بخشی از مقاله

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
بررسي بازار


مطالعه و شناخت محصول
نام محصول :
محصول منورد نياز در اين پروژه ، مجموعه سيگاري و جا راديو پژو 405 و RD مي باشد .

کاربرد :
اين محصول در دو نوع خودرو پژو RD و پژو 405 مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تحليل قيمت :
شايان ذکر است که قيمت اين مجموعه هايي که هم اکنون توليد مي شود ، در بازار مصرف حدوداً 1200000 ريال مي باشد.
توليدات اين محصول نيازهاي داخلي را برآورد مي سازد و از نظر کيفي ، مناسب بازار داخلي است .

عمر مفيد محصول :
براساس نظر خواهي بعمل آمده از توليد کنندگان و فروشندگان مجموعه ، عمر مفيد محصول ، در حدود 3 تا 6 سال تخمين زده شده است .
البته با توجه به فرهنگ مصرف در ايران ، نمي توان به رقم فوق تکيه نمود به عبارت ديگر مي توان عمر مفيد را (کمتر/ بيش) از 8 سال در نظر گرفت . ( معمولاً عمر مفيد مجموعه برابر با عمر خودرو در نظر گرفته مي شود.)

فصلي بودن يا نبودن :
محصول مورد نظر در همه فصول سال مورد استفاده قرار مي‌گيرد. توجيه اين مطلب آنست که مجموعه ، در قسمت داخلي بدنه خودرو تعبيه شده است و اثرات اقليم برآن ناچيز است.

اهميت محصول و درجه نياز :
با نظري اجمالي با بازار تقاضا پژو (RD و 405) در کشور در مي‌يابيم که نياز بازار تقريباً رو به افزايش مي باشد . مواردي از اين قبيل مشتريان بيش از يک سال در نوبت دريافت پژو مي مانند و سرمايه خود را بدين منظور بلوکه مي کنند توجيهي بر اين مطلب است. البته نرخ افزايش تقاضا شايد با تغيير سياستهاي دولت در واردات خودرو ونيز توليد و يا مونتاژ خودروهاي خارجي کاهش يابد. همچنين دلايل انتخاب اين محصول آنست که اولاً بر طبق آمار دريافتي از وزارت صنايع و معادن ، سرمايه گذاري براي قطعات و مجموعه هاي داشبوردهاي پيکان و پژو 405 در کارخانجات ايران خودرو به تريب بر حسب اولويتهاي داشبورد ، رودري ، آفتابگير ، زه هاي لاستيکي مي‌باشد. ثانياً محصول مورد بررسي نمود داخلي خاصي دارد و تقريباً قطعه اي لوکس و از طرفي الزامي براي خودرو به حساب مي‌آيد.

سياستهاي حمايتي يا محدوديتي دولت :
با توجه به اينکه دولت از طريق وزارت صنايع و معادن ، در راستاي نيل به خودکفايي سياستهاي خاصي را در مورد توليد خودرو و در نتيجه توليد قطعات آن اتخاذ کرده است ، ميتوان از تسهيلات ويژه دولت در مورد محصول مورد نظر بهره جست.
شرکت ساپکو در اين پروژه نقش عمده اي را ايفا خواهد کرد و ميتواند حمايتهاي ويژه اي را انجام دهد.

کالاي مکمل و آمار توليد آن :
کالاي مکمل مجموعه ، خودروي پژو 405 و RD است و به همين دليل ، آمار توليد پژو در روند پروژه اهميت دارد و مبناي تعيين تقاضا را بايد ميزان توليد خودرو پژو در کشور در نظر گرفت .

مطالعه و شناخت تقاضا :
«خودرو پژو در ميان مردم ايران به خودرويي با خصوصيات قابل قبول و مناسب بوده و جو مناسبي براي توليد آن ديده مي شود و نيز جامه مصرف کننده اين محصول را مصرف کنندگان داخلي و خارجي تشکيل ميدهند.»
با توجه به اينکه مبناي تعيين تقاضا را بايد ميزان توليد خودرو پژو 405 و RD در نظر گرفت ، خواهيم داشت:
متوسط رشد توليد ، در دهه گذشته ، حدود 25 درصد بوده است . صنعت خودرو سازي کشور در سال 82، معدل 751622 دستگاه انواع خودرو توليد کرده که نسبت به سال پيش از آن ، حدود 2/41 درصد درشد داشته است . پيش بيني مي شود که صنعت خودرو سازي کشور در سال 83 ، حدود 900 هزار خودرو توليد کند و نسبت به سال 82 از رشد 20 درصدي برخوردار باشد.
ميزان توليد درشش ماهه نخست سال 83، حدود 404257 دستگاه بوده است که نسبت به دوره مشابه سال پيش از رشد 18.8 درصد برخوردار شده است و نسبت به برنامه توليد ، 8.8 درصد انحراف منفي داشته و حدود 69 درصد از شرفيت هاي موجود را نيز به کار گرفته است.
در شش ماهه نخست 83 حدود 96.36 درصد از سهم توليد خودرو در کشور به خودروهاي سبک اختصاص يافته است.

سهم بازار
در شش ماهه نخست سال 83 ، 404257 دستگاه خودرو توليد شده است که از اين ميزان گروه ايران خودرو با حدود 57.23 درصد ، در صدر قرار داشته و گروه سايپا با حدود 39.15 دصد در رده دوم قرار گرفته است .
کاهش سهم بازار گروه ايران خودرو از 59.57 به 57.23 درصد در مقايسه با افزايش سهم بازار گروه سايپا از 37.75 به 39.15 درصد در شش ماهه اول سال 83 نسبت به دوره مشابه سال قبل توجه مي باشد .

سهم گروههاي خودرو ساز از بازار سواري
ارزش بازاري خودروهاي سواري توليد داخل بين سالهاي 76 تا 82 در مجموع بيش از 16.8 هزار ميليارد تومان بوده است که از اين ميزان به طور متوسط 64 درصد سهم گروه اين خودرو، حدود 32 دصرد سهم گروه سايپا و حدود 4 درصد سهم ساير خودرو سازان بوده است .
ارزش بازاري خودروهاي سواري توليد داخل شش ماهه اول سال 83 ، حدود 3020 ميليارد تومان بوده است که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش 11.85 درصد رشد داشته و از اين ميزان ارزش حدود 63.01 درصد به گروه ايران خودرو ، 34.29 درصد به گروه سايپا و مابقي حدود 2.70 درصد به ساير خودرو سازان مربوط بوده است.

سهم انواع خودرو از توليد
در شش ماهه نخست سال 83 ، بالغ بر 348008 دستگاه خودرو سواري در کشور توليد شده است که حدوداً 86.09 درصد از سهم توليد خودرو را به خود اختصاص داده و نسبت به دوره مشابه سال پيش حدود 15.4 درصد رشد داشته است . در اين مدت سهم گروه صنعتي ايران خودرو از 62.65 درصد در دوره مشابه سال 82 به 60.58 درصد کاهش و سهم گروه صنعتي سايپا از 35.91 درصد به 38.21 درصد افزايش يافته ، سهم کرمان خودرو از 0.76 درصد به 0.24 کاهش و سهم توليدي بهمن نيز از 0.66 به 0.63 درصد کاهش يافته است . همچنين خودرو سازان راين نيز با توليد 600 دستگاه هيونداورنا 0.17 درصد از سهم سواري را به خود اختصاص داده اند.

سهم انواع خودرو از بازار سواري
جمع کل ارزش بازار خودرو سواري توليد داخل در شش ماهه اول سال 83، حدود 3020 ميليارد تومان بوده است به مدت مشابه سال قبل بيش از 11.85 درصد رشد داشته است . در شش ماهه اول سال 83 خودروهاي پرايد و پژو 405 و پيکان به ترتيب 26.33 و 15.47 و 13.13 درصد از سهم بازار سواري ، بالاترين رتبه ها را به خود اختصاص داده اند و در مجموع حدود 54.93 درصد از سهم ارزشي بازار خودرو سواري را شمال شده اند. در شش ماهه نخست سال 83، تعدادکل خودروهاي سواري عرضه شده در بازار داخلي ، 19 مدل بوده است که به طور متوسط 8.65 ميليون تومان ارزش داشته اند.

مقايسه شاخص قيمت خودرو و شاخص بهاي مصرف کننده (تورم)
شاخص قيمت خودروها در شش ماهه نخست سال 83 ، به 117.6 رسيده است که نسبت به دوره مشابه سال پيش حدود 7.08- درصد کاهش را نشان مي‌دهد . برآورد شاخص بهاي مصرف کننده ، درشش ماهه نخست سال 83 نسبت به دوره مشابه سال پيش 14.6 درصد رشد داشته است .
همچنين شاخص قيمت خودروها در شهريور ره رقم 119.03 رسيد که نسبت به ماه پيش 0.2 درصد کاهش داشته است . در حالي که برآورد شاخص بهاي مصرف کننده در شهريور 272.4 بود که نسبت به ماه پيش 1.3 درصد رشد داشته است .
شاخص قيمت کل خودروهاي سواري توليد داخل ، از حدود 100 واحد در سال 76 به بيش از 128 واحد درسال 79 افزايش يافته ، اما از سال 79 به بعد شاهد روند نزولي شاخص قيمت خودرو سواري بوده ايم ، به نحوي که مقدار شاخص در پايان شش ماهه اول سال 83 به حدود 117.6 رسيده است .

وضعيت واردات و صادرات محصول :
ميزان توليدات محصول مورد نظر به حدي است که احتياجات داخلي را برآورد مي سازد و نيازي به واردات اين محصول نداريم . در نتيجه تمام رقباي ما داخلي خواهند بود که ر مطلوب نيست .
سهم بازار قابل کسب ( درجه نفوذ به بازار ، D)
امارات متحده عربي از راه تجارت قطعات و لوازم يدکي خودرو 11 ميليارد دلار به دست آورد . در حال حاضر امارات متحده عربي تنها کشور منطقه خاورميانه است که درآمد 11ميليارد دلاري از تجارت قطعات و لوازم يدکي خودرو کسب مي کند که مسب اين درآمد از مهمترين اقدامات صادراتي اين کشور محسوب مي شود . از سوي ديگر ، بهره گيري از نظام بانکي انعطاف پذير ، انضباط در واردات و صادرات ير ساختهاي استاندارد، رسيدن به حد کلاس جهاني و شريب امنيتي بالا از مهمترين امتيازات امارات در کسب اين موافقت ارزيابي شده که اين کشور را به جايگاهي مطلوب در بخش صادرات رسانده است . با توجه اين کشور مالي دولت از توليدات داخلي و نيز موارد ياد شده سعي مي شود تا با بالا بردن کيفيت ف پايين آوردن هزينه توليد و ... بتوان با تخميني حدوداً 25 درصد سهم بازار را به خود معطوف کرد.
در مورد خدمات پس از فروش ي توان به مواردي چون تعميرات ، تعويض قطعات ، با توجه به اينکه توليد کنندگان رقيب قدرتمند و بزرگ مي باشند بايد براي حصول خدف عواملي چون تبليغات ، جلب مشتري ، بازار يابي و ... را به مشتري به خوبي در نظر گرفته و رعايت نماييم.

فصل دوم
بررسي فني


بررسي فني محصول :
طبق مطالعات انجام شده محصول در بازار توليد وجود دارد و در عوض ، در شرکت مهندسي توليد و تأمين قطعات خودرو ، ساپکو ، با ارائه طرح پروژه قالبهاي ساخت را مي توان تهيه نمود.

ليست مواد اوليه تشکيل دهنده محصول :
رديف نام مواد اوليه تامين کنندگان
1 ABS/PC POLIKEMI
2 POM POLIKEMI
LG-KOREA
ITALY
سخت گراندما
SHULLMAN
3 PP-EPDM پليمر زنجان
4 PC BAYER
برزيل
5 PA6.6-30%GF DMS
6 باکاليت سرفونيکس

ليست قطعات توليدي تشکيل دهنده محصول :
رديف قطعه تعداد (عدد)
1 بدنه اصلي جا راديو 1
2 بدنه جا سيگاري 405 1
3 بدنه جا سيگاري RD 1
4 درب رويي جا راديو 1
5 درب زيري جا راديو 1
6 درب رويي جاسيگاري 1
7 درب زيري جا سيگاري 1
8 چرخدنده متصل به ميله فلزي 1


9 بدنه بيروني کليد راديو 1
10 بدنه بيروني کليد سيگاري 1
11 بدنه داخلي کليد 1


12 ضامن پلاستيکي کليد راديو 1
13 ضامن پلاستيکي کليد سيگاري 1
14 ضربه گير درب جا راديو 2
15 ضربه گير درب جا سيگاري 2
16 پين اتصال درب جا راديو 2


17 پين اتصال درب جا سيگاري 1
18 قاب رويي چرخدنده 1
19 بدنه نگهدارنده چرخدنده 1
20 پين پلاستيکي جرخدنده 1
21 چرخدنده ساده 1
22 اورينگ 1
23 تلق زرد 1
24 درب محفظه سيگاري 1


25 محفظه سيگاري 405 1
26 محفظه سيگاري RD 1

ليست قطعات خريدني تشکيل دهنده محصول :
رديف قطعه تعداد (عدد)
1 فنر درب راديو 1
2 فنر درب سيگاري 1


3 فنر ضامن کليد 2
4 فنر برگردان کليد 2
5 فنر درب آبکاري شده 1
6 فنر روي ميله فلزي 1
7 بست فلزي آبکاري شده 2
8 پرچ 12×4 4
9 پرچ 6×2.4 بدون ميخ 2
10 پرچ 6×2.4 با ميخ 2
11 پرچ 10×4 2
12 ميله فلزي آبکاري شده 1


13 واشر پرچ آبکاري شده 2
14 رنگ
15 روغن سيليکون

بررسي و انتخاب فرآيند ساخت و تکنولوژي مناسب :
با توجه به اينکه تکنولوژي محصول در کارخانجات در داخل کشور وجود دارد، نيازي به خريد تکنولوژي و يا شراکت نيست .

بررسي ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز :
ليست ماشين آلات توليدي مورد نياز در جدول ذيل گنجانده شده است :
رديف نام ماشين فضاي مورد نياز (مترمربع)
1 تزريق 350 گرمي 4.5×1.5
2 تزريق 150 گرمي 3.5×1.5
3 تزريق 100 گرمي 4×1.5
4 تزريق 250 گرمي 5×1.5
5 تزريق با کاليت 3×2
6 جوش التراسونيک 2×1.5


7 دستگاه پرچ 0.5×0.5
8 کمپرسور باد 1×0.5
9 خشک کن رنگ 1.5×2
10 اپري رنگ 0.5×3
11 تراپ 1.5×4
12 گاز گير 1×1.5

انتخاب روش استقرار :
يکي از عوامل مهم در تعيين روش استقرار نمودار فرايند عمليات مي باشد، که ما به شرح فرايند عمليات در مورد محصول مورد نظر مي پردازيم :
مواد اوليه از انبار مواد اويه به سمت دستگاه گاز گير مواد حمل مي شود ، موادي که در توليد نياز به گازگيري دارند عبارتند از :
ABS/PC
POM
PA66-30%GF
PC


جدول روش گازگيري در زير آمده است:
رديف نام مواد حداکثر درجه حرارت گازگيري حداقل درجه حرارت گازگيري حداقل زمان گازگيري حداکثر زمان گازگيري
1 ABS/PC 800C 900C 2hr 4hr
2 POM 700C 900C 2hr 4hr
3 PA66-30%GF 800C 1100C 20hr 24hr
4 PC 800C 1100C 6hr 8hr

پس از اين مرحله مواد به سمت دستگاه هاي تزريق حمل مي شوند.
وزن خالص هر قطعه و مواد اوليه و نيز مشخصات ماشين تزريق مورد نياز براي هر قطعه در جدول آمده است.

رديف قطعه وزن خالص gr نام مواد مشخصات ماشين تزريق
ظرفيت
(gr) وزن پرس
(Tn) توليد در ساعت
1 153 350 150 58
2 159 350 150 48
3 136 350 150 57
4 52 150 70 85
5 57 250 110 105


6 48 150 70 90
7 49 150 70 95
8 5 150 70 140
9 4.3 100 80 200
10 4.2 100 80 200
11 3 150 70 480


12 0.4 150 70 750
13 0.4 150 70 750
14 0.2 150 70 1300
15 0.03 150 70 3060
16 0.08 150 70 2500
17 0.9 150 70 880
18 0.3 150 70 1200
19 0.68 150 70 780


20 0.1 150 70 705
21 0.2 150 70 1380
22 0.06 150 70 540
23 0.4 150 70 560
24 17.5 150 70 400
25 126 260 130 30
26 108 260 130 30
در اين مرحله برخي از قطعاتي که نياز ببه رنگ کردن دارند به بخش رنگ مي روند.
در اين بخش قطعات رنگ شده ، و در سيني هاي مخصوص قرار گرفته و در خشک کن قرار مي‌گيرند و سپس به سالن مونتاژ حمل مي شوند.
محل استقرار بخش رنگ در توليد داراي اهميت خاصي است ، به طوري که از نظر محل استقرار بايد هم در نزديکي سالن توليد و هم سالن مونتاز قرار داشته باشد تا از صرف زمان ، نيروي انساني وصدمات حين حمل و ... و در نتيجه هزينه بيش از اندازه جلوگيري شود و همچينني فرايند توليد محصول سرعت بيشتري گيرد.

قطعاتي که نياز به رنگ کردن دارند در زير آمده اند:
» بدنه اصلي جا راديو
» درب رويي راديو
» درب رويي جا سيگاري
» بدنه بيروني کليد راديو
» بدنه بيروني سيگاري
» در اين مرحله قطعات توليد و خريداري شده از طرف سالن مونتاژ از انبار تقاضا مي شوند.
برخي از قطعات قبل از برده شدن به سالن مونتاژ تحت جوش التراسونيک قرار مي‌گيرند و درب رويي آنها رنگ مي شوند .
» درب سيگاري
» درب راديو

طرح مونتاژ در زير آمده است :

درب زيري جا سيگاري ضامن پلاستيکي
درب جا سيگاري جوش شده درب رويي جا سيگاري
فنر برگردان کليد

بست فلزي آبکاري شده کليد راديو مونتاژ شده فنر ضامن کليد

پرچ 6×2.4باميخ بدنه جا سيگاري
RD,405 بدنه داخلي کليد راديو
فنر درب سيگاري پرچ 6×2.4 بدون ميخ بدنه بيروني کليد راديو
فنر درب راديو پين اتصال درب جا سيگاري A بدنه اصلي راديو
C B پرچ 12×4 اورينگ
مجموعه پرچ10×4 پين پلاستيکي چرخدنده
پين اتصال درب جا راديو ضربه گير درب جا سيگاري ضربه گير درب جا راديو چرخنده مونتاژ شده قاب رويي چرخدنده
واشر پرچ آبکاري شده چرخدنده ساده
محفظه سيگاري مونتاژ نشده بدنه نگهدارنده چرخدنده
محفظه سيگاري مونتاژ شده درب محفظه سيگاري روغن
تلق زرد
فنر درب آبکاري شده
بدنه بيروني کليد
کليد سيگاري مونتاژ شده بدنه داخلي کليد سيگاري

درب زيري جا راديو ضامن پلاستيکي کليد
درب رويي جا راديو فنر برگردان کليد
درب راديو جوش شده فنر درب راديو فنر ضامن کليد
چرخدنده متصل به ميله فلزي ميله فلزي
آبکاري شده

مجموعه پس از مونتاژ به بخش تميز کاري برده شده و سپس با نايلون بسته بندي مي شود، بدين صورت که هر مجموعه در يک نايلون قرار گرفته و درب آن بسته مي شود و به تعداد 6 عدد در هر کارتن قرار مي گيرد و تا موعد تحويل در انبار مجموعه که جنب سالن مونتاژ است انبار مي شود .

روند توليد با توجه به ايستگاههاي کاري :
ايستگاه 1 » چرخدنده مونتاژ شده + کليد راديو مونتاژ شده
استگاه 2 » بدنه سيگاري + بدنه راديو + دو بست فلزي آبکاري شده + چهار پرچ 12×4+ دو پرچ 10×4+ دو واشر پرچ آبکاري شده + دو ضربه گير درب جا راديو + دو پرچ 6×2.4 بدون ميخ
ايستگاه 3 » نصب درب سيگاري جوش شده روي بدنه اصلي + پين اتصال + فنر + نصب کليد سيگاري مونتاژ شده
ايستگاه 4 » نصب درب راديو + فنر درب راديو + دو پين اتصال
ايستگاه 5 » محفظه سيگاري مونتاژ شده + درب راديو جوش شده
ايستگاه 6 » بارگيري براي تميز کاري
ايستگاه 7 » تميز کاري
ايستگاه 8 » نايلون کشي
ايستگاه 9 » بسته بندي


استقرار ماشين آلات و تعيين بخشهاي توليدي به کمک روش استقرار :
پس از انجام بررسي لازم ، استقرار محصولي به عنوان بهترين استقرار انتخاب گرديد. ضمناً سعي شده است حتي الامکان ماشين آلات توليدي مشابه در کنار هم قرار گيرند به عبارت ديکر استقرار کارگاهي نيز مد نظر قرار گرفته است .
مساحت کل با جمع کردن مساحت هر يک از بخشها و اضافه کردن مساحت راهروها به آن به دست مي آيد .

استقرار سالن توليد
رديف نام بخش نام تجهيزات تعداد مساحت تجهيزات (مترمربع) جمع مساحت مساحت بدون اکتساب راهروها مساحت با اکتساب راهروها
1 AA تزريق 350 گرمي 1 6.75 6.75 56.25 230
تزريق 150 گرمي 4 5.25 21
تزريق 100 گرمي 1 6 6
تزريق 250 گرمي 3 7.5 22.5
2 AB گازگير پلاستيک 4 1.5 6 6 16
3 AC ترازو 1 1 1 1 2
4 AD الکترومگنت 1 2 2 2 4


استقرار بخش با کاليت
رديف نام بخش نام تجهيزات تعداد مساحت تجهيزات (مترمربع) جمع مساحت مساحت بدون اکتساب راهروها مساحت با اکتساب راهروها
1 BE باکاليت 1 6 6 6 10
2 BF Interwave 1 0.5 0.5 0.5 1
3 BG پست برق 1 1 1 1 1.5


استقرار بخش رنگ
رديف نام بخش نام تجهيزات تعداد مساحت تجهيزات (مترمربع) جمع مساحت مساحت بدون اکتساب راهروها مساحت با اکتساب راهروها
1 CH سکو و هود رنگ 2 4.2 8.4 8.4 12.6
2 CI خشک کن 3 2.8 8.4 8.4 12.6
3 CJ ميز کنترل 1 2 2 2 3
4 CK کمپرسور 1 2.5 2.5 2.5 3


استقرار بخش جوش التراسونيک
رديف نام بخش نام تجهيزات تعداد مساحت تجهيزات (مترمربع) جمع مساحت مساحت بدون اکتساب راهروها مساحت با اکتساب راهروها
1 DL جوش التراسونيک 2 2.25 4.5 4.5 12

استقرار بخش سري تراشي
رديف نام بخش نام تجهيزات تعداد مساحت تجهيزات (مترمربع) جمع مساحت مساحت بدون اکتساب راهروها مساحت با اکتساب راهروها
1 EM تراپ 1 6 6 6 20


استقرار سالن مونتاژ
رديف نام بخش نام تجهيزات تعداد مساحت تجهيزات (مترمربع) جمع مساحت مساحت بدون اکتساب راهروها مساحت با اکتساب راهروها
1 FA ميز مونتاژ 5 1.6 8 8 48


استقرار انبار مجموعه
رديف نام بخش نام تجهيزات تعداد مساحت تجهيزات (مترمربع) جمع مساحت مساحت بدون اکتساب راهروها مساحت با اکتساب راهروها
1 GA ……… …. …….. …… 150 240

استقرار انبار مواد اوليه
رديف نام بخش نام تجهيزات تعداد مساحت تجهيزات (مترمربع) جمع مساحت مساحت بدون اکتساب راهروها مساحت با اکتساب راهروها
1 HA …… …… …… ….. 100 150


استقرار بخش قالبسازي
رديف نام بخش نام تجهيزات تعداد مساحت تجهيزات (مترمربع) جمع مساحت مساحت بدون اکتساب راهروها مساحت با اکتساب راهروها
1 HA فرز 4 4 16 16 25
2 IB صفحه تراش 1 6 6 6 9
3 IC اسپارک 6 3 18 18 25
4 ID CNC 1 8 8 8 12
5 IE اره لنگ 1 2 2 2 3
6 IF درپي 1 2 2 2 3
7 IC تراش 1 6 6 6 9

در اين شکل ، استقرار پيشنهادي بخش‌هاي توليدي را نشان مي‌دهد که در آن طول و عرض بخشها طوري در نظر گرفته شده است که اولاً مساحت هر بخش را ارائه دهد، ثانياً ارتباط لازم بين بخشها برقرار شود و ثالثاً از نظر هندسي شکل منظمي بدست آيد.
در استقرار پيشنهادي مورد نظر بخشA (توليد) و سپس F (مونتاژ) و پس از آن بخش C (رنگ) بيشترين ارتباط را با ساير بخشها دارند . بنابراين در رسم نقشه استقرار ابتدا به اين سه بخش توجه شده است .
ساير بخشها با توجه به جريان حرکت مواد به ترتيب در اطراف اين دو بخش قرار گرفته اند.

رديف نام بخش ابعاد بخش مساحت بخش (مترمربع)
1 A 9×32 288
2 B 2×5 10
3 C 5×10 50
4 D 4×4 16
5 E 6×4 24
6 F 9×10 90
7 G 20×12 240
8 H 12×12.5 150
9 I 9.5×24 228
جمع (مترمربع) 1156


H I E A B D C F G
H X X A A X E X X
I O X X X
E O
A O
B O
D O
C O
F
G

نام بخشها درجه اهميت ارتباط ميان بخشها
:H انبار مواد اوليه A:Asolutly
:I قالبسازي E:Special Important
:E سري تراشي I:Important
:A توليد O:Ordinary
:B باکاليت U:Unimportant
:D جوش التراسونيک X:Underiable
:C رنگ
:F مونتاژ
:G انبار مجموعه (مونتاژ)

نقشه جا نمايي پيشنهادي
بخش هاي کمک توليدي و براورد مساحت آنها:
بخش نگهداري و تعميرات (نت) :
به منظور جلوگيري از بروز خرابي و از کار افتادگي ماشين آلات ، بخشي به نام نگهداري و تعميرات در نظر گرفته شده است.
بخش نت معمولاً فعاليتهاي خود را به دو صورت اضطراري و پيشگيرانه (PM) انجام مي‌دهد. مزاياي بخش نت تخصيص بهتر نيروي انساني به فعايتها ، کاهش درصد خرابي ماشين‌آلات، افزايش کارايي و برنامه ريزي توليد بهتر مي باشد.
براي اين بخش ، مساحتي برابر با 70 مترمربع در نظر گرفته شده است که بخشي از آن اختصاص به انبار لوازم يدکي دارد.

بخش کنترل کيفيت :
به منظور تطبيق محصولات ساخته شده با نيازهاي مشتري و نيز بازرسي کنترل کيفي محصولات بخشي به نام کنترل کيفيت در نظر گرفته شده است .
بخش کنترل که در کنار سالن مونتاژ در نظر گرفته مي شود که شامل ماشينهاي هيتر ، تست ضربه ، تست عملکرد و اسناد و مدارک مي شود و مساحتي برابر با 24 مترمربع براي آن در نظر گرفته شده است.

انبار :
اين بخش به سه بخش کوچکتر تقسيم مي شود که عبارتند از:
انبار مواد اوليه ( بخش دريافت ):
براي اين بخش احتي برابر 150 مترمربع در نظر گرفته شده است .

انبار کالاي در جريان ساخت :
اين بخش در بخشهاي مختلف توليد ، رنگ و ... تقسيم شده است و ني زقسمتي نيز در انبار سالن مونتاژ ذخيره مي‌شود.
مساحت کالاي در جريان ساخت بستگي به سيستم برنامه ريزي توليد و يا به عبارتي سيستم سفارش دهي دارد که بايد از سوي مديريت اتخاذ گردد.
مثلاً در سيستم تحول به موقع (JIT) ، هدف آنست که موجودي کالا در انبارها به حداقل ممکن کاهش يابد ( در حالنت ايده آل به صفر برسد.)
با توجه به مواد فوق مساحتي برابر 50 متر مربع را به اين انبار اختصاص مي دهيم.
انبار محصولات ( بخش ارسال) :
براي اين بخش با توجه به اينکه شرکت ساپکوهر چند هفته يکبار محصولات را دريافت مي‌کند ، به مساحت زبايد نياز نيست .
اگر انبار را قفسه بندي نماييم و از عامل ارتفاع هم نهايت استفاده را ببريم براي انبار کردن توليدات بطور متوسط به مساحت 55 متر مربع به ارتفاع 2 متر نياز داريم. ولي به علت برخي سياستهاي خاص از جمله احتمال کمبود در ماههاي آينده همواره ميزاني ذخيره اطمينان در نظر گرفته مي شود و در نتيجه به مساحت انبار افزوده مي گردد و با احتسابي راهروها 240 مترمربع در نظر گرفته مي شود.

بخش توسعه و تحقيق (R&D) :
اين بخش به منظور بالا بردن سطح تکنولوژي ، ارائه طرحهاي نوين و .... در نظر گرفته شده است . براي اين بخش مساحتي برابر 25 مترمربع در نظر مي‌گيريم .
بهتر است اين مکان در مکاني دور از صداهاي ناشي از توليد باشد.

بخش مهندسي :
براي اين بخش مساحتي برابر 16 مترمربع در ظنر گرفته شده است .


بخش‌هاي غير توليدي و مساحت آن :
بخش اداري :
100مترمربع براي اين بخش در نظر گرفته شده است که شامل بخش دفتري انبار و تکثير ، اتاق هيات مديره ، اتاق جلسات ، اتاق بازرگاني ، بخش دفتري مونتاژ مي شود .

غذا خوري و آشپزخانه :
با توجه به تعداد پرسنل که تقريباً 100 نفر مي‌باشند مساحتي برابر 15 مترمربع براي آشپزخانه و 80 متر مربع براي غذا خوري در نظر گرفته شده است .

نمازخانه :
بخش نمازهانه ، اتاقي به مساحت 5 مترمربع در نظر گرفته شده است.

سرويس بهداشتي :
توالت و سه دوش در نظر گرفته شده است که روي هم مساحتي معادل 15 مترمربع را اشغال مي کنند.

پارکينگ :
براي اين منظور از محوطه حياط کارخانه استفاده مي شود و در بدو تأسيس ، پارکينک مجزايي در نظر گرفته نمي شود.

نگهباني :
يک اتاق به مساحت 10 مترمربع در محل درب ورودي کارکنان بريا اسن قسمت در نظر گرفته شده است .

رختکن :
يک رختکن براي سالن مونتاژ به مساحت 6 مترمربع و براي ديگر کارکنان در اتاقي در محوطه به مساحت 12 مترمربع در نظر گرفته شده است .

توجه :
براي اينکه در فضاي اشغال شده توسط بخشها صرفه جويي کنيم ، مي توانيم از يک ساختمان دو سا سه طبقه که بخشهاي کمک توليدي و غيره در طبقات فوقاني قراردارند ، استفاده نماييم.

انتخاب سيستم حمل و نقل :
با توجه به ماهيت مواد اوليه و محصولات ، حمل و نقل محصولات مشکلي را به وجود نخواهد اورد.
بنابراين به وسايل چنداني نياز نخواهيم داشت. و مي‌توان با استفاده از چرخ دستي هاي ساده ، قفسه ها و .... حمل و نقل را انجام داد .
البته اگر انبارها را به صورت قفسه اي در طبقات متعدد در نظر بگيريم بهتر است که از ليفتراک براي قرار دادن محصول و مواد اوليه در طبقات مختلف استفاده نماييم .

بررسي نيروي انساني :
نيروي انساني مورد نياز بخش نگهداري و تعميرات 8 نفر مي باشد که به 3 نيروي متخصص و 5 تکنسين تقسيم مي‌شوند.
نيروي انساني مورد نياز بخش کنترل کيفيت 2 نفر است اين تعداد شامل نيروي متخصص و تکنسين مي باشد . به همين ترتيب براي انبارها 4 نفر ، مهندسين 7 نفر ، توسعه و تحقيق 5 نفر ، نگهباني 2 نفر ، آشپزخانه 2 نفر ، امور اداري و مالي 15 نفر مورد نياز است .
و نيز براي پاکيزگي و آراستگي محيط اطراف و محوطه داخل کارخانه به يک کارگر ( باغبان) نياز است.

در جدول ذيل نيروي انساني و نيز مساحت مورد نياز هر بخش آورده شده است.
رديف بخش واحدهاي موجود در بخش مساحت هر واحد (مترمربع) مساحت بخش
(مترمربع) نيروي انساني مورد نياز
1 توليدي تزريق
مونتاژ
قالبسازي
رنگ
جوش التراسونيک
سري تراشي
باکاليت 288
90
288
50


16
24
10 666 70
2 کمک توليدي نگهداري و تعميرات
دريافت
ارسال
انبار در جريان ساخت
کنترل کيفيت
مهندسي
توسعه و تحقيق 70
150
240


50
24
16
25 575 23
3 غير توليدي سرويس بهداشتي
رختکن
آشپزخانه و غذا خوري


اداري
نگهباني
نمازخانه 15
18
95
100
10
5 243 19


محاسبات مربوط به تعداد توليد روزانه :
ساعات کاري روزانه 24 ساعت در نظر گرفته شده و در دو شيفت ( از 7.30 تا 18 و 18 تا 7.30) که با احتساب تعطيلات کاري 310 روز به طور متوسط در نظر گرفته شده است .
بنابراين توليد روزانه به صورت ذيل محاسبه مي شود.
کل توليد ساليانه
توليد روزانه = ----------------
روزهاي کاري

توليد روزانه مجموعه پژو 405 = = 225.80
توليد روزانه مجموعه پژو RD = = 161.29

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید