مقاله در مورد دیابت (قند خون)

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

دیابت (قند خون)

دیابت چیست ؟
طبق برآورد فدراسیون بین المللی دیابت ,درسال ‏۲۰۰۳ ‏,‏۱۹۴ ‏میلیون دیابتی درسراسرجهان زندگی می کنند و تخمین زده می شودکه درسال ‏۲۰۲۵ ‏این تعدادبه ‏۳۳۳‏میلیون نفربرسد‏.‏ باتوجه به اینکه دیابت برای سلامتی جهانیان یک تهدیداست,می توان گفت که بالغ بر‏۶/۳ ‏درصدازجمعیت جهان بادیابت زندگی می کنند‏.‏

درحال حاضردیابت چهارمین علت مرگ ومیردربیشترکشورهای توسعه یافته است ‏.‏ دیابت یک بیماری مزمن است که وقتی پانکراس (لوزالمعده ),انسولین تولید نمی کندیاوقتی که بدن نمی تواندازانسولین تولیدشده استفاده موثرکنداتفاق می افتد‏.‏ توقف تولیدانسولین یااستفاده نکردن ازانسولین هردو باعث افزایش گلوکز درخون می شود‏.‏

دیابت دونوع اصلی دارد:
افرادی که دیابت نوع اول دارند یعنی مقدارخیلی کمی انسولین تولیدمی کنند و یا اصلا انسولینی در بدنشان تولید نمی شود و لازم است که برای ادامه زندگی انسولین تزریق کننداین نوع دیابت بیشتردرکودکان و نوجوانان است ‏.‏
نوع دوم دیابت افرادی هستندکه نمی توانندازانسولین استفاده موثرکنند آنها می توانند بیماریشان را تنها با تغییر روش زندگی کنترل کنندومعمولا بیشتربه داروهای خوراکی نیازدارند و کمت ربه انسولین ‏.‏ نوع سوم دیابت دربعضی مواردحاملگی اتفاق می افتد, اما معمولاپس از حاملگی برطرف می شود‏.‏ قابل ذکراست ,طبق آماربیش از‏۹۰ ‏درصدازموارددیابت درجهان دیابت نوع دوم است ‏.‏

علایم دیابت نوع اول
تشنگی بیش ازحد,گرسنگی دایمی ,تکررادرار,کاهش وزن ناگهانی ,خستگی مفرط وتاری دیدمیباشد‏.‏
ممکن است افراد مبتلا به دیابت نوع دوم علایم مشابهی داشته باشند, امااین علایم کمتر ظاهر شود, اکثرا افراد مبتلا به این نوع دیابت علایمی ندارندو فقط بعدازچندسال به واسطه بیماری دیگری متوجه آن می شوند‏.‏ دیابت بیماری مزمنی است که درطول زندگی فردبایددقیقاکنترل شود,بدون مراقبت صحیح ,قندخون می تواندبالابرودکه این امردردرازمدت به بدن آسیب می رساندوباعث

اختلال دربافت هاواندام های مختلف بدن می شود‏.‏ درکوتاه مدت وبلندمدت عوارض دیابت شامل بیماری قلبی وعروقی ,بیماری کلیه (نفروپاتی دیابتی ),بیماری اعصاب (نوروپاتی دیابت )وبیماری چشم (رتینوپاتی دیابتی)می گردد‏.باتوجه به اینکه بیماریهای قلبی وعروقی ناشی ازدیابت شامل آنژین صدری , حمله قلبی ,ایست قلبی وسکته مغزی می باشد,می توان گفت که بیماری های قلبی و عروقی بیشترین موردمرگ ومیردرافراددیابتی وعلت اول مرگ درکشورهای صنعتی است ‏.‏

همچنین نتیجه افزایش وپیشروی آرام پروتیین درادرار,عاقبت منتج به نارسایی کلیه می شود‏.‏
این اتفاق معمولاسال هابعدازاولین تشخیص دیابت رخ می دهد و اگر فشار خون وقندخون درست کنترل شوداین اتفاق به تاخیرمی افتد‏.‏ دربیشترکشورهای توسعه یافته درحال حاضردیابت علت بیشترین مواردنارسایی کلیه ,وابستگی به دیالیزباپیوندکلیه است ‏.‏ بااشاره به اینکه دیابت می تواندعامل صدمه زدن به رشته های اعصاب شود, می توان گفت که کرخی وبی حسی پاهاشایع ترین علامت بیماری اعصاب بوده که در اثرآسیب به اعصاب پاایجادمی شود‏.‏ نوروپاتی یابیماری های اعصاب درپاره ای ازمواردمی تواندبه دردهای شدید منجرشودامابیشترمواقع بدون دردپیش می

رود‏.‏درنتیجه نبودعلایم نوروپاتی دیابتی احتمال زخم پا یا قطع عضو وجود دارد‏.‏ همچنین دیابت بیشترین علت نابینایی درافراد جوان و کارآمد درجهان توسعه یافته نیزمی باشد‏.‏ به نظرمی رسدعوامل خطردرابتلابه دیابت نوع اول دوعامل ژنتیکی ومحیطی باشد,عوامل محیطی مانندویروس هاوبرخی موادغذایی می توانندعاملی برای ابتلابه دیابت نوع اول باشند اگرچه اثرآن ها کامل ابه اثبات نرسیده است ‏.‏ عوامل خطر در ابتلا به نوع دوم دیابت نیزاضافه وزن وچاقی ,بی تحرکی,رژیم

غذایی باچربی بالاو فبیرکم ,نژاد,سابقه فامیلی ,سن ووزن کم هنگام تولد است ‏.‏ هر چه بیشتر فردی عامل خطرداشته باشدبیشتردرمعرض خطرابتلابه دیابت می باشد‏.‏ گفتنی است ,خطرابتلابه دیابت درمردهاوزن هاهمراه باافزایش وزن به شدت روبه افزایش است ‏.‏ افزایش شیوع دیابت نوع دوم درهمه دنیابخصوص درکشورهای درحال توسعه گروه های خاص وکودکان نوعی اعلام

خطراست که اغلب ناشی ازاضافه وزن است ‏.‏ روزجهانی دیابت که ‏۲۱‏آبان ماه امسال برگزارمی شودبراضافه وزن وچاقی متمرکزشده ,که یکی ازعوامل اصلی خطردربروزدیابت نوع دوم می باشد‏.‏ هدف ازاین فعالیت انتقال ساده وارزان پیام تغییرروش زندگی است ,مثل افزایش فعالیت جسمی وعادت های غذایی صحیح که خودمی توانددرمقابله با عواقب جدی فردی واجتماعی دیابت بسیارموثرباشدودرنهایت ازشیوع دیابت جلوگیری کند‏.

علل شایع شیوع دیابت نوع ۲ عبارتند از:
ناکافی‌ بودن‌ انسولین‌ تولید شده‌ از لوزالعمده‌ برای‌ حفظ‌ کار طبیعی‌ سلول‌های‌ بدن‌ ،اختلال‌ در استفاده‌ از انسولین‌ در سلول‌های‌ بدن‌ به‌ علل‌ نامعلوم‌ .عوامل افزایش دهنده این بیماری عبارتند از:چاقی‌ در بزرگسالان‌ ،استرس‌ ،حاملگی‌ ، استفاده‌ از بعضی‌ از داروها، مثل‌ قرص‌های‌ ضدبارداری‌، داروهای‌ ادرارآور از نوع‌ تیازیدی‌، کورتیزول‌ یا فنی‌توئین‌

در چه شرایطی بیمار می بایستی به پزشک مراجعه کند:
اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایم‌ دیابت‌ شیرین‌ را دارید.
اگر یکی‌ از موارد زیر هنگام‌ درمان‌ رخ‌ دهد:
ـ ناتوانی‌ در فکر کردن‌ همراه‌ با تمرکز

– ضعف
– تعریق
– رنگ‌ پریدگی
– تند شدن‌ ضربان‌ قلب
– تشنج
– اغما (ممکن‌ است‌ نشان‌دهنده‌ پایین‌ افتادن‌ قندخون‌ باشند). بلافاصله‌ کمک‌ بخواهید.
ـ بی‌حسی
– سوزن‌ سوزن‌ شدن
– یا درد در پاها یا دست‌ها
ـ عفونتی‌ که‌ در عرض‌ ۳ روز خوب‌ نشود.
ـ درد قفسه‌ سینه‌
ـ بدتر شدن‌ علایم‌ اولیه‌ علی‌رغم‌ پایبندی‌ به‌ درمان
علت ایجاد مرض قند

دلایل مختلفی برای کاهش تولید انسولین توسط لوزالمعده شناخته شده است و هر بیماری ممکن است به یکی از این دلایل دچار مرض قند شده باشد. این دلایل عبارتند از: وارثت (ژنتیک)، ابتلا به بیماریهای عفونی، شرایط محیطی و استرس.
عوامل ارثی
محققینی که بر روی دوقلوهای یکسان و خانواده بیماران مبتلا به مرض قند تحقیق می کنند کشف کرده اند که نقش عوال ارثی در ابتلای به هر دو نوع مرض قند اهمیت دارد. در دوقلوهای یکسان در صورتی که یکی از آنها به مرض قند نوع ۱ دچار باشد، ۵۰ درصد احتمال دارد که دیگری نیز به مرض قند مبتلا شود. اما در مورد مرض قند نوع ۲، اگر یکی از دوقلوها به این بیماری دچار شود، دیگر

حتماً به بیماری مبتلا خواهد شد. بسیار مشکل است که پیش بینی کنیم که چه کسی بیماری را به ارث می برد. در تعدادی از خانواده ها این بیماری شدیداً بین افراد خانواده شایع است و این افراد استعداد زیادی در ابتلاء به این بیماری دارند. دانشمندان در این خانواده ها موفق به پیدا کردن چندین ژن شده اند که احتمالاً مسئول ایجاد این لوزالمعده را شروع کند که چندین سال بعد اثر خود را نشان دهد.

شرایط محیطی
افرادی که به مرض قند نوع ۲ مبتلا می شوند اغلب رژیم غذایی غیر متعادلی داشته و چاق هستند. بطور قابل توجهی، افرادی که از کشورهایی که مرض قند در آنجاها زیاد شایع نیست به کشورهایی مهاجرت می کنند که این بیماری در آنجا شیوع بیشتری دارد، آنها نیز در معرض خطر بیشتری برای ابتلای به این بیماری قرار می گیرند. تغییرات عمده در نحوه زندگی نیز می تواند احتمال ابتلاء یک شخص به دیابت را افزایش دهد. یک مثال خوب در این مورد، افراد جزیره نائورو می باشد. وقتی در این جزیره معادن فسفات کشف شد، مردم این جزیره پول یادی بدست آوردند و ثروتمند شدند. در نتیجه رژیم غذایی آنها نیز تغییر نمود و اضافه وزن پیدا کردند و بیشر از گذشته مستعد ابتلاء به مرض قند شدند.

تمام این موارد به اهمیت ارتباط بین رژیم غذایی، محیط زندگی و ابتلاء به مرض قند اشاره دارند. با اینحال هیچ ارتباط دقیقی بین بروز مرض قند و مصرف قند و شیرینی دیده نشده است.
مرض قند ثانویه
تعداد کمی از افراد هم وجود دارند که بروز مرض قند در آنها بعلت ایجاد بیماری دیگری در لوز المعده می باشد. برای مثال بیماری پانکراتیت (التهاب لوزالمعده) می تواند باعث تخریب قسمت بزرگی از لوزالمعده شود. بعضی از افرادی که به بیماریهای هورمونی دچار هستند مثل سندرم کوشینگ (افزایش تولید هورمون استروئید در بدن) یا آکرومگالی (افزایش تولید هورمون رشد در بدنت) ممکن است به عنوان یک عارضه جانبی از بیماری اصلی شان، به مرض قند نیز مبتلاء شوند. همچنین لوزالمعده می تواند بر اثر مصرف زیاد و طولانی مدت الکل نیز دچار آسیب شود.

استرس ها
گرچه بسیاری از افراد، وقوع ابتلاء به مرض قندشان را به بروز وقایع استرس زایی مثل تصادفات یا سایر بیماریها ربط می دهند اما اثبات یک ارتباط مستقیم بین استرس و مرض قند دشوار می باشد. توضیح این مسئله ممکن است در این حقیقت نهفته باشد که افراد، پزشکشان را به دلیل بعضی از وقایع استرس زا ملاقات می کنند و در همین ملاقات ها است که تصادفاً مرض قندشان تشخیص داده می شود.

