بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه :

  در سراسر جهان، صدمات علت اصلی مرگ و میر، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند. اهمیت صدمات از منظر بهداشت عمومی در بریتانیا تشخیص داده شده است و امروزه یکی از اولویت های هدف گذاری شده در برنامه ریزی های بهداشت عمومی انگلستان می باشد (دانشکده بهداشت 1999) (کادر 1-16).

اسلاید 2 :

  در دندانپزشکی علاقه مندی رو به افزایش کلینیکال و نیز بهداشت عمومی به موضوع صدمات تراماتیک دندانی دیده می شود.

  این بخش یک نگاه کلی به اپیدمیولوژی صدمات تراماتیک دندانی خواهد داشت. اثرات این وضعیت برجسته تر نشان داده شده و عوامل اتیولوژیک کلیدی آن مشخص خواهند شد. ارزیابی منتقدان از روش های پیشگیری ودرمانی نشان داده خواهند شد و رویکردهای بهداشت عمومی جایگزین ترسیم خواهند گردید.

اسلاید 3 :

کادر 1-16 تأثیر صدمات از منظر بهداشت عمومی

o در بریتانیا، دادخواست های مربوط به صدمات سالانه بالغ بر 10000 مورد می باشد.

o نزدیک به 1/3 مرگ ها در بین سنین 24-15 سالگی به دلیل تصادفات جاده ای است.

o سالانه 3000 نفر از افرادی بالای 65 سال به دلیل صدمات ناشی از افتادن می میرند.

o احتمال مرگ اطفال زیر 15 سال در خانواده های غیر کارآزموده، نسبت به خانواده های کارآزموده 5 برابر بیشتر است.

o سیستم خدمات بهداشتی سالانه 1/6 بیلیون پوند صرف درمان صدمات می کند.

اسلاید 4 :

اپیدمیولوژی صدمات تراماتیک دندانی

در مقایسه با اطلاعات موجود در خصوص پوسیدگی ها و بیماری های پریودنتال، یافته های موجود در ارتباط با وسعت و شدت صدمات دندانی محدود می باشد.

 در بریتانیا از سال 1973 با بررسی ملی دندان های اطفال و دیگر بررسی هایی که به صورت محلی به انجام رسیده است، اطلاعات موجود در خصوص صدمات دندانی جمع آوری شده اند.

اسلاید 5 :

به دلیل وجود اختلاف در روش های مطالعات مختلف و نیز تفاوت در روش های نمونه برداری، مقایسه مستقیم اطلاعات بدست آمده از این مطالعات بسیار مشکل است.

 برای مثال، در بررسی های ملی دندان های اطفال که در سال های 1993 و 1983 به انجام رسیده اند (O, Brien سال 1994، Todd و Dodd سال 1985)، شاخص های تشخیصی استفاده شده با بررسی که در سال 1973 به انجام رسیده است متفاوت می باشد (Todd سال 1975).

اسلاید 6 :

نکات مبحث:

چندین اندکس مختلف جهت ارزیابی شیوع صدمات دندانی ایجاد شده اند. مشکلات مرتبط با اندازه گیری صدمات دندانی کدامند؟

اسلاید 7 :

یافته های بدست آمده از یک بررسی دندانی اطفال که اخیراً در بریتانیا به انجام رسیده است شیوع کلی صدمات دندانی را 17% نشان می دهد (O, Brien سال 1994).

اختلاف در نقاط مختلف بریتانیا به وضوح دیده می شود. برای مثال، اطفال 14 ساله ای که در انگلیس زندگی می کنند. صدمات دندانی کمتری در مقایسه با اطفال ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند دارند.(15% در مقایسه با 18%، 20% و 23%).

اسلاید 8 :

دو بررسی محلی و وسیع که در نقاط محروم به انجام رسیده نشان دهنده شیوع بالاتر صدمات درمانی در مقایسه با بررسی ملی است که در بریتانیا به انجام رسیده است. یک مطالعه روی اطفال 14-11 ساله که در Bury و Salford واقع در شمال غرب انگلیس به انجام رسیده شیوع 4/34% را گزارش نمود (Hamilton و همکاران سال 1997).

 

اسلاید 9 :

در یک بررسی که اخیراً در منتهای شرقی لندن به انجام رسید شیوع صدمات دندانی در اطفال 14 ساله 7/23% مشخص شد (Marcenes و Murray سال 2001). یافته های مشابه در اغلب بررسی ها نشان می دهد که پسرها بیشتر از دخترها دچار صدمات دندانی شده و بیشترین میزان صدمات در اوایل دوران جوانی رخ می دهند.

اسلاید 10 :

تأثیر وضعیت:

صدمات دندانی از نظر شدت از یک ترک مینایی تا شکستگی دندان و یا لقی متغیر می باشد. بنابراین تأثیر این وضعیت بر فرد مبتلا می تواند خیلی متفاوت باشد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید