بخشی از مقاله

مقاوم سازي مدارس بدون استحكام

مقدمه:
لايحه مقاوم سازي مدارس بدون استحكام
بسمه تعالي
با صلوات بر محمد وآل محمد جناب آقاي دكتر حدادعادل رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
لايحه " اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي مقاوم سازي مدارس بدون استحكام – مصوب 1385 –" كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ 1/11/1385 هيئت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيده

است ، براي طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي گردد.محمود احمدي نژادرييس جمهور مقدمه توجيهي :با توجه به تكليف قانوني ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي مقاوم سازي مدارس بدون استحكام – مصوب 1385- مبني بر نوسازي و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام و با عنايت به

محدوديت زماني موجود و به منظور تسريع در فرآيند بررسي و تاييد استانداردها و ضوابط فني حاكم بر اجراي طرح هاي عمراني ،لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود :لايحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي مقاوم سازي مد ارس بدون استحكام – مصوب1385- ماده واحده – متن زير به عنوان تبصره هاي (2) و (3) جايگزين تبصره هاي (2و3) ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه براي مقاوم سازي مدارس بدون استحكام – مصوب 1385- مي

گردد : " تبصره 2- مسئوليت كامل رعايت مقررات ملي ساختمان و كليه استانداردها و ضوابط فني حاكم بر اجراي ساختمان ( به ويژه آيين نامه 2800 و اصلاحيه هاي بعدي آن ) در كيفيت بخشي و استحكام پروژه هاي موضوع اين قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور ) مي باشد . سازمان مذكور موظف است كليه نقشه هاي ساختماني مربوط به مراحل مختلف ساخت وساز ( اعم از طراحي ، محاسبات ، نظارت و اجرا) را ممهور به مهر وامضاي مدير كل سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان محل احداث بنا به عنوان گواهي صحت انجام امور مذكور و رعايت اصول ايمني و مقاوم سازي مدارس نگهداري نمايد تا در صورت لزوم به مراجع مربوط ارايه شود . تبصره 3- در صورتي كه هزينه هاي مقاوم سازي كلاسهاي موضوع ماده واحده بيش از سي درصد (30%) هزينه احداث آنها باشد ، سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور مجازاست نسبت به تخريب و نوسازي آنها اقدام نمايد .

الياف كربن موادي كه براي افزايش مقاوم سازي ساختمان‌ها و ديگر سطوح :
پژوهشگران يك شركت داخلي از دستيابي به فن‌آوري توليد الياف كربن براي نخستين بار در

خاورميانه خبر دادند. مهندس مازيار زند، مدير پژوهش و مهندسي شركت گسترش الياف پيشرفته وابسته به شركت گسترش مواد پيشرفته در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: الياف كربن موادي هستند كه براي افزايش مقاوم سازي ساختمان‌ها و ديگر سطوح مورد استفاده قرار مي‌گيرند و با هزينه‌هاي زيادي از كشورهاي ديگر وارد مي‌شوند اما با تلاش پژوهشگران ايراني موفق به توليد آن در داخل كشور شديم. وي افزود: اين مواد با وجود وزن كم، استحكام زيادي حدود سه تا بيست برابر استحكام فولاد دارند و نسبت به كارايي بالايي

كه دارند با هزينه مناسبي توليد مي‌شوند. زند در بيان كاربرد الياف كربن گفت: الياف كربن در ساخت قطعات بدنه هواپيما، موشك، راكت تنيس و تور ماهيگيري، مقاوم سازي ساختمان‌ها و ساخت مخازن CNG نوع سوم به كار مي‌روند. براي مقاوم سازي ساختمان الياف كربن را در قسمت پي ساختمان يا ستون‌هاي اصلي به صورت كاغذ ديواري به دور ستون پيچانده و يا روي بادبندها مي‌زنند تا ساختمان در برابر زلزله مقاومت بيشتري داشته باشد. مهندس زند ادامه داد: روي بدنه آلومينيومي مخازن CNG نوع سوم را با الياف كربن پوشانده و مقاوم مي‌كنند كه اين الياف وزن

كمتري نسبت به مخازن فولادي دارد به طوري كه مخازن سواري وزني معادل 130 كيلوگرم اما مخازن نوع دوم 30 تا 40 كيلوگرم وزن دارند. وي در گفت‌و‌گو با ايسنا خاطر نشان كرد: مواد اوليه الياف پن از نوع پلي آكريلونيتريل هستند كه در كشور وجود دارد و ايران قابليت توليد 120 تن الياف كربن را در سال دارد و تكنولوژي توليد اين الياف وارد و در كشور بومي شده است. اين پژوهشگر در پايان با اشاره به اين كه يكي از هتل‌هاي بزرگ تهران به عنوان اولين ساختمان در كشور با استفاده ازالياف كربن وارداتي به مقاوم سازي پايه‌هاي ساختمان اقدام كرده است، بر اهميت و كارايي

بالاي اين الياف در مقاوم‌سازي ساختمانهاي كشور تاكيد و تصريح كرد: توليد انبوه الياف كربن در اين شركت با همكاري بنياد مسكن و سازمان گسترش صنايع طي يك تا يك و نيم سال آينده آغاز مي‌شود

با توجه به مسائل مطرح شده بالا هم اکنون ایران نیز در جهت مقاوم سازی ساختمان گامهایی برداشته است که برنامه ها و روشهای و... را در زیر ذکر می نمائیم.


پروژه هاي تحقيقاتي
پروژه هاي تحقيقاتي بر دو دسته اند:
1- پروژه هاي طرح مطالعات 2- پروژه هاي خدمات تحقيقات
1 - پروژه هاي طرح مطالعات:
مشتمل بر پروژه هايي است که منابع مالي آنها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و در قالب طرح مطالعات کاربردي کشور تامين مي گردند.
اين پروژه ها خود بر دو دسته اند:


الف - پروژه هاي جاري
2 - پروژه هاي خدمات تحقيقات:
مشتمل بر کلية پروژه هاي تحقيقاتي است که بنا به درخواست افراد حقيقي و حقوقي و با حمايت مالي کامل آنان انجام شده و نتايج حاصل عمدتاً در راستاي رفع نيازهاي علمي آنان قابل استفاده خواهند بود. البته اين امر به معناي نقض عموميت پذيري نتايج اين دسته از تحقيقات نيست. مهم ترين پروژه هاي خدمات تحقيقاتي که تاکنون به انجام رسيده و نتايج آنها قابليت تعميم در مقياس ملي را دارا مي باشند، پروژه هاي تحقيقاتي اجرا شده در باب صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان و بنابر درخواست سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور بوده اند.
اين پروژه ها نيز بر دو دسته اند:


ج - پروژه هاي جاري
د - پروژه هاي خاتمه يافته
تعيين ارتفاع كف تا سقف در ساختمانهاي مسكوني متعارف - بر اساس ارزيابي نمونه ها در فضاهاي آزمايشگاهي كنترل شده
تدوين آئين نامه و راهنماي محافظت ساختمان ها در برابر آتش ( با در نظر گرفتن دستور العمل شمارة 112 سازمان مديريت و برنامه ريزي )
تأثير جداكننده هاي پي از سازه در طرح لرزه اي ساختمانها و ساخت يك نمونة پيشنهادي
توسعة روش اجزاء محدود غير خطي براي تحليل و طراحي سازه هاي بتني معمولي، مقاومت بالا و سبك


تعيين انديس خرابي ستون هاي بتن آرمه در اثر خوردگي الكتروشيميايي در معرض يون كلريد
ضوابط طراحي محلات مسكوني در تناسب با نيازهاي جسمي و رواني كودكان و سالمندان
تجهيز آزمايشگاه دوام بتن در سواحل شمال كشور و ارزيابي عملكرد كوتاه مدت بتن در شرايط آزمايشگاهي و سواحل كشور
مرحله اول تجهيز آزمايشگاه آتش(پروژه نيست)
ساخت دستگاه سه محوري
اثر خوردگي بر مقاومت خمشي و برشي تيرهاي بتن مسلح و ارائه روش هاي تقويت
محاسبه ضريب رفتار قابهاي خمشي بتن مسلح در مناطق زلزله خيز با خطر نسبي كم و بسيار زياد


تهية الگوي ساختمانهاي مسكوني روستايي و طراحي نمونه در پنج اقليم كشور
قانونمندي مهاجرت زلزله هاي با بزرگي 5<M در پهنة ايران
توصيه هايي براي تعمير سازه هاي بتني در سواحل خليج فارس
بررسي انواع اندودهاي نماي خارجي متداول و تهية پيش نويس استانداردهاي مربوط
ضوابط و مقررات آكوستيكي در سالنهاي سخنراني


مقايسه تجربي و نظري رفتار فرم هاي مختلف مهاربندي هاي همگرا
مقايسه تجربي و نظري رفتار فرم هاي مختلف مهاربندي هاي همگرا
بررسي كارايي ميانقاب مركب براي تقويت لرزه‌اي ساختمان
تهيه آيين نامه طرح اختلاط ملي بتن
ارائه رهنمودهاي بهسازي و اصلاح قرآيند توسعه نواحي مسكوني شهرهاي بزرگ در مقياس طرحهاي تفضيلي
بررسي تاثيرآهك بر مشخصات فيزيكي و مقاومتي خاكهاي اصلاح شده
جلوگيري از خوردگي و ايجاد Scaling در شبكه‌هاي آبرساني شهرها
جلوگيري از خوردگي و ايجاد Scaling در شبكه‌هاي آبرساني شهرها
بررسي روشهاي اندازه گيري يون كلريد در بتن هاي سخت شده و انتخاب روش بهينه و تهيه دستور العمل آن
مطالعات زمين ‌شناسي ساختگاهي با استفاده از روش ژئوسايزميك و ژئوالكتريك در 50 ايستگاه شتابنگاري استانهاي تهران، سمنان ، مازنداران ، گلستان و قزوين
بررسي روش ساخت ديوارهاي داخلي، خارجي ساختمانها و نحوه نما

سازي در ساختمانهاي متداول كشور
بررسي ضعف عملكرد سقفهاي طاق ضربي و اصلاح دستورالعمل هاي اجرايي براي ساختمانهاي موجود در مناظق زلزله خيز
طراحي واجراي ارايه هاي خاص شتابنگاري
تأثير درصد اندازه دانه‌هاي غيرمتعارف بر مقاومت برشي خاكهاي درشت‌دانه با تكيه بر آبرفت تهران
راهنماي طراحي معماري پروژه هاي انبوه سازي براي بهينه سازي هزينه ساخت
طراحي و اجراي نمونه اي از مسكن موقت سريع الاحداث


فاز 1: طراحي نمونه اي از مسكن موقت سريع الاحداث
فاز 2:بررسي راههاي تسهيل و اجراي نمونه اي از مسكن موقت سريع الاحداث جهت ارائه دستور العملهاي كاربردي آن
معيار هاي طراحي مسكن اقشار كم درآمد شهري
معرفي اصول ساخت آزاد مجموعه هاي مسكوني به منظور كاربرد در پروژه هاي انبوه سازي
ضوابط طراحي معماري خانه هاي مناسب سالمندان
تعيين ضوابط و مشخصات دسترسي هاي عمودي طبقات در ساختمانهاي مسكوني
اصلاح خواص و دوام گچ به وسيله مواد افزودني
بررسي سيستم سرمايشي ديسكنت و امكان سنجي ساخت ديسك جاذب رطوبت در مركز
تدوين پيش نويس دستو رالعمل و ضوابط طراحي ساختمانهاي پيش ساخته بتني مقاوم در برابر زمين لرزه (فاز اول)
بررسي توليد آجرسبك با استفاده از افزودني گرد ذغالسنگ
تهيه گزارش و ايجاد بانك اطلاعاتي ساليانه زمين لرزه هاي روي داده در ايران ( 2001- 2002)
اصول ورهنمودهاي طراحي و تجهيز فضاي باز مجموعه هاي مسكوني به منظور پدافند غير عامل
بررسي مواد و مصالح و بهينه سازي سطوح پايه سيماني مقاوم در برابر سايش براي كفهاي بتني
تعيين مواد و نسبتهاي طرح اختلاط به منظور دستيابي به حداقل نفوذپذيري


طرح هادي بانك اطلاعات ژئوتكنيك كشور
كيفيت مصالح ساختماني استان كردستان فاز اول
مطالعات آزمايشگاهي براي ارائه روشهاي مصرف دوباره آواره هاي ساختماني -مطالعه موردي ايستگاه ابعلي
مقاوم سازي ساختمانهاي مسكوني آجري يك طبقه بدون كلاف بوسيله عنلصر جاذب انرژي
مقايسه طبقه بندي و ضريب خاكها در آيين نامه هاي UBC,IBCوECبااستاندارد 2800 ايران و آناليز پاسخ زمين به زلزله هاي ايران
مطالعات ژئوتكنيك ساختگاه ايستگاههاي شتابنگاري كشور
بررسي رفتارسيكليك قابهاي خمشي متشكل از تيرهاي لانه زنبوري -حالات متنوع تيرهاي منفرد و دوبل ، ستونهاي با جان توپر و دربل تسمه دار و با اتصالات متقارب المحور (فاز اول از پروژه سه محوري)


بررسي آزمايشگاهي بهسازي ستونهاي بتني با استفاده از نوارهاي FRP پيش تنيده
طبقه بندي نوع خاك در ايسنگاههاي شتابنگاري بر اساس طيف پاسخ الاستيك و كاربرد شبكه عصبي
تدوين دستورالعمل حفاظت سطحي بتن در نواحي جنوبي كشور (حاشيه خليج فارس)
بررسي تجربي عملكرد ديافراگم سقف مركب (composite) در مدل هاي آزمايشگاهي سه بعدي فولادي شامل مهاربند با در نظر گرفتن متغيرها و جهت تير ريزي


بررسي مقررات قطعات الحاقي ساختمان در آئين نامه هاي لرزه اي و ارزيابي موارد مربوطه در استاندارد 2800
مطالعه تحليلي و تجربي كاربرد پانلهاي برشي براي كنترل غير فعال ساختمانهاي فولادي متعارف
پردازش شتابنگاشتها ي شبكه شتابنگاري كشور در سال 82
ويژگيهاي كاركردي در وپنجره ساختمانهاي متعارف
تعيين مقياس بزرگي ريشتر ML و MW در فلات ايران بااستفاده از شتابنگاشت ها
ارائه ضوابط پيشنهادي ،توصيه ها و تكميل تجهيزات آزمايشهاي آتش براي كاربرد هاي اسفنج پلي استايرن در ساختمان : تدوين استانداردهاي عايق ،توصيه هاي ليمني حريق و تكميل تجهيزات آزمايش مقاومت در برابرآتش براي سيستم هاي سقف
راهكارهايي جهت استفاده از سيستم ساختماني قاب سبك فلزي (LSF )
تهيه پيش نويس ويرايش سوم 2800 زلزله ايران


بررسي ملات هاي تعميري خاص، سازگار با شرايط اقليمي مهاجم
تعيين باربرف مبنا (وتهيه نقشه باربرف ) براساس آمار هواشناسي براي استاندارد 519
مديريت تسهيلات - بخش اول (مديريت و كنترل الكترونيكي اجزاء يك ساختمان)
تدوين آئين نامه ملي پايايي بتن در محيط خليج فارس
بررسي امكان سنجي كاربرد لاستيك مستهلك شده در ساخت بتن


تعيين مواد و نسبتهاي طرح اختلاط به منظور دستيابي به حداقل نفوذپذيري
بررسي مقاومت برشي و خمش اتصالات خشك تير -ستون كناري قابهاي بتن مسلح پيش ساخته
تهيه و تدوين ضوابط و راهنماي اتصالات خورجيني
بررسي مقاومت برشي و خمش اتصالات خشك تير -ستون كناري قابهاي بتن مسلح پيش ساخته
تدوين آيين نامه ساختمانهاي بنايي آ‎جري مسلح و غير مسلح


تهية راهنماي تصويري استفاده از بخش دوم آئين نامة بتن ايران {آبا)
بررسي كاربرد ژئوسنتيتيكها جهت كاهش خطر روانگرايي
تأثير شرايط محيطي جنوب كشور بر روي دوام درازمدت بتن با سيمانها و پوزولانهاي مختلف
ارائه دستور العمل ساخت نوعي تيغه گچي پيش ساخته مقاوم در برابر آتش
بررسي امكان سنجي كاربرد لاستيك مستهلك شده در ساخت بتن
ب - پروژه هاي طرح مطالعات - خاتمه يافته
تهيه پيش نويس دستورالعمل استاندارد روش اندازه‏گيري افت صوتي نماي ساختمان
ديوارهاي جداكنندة داخلي ساختمانهاي متعارف
تهية بانك اطلاعات شبكه شتابنگاري
تهية بانك اطلاعات شبكه شتابنگاري
مطالعه زمينلرزه هاي متوسط ايران
پيش نويس راهنماي پايداري شيبهاي سنگي
روشهاي ساخت بلوك سبك سيماني با استفاده از مواد در دسترس
به روز درآوردن و انتشار نقشه لرزه زمينساختي ايران
كاهش هزينه ساختمانهاي مسكوني از طريق نحوه طراحي معماري آنها
مميزي انرژي ساختمانهاي موجود و ارائه راهكارهاي بهبود كيفيت از بعد مصرف انرژي
صلبيت ساز‏ه ‏هاي مستوي و فضايي با استفاده از روش‏هاي گراف تئوريكي
ارائه دانش فني توليد آجر سبك با استفاده از مواد پليمري
ارائه رهنمود جهت استفاده بهينه از ضايعات ساختماني
اثر حفاظت سطحي بتن در دوام سازه هاي بتني در سواحل خليج فارس


ديوارهاي جداكنندة خارجي ساختمانهاي متعارف
تعيين تجربي رابطه زمان تناوب اصلي نوسان ساختمان‏ها
بررسي ضوابط طراحي و مشخصات فني اتصال خورجيني بر اساس تحقيقات انجام شده و ارائه دستور العمل
بررسي اثر جنس خاك بر بزرگنمايي زلزله با توجه به استاندارد 2800
پيشنهاد ضوابط طراحي مدولار براي ساختمان
بررسي عملكرد ديافراگمهاي ارتوتروپ شامل بازشو در توزيع نيروي زلزله
مقياس شدگي طيفي پارامترهاي جنبش نيرومند زمين


تكنولوژي كاربردي بتن در صنعت ساخت سازه هاي بتن آرمه در حوزة خليج فارس
مطالعه و بررسي پاره اي از مصالح تعميراتي براي تعمير سطحي بتن در شرايط محيطي خليج فارس
تعيين يكصد محل جديد براي نصب دستگاههاي شتابنگار
دستورالعمل روش استاندارد روش اندازه گيري نوفه در فضاي باز
روش اندازه گيري طبقه بندي ميزان صدابندي كوبه اي سقف در محل ساختمان
بررسي و انتخاب و ساخت قطعات نمونه و اتصال مناسب اجزاء سازه اي
اصول كاربرد هندسه در معماري گذشته ايران
مباني طراحي فضاهاي باز محله‌هاي مسكوني متناسب با شرايط جسمي و رواني سالمندان
پنجره ساختمانهاي مسكوني تهران
ايجاد امكان در برنامه CA2 براي تحليل خزش و تغييرشكل هاي زمانبند
رفتار حريق مواد و مدلسازي آنها در ساختمان ها و رفتار حريق كفپوشهاي پليمري
اصول و ضوابط طراحي معماري براساس انطباق شبكه‌هاي مدولار در سيستمهاي ساختماني
كنترل و نگهداري شبكه شتابنگاري كشور
تعيين خواص مهندسي بتنهاي سبك‌ نيمه‌سازه‌اي ساخته شده با پوكه طبيعي
استاندارد استخراج يون كلريد از بتن به منظور توقف خوردگي آرماتور
ارائه دستور العمل ساخت نوعي تيغه گچي پيش ساخته مقاوم در برابر آتش
استاندرد استخراج يون كلريد از بتن به منظور توقف خوردگي آرماتور
توصيه هايي براي پايائي بتن در سواحل جنوبي كشور

 )
پهنه بندي و راهنماي طراحي اقليمي در استان آذربايجان شرقي
راهنماي طراحي سايبانها و بازشوهاي شفاف در پهنه بنديهاي مختلف اقليمي ايران
راهنماي ارزيابي فني - اجرايي - اقتصادي سيستمهاي ساختماني جهت ساخت مسكن
پردازش شتابنگاشتها
پردازش شتابنگاشتها
طراحي و اجراي آرايه‌هاي خاص شتابنگاري (درون‌سازه‌اي)
كنترل و نگهداري دستگاههاي شبكه شتابنگاري
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش ژئو سايزميك در 20 ايستگاه شتابنگاري استان بوشهر
گسترش و همسان سازي بانكهاي اطلاعاتي شبكة شتابنگاري و طراحي Home page جهت قراردادن اطلاعات بر روي شبكه
بررسي عملكرد ديافراگمهاي ارتوتروپ شامل بازشو در توزيع نيروي زلزله
تدو ين نشريه طرح و محاسبه ساختمانهاي صنعتي فولادي
بررسي توليد آجرسبك با استفاده از افزودني سنگ آهك
نمونه سازي شبكه‏هاي مدولار در انبوه سازيها براي طراحي فضاهاي واحد مسكوني
بررسي عملكرد ديافراگمهاي ارتوتروپ شامل بازشو در توزيع نيروي زلزله
تدو ين نشريه طرح و محاسبه ساختمانهاي صنعتي فولادي
راهكارهاي نحوه ترميم ساختمان هاي بتني مسلح آسيب ديده از زلزله
رهنمودهاي بهسازي طرحهاي معماري مسكن انبوه در ايران


بررسي پوششهاي آلي محافظ ساختارهاي فلزي و چوبي در برابر حريق
بررسي اثر سمنتاسيون بر روي مشخصات تغيير شكل و مقاومتي خاكهاي درشت دانه
تدوين ضوابط و راهنماي طراحي آكوستيكي فضاهاي آموزشي
دستور العمل استاندارد روش اندازه گيري ضريب جذب صوتي در اتاق واخنش
تهيه و تدوين ضوابط و راهنماي اتصالات خورجيني
توصيه هايي براي پايائي بتن در سواحل جنوبي كشور
پهنه بندي خطر زمين لرزه پيرامون گسلها
عوامل شناخته شده و مؤثر در روش‏هاي پيش‏بيني رويداد زمين لرزه
استخراج يون كلريد از بتن به منظور توقف خوردگي آرماتور
تدوين آيين نامه ساختمانهاي بنايي آ‎جري مسلح و غير مسلح
تهية راهنماي تصويري استفاده از بخش دوم آئين نامة بتن ايران {آبا)
برنامه‌ريزي و نصب دستگاههاي شتابنگار بصورت ميدان آزاد
بررسي رفتار مصالح سنگريزه اي با آزمايشات سه محوري، برش مستقيم و شاخص بار نقطه اي
دستور العمل انتخاب شرايط محيط بيرون جهت استفاده در طراحي سيستمهاي حرارتي و تهويه مطبوع براي شهرهايي كه جمعيت آنها بيش از 50000 نفر باشد
تهيه بانك اطلاعاتي مركز براي خدمات آزمايشگاهي


ويژگيهاي كاركردي سقفهاي ساختمانهاي متعارف (عملكردي، رفتاري و ساختاري)
دستورالعمل كاهش هزينة ساخت ساختمانهاي مسكوني از طريق پيش گيري از خطاها - جزئيات اجرايي غير سازه اي
تدوين رهنمود هاي طراحي براي ساماندهي كالبدي شهر تهران، با توجه به عناصر شكل دهندة هويت كالبدي شهرها
بررسي مشخصه‌هاي تعيين كننده و تأثيرگذار بر كيفيت لوله‌هاي پليمري مورد استفاده در تأسيسات كشور
تعيين ضريب رفتار R در اتصالات خورجيني
بازنگري علمي و فني پروژه بررسي فني اقتصادي انحاء گوناگون تيرهاي لانه دار
طرح و تحليل پلاستيك سازه‏ها
بررسي روش مقياس سازي ركوردهاي زلزله
استفاده از ميكروسيليس در كاهش واكنش قليايي بتن
بررسي آزمايشگاهي رفتار لرزه‏اي ديوار كلاف بندي شده
تعيين روابط ميرايي جنبش نيرومند زمين براي ايالت‏هاي لرزه زمينساختي ايران
بررسي كاربرد مواد پليمري در صنعت ساخت و سا ز ايران و ارائه راهكارها
طيف طراحي زمين لرزه براي ايران
خواص اثرآب انداختن و جمع شدگي خميري بتنهاي حاوي ميكروسيليس ايران
تهيه نقشه پهنه بندي خطر پذيري قناتهاي موجود در گستره شهري تهران


مطالعات زمين ‌شناسي ساختگاهي با استفاده از روش ژئوسايزميك و ژئوالكتريك در 20 ايستگاه شتابنگاري استان بوشهر
بررسي اثر خشك شدن روي ترك خوردگي لايه هاي نفوذ نا پذير و تأثير آن بر نفوذ پذيري اين لايه
مطالعه گود برداري متداول در تهران در مجاورت ساختمان همسايه
راهكارهاي نحوه ترميم ساختمان هاي بتني مسلح آسيب ديده از زلزله
بررسي توليد آجرسبك با استفاده از افزودني سنگ آهك
ج - پروژه هاي خدمات تحقيقات - جاري
مطالعات ژئوفيزيكي محل120 ايستگاه شتابنگاري كشور
انجام مميزي انرژي بر روي ساختمانهاي شاخص و متداول
بررسي روشهاي مختلف طرح و اجراي صنعتي و نيمه صنعتي ساختمان
پيامهاي آموزشي جهت آشنايي همگان با مصالح استاندارد
بررسي وضعيت ساختمانهاي در حال طراحي و ساخت و ارائه راهكارها ي بهينه سازي از بعد مصرف انرژي
مطالعات ژئوتكنيكي ساختگاههاي شبكه شتابنگاري كشور
ارزيابي توليد صنعتي ساختمان در ايران و روشهاي انتخاب و انتقال تكنو‏لوژي پيشرفته آن
رهنمودهاي طراحي نما در معماري مسكوني - شناخت و كاربرد اصول و مفاهيم


بررسي حوادث حريق ناشي از زلزله در جهان و تهيه راهنماي حفاظت ساختمانها در برابر آتش با در نظر گرفتن خطرات و تخريبهاي احتمالي ناشي از زلزله
ارزيابي پلهاي بتني راه آهن با استفاده از روشهاي غير مخرب و نيمه مخرب
تحقيق در مورد تأثير بازدارنده ها بر دوام بتن
كاربرد سازه اي و غير سازه اي مصالح و فرآورده هاي ساختماني سبك و نيمه سبك با توجه به امكانات و شرايط اقليمي


بررسي خواص فيزيكي و مهندسي بتن هاي سبك و نيمه سبك سازه اي و غير سازه اي
تحقيقات مهندسي در مورد تكنولوژي بتن سد استور
تكميل و راه اندازي آزمايشگاه اتاق دو محيطي براي تعيين ضرايب انتقال حرارت جداره هاي ساختماني (فاز دوم)


مطالعه و بررسي روش هاي جايگزيني آجرفشاري سنگين با بلوك هاي سبك سفالي بهينه سازي شده
كنترل كامل دفترچه محاسبات و طراحي سازه مسجد امام علي (ع) و مطالعه و ارائه طرح مقاوم سازي اين ساختمان
دستورالعمل اجرايي ساخت بتن در كارگاههايي با امكانات فني و اجرايي محدود
مطالعات لرزه زمين ساخت و پهنه بندي خطر زمين لرزه استان كرمانشاه
لرزه زمين ساخت و پهنه بندي خطر زمين لرزه استان سمنان
استاندارد سازي و طبقه بندي مصالح از نظر احتمال حريق
بررسي وضعيت اكوستيكي ساختمانهاي ساخته شده در پروژه انبوه سازي و ارائه راهكارهاي بهينه سازي
اجراي صنعتي ساختمانهاي بتني
تكميل تجهيزات ازمايشگاه عايق هاي حرارتي ساختمان
پرتو بتن سمنان سيستم هأي پيش ساخته
پرتو بتن سمنان سيستم هأي پيش ساخته
شركت آبشار فوم گستر توليد كننده قطعات پلي استأيرن سقفي
عقاب بال 2000

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید