دانلود مقاله بررسی بیشینه کارآیی با تعیین مواد در رآکتورهای ترکیبی شکافت - همجوشی با استفاده از کد محاسباتی MCNPX 2 , 6 , 0

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

مقدمه

استفاده از انرژی هسته ای که در سال 1938، با کشف شکافت هسته ای توسط هان و استراسمن آغاز گردید و از حدود 50 سال پیش، با راه اندازی نیروگاه های قدرت تولید برق هسته ای نمود بیشتری یافت میتوانست راه حل مناسبی برای معضل کمبود انرژی جمعیت روزافزون بشر باشد، اما مشکلات ناشی از غنی سازی و تهیه سوخت و نیز موارد مربوط به ایمنی هسته ای از جمله پسمانداری هسته ای و حفاظت در برابر اشعه، معضلاتی بزرگ در استفاده از این کشف شگرف بودند.

ایده گداخت هسته ای نیز به دلیل انرژی نسبتا اندک ناشی از واکنش های گداخت و محدودیتی به نام معیار لاوسون، رسیدن به همجوشی اقتصادی و پایدار را تا حدی دور از تصور کرده است. از این رو دانشمندان بر آن شدند تا با ترکیب واکنش شکافت با گداخت، علاوه بر برآوردن معیار لاوسون، به بازده اقتصادی مثبت دست یابند. این ایده، اساس طراحی رآکتور ترکیبی شکافت-همجوشی بود.

رآکتور ترکیبی شکافت - همجوشی، با استفاده از نوترون های تولیدی از فرآیند همجوشی، سوخت شکافا تولید میکند. به دلیل اینکه این نوترون ها ، به واسطه تولید توسط همجوشی هسته ای،14/1 MeV، انرژی دارند و در دسته نوترون های سریع، دسته بندی می گردند و به دلیل اینکه آستانه انرژی شکافت اورانیوم-238، 0/8 MeV می باشد، لذا توانایی شکافت 238U و 232Th را دارند. همچنین با توجه به معادله های (1) ، قادر به تولید 239Pu و 233U می باشند که هر دو سوخت های شکافت پذیرند.

1225

(1)×

 

در این کار، با استفاده از نسخه 2,6,0 کد محاسباتی شبیه ساز [1] MCNPX ، این رآکتور را طراحی کرده و پس از اجرای برنامه، داده های مورد نیاز را بدست آوردیم. نسخه x2,6,0 این کد که از ترکیب نسخه x2,5,0 [2] و CINDER90 به وجود آمده، امکان ترابرد تمام ذرات بنیادی و پادذرات و نیز باریکه های یونی را فراهم آورده است .[3]

روش کار

-1 ساختمان فیزیکی

طراحی های بسیاری برای این رآکتور پیشنهاد شده که طراحی استفاده شده در این کار، برگرفته از طراحی پیشنهادی محققین کشور ترکیه [4] بوده و به کرات در مقاله های مختلف استفاده شده است [6] [5] و ... .

در مجموع، این طراحی دارای ده سلول مختلف می باشد که هریک عمل خاص خود را انجام می دهد. شکل-

1 ، طراحی صورت گرفته برای این کار پژوهشی را با استفاده از مبدل گرافیکی MCNPX VISUAL EDITOR [7] نشان می دهد .

شکل- :1 طراحی رآکتور هیبرید با استفاده از MCNPX VISUAL EDITOR

محفظه ابتدایی این رآکتور، شماره 1، اتاقک همجوشی است که در آن با استفاده از همجوشی محصورشدگی لختی؛ قرص ICF، منفجر شده و نوترون های خود را آزاد می کند. اتاقک همجوشی فقط شامل قرص همجوشی می

باشد که به وسیله لیزر یا شتاب دهنده مشتعل می گردد [8] و در آن هیچ ماده دیگری به کار نرفته است.


1226


-2 جداره آغازین

لایه دیگری که در این رآکتور استفاده شده و در شکل با شماره 2 نشان داده شده است، جداره اولیه است که

باید در برابر انواع تنش های سطحی و مکانیکی و خوردگی ناشی از برخورد نوترون با آن و نیز گرما و دمای بالای ناشی از واکنش های مختلف و موارد دیگر از این دست مقاومت کند. جنس این جداره، به توصیه کارهای دیگر صورت

گرفته در این باره [9]، فولاد ضد زنگ می باشد که از میان انواع مختلف، نوع 316 آن استفاده شده است.[10] چگالی

فولاد ضد زنگ استفاده شده

-3 اتاقک شکافت


g
3 cm

8 می باشد..

سـومین سـلول تعریف شـده در کد که پس از جداره آغازین قرار دارد، اتاقک شـکافت است. در این اتاقک میله های

سـوخت قرار داده می شـود و اطراف آن را غلاف احاطه می کند. قسـمت های خالی اتاقک را نیز کند کننده در بر می گیرد.
شکل-2، نمایی از سوخت به کار رفته در اتاقک همجوشی را نشان می دهد. سوخت و غلاف دور آن در استوانه های با سطح مقطع دایره ای قرار دارند. این استوانه ها به همراه کند کننده، خود در داخل استوانه های با سطح مقطع شش وجهی قرار میگیرند و یک سلول شبکه ای را تشکیل می دهند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی قابلیّت های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت های منطقه ی سیمره با استفاده از روش پرالونگ

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
موقعیّت جغرافیایی ویژه و گوناگونی پدیدههای طبیعی، سببشده تا ایران بهعنوان پنجمـین کشـور از دیـدگاه تنوّع طبیعی جهان شناخته شود (رخشانی نسب و ضـرابی، .(11 :1999 امـروزه ارزش اقتصـادی گردشـگری بهاندازهای است که از آن بهعنوان صنعت یاد میکنند. صنعت گردشگری امروزه، بهعنوان دومین منبـع درآمـد بیش از 13 کشور رو به ...

مقاله تعیین و بررسی حریم بهداشتی چاه1

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عنوان مقاله: تعیین و بررسی حریم بهداشتی چاه1 چکیده: حفاظت کیفی از منابع آب زیرزمینی که جهت تامین آب شرب استحصالی از چاه ها نقش دارند امروزه از مسئولیت ها ودغدغه هاي فکري متولیان تامین وتوزیع آب شرب یعنی سازمانهاي آب منطقه اي و شرکتهاي آب وفاضلاب کشور محسوب می شود. به اختصارناحیه حریم بهداشتی چاه همان نا ...

مقاله استفاده از امواج رادیویی در فرآوری مواد غذایی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** استفاده از امواج رادیویی در فرآوری مواد غذایی چکیده: استفاده از امواج رادیویی یکی از روشهای نوین فرآوری مواد غذایی می باشد. امواج رادیویی همانند امواج مایکروویو با خاصیت الکتروگرمایی که دارند باعث حرارتدهی یکنواخت و سریع مواد غذایی میشون ...

مقاله استفاده از قند مایع خرما و شیره خرما به عنوان شیرین کننده در مواد غذایی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از قند مایع خرما و شیره خرما به عنوان شیرین کننده در مواد غذایی چکیده خرما (Phoenix dactylifera) یک منبع تغذیهاي باارزش و پر انرژي است که بر اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزي (FAO)، ایران از نظر میزان تولید آن، داراي رتبه سوم در جهان می باشد. بعلت ضایعات بالاي خرما در ایران و فقدان صنایع تبدیلی ک ...

مقاله ارتقا عملکرد زیرسیستم کنترل حرارت ماهواره با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده تقویت شده با نانوذرات

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارتقا عملکرد زیرسیستم کنترل حرارتماهواره با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده تقویت شده با نانوذرات چکیده در این مقاله اثر افزودن نانو ذرات به مواد تغییر فاز دهنده به منظور افزایش نرخ انتقال حرارت به جهت استفاده در زیرسیستم کنترل حرارت وسایل فضایی به روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی پارافین ب ...

مقاله ارائه طبقه بند ترکیبی جدید جهت تعیین ریسک مشتریان بانک ها

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه طبقه بند ترکیبی جدید جهت تعیین ریسک مشتریان بانک ها   چکیده: با توجه به وجود متقاضیان تسهیلات بانکی و کارتهای اعتباری، بانکها نیاز به تصمیم گیری در مورد ارائهی تسهیلات به یک مشتری و تحلیل ریسک سرمایه گذاری خود روی مشتریان را دارند. اصطلاحاً به چنین تصمیم گیریهایی در خصوص اعطای اعتبار به یک فرد از جمله ...

مقاله استفاده از بیوپلیمرهای خوراکی زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از بیوپلیمرهای خوراکی زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی چکیده: امروزه با تولید روز افزون پلاستیک در جهان روبرو هستیم و %25 این پلاستیک تولیدی، صرف بخش بسته بندی می شوند.با در نظر گرفتن زمان زیست تخریب پذیری طولانی پلاستیک ها و آلودگی های زیست محیطی آن ها، استفاده از بیوپلیمرهای خوراکی زیست تخر ...

مقاله استفاده از امواج رادیویی در فرآوری مواد غذایی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** استفاده از امواج رادیویی در فرآوری مواد غذایی چکیده: استفاده از امواج رادیویی یکی از روشهای نوین فرآوری مواد غذایی می باشد. امواج رادیویی همانند امواج مایکروویو با خاصیت الکتروگرمایی که دارند باعث حرارتدهی یکنواخت و سریع مواد غذایی ...