تحقیق در مورد علم بازاریابی در مورد ماده معدنی تالک

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

علم بازاریابی در مورد ماده معدنی تالک

در مورد بازاریابی باید بگویم که این فعالیت واقعاً یک علم محسوب می شود علت اصلی آن هم این است که پروانه بهره برداری گرفتن و استخراج و طراحی و … در معدن یک طرف و بازاریابی هم یک طرف، زیرا حیات کاری یک معدن تا زمانی است که بازار آن نیز وجود داشته باشد.

در این علم نیز باید با اطلاعات معتبر و به روز حرکت کرد تا مشکلی بوجود نیاید یکی از مواردی که باید دامش آموختگان این رشته توجه داشته باشند این است که در بازاریابی باید براساس آنالیزهای میانگین واقعی بازار مصرف پیدا کرد به عنوان مثال یک رگه را که تغییرات آن زیاد نیست (از نظر شیمیایی) در نظر می گیریم. برای فروش این رگه باید از جاهای مختلف این رگه نمونه برداری کرد. فرضاً ۱۰۰ کیلوگرم سپس این مقدار را پودر کرد و مخلوط کرد و در نهایت ۴ کیلوگرم به عنوان نمونه متوسط برداشت و این نمونه را برای X – R – F فرستاد. هر چقدر این کار با خطای کمتری صورت گیرد. در معاملات می توان مطمئن عمل کرد. چون معامله کننده هم می داند در آنالیز متوسط درصدها تا چند دهم تغییر می کند. و مصرف کننده

هم از کامیونهای ارسالی از
معدن چند نمونه برمی دارد و پودر می کند و آزمایش انجام می دهد. که اگر خطای آزمایش مصرف کننده نیز کم باشد. جواب آزمایش تولید کننده و مصرف کننده نیز بسیار به هم نزدیک خواهد بود. و مشکلی بوجود نخواهد آمد.

یکی از مسائلی که باید به آن نیز توجه شود مسأله هزینه های کلی معدن است. زیرا در این معدن برای چند مجتمع ماده فرستاده می شود ولی برای بعضی کارخانه ها مثل سیمان ماده ای فرستاده نمی شود. (با وجود درخواست از طرف کارخانه سیمان) چون قیمت پیشنهادی این کارخانه بسیار پایین است و این کار برای معدن سود آور نمی باشد. و در این زمینه هزینه های کلی معدن مطرح می شود. برای همین هزینه های کلی این معدن خلاصه وار گفته می شود.

برآورد هزینه های عملیاتی اجرای طرح
هزینه های عملیاتی شامل :
۱- هزینه های ثابت معدن که این هزینه ها جزء سرمایه گذاری اولیه جهت راه اندازی معدن مورد نیازمی باشد.
۲- هزینه های جاری معدن : هزینه هایی که جهت راه اندازی معدن پیش بینی می شود که بشرح هر کدام از هزینه های فوق بشرح ذیل می پردازیم:
۱-۱- هزینه تاسیسات و ساختمان

شرح تأسیسات مشخصات واحد ارزش کل (هزار ریال)
استراحتگاه پرسنل ۱۵ متر مربع ۳۰۰۰
انبار وسایل و لوازم ۱۲ متر مربع ۲۰۰۰
مخزن سوخت ۶۰۰۰ لیتری ۳۰۰۰
مخزن آب سیار ۱۰۰۰ لیتری ۲۰۰۰
جمع ــ ــ ۹۰۰۰

با توجه به اینکه معدن در جوار اثبادی خانقاه واقع شده و کارگران عمدتاً از محل آبادی خواهند بود.
بنابراین جهت استراحتگاه موقت و دفتر معدن و مخازن آب و سوخت مورد نیاز بشرح ذیل خواهد بود.

۲-۱- هزینه تأمین ماشین
سرمایه گذاری اولیه جت خرید ماشین آلات مورد نیاز بشرح ذیل خواهد بود.
نام دستگاه واحد ارزش کل (هزار ریال)
کمپرسور ۱۶۰ ۱ ۱۵۰۰۰۰۰۰
تراکتور بیلدار ۱ ۳۵۰۰۰۰۰۰
سواری ۳ ۱۵۰۰۰۰۰۰
جمع — ۶۵۰۰۰۰۰۰

۳-۱ راهسازی
معدن در نزدیکی آبادی واقع شده و نیاز به راهسازی نخواهد بود و از راه ارتباطی آباد استفاده خواهد شد.
۲- هزینه های جاری معدن
۱-۲- هزینه های پرسنلی
شامل حقوق و مزایای پرسنل معدن بوده که با توجه به تعداد افراد شاغل در معدن و دستمزدهای ایشان بشرح ذیل پرداخت خواهد شد.
عنوان شغل تعداد نفر دستمزد ماهیانه (هزار ریال)
سرپرست معدن و استادکار ۱ ۲۸۰۰

اپراتور و کمپرسور و حفار ۱ ۲۸۰۰
کارگر ساده ۵ (۱۵۰۰*۵ ) = ۷۵۰۰
نگهبان ۱ ۱۲۰۰
مسئول فنی ۱ ۱۵۰۰
جمع ۹ ۱۵۸۰۰

دستمزد سالیانه : ریال ۱۵۸۰۰۰۰۰ * ۷ =۱۱۰۶۰۰۰۰
۰٫۲۳ حق بیمه سهم کارفرما ریال
۲۵۴۳۸۰۰۰ * ۰٫۲۳ = ۱۱۰۶۰۰۰۰
پاداش و عیدی به ماخذ حداکثر یک ماه حقوق مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
(۹ *۱۵۰۰۰۰۰) *۷/۱۲ =۷۸۷۵۰۰۰ ریال

جمع هزینه های پرسنلی سالیانه :
ریال ۱۱۰۶۰۰۰۰ + ۲۵۴۳۸۰۰۰ + ۷۸۷۵۰۰۰ =۱۱۵۲۵۳۰۰۰
۲-۲- هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی سالیانه
این هزینه ها شامل خرید چکش کوهبری و پرفراتور، مته، شلنگ هوای فشرده لوازم ایمنی کارگران و ابزار کار پرسنل معدن و سایره جمعاً به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پیش بینی می شود.

۳-۲- هزینه سوخت ماشین آلات متفرقه در معدن
شرح نوع سوخت مصرف سالیانه ارزش واحد (ریال) ارزش کل (هزار ریال)
کمپرسور ۱۶۰ گازوئیل ۱۷۵۰۰ لیتر ۲۰۰ ۳۵۰۰
تراکتور بیلدار گازوئیل ۱۷۵۰۰ لیتر ۲۰۰ ۳۵۰۰
سواری بنزین ۱۰۵۰۰ لیتر ۸۰۰ ۸۴۰۰

جمع ــ ــ ــ ۱۵۴۰۰
هزینه های تعویض روغن و گریسکاری و فیلتر مصرفی و نیز سایره برای ماشین آلات گازوئیل سوز و بنزینی به ترتیب ۴۰ درصد و ۲۰ درصد هزینه سوخت پیش بینی می گردد.
ریال + ۸۴۰۰۰۰۰ *(۲۰/۱۰۰) = ۴۴۸۰۰۰۰ (۷۰۰۰۰۰۰ *(۴۰/۱۰۰)
ریال ۱۵۴۰۰۰۰۰ + ۴۴۸۰۰۰۰ =۱۹۸۸۰۰۰۰

۴-۲- هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تأسیسات
ده درصد ارزش ماشین آلات و ۵ درصد ارزش تأسیسات از بابت تعمیر و نگهداری در نظر گرفته می شود.
(۶۵۰۰۰۰۰۰۰ *۱۰/۱۰۰ ) +(۱۵۰۰۰۰۰۰۰ *۵/۱۰۰) = ۷۲۵۰۰۰۰۰

۵-۲ هزینه کرایه بلدوزر
با ملاحظه حجم عملیات سالانه، جهت آماده سازی بخشی از معدن برای تجهیز و بهره برداری احتمالاً بطور موردی احتیاج به یک هفته کار و برداری به یک دستگاه بلدوزر استیجاری از نوع D7 باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد.
۶-۲- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
۵ درصد کل هزینه های جاری سالانه بعنوان هزینه های متفرقه پیش بینی نشده معدن منظور می شود
شرح مبلغ هزینه (هزار ریال) ۵ درصد هزینه هزینه (هزار ریال)
نیروی انسانی ۱۱۵۲۵۳ ۵۷۶۲٫۶۵
ابزار و لوازم مصرفی ۱۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰
سوخت ۱۹۸۸۰ ۹۹۴

تعمیر و نگهداری ۷۲۵۰۰ ۳۶۲۵
کرایه بلدوزر ۱۰۰۰۰ ۵۰۰
جمع ۳۶۷۶۳۳ ۱۸۳۸۱٫۶۵

جمع کل هزینه های جاری سالیانه ریال۳۶۷۶۳۳۰۰۰
سرمایه در گردش
۲۵ درصد هزینه های جاری سالانه معدن برای انجام امورات داخلی بعنوان سرمایه در گردش پیش بینی می شود.
۳۶۷۶۳۳۰۰۰ * (۰٫۲۵) =۹۱۹۰۸۲۵۰ ریال
حقوقی دولتی

همانطوری که قبلا اشاره گردید قیمت پایه پیشنهادی مزایده ای برای هر تن تالک ۶۰۶۰ ریال بوده که با در نظر گرفتن میزان استخراج سالیانه ۶۰۰۰ تن تالک و نیز با اضافه نمودن ۳ درصد منابع طبیعی حقوق دولتی سالیانه :
ریال ۶۰۶۰ *۶۰۰۰ = ۳۶۳۶۰۰۰۰
ریال ۳۶۳۶۰۰۰۰ * (۰٫۰۳) = ۱۰۹۰۸۰۰

پرداختی سالانه
ریال ۱۰۹۰۸۰۰ + ۳۶۳۶۰۰۰۰ = ۳۷۴۵۰۸۰۰
برآورد قیمت تمام شده هر تن تالک استخراجی در پای معدن
۱- هزینه های جاری سالانه معدن ریال ۳۶۷۶۳۳۰۰۰

۲- هزینه های مالیات متوسط سالانه (برابر جدول پیوست) ریال ۱۵۰۶۸۴۰۰۰
۳- هزینه استهلاک متوسط سالانه (برابر جدول پیوست) ریال ۲۶۹۷۴۲۸۵ جمع ریال ۵۴۵۲۹۱۲۸۵
قیمت تمام شده به ازاء هر تن ریال ۵۴۵۲۹۱۲۸۵ ÷ ۶۰۰۰ = ۹۰۸۸۱٫۸۸
قیمت فروش
با ملاحظه کشش بازار مصرفی فعلاً قیمت فروش در طرح ۳۵۰۰۰ ریال برای هر تن منظور شده است.

سود خالص سالیالنه : ۹۴۲۳۰۰۰۰ ریال

نتیجه گیری
نتیجه ای که باید در این کارآموزی گرفته شود. دو نوع بود یکی نتیجه ای سطحی گرفتن است که بیشتر انسان در تئوریات سیر می کند و از توان اجرائی خود خبر ندارد. یعنی اطلاع ندارد که عمل به تئوریات که در کتابها خیلی بحث شده متفاوت از چیزی است که در ذهن دارد. و خیلی از این آقایان که تئوریهای زیادی را می نویسند و می گویند در عمل نمی توانند این تئوریها را پیاده کنند.

پس یک فرد کارشناس باید قبل از هر تصمیم گیری به جمع آوری اطلاعات بپردازد تا با استناد به این اطلاعات بتواند طراحی و اجرای موفقی داشته باشد. و مسأله دیگر این که یک کارشناس فنی باید قدرت محاسبه قوی داشته باشد. و بیشتر سعی کند طریقه کار با اعداد و ارقام و کمیت ها را بداند و کمیت ها را از نظر کمی و کیفی مطالعه کند و مفهوم یک کمیت را درک و لمس کند. که اگر این کار را انجام دهد دیگر در طراحی و اجرا می تواند قدرت مانور بیشتری داشته باشد. چون تمام خواص شیمیایی و فیزیکی پارامترها را می داند و اگر مشکلی بوجود آید. بلافاصله با توجه به اطلاعات قبلی می تواند بهتر تصمیم بگیرد و مشکل را شناسایی و رفع نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 10 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد