whatsapp call admin

مقاله در مورد بیماری نرمی استخوان

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
استئوپروزیس یک بیماری است که توده استخوان کاهش می یابد و در نتیجه شکنندگی آن افزایش یافته و خطر شکستگی زیاد می گردد . اگر چه این بیماری در مردان وزنان دیده
می شود ولی در زنان شایعتر است درآمریکای شما لی از هر سه زن بالای ۷۰سال یک زن دچار شکستگی مهره بعلت پوکی استخوان هستند. به همین ترتیب از هر سه زبان بالای ۸۵ سال یک زن دچار شکستگی مفصل هیپ می گردد در صورتیکه در مورد مردان کمتر است . یعنی از هر

شش مرد یک مرد گرفتار می باشد . احتمال شکستگی در این افراد به شدت پوکی استخوان تعداد و شدت افتادن ها و توده بافت نرم اطراف استخوان بستگی دارد . بنابراین برای جلوگیری از شکستگی باید توده استخوانی را افزایش داد. از افتادن جلوگیری کرده وتوده استخوانی عضلانی اسکلت را تقویت کرد . نیروی عضلات و نیروی جاذبه زمین جهت تقویت استخوانها لازم است .

برای تشخیص بیماری از شرح حال بیمار و رادیوگرافی میتوان کمک گرفت از اندازه گیری تراکم مواد معدنی استخوان هم برای ارزیابی میزان خطر شکستگی می توان استفاده کرد . مثلا کاهش ۱۰ % از تراکم مواد معدنی استخوان سبب دو برابر شدن خطر شکستگی می شود.
درمان
بسیاری از بیماریها و داروها می توانند سبب پوکی استخوان بشوند با اینحال در بیشتر موارد علت پوکی استخوان نامشخص می باشد . شکستگی ها بیشتر در مناطقی از بدن اتفاق می افتد که استخوانهای اسفنجی دارند . مثل مهره ها ؛ دنده ها ، دیستال ساعد و پرگزیمال استخوان ران ، توده استخوان در یک فرد مسن بستگی به میزان جذب استخوان ومیزان توده استخوانی در دهه

سوم زندگی د ارد زیرا حداکثر توده استخوانی در هر فرد در این دهه می باشد واین شرایط بستگی به عوامل ژنتیکی مادرزادی ، تغذیه ، هورمون ها ؛ فعالیت های فیزیکی ، روش زندگی ؛ داروها و بیماریها دارد کسانی که کمبود استروژن دارند لازم است که تحت درمان قرار گیرند . میزان کلسیم مورد نیاز بدن در طی ۲۴ ساعت ۱۵۰۰-۱۰۰ میلی گرم می باشد و بیش از این میزان تاثیر مثبت ندارد. فعالیت ورزشی در قسمتهایی از سیستم اسکلتی موثر است که تحت تاثیر نیروی مکانیکی قرار می گیرند .

ورزش وتغذیه مناسب باعث می شود که افراد در سنین پیری با شدت کمتر دچار پوکی استخوان شوند . خانمهای حامله و شیرده وهمچنین خانمهای نوجوان تا سن بیست سالگی نیزا به کلسیم در حدود ۱۲۰۰ میلی گرم در روز دارند . برای خانمهای بین سن ۲۰ سالگی تا قبل از یائسگی نیاز به ۱۰۰۰ میلی گرم و خانمهای بعد از سن یائسگی که هورمون تراپی نمی کنند نیاز به ۱۵۰۰ میلی گرم کلسیم در روز دارند . منابع غذایی کلسیم دار شامل لبنیات ، برگ سبز سبزیجات ، گردو و غذاهای دریایی می باشد . یک فنجان شیر بدون چربی حدود ۳۰۰ میلی گرم کلسیم دارد .

کسانی که نمی توانند از شیر ولبنیات استفاده کنند باید از دارو استفاده نمایند . استروژن سبب کاهش جذب استخوان ، افزایش جذب کلسیم از روده ها و بهبود اثر بخشی ورزش روی استخوانها می شود. بنابراین بعد از سن یائسگی توده استخوانی خانمها شدیدا کاهش می یابد .
پوکی استخوان احتمالا مهمترین مسئله سلامتی در خانمهای مسن سالم یائسه می باشد . استروژن تراپی در خانمهای یائسه سبب جلوگیری از پوکی استخوان و بیماری عروق کرونر می شود ولی خطر سرطان اندومتر برابر در کسانی که ۵ سال استروژن می گیرند و ۱۵ برابر در

کسانی که طولانی مدت استروژن می گیرند وجود دارد . استروژن همچنین خطر سرطان پستان را افزایش می دهد . خانمهایی که بیش از ۱۰ سال استروژن دریافت کرده اند احتمال مرگ به علت سرطان پستان در آنها ۴۲% افزایش می یابد . از آنجاییکه خطر بیماری عروق کرونر دارند ولی سابقه قلبیت و آمبولی ریه وسابقه فامیلی سرطان سینه دارند .توصیه استفاده آن خطر هیپرپلازی و سرطان رحم را می کاهد .
توجه زیادی بهدارو درمانی به جز استروژن برای جلوگیری از پوکی استخوان و بیماری عروق کرونر شده است وداروهایی که تجویز می شود شامل ralosxifen , tamoxilen می باشد که اساسا داروهای ضد سرطان می باشند . تاموکسی فن سبب جلوگیری از استئوپروزیس و سرطان پستان می گردد ولی از ناراحتی عروق کرونر پیشگیری نمی کند . والوکسی فن سبب جلوگیری از هر سه نوع بیماری می شود . alendronate بدون افزایش خطر سرطان پستان سبب کاهش جذب

استخوان می شود ولی اثر جلوگیری کننده از بیماری عروق کرونر ندارد . ۱۰ میلی گرم در روز پیشنهاد می شود و باید با مقدار فراوانی آّ مصرف شود تا خطر ازوفاژیت کاهش یابد .
با توجه به مطالب گفته شده بهترین راه جلوگیری از پوکی استخوان ورزش مداوم و منظم و رژیم غذایی حاوی ۱۰۰ میلی گرم کلسیم و ۸۰۰-۵۰۰ واحد ویتامین D می باشد .
موضوعات ورزشی
مطالعات مختلف روی انسان و حیوانات اثرات مثبت ورزش روی خصوصیات مکانیکی وترکیب استخوان را ثابت کرده و آن بستگی به سن ، وضعیت هورمونی فرد . تغذیه و نوع و شدت ورزش دارد .

ورزشکاران توده استخوانی بیشتر وقوی تری از افراد غیر ورزشکار دارند . دونده ها و وزنه برداران استخوان قوی تر از شناگران دارند . زیرا وزن انسان در آب کاهش می یابد و نیروی کمتری به اسکلت بدن وارد می شود. بنابراین کار کردن با وزنه جهت تقویت استخوانها لازم است .
ورزشهای مقاومتی دو جلسه در هفته برای مدت ۶ ماه با ۷۰% ۱ RAM سبب حفظ تراکم استخوان در مهره ها و گردن استخوان ران می شود.

آرتریت ها Artherits
آرتریت یعنی التهاب بافت مفصل که شایعترین فرم آن آرترین دژنراتیو و آرتریت و روماتوئید می باشد . آرتریت روماتوئید التهاب اتوامین غشا سینویرم می باشد . ولی نوع دژنواتیو تخریب پیشرونده و غیر قابل برگشت در غضروف مفصل ایجاد می کند. در هر دو نوع آرتریت ، تورم و محدودیت حرکتی مفصل وجوددارد. درمان شامل داروهای ضد درد NSAID و گاهی کورتون و داروهای ضد سرطان برای افراد RA می باشد . ورزش سبب بهبود آرتریت می شود البته بطور صحیح و مناسب انجام شود. در هنگام التهاب و درد در مفصل ورزش ممکن است درد را تشدید کند .
دستورالعملهای تمرین با وزنه برای پوکی استخوان و آرتریت
برای انجام ورزشهای مقاومتی و کار با وزنه همان اصول گفته شده در بیماران ریوی باید رعایت شود کسانیکه بیماری آرترین روماتوئید دارند شدت درد و ناراحتی آنها ممکن است روز به روز تغییر کند بنابراین شدت ورزش هم بر آن اساس باید تنظیم شود.
نسخه ورزشی برای پوکی اسخوان و آرتریت
تعدادجلسات
حداقل سه جلسه در هفته در زمانی که درد حاد و التهاب در مفصل وجود دارد نباید ورزش کرد .
نوع ورزش
ورزشهای مقاومتی و ورزشهایی که تحمل وزن در آنها وجود دارد برای افراد استئوپروتیک توصیه می شود . راه رفتن – شنا و دوچرخه سواری هم برای این بیماران توصیه می شود.
مدت جلسات
با ده دقیقه شروع می شود وهر هفته ۴-۲ دقیقه افزایش می یابد تا به ۶۰-۲۰ دقیقه بدون توقف برسد .
شدت ورزش
شدت ورزش بر اساس چارت RPE بین ۱۱ تا ۱۶ برای نسخه ورزشی تعیین می گردد .

بیماری نرمی استخوان
بیماری نرمی استخوان به نام کندرو مالاسی پاتلا یا نرمی استخوان کشکک مشهور است .
● درد قسمت قدامی زانو( بنام کندرو مالاسی استخوان کشکک)
درد قسمت قدامی زانو,اصطلاحی است کلی که بطور یقین بیش از یک اختلال بالینی را شامل میشود. ماهیت غیر اختصاصی این اصطلاح, نشان دهنده این مطلب است که علت درد همیشه مشخص نمیشود.این حالتهای بالینی, بطور اختصاصی در نوجوانان, و مخصوصا دختران رخ میدهد.توضیحات زیر مربوط به یکی از ضایعات بخوبی شناحته شده بنام کندرو مالاسی استخوان کشکک هستند. علایم مشابهی نیز ممکن است در غیاب تغییرات مشخص استخوان کشکک رخ بدهد که عامل مسبب آنها نامشحص است.

● کند رومالاسی استخوان کشکک
در این بیماری , غضروف مفصلی ( مخصوصا قسمت داخلی آن) به دلایلی که مشخص نیست خشن و رشته رشته میشود. تصور میگردد که سایش ایجاد شده بین ناحیه آسیب دیده وقسمت داخلی زائده انتهای پائینی استخوان ران , مسول بروز درد است. این بیماری با آرتروز تفاوت دارد ولی ممکن است آرتروز سالهای بعد اضافه گردد.

● بالینی:
بیمار اغلب دختر ۱۵-۱۸ سالهای است که درد آزار دهنده ای در عمق زانو و پشت استخوان کشکک خود احساس میکند . درد بیمار با با لارفتن از پله ها یا پاین آمدن از پله ها تشدید میگردد.
اغلب تجمع مایعی در درون مفصل وجود دارد و ممکن است پس از جابجا کردن استخوان کشکک به یک طرف در لمس عمقی آن حساسیت موضعی یافت گردد. همچنین ممکن است نقطه ای از

حساسیت موضعی شدید بر روی قسمت قدامی زایده استخوان ران وجود داشته باشد. حرکات مفصل ممکن است همراه با کریپیتاسیون(صدا) باشند که از روی استخوان کشکک به دست فرد معاینه کننده متقل میشود.( مخصوصا وقتی که بیمار از حالت ایستاده زانوهای خود را خم میکند و مینشیند)
فیلمهای رادیوگرافیک طبیعی هستند . آرتروسکپی( مشاهده ویدئویی) ضایعات پاتلا را در صورت وجود نشان میدهد.
● درمان:
درمان بیماری تقریبا در همه موارد باید از توع انتظاری باشد. معمولا از بانداژ سفت crepe استفاده میشود. و فعالیتهای شدید محدود میگردد.

این گونه احتیاطات معمولا علایم بیمار را تاحد زیادی کاهش میدهد . از درمان جراحی باید اجتناب شود زیرا اگر چه روشهای مختلفی توصیه میشوند نتایج آنها تقریبا در همه موارد نامید کننده هستند.
نرمى استخوان در بزرگسالان
نرمى استخوان در اثر کمبود ویتامین D ایجاد مى‌شود. شما ویتامین D را از دو منبع به‌دست مى‌آورید:
۱. از غذاها مثل ماهى و لبنیات
۲. از تأثیر آفتاب بر پوست.
در افرادى که از رژیم غذائى معمولى استفاده مى‌کنند، کمبود ویتامین D نادر است. اگرچه این عارضه در افراد محبوس در خانه که از رژیم غذائى بسیار محدود نیز استفاده مى‌کنند ممکن است بروز کند. این عارضه در افراد مبتلا به سوءجذب (به مبحث نشانگان‌هاى سوءجذب مراجعه کنید). یا نارسائى مزمن کلیه نیز مى‌تواند ایجاد شود.

علائم
علامت اصلى نرمى استخوان درد و خشکى استخوان است. این درد اغلب با التهاب مفصل اشتباه مى‌شود. در موارد بسیار شدید استخوان‌ها ممکن است به ‌راحتى بشکنند و یا تغییر شکل دهند، پاها خمیده شوند و به‌دلیل کوتاه شدن مهره‌ها اندازه قامت کاهش یابد.
پیشگیرى و درمان
نرمى استخوان در این کشور نادر است زیرا رژیم غذائى عادى تأمین‌کننده مقادیر زیادى ویتامین D است. اگر پزشک از طریق آزمایش‌ها و پرتونگارى دریابد که مبتلا به نرمى استخوان هستید، ویتامین D را به‌صورت مکمل تجویز خواهد کرد. سعى نکنید خودتان بیمارى را تشخیص دهید و بدون صلاحدید پزشک ویتامین D مصرف نکنید. مصرف زیاد ویتامین D مى‌تواند باعث مسمومیت با این ویتامین شود که به‌صورت تهوع، ضعف، عصبانیت، خارش و تشنگى مزمن تظاهر مى‌کند.

پایگاه اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت
با استفاده از ویتامین « D» اسکلت سالم داشته باشیم

برای آنکه انسان بتواند با اسکلت سالم حرکت کند از تولد تا آخر عمر نیاز مبرم به ویتامین D دارد.
این ویتامین ضمن اینکه سوخت و ساز کلسیم و فسفر را تنظیم می کند نقش مهمی در ساختمان استخوان نیز دارد.

نرمی استخوان که با تغییر شکل اسکلت شروع می شود مثل راشیتیسم در اطفال واستئوپالاسی در بزرگسالان از زمانی که اهمیت ویتامین ها روشن شد بندرت دیده می شود.
ویتامین D به وفور در ماهی یافت می شود و در بعضی از مواد غذایی اساسی بطور مصنوعی اضافه می گردد و در اثر تابش اشعه ماوراء بنفش روی پوست، این ویتامین ساخته می شود.
همچنین کمبود ویتامین D در سالهای یائسگی می تواند به بروز پوکی استخوان کمک کند.
براساس تحقیقاتی که در این زمینه انجام شد، مشخص گردید که ویتامین D نه تنها موجب توقف بیماری پوکی استخوان می شود بلکه حتی باعث تشکیل سلولهای استخوانی
می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد