روی كره زمین را حفظ و از آنها بعنوان ذخیره گاههای اطلاعات ژنتیكی و تنوع زیستی استفاده شود. امروزه تبدیل جنگلهای بكر به جنگلهای صنعتی قابل توجیه نیست و نگهداری آنها حتی از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه است.
جنگل طبیعی ، جنگلی است كه بدون دخالت انسان به وجود آمده است ولی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخالت ( بهره برداری ) كرده است .
    جنگلهای بكر دست خورده و بهره برداری شده تبدیل به جنگلهای طبیعی می شوند. بعبارت دیگر جنگلهای طبیعی جنگلهای بكر دست خورده هستند.
تركیب درختان و سن آنها و تنوع گونه های گیاهی و جانوری در یك جنگل طبیعی با جنگل بكر متفاوت است و عموماً جنگل طبیعی از نظر زیست محیطی فقیرتر از جنگل بكر است.با وجود این جنگلهای طبیعی قادرند چشم اندازهای طبیعی هر منطقه را حفظ كرده و در اكثر موارد از جنگلهای مصنوعی یا دست كاشت غنی تر و پایدارتر باشند.

اسلاید 8 :

جنگل های مصنوعی

    جنگلهای مصنوعی یا دست كاشت یا جنگل انسان ساخت جنگلی است كه به دست انسان و با هدف مشخصی ایجاد شده است و هدف از ایجاد آن تولید چوب، ایجاد مناظر طبیعی ، ‌حفظ آب و خاك ، ایجاد مناطق تفریحی و تفرجی و غیره است.
    جنگل مصنوعی معمولاً به صورت نهالكاری (درختكاری) به وجود می آید، هر چند این جنگلها را می توان با كاشت بذر نیز به وجود آورد. تجربه نشان داده است جنگلهای مصنوعی كه با این روش به وجود آمده اند پایدار و نزدیك تر به جنگلهای طبیعی هستند. جنگل مصنوعی كه با قلمه ایجاد شده ، قلمستان نامیده می شود ( مثل قلمستان های صنوبر در بسیاری از نقاط كشور ) البته باید متذكر شد كه قلمستان ها در اكثر نقاط دنیا از نظر حقوقی جزو جنگلها محسوب نمی شوند. امروزه ایجاد جنگلهای مصنوعی در دنیا از اهمیت بالایی برخودار است چرا كه به افزایش نیاز چوبی در جهان پاسخ می دهد.
   چنانچه جنگلهایی در زمین های زراعی و بایر با هدف تولید چوب با استفاده از روشهای پیشرفته زراعی از قبیل شخم زدن ، كود دادن و غیره ایجاد شده باشد به آن زراعت چوب اطلاق می شود. حجم زراعت چوب در زمینهای غیر جنگلی در تمام دنیا در حال افزایش است.

اسلاید 9 :

بیشه

علاوه بر سه نوع جنگلی كه تعاریف آن ذكر شد در كشور ما از اصطلاح « بیشه » هم استفاده می شود. ما بیشه را معمولاً برای پوشش های گیاهی به كار می بریم كه اطراف رودخانه و شیار دره ها در مناطق خشك ظاهر می شوند. این واژه به تجمع درختچه ها در نیزارها نیز اطلاق می شود.

هربیشه گمان مبر که خالیست   شاید که پلنگ خفته باشد

اسلاید 10 :

رابطه بین جنگل های بکر وطبیعی

    در جنگل بكر بین تولید كنندگان ( گیاهان ) ، مصرف كنندگان ( جانوران ) و تجزیه كنندگان ( جانوران ریز ) یك اشتراك حیاتی متقابل و پایدار برقرار است . جنگل های بكر از تنوع زیستی بالایی برخوردارند و دارای اطلاعات ژنتیكی ارزشمندی هستند كه تا به امروز بسیاری از این اطلاعات كشف نشده است . امروزه ارزش جنگلهای بكر بسیار زیاد است هر چند كه متاسفانه روند تخریب كمی و كیفی آنها در دنیا روبه افزایش است.
   امروزه سعی بر این است كه جنگلهای بكر باقی مانده بر روی كره زمین را حفظ و از آنها بعنوان ذخیره گاههای اطلاعات ژنتیكی و تنوع زیستی استفاده شود. امروزه تبدیل جنگلهای بكر به جنگلهای صنعتی قابل توجیه نیست و نگهداری آنها حتی از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه است.

جنگل طبیعی ، جنگلی است كه بدون دخالت انسان به وجود آمده است ولی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخالت ( بهره برداری ) كرده است .

 

    جنگلهای بكر دست خورده و بهره برداری شده تبدیل به جنگلهای طبیعی می شوند. بعبارت دیگر جنگلهای طبیعی جنگلهای بكر دست خورده هستند. تركیب درختان و سن آنها و تنوع گونه های گیاهی و جانوری در یك جنگل طبیعی با جنگل بكر متفاوت است و عموماً جنگل طبیعی از نظر زیست محیطی فقیرتر از جنگل بكر است.با وجود این جنگلهای طبیعی قادرند چشم اندازهای طبیعی هر منطقه را حفظ كرده و در اكثر موارد از جنگلهای مصنوعی یا دست كاشت غنی تر و پایدارتر باشند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید