whatsapp call admin

مقاله توزیع مناسب سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی

word قابل ویرایش
4 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

توزیع مناسب سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی
چکیده
اصلی ترین و مهمترین رسالت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران توزیع سوخت با کیفیت و کمیت مناسب می باشد.
یکی از مهمترین مصرف کنندگان سوخت در کشور بخش کشاورزی و واحد های وابسته به آن می باشد و توزیع سوخت در این بخش که از گستردگی بسیار بالایی برخوردار است دارای اهمیت فراوانی می باشد . توزیع نفتگاز در بخش کشاورزی و ادوات مربوط به آن اگر بر مبنای سطح زیر کشت و نوع محصول باشد می تواند مشکلات مربوط به توزیع سوخت در این بخش را به حداقل رسانده و رضایت مشتریان را نیز در پی داشته باشد. در این مقاله سعی شده است به ارائه الگوی تجربی توزیع بر مبنای این دو شاخص پرداخته شود.
کلمات کلیدی
نفتگاز، ادوات کشاورزی، کشاورزی، نوع محصول، سطح زیر کشت، سوخت

– مقدمه
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی عهده دار سوخت رسانی به بخشهای مهم مصرف از جمله صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و مصارف خانگی می باشد. با توجه به گستردگی کشاورزی در کشور و تنوع آب و هوایی و نوع محصول، سوخت رسانی به این حوزه با کمیت مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این نوشتار سعی شده است ارتباط نوع محصولات کشاورزی و سطح زیر کشت با مقدار مصرف سوخت ادوات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
۲- برآورد مصرف سوخت بخش کشاورزی
با توجه به تنوع محصولات کشاورزی در کشور و نوع عملیات خاصی که برای عمل آوری انواع محصولات اجرا می گردد توزیع سوخت را با مشکلات خاصی همراه نموده است. همچنین زمان کاشت، داشت و برداشت محصولات نیز با هم متفاوت می باشد که این موضوع نیز می بایست در برآورد و تحویل سوخت مد نظر قرار گیرد.
عمده عملیاتی که در بخش کشاورزی جهت تولید محصول اجرا می گردد به شرح زیر میباشد.
زیر شکنی، شخم، دیسک (آماده سازی)، هرس، کودپاشی، کاشت، بذرکاری، نهر کن، مرزکش، حمل نهاده ها، سمپاشی، کودپاشی داشت ، بیلر، برداشت و حمل محصول۔ ضمنا عملیات فوق برای تمام محصولات اجرا نمی گردد و بنا بر نوع محصول متفاوت می باشد. طی بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده که هر نوع محصول دارای چه نوع عملیات اجرایی بوده و زمان انجام هر یک از عملیات مذکور برای یک هکتار زمین چه مقدار می باشد. مبنای زمان انجام کار بر اساس استفاده از تراکتور فرگوسن ۲۸۵ با قرت ۷۵ اسب بخار می باشد و چنانچه از وسیله دیگری استفاده گردد بر اساس قدرت موتور وسیله مذکور زمان اجرای کار اندازه گیری می گردد.
تمامی اطلاعات مربوط به نوع محصولات، عملیات مورد نیاز، زمان و سوخت مورد نیاز به ازای یک هکتار زمین در جدول زیر آورده شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 4 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد