مقاله طراحی و ساخت قالب تزریق موم یک نمونه پره متحرک توربینگازی با رویکرد به تکنولوژیهای نمونه سازی سریع RP و ابزارسازی سریع RT

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مقاله که با پشتیبانی شرکت گاز و همراهی سه دانشگاه بصورت همزمان انجام پذیرفته است، طراحی و ساخت قالب تزریق مدل مومی یک نمونه پره متحرك توربین گازي با استفاده از تکنولوژیهاي نمونه سازي سریع RP وابزارسازي سریع RT با هدف کاهش چشمگیر زمان و هزینه انجام عملیات تولید مدل مومی مورد استفاده در فرآیند ریخ ...

مقاله استاندارد SDH

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : در اين مقاله به بررسي SDH که نوعي استاندارد مالتي پلکسينگ اطلاعات برروي فيبر نوري است پرداخته مي شود و در اين راستا معايب و مزاياي اين روش و همچنين يک روش ديگر به نام PDH که نوعي مالتي پلکسينگ سخت افزاري است بيان مي گردد و سپس در باره مراحل مختلف روش مالتي پلکسينگ SDH وهمچنين قسمتهاي مختلف يک سيستم SD ...

مقاله ساخت آمار مصنوعی دبی در رودخانه های جنوب غرب ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: در این مطالعه، مدل توماس-فایرینگ جهت ساخت آمار مصنوعی دبی رودخانه در سه ایستگاه جلوگیر (کرخه)، پل شالو (کارون) و تله زنگ (دز)مورد استفاده قرار گرفت. جهت اطلاع از همگنی داده ها از "آزمون نسبت فون نیومن" و جهت برآورد خطا از معیار "مربع میانگین خطا " RMS استفاده گردید. سپس، با استفاده از "آزمون فیشر" پ ...

مقاله بررسی نقش و جایگاه معیارهای HSE در مدل تعالی سازمانی EFQM

word قابل ویرایش
28 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
١- چکيده در چند سال اخير که مبحث HSE به طور جدي مدنظر قرار گرفته و در تمامي قراردادها و استانداردهاي بين المللي لازم الاجرا مي باشد، سعي بر آن مي شود که هر سازمان به طور صحيح موارد HSE را اجرا کند. نکته شايان ذکر در اين مورد ارزيابي پروژه هاي HSE در سازمان هاي مخنتلف مي باشد به طوريکه هر سازمان بتواند در زم ...

مقاله بررسی تأثیر دیوان بین المللی دادگستری در توسعه و اعلام تعهدات عامالشمول

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در تاریخ حقوق بینالملل نوین شاید کمتر نهاد بین المللی تاکنون توانسته باشد که جایگاه رفیعی همانند دیوان بین المللی دادگستری را به دست آورد. بدون تردید، در حال حاضر میتوان ادعا نمود که یکی از شاخصها و معیارهای معتبر شناخت حقوق بینالملل، یافتههای این رکن قضایی بین المللی میباشد. این جایگاه رفیع دیوان به ح ...

مقاله "جوشکاری صفحات فولاد زنگ نزن L٣١٦ با لیزر Nd : YAG پالسی "

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده با توجه به مزاياي استفاده از ليزر در اتصالات مواد مختلف و کاربرد بسيار گـسترده فـولاد L٣١٦ در صـنايع نفت و گاز و لوله سازي، جوشکاري اين فولاد با ليـزر Nd:YAG و بررسـي اثـر پارامترهـاي جوشـکاري بـر خواص متالورژيکي و مکانيکي اين فولاد مورد تحقيق قرار گرفت . جوشکاري بـر روي صـفحات بـا ضـخامت ٤ ميليمتر و ...

مقاله مدل انتخاب روش اجرایی پروژه با رویکرد روش AHP

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پروژه هاي بزرگ معمولا بر اساس روشهاي مشخصی که از آنها تحت عنوان "روشهاي تحویل/انجام پروژه ("1(PDS نام برده میشود، اجرا میشوند. این روشها شامل رویکردهاي مختلفی هستند که بر اساس آنها نحوه انجام فعالیتهاي یک پروژه و مسوولیتهاي مختلف در طول کار تعیین میگردد. مهمترین این روشها عباتند از روشهاي خود اجرا، روش ...

مقاله نگرشی جدید به تبدیل معکوس ملین برای استخراج توابع توزیع پارتونی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده در مدلهاي پديدهشناسي که به طور معمول براي تعيين توابع توزيع پارتوني استفاد ه مي شود پارامترهاي مجهولي وجود دارند که بايد از طريق برازش با دادههاي آزمايشگاهي بدست آيند. با توجه به اينکه محاسبات نظري در QCD براي توابع توزيع پارتوني در فضاي ممان انجام مي گيرد لذا ضروري است از تبديلي که در اينجا تبديل معک ...

مقاله شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بخش کشاورزی از مسیر بررسی تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی ( با استفاده از روش هشیائو )

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده بيمه کشاورزي نوعي بيمه است که به موجب آن محصولات کشاورزي در مقابل خطرات کشاورزي و بيماريهاي نباتي و حوادثي مانند آتش سوزي مورد تضمين قرار مي گيرد و خسارت مالي وارده به کشاورز، بيمه گذار، تا ميزان مورد تعهد بيمهگر جبران ميشود( يعقوبي، ١٣٧٩). طبق تئوريها و مطالعات تجربي، بيمه محصولات کشاورزي بر رشد بخش ...

مقاله راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه

word قابل ویرایش
38 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: در این مقاله سعی شده است که راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از سه زاویه جایگاه بیمه گری صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه جایگاه بیمه گری بازار پول و سرمایه در صنعت بیمه، و جایگاه سرمایه گذاری صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از ط ...

مقاله بررسی استفاده از روش جداسازی پایه ای در مقاوم سازی بناهای تاریخی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه روشهاي مختلف و متعددي براي مرمت و بهسازي آثار تاريخي با هدف بالا بردن کارايي آنها در برابر حوادث گوناگون مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است . از اين ميان روش جداسازي پايه اي براي مقاوم سازي اين قبيل ساختمان ها، داراي اعتبار خاصي مي باشد، چرا که در اين روش با کمترين صدمه و تغييري در معماري بنا و همچنين ...

مقاله محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت دامغان

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده در اين تحقيق ، بر اساس داده هاي موجود مربوط به آبخوان دشت دامغان واقع در استان سمنان با مساحت ١١٧٣.٥٥ کيلومترمربع در محدوده زماني سال آبي ٨٧-٨٦ اقدام به تهيه بيلان آب زيرزميني شده است . براساس هيدروگراف معرف درازمدت ، اين دشت با افت متوسط ٠.٥٣ متر و کسري مخزن ٣٠.٩٢ ميليون مترمکعبي مواجه مي باشد. همچ ...

مقاله اثر ایزومالت و مالتیتول بر خصوصیات کیفی و حسی کیک اسفنجی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده استفاده از ايزومالت و مالتيتول به جاي ساکارز در غذاها نقش مهمي در سلامت انسان همچون کنترل سطح گلوکز خون و مديريت وزن دارد. در اين تحقيق از پليال هايي مانند ايزومالت و مالتيتول به جاي ساکارز در سه سطح (١٠٠، ٨٥، ٧٥درصد) استفاده شد. اثر پليال ها بر ويژگيهاي فيزيکوشيميايي (اندازة حباب هوا در خمير کيک ، در ...

مقاله مدل نمودن اجزای هیدرولیکی برروی شبکه آبرسانی شهری در تحلیل مبتنی بر فشار شبکه

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده جهت مديريت واقع بينانه شبکه هاي آبرساني شهري نياز است تا بتوان شبکه را با کمک روش تقاضاي وابسته با فشار تحليل نمود. در اين راستا بايد برنامه اي که جهت مدل نمودن رفتارشبکه وجود دارد بتواند متعلقات هيدروليکي شبکه را نيز به راحتي مدل نمايد.اين متعلقات عبارتنداز: پمپ ، شيرهاي کنترل جريان ، شيرهاي يکطرفه و ...

مقاله اثر ضریب زبری بر ویژگی ها و شرایط مرزی پرش هیدرولیکی متحرک در کانال مستطیلی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده پرش هيدروليکي متحرک در اثر تغييرات دبي ورودي به يک بازه و يا تغييرات زماني شرايط پايين دست بازه ، در مجاري روباز رخ مي دهد. نحوة شکل گيري و حرکت پرش به ميزان تغييرات در دبي و يا شرايط پايين دست ، زبري بستر و شيب طولي وابسته است . غيرماندگاري و تغيير رژيم جريان در طول حرکت پرش ، تحليل عوامل موثر بر آن ...

مقاله ﲢلیلی بر طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی در جهت عمران و ساماندهی کالبدی روستاها

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده امروزه برنامه ریزی جهت توسعه پایدار به عنوان یکی از سرفصلهای مسائل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فضائی جای خود را بازنموده است و کشورها سعی می نمایند با بسیج امکانات و توانمندیهای خود به اهداف توسعه در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، کالبدی فضائی نائل آیند. بنابراین انتخاب مناسبترین راه برای عمران و آبادان ...

مقاله طبقه بندی ایستگاه های مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده ازتکنیک خوشه بندی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : اولین عنصر راه آهن که مسافر در ابتداي شروع سفر خود با آن مواجه می شود، ایستگاه است واگر این ایستگاه به خوبی طراحی شده باشد وداراي پارامترهاي از پیش تعریف شده باشد ، باعث جذب مسافرین وافزایش رونق حمل ونقل ریلی وبه تبع آن بهره گیري از مزایایی چون مصرف انرژي کمتر، حمل ونقل انبوه ،ایمنی بالاتر وحفظ محیط ...

مقاله توسعه مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان درزنجیره عرضه صنعت لوازم خانگی کوچک

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده انتخاب موثر و ارزیابی عملکرد تامین کنندگان سبب ارتقاء کیفیت،کاهش هزینه،افزایش رضایتمندی مشتری و افزایش سهم بازار محصول می گردد. این مقاله به طراحی سیستم ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی کوچک در ایران می پردازد. ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در شرکت پار ...

مقاله تشخیص سیگنالهای آکوستیک امیشن با استفاده از درخت تصمیم

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده يکي از روشهاي فرموله نمودن دانش ، به شکل درخت تصميم مي باشد. کلاسبندي درخت تصميم DTC بطور ماهرانه اي در زمينه هاي مختلف علمي و مهندسي از جمله کلاسبندي سيگنالهاي رادار ، سنجش از راه دور، سيستمهاي خبره و ... مورد استفاده قرار مي گيرند. مشخصه بارز DTC توانايي حل فرآيندهاي تصميم گيري پيچيده به مجموعه اي ا ...

مقاله روشهای مختلف تست ذرات مغناطیسی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : بازرسی به روش مغناطیس کردن ذرات، روشی حساس براي تعیین محل نقصهاي سطحی و برخی نقصهاي زیرسطحی در مواد فرومغناطیس است وقتی قطعه فرومغناطیس مغناطیده میشود ناپیوستگیهاي مغناطیسی (تقریبا) عمود بر جهت میدان، میدان نشت قوي را به وجود می آورند. این میدان نشت در سطح و بالاي قطعه مغناطیده قرار دارد و آن را با ا ...

مقاله کنفرانس مدیریت استراتژیکروش ارزیابی متوازن : یک متدولوژی یکپارچه برای پیاده سازی استراتژی ها

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده برنامه ریزی استراتژیک درهرسازمان دارای کارکردهای مختلفی است که توجه به آنها می تواند اثربخشی عملکرد سازمان را در راستای تحقق استراتژیها افزایش دهد مشکل اصلی که سازمان ها امروزه با آن مواجه هستند،عدم توانایی آنان در تعیین و اتخاذ استراتژی های مناسب نیست بلکه مشکلات آنان در پیاده سازی موفق استراتژی ها و ...

مقاله جلوه معنویت در معماری از دیدگاه سنت گرایان

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده روح آدمي رابطه اي ناگسستني با ماوراء و آنچه به عنوان دين در فرهنگ ها اطلاق مي شود دارد. انسان در جستجوي خويشتن خويش ، با بهره گيري از ذات خود، در بالاترين سطح دست به خلق هنرهايي مي زند که نتيجه عالي بروز اين جنبه ي فرامادي است . معماري به مثابه هنري که بسياري از جنبه هاي زندگي را در خود سامان مي دهد، ...

مقاله شبیه سازی پلاریزور تمام فیبر نوری پلاسمون سطحی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده – در اين نوشتار، ساختار يک فيبر نوري کنار- ساييده با پوشش نازک فلزي بررسي مي شود. خواص مدهاي متفاوت اين فيبرها مطالعه مي شود و نشان داده مي شود که برخي مدهاي خاص مي توانند به امواج پلاسمون سطحي تبديل شوند. همچنين نشان داده مي شود که با استفاده از تفاوت ضريب افت مدهاي درون فيبر، مي توان پلاريزور و جداکنن ...

مقاله استفاده از سنجش فشرده در تصویربرداری تشدید مغناطیسی ( MRI ) برای کاهش زماناسکن

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
این مقاله دارای فرمول های زیادی میاشد چکیده بنا به تئوری سنجش فشرده (compressive sensing) اگر اطلاعاتی غیر از پهنای باند سیگنال، همچون اسپارس( sparse) بودن نمایش آن در فضای مناسب وجود داشته باشد، می توان با استفاده از روش های بهینه سازی غیرخطی بازسازی دقیق سیگنال را از روی مشاهداتی به مراتب کمتر از آن چه ت ...

مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان با استفاده از روش معادلات ساختاری تفسیری

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در رویکرد های توسعه ای به مدیریت منابع انسانی، به روشنی درباره ی اهمیت و چایگاه عوامل انسانی در سازمان، به عنوان یک دارایی مهم بحث شده است. اگر شرایط مناسبی برای شکوفا شدن استعداد های فردی فراهم شود، دارایی مذکور، کارایی و عملکرد بهتری خواهد داشت . یکی از عوامل موثر در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، رشد ...