مقاله در مورد تعریف بیو تکنولوژی و کاربردهای آن در کشاورزی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان

تعريف بيو تكنولوژي و كاربردهاي آن در كشاورزي


ديباچه
بيو تكنولوژي مدرن با نگرشي تازه به مفهوم كاربرد علوم زيستي در توليد فرآورده هاي كشاورزي فرصتهاي زيادي را براي حل مشكلات غذايي جمعيت رو به گسترش جهان پديد آورده است. استفاده از روشهاي بيو تكنولوژي نه تنها باعث افزايش بازده توليدات كشاورزي مي شود بلكه

اميدواريهاي زيادي جهت كاهش آلودگيهاي محيط زيست حاصل از مصرف كودهاي شيميايي و يا آفت كشها بوجود آورده است. به دليل چنين مزايايي بكار گيري ابزارهاي بيو تكنولوژي در جهت تامين فرآورده هاي غذايي در كشورهاي توسعه يافته رو به گسترش بوده و حتي استفاده از چنين

سيستمي در برنامه هاي توسعه كشورهاي در حال رشد نيز مورد توجه قرار گرفته است. با چنين ديدگاهي ضرورت تاسيس مراكز تحقيقاتي و كاربردي بيو تكنولوژي در ايران نيز پذيرفته شده و در حال حاضر چندين مؤسسه و سازمان تحقيقاتي بيو تكنولوژي در ايران مشغول فعاليت هستند. عليرغم وجود چنين مراكزي، به دليل گستردگي زمينه هاي تحقيقاتي و كاربردي بيو تكنولوژي در

زمينه كشاورزي ضروري است كه اين مؤسسات تحقيقاتي در ساير مناطق كشاورزي كشور كه ظرفيتهاي مناسب براي راه اندازي چنين تحقيقاتي را دارند گسترش يابند. با چنين هدفي زير كميته بيو تكنولوژي كشاورزي در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تشكيل شد كه بتواند در راستاي سامان دهي تحقيقات و كاربرد بيو تكنولوژي كشاورزي فعاليت نمايد. به نظر رسيد با توجه به تعدد مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي در استان اصفهان نيل به چنين هدفي دور از دسترس نيست . در ابتداي كار اعضاء كميته لازم ديدند كه ابتدا به تعريف بيو تكنولوژي و تبيين شاخه هاي متفاوت آن بپردازند. و ضمن معرفي كاربردهاي مختلف بيو تكنولوژي در زمينه هاي مختلف علوم كشاورزي يا

دامي، اولويتهاي تحقيقاتي موجود در استان نيز بر آورد شود كه در مجموعه حاضر آمده است گردآوردندگان اين مجموعه معتقدند كه در چنين فرصت كوتاهي امكان تجزيه و تحليل كامل رشته بيو تكنولوژي كشاورزي در اين نوشتار ميسر نبوده و طبعاً كاستي هايي در تهيه و تنظيم آن وجود دارد. گردآورندگان اميدوارند كه براي تكميل اين مطالب از انتقاد و يادآوريهاي عزيزان خواننده بهره خواهند جست.

اين نشريه مشتمل بر يك مقدمه و 8 قسمت مي باشد. كه چكيده مطالب مربوطه در اين قسمت آورده مي شود.

مقدمه:
بيو تكنولوژي به عنوان علم استفاده از ميكرو ارگانيسم ها براي توليد مواد خوراكي مانند پنير و ماست قدمت چندين هزار ساله دارد. طي قرن بيستم با تحقيقات پاستور نقش موجودات زنده در فرآيند تخمير معين شد و در پيامد آن استفاده از قارچها و باكتريها براي توليدات صنعتي مانند گليسيرين و اسيد سيتريك و داروسازي مانند پني سيلين از گونه هاي مختلف قارچ پنيسيليوم

(Penicillium) و استرپتوماسين از اكتينومايستها (Actinomycetes) توسعه فراواني يافت. مهمترين و شگفت آورترين توسعه بيو تكنولوژي مربوط به پيدايش بيولوژي ملكولي و مهندسي ژنتيك در چند دهه گذشته است. ظهور اين رشته ها فرصتي را به وجود آورد كه ميكروارگانيسمهاي مورد استفاده در بيو تكنولوژي تحت دست ورزيهاي ژنتيكي براي سنتز مواد كاملاً جديدي بكار برده شوند. در حال حاضر مي توان با سيستم دست ورزي ژنتيكي ژن و يا ژنهاي مسئول توليد يك ماده را از موجودي به موجود زنده ديگر نظير باكتري يا مخمر منتقل كرده و در مقياس وسيعي به توليد آن

پرداخت. "به طور كلي مي توان بيوتكنولوژي را استفاده از سيستم بيولوژيكي و فرآيندهاي بيو شيميائي و ميكروبي دانست كه در مقياسهاي صنعتي بكار گرفته مي شود تعريف كرد" به طور كلي اين علم شامل تكنولوژي تخمير (توليد آنتي بيوتيكها)، تكنولوژي هيبريد(آنتي بادي اي مونوكلونال) و كشت بافت گياهان و جانوران مي شود كه تحول عظيم به دست آمده در اين رشته مربوط به مطالعات بيولوژي ملكولي و مهندسي ژنتيك مي باشد.

بيولوژي ملكولي:
بيولوژي ملكولي علمي است كه مطالعات فيزيكوشيميائي ژن را انجام مي دهد و فرآيندهاي بيولوژيكي را در سطح ملكولي بررسي مي كند. ژنتيك ملكولي نيز به عنوان زير بخشي از بيولوژي ملكولي ژن را در حد ملكولي مطالعه مي كند و عمدتاً كپي برداري و ترجمه ژنها را با جزئيات دقيقتري بررسي مي كند. جزئيات نحوه انجام مطالعات و استفاه از علم بيولوژي ملكولي در متن مقاله آورده شده است.

مهندسي ژنتيك
معمولاً مهندسي ژنتيك و تكنولوژي نو تركيبي DNA دو اصطلاحي هستند كه به صورت مترادف بكار مي روند. از نظر كلي مهندسي ژنتيك عمدتاً به دست ورزيهاي ژنتيكي (Gene manipulation) براي تغيير در ژنوم سلولهاي زنده اطلاق مي شود كه با هدف تغيير در فعاليت و توليد سلول مورد نظر همراه است. از اين رو ممكن است سلول جديد به گونه اي عمل آورده شود كه توانائي اعمال جديد با سنتز مواد شيميائي جديد را داشته باشد. به وجود آوردن ميكرو ارگانيسمهايي كه توانائي تجزيه و اضمحلال مواد سمي يا فضولات را دارند و يا آنهائي كه قادرند مواد آنتي بيوتيك جديد يا

هورمونها را توليد نمايند از اين جمله اند. در سالهاي اخير مهندسي ژنتيك اميدهاي جديدي را بر انگيخته است كه مي تواند در كنار برنامه هاي اصلاح نباتات مرسوم، همكاري قابل توجهي در كشاورزي پايدار داشته باشد. جزئيات مربوط به تكنيكها و استفاده از مهندسي ژنتيك به خصوص در علم كشاورزي و توليد مواد غذائي در متن اصلي ارائه گرديده است.


در فصل هاي بعدي اين مقاله در مورد كشت بافت و سلول هاي گياهي و كاربرد آنها در كشاورزي-دست ورزيهاي ژنتيكي و كاربرد آنها- انتقال ژن- كاربردهاي دست ورزيهاي ژنتيكي در كشاورزي- استفاده از ماركرهاي ملكولي كاربرد بيو تكنولوژي در علوم دامي و نهايتاً ضرورت كاربرد بيوتكنولوژي در كشاورزي و شرايط آن مطالب مبسوطي ارائه گرديده است.
در خاتمه اولويت هاي پروژه هاي بيو تكنولوژي در استان اصفهان ارائه گرديده كه بطور خلاصه شامل:
1- طبقه بندي ژنتيكي انواع وارتيه هاي انگور، بادام، انار، سيب و گلابي اصفهان و تعيين مقاومت آنها به امراض و آفات گياهي و يا تنشهاي محيطي
2- تشكيل بانك ژن براي اين ارقام و نگهداري و سالم سازي آنها از طريق كشت سلولي و بافت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاربردهای بیوتکنولوژی در ژنتیک و اصلاح دام

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
كاربردهاي بيوتكنولوژي در ژنتيك و اصلاح دامبيوتكنولوژي يا فنآوري زيستي، كه به صورت توانائي بكارگيري فرآيندهاي زيستي در بعد صنعتي تعريف ميشود در دو دههِ گذشته، كاربردهاي گستردهاي در عرصه هاي كشاورزي وبهداشت، محيط زيست و غيره يافته است.بيوتكنولوژي در مفهوم عام و نزد اكثريت مردم معناي درآمد بي دردسر را تداعي نمود ...

دانلود مقاله در مورد تولید گندم مقاوم به بیماری «بلایت فوزاریومی» سنبله گندم توسط محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با بهره‌گیری از تکنیک‌های اصلا

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان
توليد گندم مقاوم به بيماري «بلايت فوزاريومي» سنبله گندم توسط محققان پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي اصلاح مولكوليدكتر محسن مردي، رييس بخش ژنوميكس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي با اعلام اين مطلب به خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: بلايت فوزاريومي سنبله گندم (FHB) يكي ا ...

دانلود مقاله کاربردهای‌ بیوتکنولوژی‌ در کشاورزی

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
كاربردهاي‌ بيوتكنولوژي‌ در کشاورزیكاربردهاي‌ بيوتكنولوژي‌ كاربردهاي‌ بيوتكنولوژي‌ بقدري‌ وسيع‌ است‌ كه‌ تقريباً تمام‌ جنبه‌هاي‌ زندگي‌ بشر را تحت‌ تأثير قرارداد و خواهد داد. به‌نحوي‌ كه‌ حدس‌ زده‌ مي‌شود در آينده‌ نزديك‌ كنار اكثر نامهاي‌ رايج‌ علوم‌ و فنون‌ يك‌ كلمة‌ «بيو» يا «بيوتك‌» هم‌ اضافه‌ شود كه‌ نشان ...

دانلود پاورپوینت مقدمه و کاربردهای بیوتکنولوژی

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اسلاید 1 ::Bio مربوط به زيست و موجودات زنده‏‏Technology : فن آوريBiotechnology : زيست فن آوري، فن آوري زيستيتعريف: بهره برداري تجاري از ارگانيسمها يا اجزاي آنها مانند آنزيمهااسلاید 2 :تاريخچهتوليد ماست، پنير، سركه و مشروبات الكلي از 8000 سال پيش تاكنونامكان بهبود طعم، قوام و كيفيت نگهداري مواد غذايي در اثر فع ...

دانلود پاورپوینت کاربردهای نانوبیوتکنولوژی در پزشکی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
اسلاید 1 :نانوتكنولوژي     تحقيق و توسعه فناوري در سطح اتم و مولکول‌ها در اندازه‌هايي در حدود 100-1 نانومتر جهت دستيابي به درک اساسي از پديده‌ها و مواد در سطح نانو و ساخت و استفاده از ساختارها و وسايل و سيستم‌هايي که داراي ويژگيها و عملکرد جديد به دليل داشتن اندازه‌هاي کوچک مي‌باشند.اسلاید 2 :نانوبيوتكنولوژين ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه و کاربردهای بیوتکنولوژی

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : :Bio مربوط به زيست و موجودات زنده ‏‏Technology : فن آوري Biotechnology : زيست فن آوري، فن آوري زيستي تعريف: بهره برداري تجاري از ارگانيسمها يا اجزاي آنها مانند آنزيمها اسلاید 2 : توليد ماست، پنير، سركه و مشروبات الكلي از 8000 سال پيش تاكنون ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربردهای نانوبیوتکنولوژی در پزشکی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نانوتكنولوژي      تحقيق و توسعه فناوري در سطح اتم و مولکول‌ها در اندازه‌هايي در حدود 100-1 نانومتر جهت دستيابي به درک اساسي از پديده‌ها و مواد در سطح نانو و ساخت و استفاده از ساختارها و وسايل و سيستم‌هايي که داراي ويژگيها و عملکرد جديد به دليل داشتن اندازه‌ه ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربردهای نانوبیوتکنولوژی در پزشکی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نانوتكنولوژي      تحقيق و توسعه فناوري در سطح اتم و مولکول‌ها در اندازه‌هايي در حدود 100-1 نانومتر جهت دستيابي به درک اساسي از پديده‌ها و مواد در سطح نانو و ساخت و استفاده از ساختارها و وسايل و سيستم‌هايي که داراي ويژگيها و عملکرد جديد به دليل داشتن اندازه‌ه ...