بعضی از داروهای گیاهی انسولین ساز و بعضی دیگر پایین آورنده میزان قند خون هستند که به اختصار به چند مورد اشاره می کنیم.
نسخه شماره ۱ –
دارو : کدو
مقدار مصرف ۵۰ گرم در روز باعث ساخت انسولین در بدن می شود و قند خون را به میزان چشم گیری پایین می آورد
طریقه مصرف : به صورت جوشانده در آب و یا مصرف به صورت پودر
نسخه شماره ۲ –
دارو : تخم یا تمام گیاه شنبلیله (Trigonella foenum – graecum)
مقدار مصرف : ۱ تا ۲ گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که از قبل کوبیده شده است در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۳ –
دارو : برگ توت سیاه (nigra morus)
مقدار مصرف : ۳ تا ۶ گرم

طرز تهیه : مقدرا فوق را که از قبل کوبیده شده است در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۴ –
دارو : برگ اکالیپتوس ( Eucalyptus globules )
مقدار مصرف : ۵ تا ۱۰ گرم

طرز تهیه : مقدرا فوق را که از قبل کوبیده شده است در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره ۵ –
دارو : پوست دانه لوبیا ( Phasseolus vulgaris )
مقدار مصرف : ۷ تا ۲۵ گرم
طرز تهیه : مقدرا فوق را که از قبل کوبیده شده است در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره ۶ –
دارو : برگ درخت گردو (regia Juglans )
مقدار مصرف : ۳ تا ۷ گرم
طرز تهیه : مقدرا فوق را که از قبل کوبیده شده است در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره ۷ –
دارو : سیر ( Allium sativum )
مقدار مصرف : ۳ یا ۶ عدد سیر تازه را همراه با غذا میل کنید.
طرز تهیه : ۱۲ تا ۱۸ گرم سیر خشک شده را در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و همراه با غذا میل کنید.
نسخه شماره ۸ –

دارو : پیاز ( cepa Allium )
مقدار مصرف : ۱۵۰ گرم همراه غذا میل کنید.
نسخه شماره ۹ –
دارو : ریشه بابا آدم ( lappa Arctium )
مقدار مصرف : روزانه ۵ تا ۱۰ گرم
طرز تهیه : مقدرا فوق را که از قبل کوبیده شده است در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۱۰ –
دارو : برگ گزنه ( Urtica urens )
مقدار مصرف : روزانه ۵ تا ۱۰ گرم
طرز تهیه : مقدرا فوق را که از قبل کوبیده شده است در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۱۱ –

دارو : بذر گیاه عدسی الملک
مقدار مصرف : روزانه ۵ تا ۱۰ گرم
طرز تهیه : بذر گیاه فوق را به صورت پودر در آورده درون کپسولهای خالی m250 ریخته روزی ۲ عدد صبح ناشتا و عصر میل کنید.
نسخه شماره ۱۲–
دارو : هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis)
مقدار مصرف : ۳ تا ۵ گرم

طرز تهیه : کل هندوانه ابوجهل اعم از پوسته بذرها را به شکل پودر در آورده درون کپسول های m250ریخته روزی ۲ عدد صبح ناشتا و عصر میل کنید.

مصرف خوراکی هندوانه ابوجهل
براساس تحقیقات یکساله بر روی ۵ بیمار مبتلا به قند نوع دوم انجام گردید مقدار مصرف روزانه ۲ عدد کپسول ۲۵۰ پر شده از هندوانه ابوجهل باعث شد میزان قند خون بین افراد در طول یکماه مصرف به میزان چشم گیری پایین آید.

افراد میزان قند خون قبل از مصرف میزان قند خون بعد از مصرف مقدار کاهش مدت مصرف
A mg/dl 480 mg/dl 180 mg/dl 300 45 روز
B mg/dl 350 mg/dl 130 mg/dl 230 30 روز
C mg/dl 230 mg/dl 100 mg/dl 130 30 روز
D mg/dl 270 mg/dl 115 mg/dl 165 30 روز
E mg/dl 250 mg/dl 90 mg/dl 160 30 روز

لازم به یادآوری است تنها عارضه مصرف ملین شدن شکم چند نفر از این افراد بود.

توصیه های غذایی در دیابت
هدف اصلی از رژیم درمانی در بیماران دیابتی، استفاده از موادغذایی به صورت متعادل است. اصولاً رژیم غذایی ای که توسط کارشناسان و متخصصان تغذیه برای افراد دیابتی تهیه می شود دارای اهداف زیر است:
– رساندن قند خون به سطح طبیعی
– حفظ سطح چربی های خون در حد طبیعی

– کاهش مشکلات خاص بیماران دیابتی
– به دست آوردن و حفظ وزن ایده آل
– رساندن مواد مغذی به بدن به میزان لازم
– تأمین انرژی موردنیاز بدن جهت انجام فعالیت های لازم
– جلوگیری از بروز عوارض و مشکلات ناشی از دیابت

توصیه های تغذیه ای برای بیماران مبتلا به دیابت نوع اول
۱٫ سعی کنید برنامه غذایی خود را به طور منظم تنظیم کنید. به نحوی که هر روز در ساعات معینی غذا بخورید.
۲٫ روزانه بین ۴ تا ۵ وعده غذا بخورید.
۳٫ در هر وعده مقادیر متناسبی از کربوهیدرات ها را مصرف کنید تا دچار عوارض ناشی از نوسانات قندخون نشوید.

۴٫ چربی دریافتی از طریق موادغذایی را محدود کنید.
۵٫ مصرف قندهای ساده مانند شکر، شکر قرمز، عسل و شربت ذرت را محدود کنید.
۶٫ مصرف فیبر را تا میزان ۲۵ میلی گرم به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوکالری دریافتی افزایش دهید. جهت اطلاع از میزان کالری موردنیاز روزانه خود، با متخصص تغذیه مشورت نمایید. منابع غذایی فیبر عبارتند از : انواع میوه و سبزی، حبوبات و غلات سبوس دار.

۷٫ تلاش کنید از محصولات بدون قند مانند نوشابه های بدون قند، ژله بدون قند و بیسکوئیت های بدون قند استفاده کنید.
۸٫ از میوه های تازه و کلوچه های کم چربی و غلات به عنوان میان وعده استفاده کنید.
۹٫ هر روز صبح، غلات پرفیبر را برای صبحانه انتخاب کرده و از مصرف غلات دارای مقادیر زیاد شکر خودداری کنید.

۱۰٫ به جای آب میوه از میوه تازه استفاده کنید.
۱۱٫ از شیرهای کم چربی استفاده کنید.
۱۲٫ روزانه حداقل ۸ لیوان آب بنوشید.
توصیه های تغذیه ای برای بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم

از آنجایی که بیماران دیابت نوع دوم در سنین بالاتری قرار دارند، مهم ترین کار در این بیماران، کنترل وزن می باشد. بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم باید توصیه های ذیل را مدنظر قرار دهند:
۱٫ مصرف فیبرهای محلول به میزان ۲۵ گرم به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوکالری ضمن ایجاد احساس سیری ، می تواند به کنترل قندخون کمک کند. یکی از انواع فیبرهای محلول پکتین می باشد که در سیب ، مرکبات مثل پرتقال، لیمو و گریپ فروت ، توت فرنگی ، هویج و غلات سبوس دار وجود دارد . غیر از این مواد غذایی، منابعی فیبری که در بالا ذکر شده اند را نیز مصرف کنید.

۲٫ تعداد وعده های غذایی خود را افزایش دهید.
۳٫ حتما قبل از صرف غذا از سالاد یا موادغذایی کم کالری مانند کاهو، کرفس، ژله بدون قند و سوپ های ساده و کم کالری استفاده کنید.
۴٫ از مصرف آب میوه در صبح و به صورت ناشتا خودداری کرده و به جای آن در طول روز از میوه تازه استفاده کنید.
۵٫ از نوشیدنی ها و دسرهای بدون قند استفاده کنید.
۶٫ آرد گندم کامل را جانشین آرد سفید کنید.

۷٫ از مصرف روغن ماهی و مکمل نیاسین خودداری کنید زیرا باعث افزایش قند خون می شوند.
۸٫ مصرف چربی ها را در برنامه روزانه غذایی خود طبق نظر متخصص تغذیه کاهش دهید.
۹٫ روزانه ۸ لیوان آب بنوشید.
نکات مهم و قابل توجه برای خانواده ها و بیماران
۱٫ افراد دیابتی مبتلا به بیماری کلیوی نیز باید به تغذیه خود توجه خاصی داشته باشند، زیرا بیماری کلیوی با عمل بسیار از مواد مغذی تداخل دارد. لذا مصرف مکمل های تغذیه ای مگر با اجازه متخصص تغذیه توصیه نمی شود.

۲٫ از آن جایی که کمبود بعضی از ویتامین ها باعث تشدید بیماری دیابت می گردد، باید سعی کرد تا مقادیر متناسب ویتامین ها از طریق موادمغذی دریافت شوند. به دلیل افزایش نیاز به ویتامین ها در این بیماران باید مکمل ویتامینی مصرف شود، ولی برای جلوگیری از عوارض مصرف بیش از حد آنها با متخصص تغذیه مشورت کنید.

۳٫ ویتامین C برای ورود به داخل سلول، نیاز به انسولین دارد. تحقیقات نشان می دهد که مقدار این ویتامین در افراد دیابتی پایین تر از حد طبیعی می باشد؛ لذا مصرف میوه و سبزی فراوان و همچنین مکمل ویتامین C ضروری است.

۴٫ بعضی از داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون، باعث کمبود ویتامین B12 در بدن می شوند. بنابراین در این مورد نیز باید با یک متخصص تغذیه مشورت کنید، زیرا کمبود این ویتامین می تواند باعث تخریب بافت عصبی شود.
۵٫ بیماری دیابت می تواند باعث کمبود بیوتین در بدن شود. از آن جایی که کمبود این ماده مهم می تواند باعث تخریب بافت عصبی در بازوها و ساق پا شود، مشورت با متخصص جهت آشنایی با منابع مصرف و میزان مورد نیاز آن ضروری است.

نوشیدن قهوه از بروز دیابت پیشگیری می کند.
نتایج مطالعات نشان می دهد زنانی که ۳ تا ۴ فنجان قهوه در روز مصرف می کنند ۲۹ درصد کمتر دچار بیماری دیابت می شوند. و در بین مردان نیز مصرف ۳ تا ۴ فنجان قهوه در روز خطر دیابت را ۲۷ درصد کاهش می دهد. اما ظاهراً اسید کلوروژنیک در قهوه به طور غیر مستقیم میزان گلوکز در خون را تنظیم می کند.

بررسی اثر هندوانه ابوجهل بر میزان قند خون موشهای صحرایی دیابتی شده به وسیله استرپتوزوسین به روش استنشاقی و تماسی
هندوانه ابوجهل میوه‌ای تلخ‌مزه است که گمان می‌رود عصاره کوکوربیتاسین آن خواص درمانی داشته باشد.
با توجه به مصرف زیاد داروهای گیاهی و ناشناخته بودن بعضی اثرات داروهای شیمیایی و هورمونی در بدن و عوارض جانبی ناشی از استعمال این داروها، تحقیقات بیشتر در زمینه گیاهان دارویی واستفاده از آنها در درمان بیماریها ضرورت دارد. در شهرستان جیرفت، اهالی بومی مبتلا به بیماری دیابت جهت درمان سنتی از میوه له شده هندوانه ابوجهل با آب در تشتی تهیه و از قسمت نشیمنگاه در آن قرا می گیرند.بیماری دیابت شایعترین بیماری اندوکرین می باشد که شیوع جهانی آن تقریباً ۳ درصد بر آورد شده است .برای بررسی این تحقیق ۲۲ رت نر نژاد راتوس راتوس ان – ماری به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم گردید. برای ایجاد دیابت در گروه تجربی استرپتوزوسین

((۳۵ mg/kg STZ محلول در بافر سیترات ( (۰٫۱ M ,pH 4.5 10 mg/ml در سه روز متوالی به روش درون صفاقی تزریق شد وبه گروه کنترل فقط بافر سیترات تزریق گردید. رتهای گروه تجربی را تحت تاثیر مخلوطی شامل ۱۰۰ g/kg میوه له شده هندوانه ابو جهل در ۳۰۰ ml آب مقطر درون بشر قرار داده وموش را داخل محدود کننده گذاشته و از قسمت تحتانی به مدت زمانهای ۵/۰، ۵/۱، ۵/۲و۵/۳ ساعت درون مخلوط قرار گرفت بعد از هر مرحله میزان قند خون محاسبه و کاهش

معنی دار غلظت گلوکز ثبت گردید.در گروه شاهد با شرایط مشابه و فاقد میوه له شده میزان قند خون اندازه گیری شد که تقریباً ثابت بود و به منظور اثرات استنشاقی میوه له شده هندوانه ابوجهل داخل محفظه های شیشه ای با حجم مشخص تحت تاثیر بخارات ناشی از ۱۰۰ g/kg میوه له شده هندوانه ابوجهل به مدت زمانهای ۰٫۵ ، ۱٫۵، ۲٫۵، ۳٫۵و۵ ساعت قرار داده شد و گروه شاهد تحت همان شرایط بدون بخارات هندوانه ابوجهل قرار داشت.با توجه به نتایج بافت شناسی

سلولهای پانکراس مشخص گردید که تجویز میوه له شده هندوانه ابوجهل به روش جذب پوستی دارای اثرات هایپوگلیسمی است که از طریق مکانسمهای ناشناخته ای باعث فعال شدن سلولهای بتای پانکراس و ترشح انسولین از این سلولها گردید.
هندوانه تلخ ، دشمن دیابت

هندوانه ابوجهل مسلما خوردنی نیست ، یعنی نه تنها از طعم تلخ و بویی بسیار تند برخوردار است ، بلکه به علت وجود OLEOدر آن که نوعی هیستامین است ، می تواند موجبات افزایش بیش از حد فشار و قند خون و بروز سکته را در فرد فراهم کند.

سمیه کاظمی با اشاره به تحقیقات گروه پژوهشی پیک (Paik) بر اثرات درمانی این هندوانه می گوید: در این هندوانه هیستامین به مقدار زیادی وجود دارد که می تواند از طریق پوست (به صورت موضعی) جذب و محرکی برای ترشح انسولین در بدن محسوب شود که مسلما استفاده آن از سوی افراد مبتلا به دیابت ، به صورت پماد یا حتی به شکل بومی یعنی به صورت رنده شده و مخلوط با آب ، به افزایش تولید انسولین در بدن منجر شود و حتی بررسی های انجام شده از درمان دیابت در افراد بومی منطقه به دنبال مصرف روزانه معجون فوق به مدت ۶ماه تا یک سال خبر می دهد.

وی در مقایسه مزیتهای این نوع درمان گیاهی نسبت به درمان شیمیایی دیابت ، می افزاید: در حال حاضر به افراد دیابتی داروهایی چون انسولین ، گولار و NPHحداقل ۳نوبت در روز تزریق می شود که البته این داروها محرک تولید انسولین در بدن نیستند، در حالی که در طرح ارائه شده ما، داروی گیاهی ، محرکی برای ترشح انسولین در بدن محسوب می شود.

با مصرف غلات کامل از ابتلا به دیابت نوع ۲ پیشگیری کنید
به گفته یک متخصص تغذیه نوعی از فیبر که در غلات کامل و سبزیجات موجود است ( فیبر نامحلول) با بهبود سیستم تنظیم قند بدن، از بروز دیابت نوع ۲ پیشگیری می کند.
دکتر «جعفر بهزاد» محقق و متخصص تغذیه در گفت و گو با خبرنگار سرویس «بهداشت و درمان» ایسنا واحد علوم پزشکی ایران، ضمن اشاره به این مطلب، افزایش کفایت عملکرد هورمون انسولین متعاقب مصرف غلات کامل و سبزیجات را دلیل پیشگیری از دیابت دانست و همچنین اظهار داشت: سبزیجات عموما حاوی ۲ نوع فیبر هستند؛ محلول وغیر محلول . فیبر محلول غالبا در دانه‌های گیاهی یافت می شود ومسئول کاهش کلسترول وقندخون است.

وی ادامه داد: فیبر غیرمحلول پس از قرار گرفتن در محیط مایع حل نشده و با عبور از دستگاه گوارش نیز تغییری در ساختمان آن حاصل نمی شود اما به دلیلی که هنوز شناخته نشده است متعاقب مصرف این نوع فیبر، عملکرد هورمون مسئول تنظیم قندخون (انسولین) به طور قابل ملاحظه ای بهبود می‌یابد و برداشت ماده قندی مورد نیاز سلول‌ها موسوم به گلوکز کاملا تنظیم می‌شود.

وی مصرف روزانه غلات کامل را برای افرادی که دارای پیشینه خانوادگی ابتلا به دیابت هستند مفید ذکر کرد و تصریح کرد: عادت به مصرف ۲۰ تا ۳۵ میلی گرم فیبر که عموما از طریق نان سبوس‌دار تامین می‌شود، تاحد زیادی از ابتلا به دیابت. که در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین معضلات بهداشتی دنیاست، پیشگیری می کند.

شنبلیله در درمان دیابت
نتایج تحقیقات نشان می دهد : تجویز عصاره آبی برگ « شنبلیله » در کاهش برخی مشکلات دردزای ناشی از دیابت موثر است.
مهرداد روغنی ، محمدرضا واعظ مهدوی و محسن خلیلی نجف آبادی ، استادیاران فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد در این پژوهش اثر آنالژزیک عصاره آبی برگ شنبلیله در موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت قندی القا شده توسط استرپتوزوتوسین را با استفاده از آزمون فرمالین در طی دو فاز حاد و مزمن مورد بررسی قرار داده اند.

در این تحقیق از موش های صحرایی نر نژاد Wistar در محدود وزنی ۲۰۵ تا ۲۵۵ گرم استفاده شد. موش ها به طور تصادفی به پنج گروه کنترل، کنترل تحت درمان با عصاره آبی برگ شنبلیله، کنترل دریافت کننده سدیم سالیسیلات (کنترل مثبت) ، گروه دیابتی و گروه دیابتی درمانی شده با عصاره آبی برگ شنبلیله تقسیم شدند.

گفتنی است، برای دیابتی کردن حیوانات از داروی استرپتوزوتوسین به صورت تک دوز به میزان ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم استفاده شد. سپس گروههای کنترل دیابتی نیز عصاره آبی برگ شنبلیله را به صورت داخلی صفاقی به میزان ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به طور یک روز در میان به مدت یک ماه دریافت کردند. میزان گلوکز سرم یک هفته قبل و چهار هفته قبل از انجام کار به روش آنزیمی گلوکز اسید اندازه گیری شد.

به علاوه پس از گذشت یک ماه ، آزمون فرمالین بر روی تمام موشها انجام شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که تجویز عصاره آبی برگ شنبلیله موجب کاهش معنی دار میزان گلوکز سرم و میزان احساس درد در مدل تجربی دیابت می شود و این به عنوان یک درمان پتانسیل در حالت دیابت قندی می تواند مطرح شود.

قند انگور ( گلوکز ) یکی از منابع مهم تولید انرژی است و در ساخت مواد مورد نیاز بدن هم نقش دارد.بیشترین مقدار کربوهیدرات را فرد از مواد نشاسته ای ( مانند غلات، سیب زمینی و برنج ) به دست می آورد، این مواد طی عمل هضم به گلوکز تجزیه می شوند. از دیگر منابع مهم کربوهیدرات، قند نیشکر، قند شیر و گلوکز موجود در گوشت است. میزان گلوکز خون به طور معمول در فرد ناشتا ۱۱۰-۶۰ میلی گرم در دسی لیتر است. در کارهایی که فرد به انرژی بیشتری نیاز دارد ( مثل ورزش

و کار بدنی ) یک سیستم تنظیم کننده برای اندامهای مربوطه وجود دارد که میزان مواد موجود در خون با انجام این فعالیتها خیلی پایین نیاید. در صورت ورود بیش از اندازه کربوهیدرات به طور موقت میزان گلوکز خون افزایش می یابد. انسولین علت اصلی کاهش گلوگز موجود در خون است.

انسولین هورمونی است که از غده لوزالمعده ( پانکراس ) ترشح می شود. این هورمون باعث می شود که سلولها روزنه های خویش را بر روی قند باز کنند. اگر لوزالمعده نتواند به اندازه کافی انسولین تولید کند یا انسولین به دلیل تغییرات ایجاد شده در سلولها نقش خویش را خوب ایفا نکند، گلوکز وارد سلول نمی شود. از این رو سلولها به دلیل کمبود گلوکز دچار مشکل می شوند. در حالی که میزان قند خون بالا می رود و در نهایت قند اضافی از طریق ادرار دفع می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد