بخشی از مقاله

بررسي مدارک مايکروسافت

اين مدارک که به مجموعه آنها MCP) MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL) گفته مي شود ،طي امتحانات استانداردي به افرادي که در بکارگيري يا پياده کردن يکي از محصولات يا فناوري هاي مايکروسافت مهارت کافي کسب کرده اند داده مي شود.


کسب اين مدرک نشان دهنده آن است که دارنده مدرک مي تواند به بعضي از اطلاعات فني موجود در سايت مايکرسافت دسترسي مستقيم داشته باشد. همچنين مايکروسافت دارندگان اين مدرک را به کنفرانس ها و سمينارهاي فني خود دعوت مي کند و مجله اي را هم مخصوص اين افراد منتشر مي کند.


... mcdba microsoft certified database administrators مدرکmcdba يک مدرک بسيار مهم براي متخصصيني است که کار پياده سازي و اجراي پايگاه اطلاعات به وسيلهmicrosoft sql server را انجام مي دهند ... اين مدرک براي تربيت نيروهاي متخصص در زمينه طراحي، پياده سازي و مديريت بانک هاي

اطلاعاتي توسطsql server ارائه شده است و داوطلبان مي توانند پس از گذراندن 4 دوره و موفقيت در آزمون هاي بين المللي، مدرک معتبرmcdba را دريافت کنند ... دارندگان اين مدرک داراي مهارت هاي لازم در مديريت، طراحي و نگهداري بانک هاي اطلاعاتي sql server شناخته مي شوند ... اين مدرک مناسب

افرادي است که کارشان طراحي پايگاه هاي اطلاعاتي، تهيه طرح مدل داده اي، ساخت و مديريت و پشتيباني پايگاه هاي اطلاعاتي و تنظيم و مديريت امنيتي

آن و بهينه سازي پايگاه اطلاعات و نصب و راه اندازي microsoft sql server است ... با کسب مدرک معتبر mcdb، فرد ثابت مي کند که توانايي لازمه جهت رهبري و مديريت بخش طراحي و پياده سازي پايگاه هاي اطلاعاتي يک سازمان را دارا است ... با انتخاب درست آزمونها مي توان در کنار هر دو مدرک mcse و mcsd و تنها با يک آزمون اضافه به مدرک mcdba دست يافت ... mctmicrosoft certified trainers دارندگان اين مدرک استاداني هستند که از سوي

مايکروسافت، براي تدريس و آموزش دوره هاي مايکروسافت تاييده شده اند ... داوطلب براي دريافت اين مدرک بايد يکي از ديگر مدارکmcp يا مدرکmicrosoft business solutions را داشته باشد


مزاياي دريافت مدارک Microsoft

بعد از قبولي در اولين آزمون ، شخص به عنوان Microsoft Certified Professional و يا به اختصار MCP شناخته شده و مدرک مربوطه براي وي فرستاده خواهد شد (گواهينامه قبولي امضا شده توسط بيل گيتس، کارت شناسايي و توافقنامه بين شرکت Microsoft و شخص دريافت کننده مدرک).
هم چنين شخصي که اين مدرک را دريافت مي کند از مزاياي زير بهره‏مند مي‏شود :


• دسترسي به اطلاعات و محصولات فني Microsoft از طريق سايت اينترنتي مخصوص افراد داراي مدرکMCP .
• اجازه استفاده از لوگوي مربوطه (MCP , MCSE , MCSD , …) در کارت ويزيت و سربرگ.
• دعوت به جلسات آموزشي.
• تخفيف يکساله براي اشتراک CD هاي محصولات Microsoft.
• تاييد شدن بعنوان شخصي که مهارت کار با محصولات Microsoft را دارا مي‏باشد.

 

حال انواع مختلف اين مدارک کدامند ؟

1)مدرک MCSA : مدرک MICROSOFT SYSTEM ADMINISTER CERTIFIED به افرادي داده مي شود که در زمينه مديريت شبکه و محيط هاي سيستمي مبتني بر سيستم عامل هاي ويندوز مهارت کافي داشته باشند . در حال حاضر اين مدرک روي ويندوز 2000 داده مي شود و براي کسب آن بايد از توانايي مديريت اين سيستم عامل و مدريت شبکه با استفاده از آن برخوردار بود .کسي که نامزد دريافت اين مدرک مي شود و براي دريافت آن در آزمون شرکت مي کند بايد 6 تا 12 ماه تجربه پياده کردن و مديريت يک سيستم عامل روي شبکه و مديريت يک سيستم عامل روي رايانه شخصي و يا پياده کردن و مديريت يک سيستم عامل روي شبکه هايي با بيش از 200 کاربر را داشته باشد .


يا گواهينامه مديريت سيستمهاي مايكروسافت،مهر تأييديست بر اين امـر كه دارنده آن داراي توانائي مديريت كليه شبکه ها و محيطهاي شبکه مبتني بر ويندوزهاي مايکروسافت را دارا مي باشد. مدرک MCSA که از اکتبر سال 2001 ارائه شده است لغب پرطرفدارترين مدرک مايکروسافت را به خود گرفته است. اين مدرک شامل دو گرايش MCSA: Messaging و MCSA: Security مي باشد.اين مدرک در حقيقت پاسخگوي اين رشد فراگير بوده و براي آن دسته از متخصصيني طراحي شده است كه محيطهاي شبكه بنا شده بر platform هاي windows 2003 و windows.net server موجود مايكروسافت را راه اندازي، مديريت و عيب

يابي مي نمايند. مرحله راه اندازي شامل نصب و تنظيم بخشهاي مختلف سيستمها و بخش مديريت شامل مديريت و پشتيباني سيستمها مي باشد.
البته اين افراد مشخصاً شبكه ها و سيستمهاي جديدي را به عنوان بخشي از وظايف خود، آنگونه كه از افراد داراي گواهينامه MCSE انتظار ميرود راه اندازي نمي نمايند ، به علاوه MCSA ها لزوماً نبايد در بخش طراحي شبكه ( مانند MCSE ) فعاليت نمايند. بلكه اين گواهينامه به متخصصين تكنولوژي اطلاعات (IT ) عرصه رقابت جديدي را در دنياي تجاري همواره در حال تغيير امروز، با ارزشگزاري بر نقش مديريت سيستمها در شبكه هاي كامپيوتري معرفي مي نمايد. اين

گواهينامه، اين توانايي را به صاحبان صنعت مي دهد كه افراد تأييد شده با مهارتهاي مناسب براي اداره و مديريت موفقيت آميز شبكه را شناسائي نمايند.

:: تعداد امتحانات: 4
(MCSA on windows 2003 ) براي متخصصين تكنولوژي اطلاعاتي است ( IT ) كه به طور ايده آل در محيطهاي شبكه پيچيده كامپيوتري با اندازه متوسط تا بزرگ مشغول به كار مي باشند.افراد داوطلب دريافت اين گواهينامه بايد در مجموع چهار امتحان شامل سه امتحان اصلي ( Core ) و يك امتحان انتخابي ( Elective ) را با موفقيت پشت سر بگذارند. اين امتحان انتخابي شامل امتحانات compTIA نيز ميگردد.(+Network+/A)

 

افراد داوطلب بايد داراي 6 تا 12 ماه تجربه در راه اندازي و مديريت يك سيستم عامل روميزي ( Desktop Operating System ) و نظارت بر ساختار اصلي - Network Infrastructure يك شبكه موجود باشند. اين امتحانات مهارت هاي مديريت شبكه، مهندسي شبكه، مديريت سيستم، مهندسي تكنولوژي اطلاعات، مديريت اطلاعات سيستم، تكنسين شبكه و متخصص پشتيباني فني را تحت پوشش قرار ميدهند.


اگر چه مدرك MCSA مدرکي مستقل محسوب ميگردد اما با گذراندن ساير آزمونهاي لازم مي توان به گواهينامه MCSE 2003 نيز در كنار آن دست يافت.

2) مدرک MCSE : افرادي که به تحليل نياز هاي يک طرح تجاري طراحي و پياده کردن يک زير ساخت مبتني بر محصولات و سيستم عامل هاي MICROSOFT مي پردازند و بر اين اساس راه حل هايي را به کارفرمايان ارايه مي دهند، مدرک MCSE -MICROSOFT CERTIFIED SYSTEM ENGINEER را به عنوان تاييد توانايهايشان اخذ مي کنند.در واقع اين مدرک براي مهندسان سيستم مهندسان پشتيباني فني تحليل گران و سيستم تحليل گران شبکه مناسب است لازم به ذکر است که اين مدرک از پرطرفدارترين مدارک فني به حساب مي آيد کسي که براي دريافت اين مدرک اقدام مي کند بايد دست کم تجربه اي يک ساله در پياده کردن و مديريت يک سيستم عامل تحت شبکه با 2000 کاربر و در 5 نقطه فيزيکي داشته باشد علاوه بر آن نامزد MCSE بايد دست کم يک سال تجربه در زمينه پياده کردن و مديريت سيستم عامل روي رايانه شخصي و طراحي زير ساخت شبکه داشته باشد .
MCSE ، که مهمترين مدرک مايکروسافت در زمينه شبکه مي باشد بيانگر تسلط كامل به طراحي و پياده سازي سيستمهاي مربوط به شبكه هاي Windows2003 و محصولات دوره هاي Back office مي باشد و جهت آندسته از افرادي طراحي شده است كه توانائي آناليز نيازهاي تجاري يك ارگان را دارا بوده و قادر به طراحي و راه اندازي ساختار شبكه براي راهكارهاي تجاري مبتني بر سيستم عاملهاي مايكروسافت و نرم افزار Server مايكروسافت باشند.
اين مدرك براي مهندسان سيستم، مهندسان پشتيباني فني، تحليلگران سيستم، تحليلگران شبكه و مشاوران فني مناسب است و نشانه حداقل يک سال تجربه کار راه اندازي و مديريت شبکه هاي مايکروسافتي درابعاد متوسط تا بزرگ مي باشد.

تعداد امتحانات: 7
(MCSE on windows 2003 ) براي متخصصين تكنولوژي اطلاعاتي است ( IT ) كه به طور ايده آل در محيطهاي شبكه پيچيده كامپيوتري با اندازه متوسط تا بزرگ مشغول به كار مي باشند.افراد داوطلب دريافت اين گواهينامه بايد در مجموع هفت امتحان شامل پنج آزمون اصلي ( Core ) و دو امتحان انتخابي ( Elective ) را با موفقيت پشت سر بگذارند.
اين امتحان انتخابي شامل امتحانات compTIA نيز ميگردد.(Network+/A+)
مدرک MCSE داراي دو گرايش زير مي باشد:
Specialization-MCSE: Security
Specialization-MCSE: Messaging

مزاياي دستيابي به مدارک مايکروسافت:
- دريافت مدرک بين المللي مايکروسافت - certificate & transcript
- دريافت کارت شناسايي مايکروسافت - wallet card
- دريافت Pin مخصوص مايکروسافت حاوي لوگوي مدرک مربوطه - lapel pin
- امکان استفاده از لوگوي مايكروسافت


- موقعيت شغلي و استخدامي بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تاًييد مايكروسافت در مورد محصولات و فن آوري اين شركت
- امكان دستيابي مستقيم به اطلاعات تكنيكي مربوط به محصولات از طريق ناحيه ويژه وب سايت MCP در مايكروسافت با اعطايAccount مخصوص .
- عضويت در وب سايت اختصاصي MSDN online كه اجازه دستيابي به بهترين منابع تكنيكي ، ارتباط با جامعه MCP و دسترسي به منابع و سرويسهاي با ارزشي را به دارنده آن مي دهد .


- دعوت به سمينارها ، جلسات آموزش تكنيكي و رويدادهاي خاص مايكروسافت.
افرادي كه به تحليل نيازهاي يك طرح تجاري، طراحي و پياده كردن يك زيرساخت مبتني بر محصولات و سيستم عامل‌هاي مايكروسافت مي‌پردازد و بر اين اساس ، راه حل‌هايي را به كارفرمايان ارائه مي‌دهند ، مدرك MCSE را به عنوان تاييد توانايي‌هايشان اخذ مي‌كنند.


در واقع، اين مدرك براي مهندسان سيستم، مهندسان پشتيباني فني، تحليلگران سيستم، تحليلگران شبكه و مشاوران فني مناسب است.
مجموعه توانايي هاي دارندگان اين مدرك آنها را براي هر يك از مشاغل زير آماده مي سازند :


• مهندس شبكه
• طراح شبكه


• مشاور IT
اين مدرك، از پرطرفدارترين و معروف‌ترين مدارك فني به حساب مي‌آيد.كسي كه براي كسب اين مدرك اقدام مي‌كند، بايد دست كم تجربه‌اي يك ساله در پياده كردن و مديريت يك سيستم عامل تحت شبكه با 2000 كاربر و در 5 نقطه فيزيكي داشته باشد. علاوه بر آن، نامزد MCSE بايد دست كم يك سال تجربه در زمينه پياده كردن و مديريت سيستم عامل روي رايانه شخصي و طراحي زيرساخت شبكه داشته باشند.

در واقع نشان دهنده اين است که شخص دريافت کننده اين مدرک توانائي راه‏اندازي، مديريت و عيب‏يابي سيستمهاي شبکه کامپيوتري بر اساس سيستم عامل شبکه Microsoft را دارا مي‏باشد. شرکت Microsoft با ارائه سيستم عاملWindows 2000 قابليتهاي فراواني را در اختيار کاربران شبکه قرار داده است و به همين دليل هر روز بر تعداد شبکه‏هاي مبتني برWindows 2000 افزوده مي‏گردد و بازار کار بسيار مناسبي براي دارندگان اين مدرک بوجود آمده است. دريافت مدرک MCSE درWindows 2000 مستلزم پذيرفته شدن در هفت آزمون مي‏باشد. اين آزمونها عبارتند از :
1- چهار آزمون اصلي ( اجباري) :


070-210 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Professional.
070-215 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Server.
070-216 Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure.
070-217 Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure.

2- يکي از آزمونهاي زير به صورت انتخابي :
70-219 Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure.
70-221 Designing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure.
70-220 Designing Security for a Microsoft Windows 2000 Network.
70-226 Designing Highly Available Web Solutions with Microsoft Windows 2000 Server Technologies.

3- دو آزمون انتخابي که مي توان از بين آزمونهاي زير و موارد ديگري که در صورت نياز مي‏توان در سايت http://www.microsoft.com/ مشاهده کرد ، انتخاب نمود :
70-228 Administering SQL Server 2000
70-229 Designing With SQL Server 2000
70-225 Microsoft Exchange 2000 Server
70-218 Managing Network Enviroment

3) مدرک MCDBA : اين حروف مخفف عبارت MICROSOFT CERTITFIED DATABASE ADMINISTRATOR به مديران پايگاه داده هاي SQL اختصاص دارد که به طراحي پياده سازي و مديريت اين کار گذار SERVER مشغول اند .در حال حاظر اين مدرک روي SQL SERVER 2000 ارايه مي شود.

4)مدرک MCT : دارندگان اين مدرک MCT (MICROSOFT CERTIFIED TRAINED ) استاداني هستند که از سوي مايکروسافت براي تدريس و آموزش دوره هاي مايکروسافت تايد شده اند براي دريافت اين مدرک بايد يکي از ديگر مدارک MCP را داشت .

5) مدرک MCAD :که مخفف عبارت MICROSOFT CERTIFIED APPLICATION DEVELOPER مي باشد مدرکي است براي کساني که از فناوري هاي مايکروسافت براي توسعه و نگهداري برنامه هاي کاربردي و برنامه هاي تحت وب و سرويس هاي داده اي استفاده مي کنند افرادي که به XML و NET تسلط دارند و از آنها براي ارايه برنامه هاي مختلف استفاده مي کنند کساني که براي دريافت اين مدرک نامزد مي شوند بايد يک يا دو سال تجربه در اين زمينه داشته باشند.برنامه نويسان و تحليلگران برنامه و توليد کنندگان نرم افزار مي توانند براي کسب اين مدرک اقدام کنند.

6) مدرک MCSD : دارندگان مدرک MICROSOFT CERTIFIED SOLUTION DEVELOPER افرادي هستند که با فناوري ها سيستم هاي عامل و معماري ويندوز راهکارهاي مناسبي را براي صاحبان صنايع و تجارت طراحي کرده و توسعه ميدهند .دست کم دو سال تجربه کاري براي خواستاران اين مدرک لازم است مهندسان نرم افزار و توليد کنندگان برنامه هاي کاربردي و مشاورا فني داشتن اين مدرک را به آنها توصيه مي کنيم .
مدرك MCSD

دارندگان مدرك (MCSD (Microsoft CertifiedSolution Developer افرادي هستند كه با فناوري‌ها، سيستم‌هاي عامل و معماري ويندوز، راهكارهاي مناسبي را براي صاحبان صنايع و تجارت طراحي كرده و توسعه مي‌دهند.

دارندگان اين مدرك توانايي طراحي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي شامل كليه انواع MIS و سيستم هاي عملياتي مانند مالي ، اداري ، توليد و ... با استفاده از تكنولوژي هاي مايكروسافت بر روي كامپيوترهاي مستقل (Single User) و يا شبكه هاي كامپيوتري (Client Server) را دارا مي باشند.

مهندسان نرم‌افزار، تحليلگران و توليدكنندگان برنامه‌هاي كاربردي و مشاوران فني كساني هستند كه داشتن اين مدرك را به آنها توصيه مي‌كنيم.

دست كم يك تجربه 2ساله كاري براي خواستاران اين مدرك لازم است.

براي دريافت مدرک MCSD چهار آزمون بايد با موفقيت پشت سر گذاشته شود .


امتحانات زير الزامي (Core) مي‏باشند :

1 - igning and Implementing Desktop Applications
2 - Designing and Implementing Distributed Applications
3 - Analyzing Requirements And Defining Solution Architectures

4 - يک امتحان ديگر بايد از موارد زير انتخاب شود (Elective) :

70-152 : Designing and Implementing Web Solutions with Microsoft Visual InterDev 6.0

يا

70-229 : Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

يا

70-234 : Designing and Implementing Solutions with Microsoft Commerce Server 2000


شما مي توانيد براي اطلاعات بيشتر درباره اين آزمون به سايت اينترنتي http://www.Microsoft.com مراجعه كنيد.

مجموعه توانايي هاي دارندگان اين مدرك آنها را براي هر يك از مشاغل زير آماده مي سازد :
• مهندس نرم افزار
• برنامه نويس نرم افزار
• مهندس سيستم (MIS)
• مشاور IT
7) مدرک MOS : اين مدرک مخفف MICROSOFT OFFICE SPECIALIST مي باشد و به کساني داده مي شود که در کار با برنامه هاي OFFICE مهارت کافي داشته باشند از انجا که مجموعه OFFICE در بيش از 100 کشور و به 18 زبان در اختيار کاربران قرار مي گيرد .مي توان آن را فراگيرترين مدرک مايکرو سافت دانست .بد نيست بدانيد که ماهانه 32 هزار نفر در سراسر دنيا اين مدرک را دريافت مي کنند.

8) مدرک SPECIALIST MASTER MICROSOFT OFFICE INSTRUCTOR : اين مدرک به کساني داده مي شود که براي تدريس بخش هاي مختلف OFFICE مهارت کافي داشته باشند. جهت دريافت اين مدرک بايد دست کم 2 سال تجربه تدريس در اين زمينه داشته باشيد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید