مقاله در مورد فرمان Array (آرایه – مرتب کردن)

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

فرمان Array (آرایه – مرتب کردن)

این فرمان جزء فرمانهای ویرایشی است و از آن برای مرتب کردن موضوعات بصورت سطری – ستونی Rectangular و یا دایروی (خطی) Polar استفاده می شود .
در منوی Modify است و‌ آیکن آن در نوار ابزار Modify به شکل است .
۱-روش Rectangular یا سطری – ستونی .
پس از اجرای فرمان Array یک کادر محاوره ای مطابق شکل زیر در صفحه ظاهر می‌شود که بایستی به بخشهای مختلف آن بدقت پاسخ دهیم . ابتدا نوع آرایه را مشخص می کنی

م ، یعنی در اینجا در بخش Rectanglar علامت می زنیم (کلیک می‌کنیم) و سپس تعداد سطرها و ستونهای آرایه را در محل مخصوص وارد می کنیم و در مرحله بعد فاصله بین سطرها (Row offset) و سس فاصله بین ستونها (Column offset) و بعد زاویه‌ای که بایستی آرایه تحت آن زاویه مرتب شود (Angle of Array) را وارد می کنیم که اکثراً زاویه را o در نظر می گیریم . (نکته در این بخش می توانستم بجای عدد وارد کردن برای فاصله بین سطرها با استفاده از آیکن
فاصله بین سطرها را نشان دهیم و همچنین فاصله بین ستونها را ولی اگر از آیکن
که به سلول واحد (unit cell) معروف است استفاده کنیم ، می توانیم یک مستطیل در صفحه رسم کنیم که طول ضلع افقی آن فاصله بین ستونها و طول ضلع عمودی آن
فاصله بین سطرها خواهد بود .
و در پایان روی گزینه Select objects کلیک کرده ، آنگاه موضوعات موردنظر را در صفحه ترسیم انتخاب می کنیم و سپس با کلیک راست کردن (KR) و یا زدن کلید
دوباره به کادر محاوره ای Array باز می گردیم و آنگاه دکمه OK را می زنیم و فرمان خاتمه می یابد .

 

نکته : با استفاده از دکمه Preview (پیش نمایش) می توانیم قبل از اجرای نهایی فرمان نتیجه کار را مشاهده کنیم ، در صورت موافق بودن با نتیجه ، Accept (قبول کردن) و اگر موافق نباشیم Modify را زده و آن را تغییر دهیم .

۳-روش Polar (دایروی – قطبی)
پس از اجرای فرمان Array در کادر باز شده بخش Polar را کلیک کرده و شکل کادر محاوره ای مطابق شکل زیر خواهد شد .
ابتدا در این کادر بایستی مرکز دوران (Center Point) را با دادن مختصات x و y آن مشخص کنیم ، که البته بهتر است با استفاده از آیکن و به کمک کمک رسم ها یک نقطه را روی شکل نشان دهیم و سپس در بخش Total number of items تعداد دفعات تکرار (با موضوع اصلی) را وارد می کنیم .و در جایگاه بعدی بایستی میزان زاویه ای که در بر گیرنده این چند موضوع است را وارد نمائیم (Angle tofill) (360 درجه برای دایره کامل است ، می توانیم زوایای دیگری مثل ۴۵ ، ۱۸۰ و … را نیز وارد کنیم )
نکته : در بخش Angle between items نیز می توانیم زاویه بین هر دو موضوع را وارد کنیم (البته این بخش زمانی فعال می شود که در قسمت بالاتر (Method) روشی را انتخاب کنیم که زاویه بین موضوعات را نیز تعریف کرده باشد.)
و سپس روی گزینه Select objcts کلیک کرده به صفحه ترسیم باز می گردیم و موضوعات را انتخاب می کنیم و سپس کلیک راست کرده به کادر Array بازگشته و Ok را می زنیم .
توجه : انتخاب موضوع می تواند در اول کار انجام شود و سپس بخشهای بعدی تنظیم گردد .
نکته : در بخش Rotate items as copied اگر کلیک کرده آن را فعال کنیم (بصورت پیش فرض فعال است) باعث می شود که موضوعات در هنگام دوران به دور یک محور به دور خود نیز دوران نمایند .

گزینه های بخش Method
1-Total number of item& Angle to fill
تعداد کل موضوعات و زاویه دربرگیرنده آنها
۲-Total number of item & Angle between items
تعداد کل موضوعات و زاویه بین هر دو موضوع
زاویه در بر گیرنده کل موضوعات ، و زاویه بین هر دو موضوع

ویژگیهای ترسیم object properties
از آنجائیکه در یک نقشه یا ترسیم انواع خطوط با شکل ها و ضخامت های مختلف ، مثلث خطوط محور یا Center ، خط چین یا Hidden ، ممتد یا Continuous و … و با رنگهای مختلف وجود دارد ، لازم است از امکاناتی برای این کار استفاده نمائیم .
در اتوکد این امکانات در نوار ابزار ویژگیهای ترسیم یا object properties وجود دارد بوسیله این نوار ابزار می توانیم لایه های مختلفی را ایجاد کرده ، که هر لایه دارای خط ، رنگ و ضخامت مخصوص به خود باشد .
در واقع لایه ها شبیه تلق شفاف هستند که اگر در چند تلق ، ترسیمات یک نقشه را پیاده نماییم ، در نهای با روی هم گذاشتن آنها می توانیم کل ترسیم را داشته باشیم .
یکی از ویژگیهای بسیار خوب کار در لایه ها این است که در صورت لزوم می توان یک لایه را چاپ نکرده یا کلاً آنرا حذف نمود ، یک لایه را خاموش کرد و …
در زیر نوار ابزار object properties را می بینیم ، که قسمتهای مختلف آن معرفی شده است .

ایجاد لایه جدید :
برای ایجاد یک لایه جدید ، روی دکمه دوم از سمت چپ در نوار ابزار بالا کلیک می‌کنیم ، تا در کادر محاوره ای Large Properties Manager (مدیریت ویژگیهای لایه) باز شود ، سپس در کادر باز شده روی دکمه New کلیک می کنیم . در صفحه میانی کادر یک لایه جدید (مثلاً layer1 ) ظاهر می شود که دقیقاً دارای خواص لایه قبلی است .

نامگزاری لایه جدید (Name):
برای نامگذاری لایه جدید در ستون Name روی اسم لایه دو بار کلیک کرده و سپس نام موردنظر را روی آن تایپ می کنیم .(مثلاً برای خط محور گزینه مخفف Cen واو برای خط چین hid را انتخاب می کنیم . (یا با کلیک کردن بر روی دکمه Show details صفحه پایین کادر را فعال کرده و از آنجا نیز می توانیم اسم و رنگ و … قسمتهای یک لایه را تعریف کنیم) .

تعیین رنگ لایه جدید (Color)
در ستون Colorمی توانیم در داخل مربعی که در سطر لایه موجود است کلیک کرده
تا جدول رنگها باز شود . حال رنگ موردنظر را انتخاب کرده و د

کمه Ok را می زنیم .

تعیین نوع خط برای لایه (Linetype)
در ستون Linetype روی عنوان خط موجود (مثلاً Continuous) کلیک کرده ، سپس کادر انتخاب خط Select Linetype باز می شود . از آنجائیکه بطور پیش فرض در این کادر بجز خط ممتد یا Continuous خط دیگری نمی باشد ، بایستی خطهای موردنظر را ابتدا به کادر موردنظر load (بارگزاری) نماییم . برای این کار روی دکمه load… که در پایین کادر است کلیک کرده یک کادر دیگر باز می شود .
حدوداً ۴۵ نوع خط در آن وجود دارد که البته ما به همه آنها نیاز نداریم و بیشتر به خط محور (Center) و خط چین (hidden) احتیاج داریم ، که بایستی آنها را Load نمائیم .
برای انتقال روی نام موردنظر کلیک کرده و دکمه Ok را می زنیم ، تا به کادر Select Linetype منتقل شود و بقیه خطوط را نیز می توان به همین شکل Load نمود .
مثلاً روی خط hidden کلیک می نماییم ، و آن را به کادر Select linetype منتقل می‌کنیم و سپس روی خط hidden در این کادر کلیک کرده و Ok را می زنیم ، این خط جایگزین خط قبلی لایه انتخاب شده خواهد شد .
تعیین ضخامت خط (LineWeight)
از آنجائیکه در هنگام چاپ نبایستی ضخامت تمام خطوط یکسان باشد ، بایستی برای هر لایه یک ضخامت مخصوص در نظر بگیریم ، برای این کار در ستون Lineweight بر روی Default (پیش فرض) هر لایه کلیک از کادر محاوره ای Lineweight فعال می شود ، از این کادر ضخامت موردنظر را انتخاب می کنیم و Ok را می زنیم .
نکته: ضخامتهای استاندارد در کاغذ A4 و A3

تعیین چاپ کردن یا چاپ نکردن یک لایه Plot
در ستون آخر کادر محاوره‌ای Properties Manager می توان لایه ای را انتخاب کرد که چاپ نشود و بالعکس .

خاموش و روشن کردن (On/off) لایه ها
اگر یک لایه on یا روشن باشد ترسیمات انجام شده در آن لایه نمایش داده می شود ، ولی در وضعیت off (خاموش) ترسیمات آن لایه دیده نمی شوند .

وضعیت Freeze/Thaw (منجمد/داغ)
اگر لایه ای در وضعیت Freeze یا یا منجمد قرار داشته باشد ترسیماتش مانند حالت off دیده نمی شود ، همچنین این لایه را نمی توان به عنوان لایه جاری انتخاب نمود . (در وضعیت off لایه خاموش می تواند لایه جاری نیز باشد) ، اما وضعیت THAW (داغ) باع

ث نمایش ترسیمات آن لایه می شود (این وضعیت پیش فرض سیستم است).

وضعیت Lock/unlock (قفل شده و باز)
اگر لایه ای در وضعیت Lock (قفل) باشد ، موضوعات آن لایه را نمی توان ویرایش نمود (….,Erase – Array – Move – Copy) و هیچ یک از دستورات ویرایش در آن لایه اجرا نمی شود و بیشتر از این وضعیت جهت جلوگیری از دست کاری احتمالی دیگران و یا اشتباهات ویرایش می توان استفاده کرد .
اما وضعیت unlock عکس حالت Lock است و می توان در آن لایه دستورات ویرایشی را اجرا نمود .
* جهت حذف یک لایه ، روی نام لایه کلیک کرده و سپس دکمه Delete را می زنیم و بایستی توجه داشت که شرط حذف یک لایه این است که اولاً : آن لایه ، لایه جاری
(Current) نباشد و ثانیاً در آن لایه موضوعی ترسیم نشده باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد