بخشی از مقاله

“ ون ها ” در مقابل “ دات كام ” ها - شبكه هاي داراي ارزش افزودهبا وجود هيجان ساخت و اكتشاف كمپانيهاي دات كام ، شركتهاي تجاري چندي كه در حال اثبات يك خط مشي در عرصة تجارت الكترونيك مي باشند فاقد تاج يا تلالو دات كام مي‌باشند .
بسياري از اينها موسوم به شبكه هاي با ارزش افزوده (VAN) مي باشند كه خدمات تبادل اطلاعات الكترونيك (EDI) ارائه مي كنند .


اكنون ون ها در حال آماده شدن براي سوار شدن بر وسايل نقليه شان و پرواز علامت اينترنت مي باشند . بعضي از آنها نسبتاً كند هستند زيرا مشغول طراحي و ساخت مجدد كمپانيهايشان و توسعه محصولات جديد مي باشند . اين كمپانيها براي چندين سال با ادغام كردن فرايندهاي تجاري مشتريان به پيشرفت گسترده خود مي پرداختند . آنها داراي عرض و درجه كارايي مستقر شدن مي باشند كه در شبكه هاي دات كام بطور استوار يافت نمي شوند كه ابتدا براي وِب دندان

تيز كرده بودند و سپس نياز به يكپارچه‌سازي با شركتهاي قانوني را احساس كردند با نفوذ بيشتر و عميق تر تجارت الكترونيكي به داخل شركت هاي داخلي ، شركت هاي ديگر از قبيل VAN ها اين فرصت را پيدا كردند تا در درخشش نوراني دات كام حمام آفتاب بگيرند . اما خيلي زود است كه بگوييم آيا درك عمومي موافق با اين شركتها مي باشد كه در اين بازار بزرگ بوسيله ي گروههاي دات كام رايج به جمع آوري سرمايه مي پردازند .
اگرچه اكثر دات كام هاي نخستين ستارة باقي ماندن در فضاي تجارت - مصرف كننده بودند . بازار بزرگتر شامل تجارتِ عرصه ي تجارت است كه در عرصة بدست آمده مخصوصاً براي مال التجاره غير مستقيم دات كام هايي مانند
Commerce one, Arabic شروع مي كنند به استفاده از كمپانيهاي با ميراث VAN همانند Harbinger , Stering Commer ce .
يك پرسش اين است كه آيا شركت هاي ظهور كننده از ميراث VAN مي توانند صداي جلزوولز استيك‌شان را در بياورند و از استيك شان در جامعه ي تجاري محافظت كنند . بعلاوه اينكه مي دانند كه معامله به محض ورورد به عرصه قبل از ورود تازه واردين يك تفكر جمعي در آنجاست .
اين مهم است كه بخاطر داشته باشيم كه تمام اين شركتها بر روي عرصة كالاهاي غير مستقيم تمركز دارند . قصد آنها هم ساخت گذرگاه تجاري است يا هاب ها در محدودة Stering Commerce براي عرضه زير ساختار و هم ابزارهايي براي هاب ها يا گذرگاههاي تجاري .
طراحي هاب مدل تجارت به تجارت كه قابليت در جه بندي بالايي دارد يك هدف دارد كه پينشهاد يك خريد فوري براي چندين خريدار و فروشنده مي باشد .
با اين حال اين بحث برانگيز خواهد بود ؟ موارد زير را ملاحظه كنيد :
- دات كام ها تاثير مي گذارند بر سهم آنها از فشار و شروع تازه با مدل يك هاب يا ميانجي . دات كام ها انتظار داشتن بازاري با ارزش افزوده را دارند .
- VAN ها ميراث گسترده اي دارند در داشتن شبكه هاي تبادل اطلاعات و اداره كردن و مجتمع شدن با سيستمهاي IT مشتري ها . اينها مي توانند اثبات كنند كه پيشرفت گسترده در تجارت شغل - شغل احتياج به مهارت دارد .
- ون‌ها اغلب جريان سود در حال گسترش از تجارت EDI هاي خودشان دارند . به هر حال تلاش VAN ها بطور گسترده بر روي جواب هاي مشخص مشتري متمركز بوده .
- اندازه فرصت جذب بازار ، ايجاب مي كند كه نيازهاي تمام بازيگران برآورد شود تا سيستم‌هاي يكپارچه ساز را بكار گيرند . از مزيت VAN ها در دارا بودن اين مهارت ها مي‌باشد .
- اين غير قابل تصور نيست كه بازيگران جديد وقتي سرمايه بدست مي آورند امكان دارد يك VAN بخرند . بياد داشته باشيد كه VAN ها مهارت زيادي دارند و پايگاه‌هاي مشتري آنها ش

امل شركت هاي بزرگ هستند كه هدف هاي اصلي در حوزه‌ي كالاهاي غير مستقيم مي باشد .
در اينجا چند راهنمايي در دورنماي نتايج بدست آمده وجود دارد ،
كالاهاي غير مستقيم موسوم به MRO ( نگهداري ، تعمير و اداره كردن ) معمولاً شامل خريد‌هاي بيشمار از فراهم كنندگان متعدد مي باشند .
مدل يك هاب يا ميانه در سطح پيچيده تر شامل يكپارچه سازي كاتالوگ است كه كار س

اده اي نمي باشد. اميد بر اين است كه وقتي XML ظاهر مي شود باعث بهبود توانايي ها شود . هر چند اين تلاشي نيست كه بوسيله ي يك قلب ضعيف برعهده گرفته شود .
كالاهاي مستقيم كه نهايتاً بخشي از فروش محصول نهايي را بوجود مي آورند كانون توجه EDI بوده است و VAN هايي كه EDI را ساخته اند . علارغم تلاش براي استاندارد كردن فرم ها و فرمت‌ها ، EDI بزرگ ساخته شد . براي كار كردن بين درخواست A و درخواست B در دو شركت خاص استفاده از EDI محدود به موردهاي مستقيم است كه براي ان حجم دلار هر مورد براي توجيه هزينه تبديل اين خريدها به EDI كافي باشد .
گونه اي از كشمكش در خريدار سايت وجود دارد . بازيگران ERP از طبقه فوقاني خودشان حمايت مي كنند و تلاش مي كنند به رقابت ادامه دهند با بدست آوردن پيشنهادات بوسيله ي ادامه دادن به استعداد ERP خودشان .
واضح است كه بازيگران جامعه ي تجاري تلاش دارند تا با بسته هاي ERP اصلي ارتباط برقرار كنند . يك جامعه ي تجاري كه رابطه ها را براي سيستمهاي ERP يك شركت بزرگ فراهم مي كند احتمالاً مزايايي را پيشنهاد مي نمايد زيرا پيشنهادات ERP مختلف تمايل كمتري دارند كه با يكديگر ارتباط ايجاد نمايند . Gray sheet فكر مي كند كه فروشندگان ERP ممكن است بخواهند بر روي رابطه هاي داخل سيستم موجود خودشان بجاي توسعه‌ي بعدي عملكرد آنها تمركز نمايند . شكل هاي 1 و 2 يك بازنگري از بازار را نشان مي دهد . در خواست هاي تجديد نظر در بازار و پيش بيني .
چرا كالاهاي غير مستقيم ؟
قانون ساده اي مي گويد كه كالاهاي غير مستقيم فقط 20 %‌ ارزش تمام خريد ها را در نظر مي گيرد ولي 80% معاملات خريد و فروش را شامل مي شود .
خريد غير مستقيم متغير است و پيش بيني نشده ، و بطور وسيع پراكنده مي باشد و به سختي مديريت مي شود . اينها ويژگيهايي هستند كه براي آنها يك راه حل بر پايه ي IP مناسب مي باشد . صرفه جويي هاي حاصل از خوكار سازي فرآيند خريد غير مستقيم مي تواند ضروري باشد و آنها مستقيم به سمت پايين حركت مي كنند . اكثر شركتهايي كه IDC ديده است يك برگشت سرمايه گذاري در سيستم هاي خودشان را در مدت يك سال پيش بيني كرده اند . براي مثال :
- يك شركت داروسازي جهاني اكنون در حال تخصيص دادن 10% يا 400 ميليون دلار از 4 ميليارد دلار خودش به خريد MRO ساليانه براي يك راه حل اينترنتي است و انتظار دارد كه صرفه جويي هزينه برابر 10% آن خريدها يا 4 ميليون دلار تنها در اولين سال بدست آيد .


- يك شركت بيمه ي بزرگ 20 ميليون دلار صرفه جويي را با هدايت كردن 70% الي 80% از خريد غير مستقيم اش از طريق كاتالوگ online اش پيش بيني مي كند .
- يك شركت نفتي قصد دارد تا به 10 ميليون دلار صرفه جويي برسد و يك سوم سرمايه ي 607 ميليارد دلاري اش را صرف خريد ساليانه براي اينترنت در امسال نمايد.
كاتالوگ ها اجزاي كليدي در بدست آوردن سود غير مستقيم هستند ولي فرآيند يكپارچه‌س

ازي كاتالوگ هاي مختلف آسان نمي باشد . حتي با مزاياي XML . كارها وقتي پيچيده مي شوند كه سيستم يك زمان بندي تخفيف خريدار ويژه را در نظر بگيرد . به هر حال مزايايي براي خريدار مي تواند مطرح باشد از قبيل يك صورت حساب واحد براي پرداخت و دردسر تقسيم كردن سرمايه ميان كارپردازان مخصوص كه به هاب وابسته اند .
راههاي مختلفي براي اجراي مديريت كاتالوگ وجود دارد .
- كاتالوگ تمام خدمات دهندگان كه بصورت يك خريدار واحد عمل نمايند و در محل سايت خريدار ميز باني شوند .
- جمع آوري كاتالوگ تمام عرضه كنندگاني كه ميزبان خريداران مختلف مي باشند .
- كاتالوگ تمام عرضه كنندگان مخصوص راس .
- كاتالوگ هر عرضه كننده در كاتالوگ مجزا .

حركت هاي جسورانه BOLD STROKE
Commerce one به حركت هاي جسورانه فكر مي كند . و نرم افزار راه حل زنجيري تجارت را براي BT,NTT ذكر كرده است . در زمان معاملات آينده ، Commerce one يك تعرفه براي هر معامله اختيار مي نمايد كه در اين سايت ها رخ مي دهد .
اين telecom هاي بزرگ خدماتي را براي شركت در حوزه هاي خودشان ارائه مي كنند . همچنين commerce one سايت تجاري خودش را بكار انداخته است . Market site.net كه با كاربردهاي خريد انتخاب شده قابل حصول است . از قبيل SAP ها و R2 و R3 كه طرح ها را خريداري مي كند همانطور كه ccommerce سايت راخريد .
عرضه كنندگان ممكن است به Market site.net از طريق يك مرور گر دسترسي داشته باشند و يكپارچه سازي با Biz Talk طرح ريزي شود و لايه هايي در داخل لايه هاي خدمات وجود داشته باشد كه شامل بارگيري ماليات و پرداخت خدمات است . اين امر شبيه به كار ساي

ت هاي سرويس دهنده ي فراهم كننده سرويس درخواست (ASP) مي باشد .
با استفاده از فن آروي XML به دست آمده از سيستم هاي Veo ، Market site قادر است كه كاتالوگ واحدي را از فراهم كنندگان چندگانه توليد كند .
Commerce One و Ariba هر دو به كاتالوگ w.w. Grainger توزيع كنندة محصولات MRO با فروش 4.3 ميليارد دلار در سال 1998 دسترسي دارند. Grainger سايت جديدي بنام OrderZone.com ساخته است كه مشتري را به يك تحقيق واحد براي يك قلم كالا از چندين عرضه ك

ننده قادر مي سازد و خريد با يك سفارش واحد صورت مي گيرد. واضح است كه گرد آورندگان مشغول گردآوري هستند. استراتژي اوليه Ariba كيسة پول بزرگ يكي شده با خريداران به منظور جذب كاتالوگ هاي اصلي مي باشد. اكنون Ariba نقش خودش را به عنوان يك hub مياني با شبكه Ariba.com خودش ايفا مي كند كه توسط HP ميزباني مي شود. Ariba درآمدش را بر اساس معاملات در محل سايت بدست مي آورد.
علاوه بر استراتژي هاب، Ariba يك نرم افزار از طرف خريدار تهيه كرده است كه بر روي فرايندهاي تصويب داخلي ORM تمركز دارد كه شامل MRO، و تجهيزات، خدمات، هزينه‌هاي تفريحي و مسافرتي و ساير موضوعاتي است كه نيازمند تصويب از طريق فرآيندهاي تجارت داخلي مي باشند.
در يك سود پيوسته JD Edwards به مشتريان خودش نسخه اي از نرم افزار One world را پيشنهاد مي كند كه شامل يكپارچه سازي با Ariba ORMS و شبكه Ariba. Com است. One world در پاييز 1999 برنامه ريزي مي شد تا با Ariba يكپارچه عمل كند.
ارتباط بين دات كام و VAN به چند دليل روشن و واضح نمي باشد براي مثال Sterling Commerce توانايي يكپارچه سازي فرايند تجارت و خدمات مديريت جامعة EC را براي شبكه Ariba.com عرضه مي كند.
اخيراً، Ariba يك توافق نامه با مايكروسافت براي يكپارچه سازي CXML با Biz Talk را اعلام كرده است و چهارچوب Biz Talk در داخل محصولات Ariba ادغام مي شود.
توافق نامه شامل استفاده از اطلاعات XML كاهش يافته و XDR است. همانطور كه Biz Talk در نسخة بعدي CXML ذكر كرده است. Commerce One از Biz Talk و XDR ويرايش XML پشتيباني خواهد كرد.
بازيگران VAN از قبيل Sterling Comerce و Harbinger بوسيلة ساخت EDI براي مشتريان رشد كردند. كه مشتريان آنها در ابتدا شركت هاي بزرگ بودند. علاوه بر دنبال كردن بازار جامعة تجارت جهاني Van ها، EDI ها را ادامه مي دهند تا به يك تعداد از ابتكارات برسند. كه شامل توابع EDI و اينترنت از طريق مجموعه هاي معاملات EDI پايه براي فرم‌هاي شبكه و ارسال EDI بر روي IP است.
هر دو شركت از سازمان دهي مجدد و موضع گيري نسبت به محصولات جديد و خدمات

ي صحبت مي كنند كه تجارت ماوراي EDI ذكر مي كند.
علاوه بر تجربه در تبديل و مديريت اطلاعات و يكپارچه سازي كاربردها ، VANها دارايي‌هاي ديگري دارند كه به نظر مي رسد براي تجارت جهاني جديد مناسب باشد كه عبارتند از:
• تجربه در واسطه بودن
• مدل تجارت خدمات
Sterling Commers, Harbinger در سال هاي اخير پيشرفت هايي داشته اند ولي تأثير بر روي خطوط پاييني آنها تا حدي متفاوت بوده است.حاليكه Sterling فقط در سال 1998 ضرر داشته است Harbinger داراي طرح هايي براي تحويل محصولات است. اكثر عايدات Sterling غير از Xcell net شامل افزودن به موجودي بين‌المللي اش است. Sterling توافق هايي با ساير توليد كنندگان فن آوري داشته است در حاليكه Harbinger كاهش هزينه و سرمايه را در گروههاي داخلي R&D را با استفاده از نعمت استفادة چندگانه انجام داده .
البته اگرچه خط پاييني Hardinger از اكتسابات سال 1998 ضربه ديد بازار بورس، Hardinger را به عنوان بازيگر همان بازي Amazon.com نمي شناسد و براي آن ارزش بالايي قائل نمي شود.
اين شركت ها شروع كردند به سفر به دنياي دات كام با مشتريهاي بنيادي زياد در دسترس. طرح بازي عبارت است از حفظ مشتريان خودشان كه جستجوي بيشتري در حوزة معاملات تجارت جهاني بر پاية اينترنت انجام مي دهند.
هر دو تلاش مي كنند كه خدمات و امكانات تجارت بر پاية اينترنت را بكار ببرند علاوه بر خدمات EDI اي كه پيشنهاد مي كنند.
در حال حاضر در هجوم به IP جهاني اينترنت، EDI با يك گوريل غير محترم همسان شده. در سال 1998 برآورد شد كه 5 ميليارد دلار از مال التجاره ها از طريق سيستم‌هاي نرم افزاري تجاري در جريان بوده بطور بر عكس مركز بررسيهاي خريد پيشرفته بر آورد مي كند كه بين 260 تا 300 ميليارد دلار از طريق سيستم هاي EDI در داخل بزرگترين صنايع توليدي جريان داشته باشد(هوافضا، اتومبيل، برق. ماشين آلات، حمل و نقل و غيره)


Harbinger
Hardinger به جهاني از ديدگاه يك عرضه كنندة شبكه با ارزش افزوده و يك شركت خدماتي نزديك مي شود. آنها مشغول پيدا كردن شركت ها به منظور گسترش ماهرانه بودند. تنها

در سال 1997، Hrbinger شركت هاي Supply tech، Acquion، premeno، Atlon را بدست آورد. بعد از 14 موفقيت در سه سال، Harbinger قصد داشت در سال 1998 يك سري از ضررها را جبران نمايد با اين حال در سال 1999 شركت به سود 2.3 ميليون دلار رسيد و مشتري اش به حدود 38,500 پايگاه مي رسد.
اقدام اساسي اخير در ارتباط با درستي كاتالوگ تجاري اش- بخش مديريت مواد شركت MACTEC بود كه به رشد در آمد مربوط به كاتالوگ Harbinger در 1985 تا 2.5 ميليون دلار كمك كرد كه 80% آن از خدمات بود. Harbinger قصد دارد كه پايگاه EDI خودش را به يك پايگاه مشتري بر پاية IP توسط چند گذرگاه Hardinger. Net اضافه كند. كه شامل:


• خط لوله IP جابجا شونده
• توانايي دانستن- قابليت هاي فهرست بندي
شركت از Hardinger مي خواهد كه يك بازيگر در جوامع تجاري باشد و توانايي هاي گوناگون خودش را در خدمات حرفه اي افزايش دهد و به سيستم هاي قانوني و IP همانند Van مرتبط باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید