بخشی از مقاله

شبكه هاي اطراف خانه HOME AREA NETWORK-

چكيده:
تحقيق و بررسي برروي دليل وجوب شبكه هاي خانگي و آشنايي با ساختار اين شبكه و بررسي مختصر انواع اين نوع شبكه كه در دسترس عموم مي باشند.

كلمات كليدي:
PORT, VCR, LAN, HAN,

مقدمه:
شبكه خانگي:
براي بيشتر كاربران كامپيوتر, شبكه ها تصويري از دفاتر بزرگي با محيط هاي كنترل شده و جعبه هاي كوچك بانورهاي چشمك زن, سيمهاي بلند و مهندساني كه درباره اصطلاحات مرموز صحبت مي كنند در ذهنشان ايجاد مي كنند.


ولي شبكه ها لزوماً نبايد پيچيده يا حتي محدود به دفاتر كار باشند.
نسل جديد از شبكه ها كه ساده تر و شخص تر هستند به نام يا در شبكه منطقه محلي (LAN) يا فقط شبكه خانگي وجود دارد.
يك شبكه خانگي, 2 يا چند وسيله الكتريكي را در يك خانه به هم وصل مي كنند, اين وسيله ها معمولاً كامپيوتر هستند ولي مي توانند ميزبان بقيه وسايل كامپيوتري و قطعات قابل برنامه ريزي باشند. براي مثال, اگر شما يك دفتر كارخانگي داشته باشيد, ممكن است كامپيوتر كار و كامپيوتر خانگي خود را به صورت شبكه اي درآوريد تا بتوانيد يك چاپگر و مودم را به صورت مشترك استفاده كنيد (Share) يا شما ممكن است كامپيوتر خود و تلفن ديجيتالي و VCR ديجيتالي را به صورت شبكه درآوريد.

چرا يك شبكه خانگي؟


اتصال دادن كامپيوترهاي شخصي تان به يكديگر به شما اين امكان را مي دهد كه ديسك سخت (hard drive) چاپگرها, مودم ها, CD-ROM يا DVD-Drive و چيزهاي بيشتري را به اشتراك بگذاريد. اين وسايل به اشتراك گذاشته شده را منابع اشتراكي مي نامند (shared resources)
با به اشتراك گذاشتن منابع, شما مي توانيد هزينه هاي سخت افزاري را كاهش دهيد و نرم افزار و دسترسي به داده ها را آسانتر كنيد, در واقع اگر شما driveها را به اشتراك بگذاريد, ممكن است احتياجي به انتقال داده يا خريد چندين كپي از نرم افزار را نداشته باشيد.
زيرا كه همه چيز در drive به اشتراك گذاشته شده در دسترس مي باشد.


شبكه هاي خانگي منافع ديگري را نيز مانند اداره كردن يك خانه ارائه مي كنند در طول به اشتراك گذاشتن منابع كامپيوتري و اداره كردن يك خانه, ممكن است چيزهاي نامربوط يا مسايل دور بوجود آيد.
به سناريوي زير توجه كنيد:


شما و همسرتان مي خواهيد به يك سفر برويد, هركدام جلوي كامپيوتر شخصي خود براي انجام آخرين كارها قبل از ترك منزل قرار گرفته ايد در حاليكه همسر شما پست الكترونيكي اش را كنترل مي كند, شما از يك نامه اي رابا استفاده از يك نرم افزار برروي كامپيوتر شخصي خود و يك چاپگر روي كامپيوتر شخصي ديگر چاپ مي گيريد.


سپس درحاليكه همسر شما فايل هاي غيرقابل استفاده را كه برروي ديسك سخت شما قرار دارد, پاك مي كند و يك پيغام جديد برروي ماشين پاسخگو ضبط, و شما VCR را براي ضبط برنامه موردعلاقه خود و ترموستات را براي كم كردن حرارت تا قبل از روزي كه برگرديد تنظيم مي كنيد.


به محض آنكه شما اين كار را انجام داديد, پست الكترونيكي خود را با استفاده از يك مودم در كامپيوتر شخصي ديگري كنترل مي كنيد و دزدگيرخانه را فعال مي كنيد درحاليكه همسر شما كامپيوتر جيبي كه به كامپيوتر شخصي شما وصل است را تنظيم مي كند, وقتي همه كارها انجام شد هركدام از شما دسته بازي (aoystick) خود را برميداريد و در برابر هم يك بازي هوايي انجام مي دهيد.


وقتيكه همسر شما به شما اجازه داد كه بازي را ببريد, شما كامپيوتر جيبي را بر مي داريد و از در خارج مي شويد.
خنده دار به نظر مي آيد؟
اگر شما قطعات قابل برنامه ريزي يا همسري كه به شما اجازه دهد بازي را ببريد نداريد, ممكن است اينطور باشد (خنده دار).
اما بسياري از قرعات جديد, قابل برنامه ريزي, قابل به صورت شبكه درآمدن را دارند و با يك زبان مشترك صحبت مي كنند.


شبكه كردن كامپيوترهاي شخصي خانگي تان:
سالها مردم كامپيوترهاي شخصي خود را به وسيله وصل كردن خروجيهاي سريال با يك سيم ساده به صورت شبكه در مي آوردند, اين نوع از اتصال ها نسبتاً پيش پا افتاده بود زيرا نياز به يك اتصال مستقيم بين كامپيوترها و كارها با يك سرعت خيلي كم داشت.
به هر حال با افزايش مصرف وسايل الكتريكي و خانه هايي با چندين كامپيوتر شخصي تكنولوژي شبكه بندي داخل خانه كنار گذاشته شد.
امروزه چندين راه براي اتصال كامپيوترها و وسايل جانبي آن وجود دارد شامل:


1- Port سريال:
اين port در همه كامپيوترهاي شخصي وجود دارد و اين امكان را به شما مي دهد تا به راحتي با استفاده از يك كابل سريال ساده دو كامپيوتر شخصي را به هم مربوط كنيد اين كابل يك كابل null مودم نام دارد. براي اتصال بيش از دو كامپيوتر شخصي شما به يك Box switch كامپيوتري نياز داريد كه تمام كامپيوترها را به هم وصل كند و ترافيك را هدايت كند.
اتصالهاي سريال كنار هستند اما استفاده آنها راحت است و نرم افزارهاي آنها در بيشتر سيستم عاملها وجود دارد.

2- port موازي:
مانند port هاي سريال, port هاي موازي در تمام كامپيوترهاي شخصي وجود دارند, درواقع بيشتر كامپيوترهاي شخصي يك port موازي براي اتصال به يك چاپگر استفاده مي كنند.
Port هاي موازي, ارتباط سريعتري نسبت به port هاي سريال ارائه مي دهند اما در ضمن يك كابل پيچيده تر و نرم افزاري مخصوص جهت استفاده در شبكه بندي نياز دارند.

كارتهاي واسطه شبكه (NIC) :
كارتهاي واسطه شبكه اي مختلفي وجود دارند كه از اتصال هاي مختلف و قوانين ارتباطي مختلفي استفاده مي كنند.
به هر حال عقيده اصلي در پشت تمام كارتهاي واسطه شبكه يكسان است.
دو مشكل در استفاده از NICها براي نصب يك شبكه خانگي وجود دارد:
1- كارتها به هزينه هر كامپيوتري اضافه مي كنند.
2- تمام كامپيوترها بايد از همان كارت نوع اوليه قبل از اينكه به هم وصل شوند استفاده كنند.

Port هاي مادون قرمز:
اين تكنولوژي جديد از فرستنده ها و دريافت كننده مادون قرمز استفاده مي كند تا اين امكان را به كامپيوترهاي شخصي و بقيه وسايل جانبي بدهد تا بدون ايجاد شما مي توانيد تطبيق دهنده هاي قابل برنامه ريزي بخريد كه مي تواند آن وسيله را روشن يا خاموش شدن يا قدرت آن را افزايش يا كاهش دهد چندين شركت

امروزه, سيستمهاي كاملي را خريد و فروش مي كنند كه اين امكان را به شما مي دهد كه از كامپيوتر شخصي خود استفاده كنيد جهت برنامه ريزي واحدهايي كه وسيله هايي مانند زنگ در, دزدگير و چراغها را كنترل مي كنند, به طور مثال IBM home, director starter kit شامل يك واحد كنترلي است كه به port سريال كامپيوتر شخصي شما نرم افزار براي كامپيوتر شخصي شما واحدهاي كنترل از راه دور, و يك كنترل از راه دور وصل مي شود, با استفاده از اين كنترل ها شما مي

.توانيد يك لامپ (يا هر وسيله اي با وات كمتر را براي روشن شدن در يك ساعت معين يا هر زماني كه بخواهيد برنامه ريزي كنيد. با استفاده از كنترل كننده هاي اضافه شما مي توانيد چراغهاي خود را به صورتي برنامه ريزي كنيد كه وقتي كسي زنگ در را مي زند روشن شود يا يك جستجو كننده حسي را فعال كنيد.
علاوه بر برنامه ريزي اصلي جاري يا كنوني, افزايش تكنولوژي ديجيتالي قول امكانات جالب بيشتري را مي دهد. مانند وصل كردن يك VCR ديجيتالي, تلفن ديجيتالي و يك كامپيوتر شخصي به هم.


شما مي توانيد تصاوير را با يك دوربين ديجيتالي اسكن كنيد و آنها را در تلويزيون ديجيتالي خود نمايش دهد.
يا شما مي توانيد نمايش تلويزيوني مورد علاقه خود را به صورت sound track برروي كامپيوتر شخصي خود ضبط كرده و صداي خود را به آن اضافه كنيد و از فايل صداي بدست آمده به عنوان يك پيغام در ماشين پاسخگوي ديجيتالي خود استفاده كنيد.


درحاليكه بيشتر تكنولوژي فقط پيشنهاد مي شود, اين دلالت بر اين دارد كه بتوان فكر كرد در آينده اي نزديك, خطوط بين دو وسيله ديجيتالي غيرقابل رويت خواهند شد كه شما مي توايند وسايل و شبكه خانگي خود را به عنوان يك كامپيوتر شخصي چندمنظوره ببينيد.

انواع شبكه ها:
كامپيوترها و وسايل قبلي مي توانند ارتباط برقرار كننده آنها بايد بعضي از روشهاي اتصال را دارا باشند, اتصال ممكن است يك پيوند فيزيكي مانند يك كابل يا يك سيگنال فرستاده شده مثل يك راديو باشد. هر روش مزايا و زيانهاي خود را دارد, حتي اگرچه بعضي سيستمهاي ارتباطي از تسهيلات موجود استفاده مي كنند, وسايل هنوز بايد از اول براي استفاده تكنولوژي طراحي شوند در اينجا معمولي ترين انواع اتصالات شبكه اي خانگي را مي بينيم.

خطوط قدرت:
به طور جاري (پيوسته) بسياري از توليدكنندگان, محصولاتي جهت خودكارسازي خطوط خانگي قدرت مي سازند.
بسته هاي اتوماتيك خانگي از منابع مختلفي در دسترس هستند, شامل سيستمهاي خودكارسازي خانگي www.smarthouse.com و در قيمت و تركيب از بسياري از جعبه هاي آغازگر اصلي متغير هستند ( از 99/24 دلار تا 95/449 دلار), جعبه هاي آغازين با يك كامپيوتر شخصي واسط قابل برنامه ريزي از حدود 50 دلار آغاز مي شوند.

خطوط تلفن:
مانند خطوط قدرت, بيشتر خانه ها, يك شبكه به هم پيوسته اي از پريز تلفن دارند و برخلاف خطوط قدرت, خطوط تلفن براي ارتباطات طراحي شده اند. اتصالات مشابه خطوط تلفني كه براي مقاصد خاص ساخته شده اند يك استانداردي در شبكه سندي تجاري هستند, پس جنبه شبكه بندي تكنولوژي ثابت شده است و به سهولت براي طراحي وسايل جديد در دسترس است. به هر حال اگر خانه ها, چندين پريز برق در هرا تاق داشته باشند, خانه هاي كمي پريزهاي تلفن در هر اتاق دارند كه به راحتي در يك محل مناسب قرار داشته باشند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید