دانلود پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی

PowerPoint قابل ویرایش
345 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

چگونگی نمایش داده‌ها در زبان اسمبلی:

v اعداد دودویی و شانزده‌شانزدهی

v کدهای کاراکتری

v نمایش مکمل ۲ برای اعداد صحیح علامت‌دار

v

v سیستم‌های دیگر برای نمایش اعداد

اسلاید ۲ :

اعداد دودویی و شانزده شانزدهی

nبیت کوچکترین واحد قابل ثبت در کامپیوتر است

nارزش مکانی اعداد در مبنای ۲ مانند اعداد در مبنای ۱۰ است

   ۱۲۳  در مبنای ۱۰ برابر است با (۳*۱) + (۲*۱۰) + (۱*۱۰۰)

  ۱۰۱۰ در مبنای ۲ برابر است با (۰*۱)+(۱*۲)+(۰*۴)+(۱*۸)

اسلاید ۳ :

 نمادها در نمایش اعداد در مبناها

nمبنای ۲

¨    ۰, ۱

nمبنای ۱۰

¨     ۰,۱,۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹

nمبنای شانزده

¨ ۰,۱,۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹,A,B,C,D,E,F  

nA=10 ,B=11, C=12, D=13, E=14, F=15 

اسلاید ۴ :

سیستم ارزش مکانی مبنای دو:

 یگان  دوگان  چهارگان  هشت‌گان و …

اعداد دودویی به قدری طولانی هستند که خواندن و نوشتن آنها مشکل است.

اسلاید ۵ :

سیستم شانزده‌شانزدهی می‌تواند اعداد را فقط با استفاده از یک چهارم ارقام سیستم دودویی نمایش دهد.

به علت تبدیل ساده بین سیستم دودویی و شانزده شانزدهی، مبنای ۱۶ بعنوان شکل کوتاه شده دودویی تلقی شود.

در سیستم شانزده‌شانزدهی رقم‌های ۰ تا ۹ مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ که علاوه بر این، به جای اعداد دهدهی ۱۰ تا ۱۵ حروف A تا F جایگزین می‌گردند.

سیستم ارزش مکانی مبنای شانزده:

یگان  شانزده‌گان  دویست‌و‌پنجاه‌و‌شش‌گان و…

اسلاید ۶ :

تبدیل مبنای ۱۶ به مبنای ۲:

یک عدد شانزده‌شانزدهی می‌تواند به سادگی با جایگزینی چهار بیت برای هر رقم شانزده‌شانزدهی به عدد معادل دودویی تبدیل شود.

اسلاید ۷ :

تبدیل مبنای ۲ به مبنای ۱۶:

ابتدا از سمت راست، عدد را به دسته‌های چهاربیتی تقسیم می‌کنیم و سپس هر دسته را با رقم معادل شانزده شانزدهی آن جایگزین می‌نماییم.

اسلاید ۸ :

روش تبدیل عدد دهدهی به شانزده شانزدهی

با تقسیم متوالی عدد بر ۱۶ و قراردادن باقیمانده هادر کنار یکدیگر

مثال عدد ۵۸۷۶ در مبنای ۱۶ به روش زیر محاسبه میشود

  ۵۸۷۶ ÷۱۶   باقیمانده     ۴                                        ۳۷۶   =

   ۳۶۷ ÷ باقیمانده  ۱۵                                           ۲۲  =  ۱۶

     ۲۲ ÷ باقیمانده     ۶                                              ۱  =  ۱۶

  ۱    ÷  باقیمانده     ۱                                             ۰  =  ۱۶ 

۱۶F4

اسلاید ۹ :

طول کلمات

nبایت   ۸   بیت یا ۱ بایت

nکلمه یا WORD    ۱۶ بیت یا ۲ بایت

nکلمه مضاعف یا double word   ۳۲ بیت یا ۴ بایت

n

در یک عدد مثبت باید بیت منتها الیه سمت چپ صفر باشد

n

اسلاید ۱۰ :

تبدیل مبنای ۲ به ۱۰:

برای تبدیل یک عدد دودویی به معادل دهدهی آن، به جای تبدیل مستقیم و طولانی، سریعتر خواهد بود که آن را به مبنای ۱۶ و سپس به مبنای ۱۰ ببریم.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 345 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد