بخشی از مقاله

پودر رنگ


امروزه این یک حقیقت است که کارخانه هائی که در ساخت تولیدات خود از فـلز استفاده می نمایند درصد بیشتری از بازار صنعت را به خود اختصاص داده اند .
در صنعت فلزات ،رنگ پس از ورق آلات دومین هزینه را بخود اختصاص داده واز آنجائیکه در قسمت نهائی ساخت ، عمل میگردد از درجه مهمتری برخوردار می باشد .


تا سالهای اخیر رنــگ مایع تنها راه حل برای پوشش فلزات بوده است ، ولی کارخانه های صنعتی بزرگ همواره جهت کاهش هزینه و بالا بردن کیفیت و اتوماتیک نمودن سیستمهای خود فعالیت مینموده و همیشه بفکر راه حلهایــی جهت جایگزین نمودن رنگ مایع به سبب پرت رنگ بیش از حد و پائین بودن کیفیت سطحی آن بوده اند.
در کنار این تقاضا شرکتهای سازنده ماشین آلات رنگ مایع هم به کمک آنها آمده و با ابداع و کشف سیستم پودر الکترواستاتیک این سیستم به آرامی جایگزین رنگ مایع گردیده است .
در این سیستم مواد پلاستیکی مانند اپاکس و پلـی استر که به شکل پــــودر گردیده اند به روش الکترواستاتیک ( بار دار کردن منفی یا مثبت مواد پـــودری با ولتاژ بالا درحدود 100 کیلو ولـــت ) و به قطعه ای که اصطلاحا" ارت میباشد پاشیده میگردند و سپس بوسیله ذوب شدن این مــواد در کوره پــخت رنگ با دمای 200 درجه سانتیگراد بمدت ده دقیقه سطحی یکنواخت و با کیفیتی بالاتر از رنگ مایـــع بوجود می آید که این پودر امروزه بصورتهای شفاف ، مات ،چکشی ، چرمی ، متالیـک و غیره موجود می باشد.
نیاز جایگزین نمودن رنگ پودر به مایع در اثر مرور زمان بیشتر نمایان گشته اســت برای مثال از سال 1978 الی 1987 صرفه جوئی پودری نسبت به مایـــع 130% بوده و اختلافاتـــی که از لـــحاظ اقتصادی و کیفیت میان رنــگ مایع پــودر وجود داشته کارخانه های صنعتی را تشویق به تعویض سیستم رنگ از مایع به پودر نموده است .


هم اکنون بیش از 95% از کارخانه های مصرف صنایع خانگی در سرتاسر دنیا که در پی صدور کالاهای خود مــی باشند از سیستم پودری استفاده می نمایند و در ایران هم کارخانه های بزرگ صنایع خانگـــی همگام با تکنولــوژی به این سیستم روی آورده اند و امروزه این سیستم جزو لاینفک استانـداردهای رنگهای اروپائی گردیده است.
شرکت ITWGema سوئیس از پیشرفته ترین شرکتهای سازنده در وسایل الکترواستاتیکی رنگ پودری در جهان بوده و همواره پیشگام در ابـداع و اختراع سیستمهای جدید در این صنعت می باشد .


ذیـــلا" بعضی از مزایای رنگ پودری الکترواستاتیک نسبت به رنگ مایع را در ذیل آورده شده است.

امتیـــازات پــــودر رنــــگ
1-امتیازات جنبی و محیط زیستی
1-1 رنگ پودر آماده برای مصرف می باشد


امروزه یکی از مشکلاتی که در رنــگ مایع موجود می باشد اضافه کردن مقدار حلال ( نفت ، تینر ) به رنگ وبدست آوردن غلظت صحیح و ایده آل برای رنگ می باشد .
همینطور سردی و گرمــی هوا میتواند خود عامل موثر دیگری برروی غلظت و ویسکوسیتی رنگ مایع باشد .
از طرف دیگر بعلت وجـــود حلالات موجود در رنگ مایع دستیابی به یک طیف استاندارد در زمانهای مختلف همیشه ایجاد مشکل نموده است .
به رنگ پودری هیچ حلالی اضافه نمی گردد و همیشه حاضر برای مصرف با

طیفهای استاندارد خود به بازار عرضه می گردد.
2-1 - خطـــر آتـــش سوزی وجود ندارد
در رنگ پودری بعلت نداشتن حلالهای آتش زا خطر آتش سوزی وجود ندارد.
3-1-مسئله آسیب محیط زیست وجود ندارد
از آنجائیکه پاشش رنگ مایع حداقل 50% پرت در بردارد رنگهای اضافه در کارخانجات با آب آبشارهای رنگ و یا از طریــــق اگزوز کردن به خارج از محیط کارخانه انتقال مییابد که این موضوع علاوه بر در برداشتــن هزینه اضافه برای کارخانه سبب صدمه زدن به محیط زیست اطراف کارخانه هم می گردد.
برای مثال از سال آینـــده در اروپا سیستمهای رنگ مایع که اینگونه به محیط صدمه وارد می آورد ممنوع اعــلام گردیده و حتی از هم اکنون کارخانه های خودروسازی در اروپا در فکر تعویض رنگ مایع خود می باشند که اولین نمونه آن کارخانه BMW واقع در آلمان می باشد .
4-1- به سلامت افرادی که با رنگ پودری کار می کنند صدمه وارد نمی گردد


رنگ مایع به سبب مخلوط بودن با مواد نفتی به دستگاه تنفسی پرسنل مربوطه صدمه زیادی وارد میکند همینطور بـــخار مواد نفتی و تینر علاوه بر خطرناک بــــودن برای محیط زیست موجب حساسیتهای پوستی برروی بدن پرسنل نیز می گردد.
گذشته از آن تمیز کردن مواد رنگی از پوست خود مستلزم استفاده از مواد نفتــی می باشد که علاوه بر افزایش هزینه باعث ضرر به قسمتهای پوستی مورد تماس می گردد.
در رنگ پودری معایب یاد شده در بالا وجود نداشته و باعث ایجاد هیچگونه حساسیت پوستی به جهت نداشتن مواد نفتی نمی گردد.

5-1 - تـــولیدات را سریعتـــر می نماید
در رنگ مایع پس از پاشش قطعه باید مدتی برای خشک شدن در بیرون از کوره بماند و یا وارد کوره خشک کن گردد که این خود باعث اتلاف وقت و هزینه در انرژی و مکان میگردد.
در رنگ پودر جسم سریــعا" بعد از پاشش میتواند به کو

ره وارد گردد که از لحاظ جا و کاهش طول نقاله مقرون به صرفه می باشد .
6-1- در رنگ پــودری اشتباهات ناشی از پاشش قابل رفع می باشد
در رنگ پودری قطعات و نقاطــی که اشتباها" پاشش گردیده اند را میتوان بوسیله هوا گرفتن برروی قطعه تمیز نمود ولی در رنگ مایع قطعه بایستی توسط رنگ بر تمیز گردد.
2-مـــــزایای اقتــــصادی
1-2- 99.8% از رنگ پـــودر قابل استفاده است
در سیستمهای پاشش رنگ پودری شرکت ITWGema فقط 0.2% از رنــگ پرت میگردد که چیزی در حدود صفر میباشد در نتیجه با یک کیلوگرم رنگ پودری 10 الی 14 متر مربع را می توان پوشش نمود (حداقل60 میکرون) ولـی در رنگ مایع بعلت برخورداری از 50% مواد نفتی که بخار می گردد و پرت رنگی که وجود دارد با یــک کیلوگرم رنگ 7 مترمربع با 20 الی 30 میکرون پوشش میگردد .
که این خود در کارخانه ها رقمی بسیار زیاد از لحاظ تفاوت مالـــــی بوجود می آورد که خود در عرض 1 الی 2 سال کل هزینه دستگاههای رنگ پودری را با هزینه پرت رنگ جوابگو می باشد.


برای مثال در کارخانه ای که دارای سرعت نقاله ای برابر با 3 متـر در دقیقه میباشد و در روز 1000 عدد یخچال را رنگ می زند تفاوت مالی استفاده از رنگ پــــودر نسبت به رنگ مایع در سال حدود 150.000.000 تومان می باشد.


2-2-انـــــرژی کمتـــــری مصرف می گردد
طبق محاسبات انجام شده مقدار انـرژی لازم برای کوره رنگ مایع بمراتب بیشتر از انرژی برای رنگ پودری می باشد ( 30% انرژی بیشتر مورد احتیاج می باشد)
3-2- به سیستم تهویه هـوای ضعیفتــــری احتیاج است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید