بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1-اناتومی ستون فقرات 11- فتق دیسک
2-شیوه ارزیابی اسیبهای ستون فقرات
3-آرترز گردن
4-کمر درد
5-اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس
6-ساکرالیزاسیون
7-لومباریزاسیون
8-تغیر زاویه ساکرال و لومبو ساکرال
9-التهاب آپوفیز خاصره
10- آسیب دیدگی دنبالچه

اسلاید 2 :

تخمین شیوع آسیبهای ستون فقرات ناشی از فعالیتهای ورزشی مشکل است.
 
 
 
 
1- بیشتر ورزشکاران آسیب های خفیف را گزارش نمی دهند.
 
2- بسیاری از این آسیبها خود به خود محدود شونده اند و بدون هر گونه درمان رسمی یا بدون ترک تمرین یا مسابقه برطرف می شوند.

اسلاید 3 :

با این حال 10 تا 15درصد از کل آسیبهای ناشی از ورزش را تشکیل می دهند.
 
تشخیص و درمان مناسب این آسیبها ضروری است، تشخیص اشتباه و ناتوانی در تشخیص آسیبهای بالقوه خطرناک می تواند نتایج فجیعی را به دنبال داشته باشد.

اسلاید 4 :

سقوط‌ از ارتفاع‌ - سقوط‌ به‌ دليل‌ عدم‌ داشتن‌ مهارت‌ حين‌ ورزش‌هايي‌ مثل‌ ژيمناستيك‌ يا آكروبات‌ - شيرجه‌ زدن‌ به‌ داخل‌ يك‌ استخر كم‌عمق‌ و برخورد با كف‌ آن‌ - پرتاب‌ شدن‌ از روي‌ اسب‌ يا موتورسيكلت‌ - كاهش‌ ناگهاني‌ سرعت‌ در داخل‌ يك‌ وسيله‌ نقليه‌ - افتادن‌ يك‌ جسم‌ سنگين‌ به‌ روي‌ بدن‌ - آسيب‌ به‌ سر يا صورت

اسلاید 5 :

1- ستون مهره ای از قاعده جمجمه شروع می شود و در تمام طول  گردن و تنه امتداد دارد و شامل تعداد 26 قطعه مهره که توسط لیگامانها و دیسکهای غضروفی – لیفی محکم به هم متصلند و یک ستون انعطاف پذیری را برای حمل تنه پدید می آورند.
 
2- به استثنای اولین و دومین مهره گردنی، بقیه مهره ها هر یک شامل یک توده استوانه ای قدامی به نام تنه و یک قوس استخوانی خلفی به نام قوس مهره ای هستند.

اسلاید 6 :


تنه مهره محل قرار گرفتن دیسک و محل اصلی تحمل فشار
وزن (82%) می باشد.

اسلاید 7 :

بخش خلفی یا قوس مهره به سطح خلفی تنه مهره ها چسبیده است. 
 
قوس مهره از دو پایه و دو تیغه که با هم یک حلقه ناقص را می 
سازند تشکیل شده است.
 
 

اسلاید 8 :

در قسمت خلف ستون فقرات مهمترین بخش مفاصل فاست  هستند که تنها مفصل سینوویال و حقیقی ستون فقرات اند .
 
کار اصلی مفاصل فاست، هدایت و فرماندهی حرکت ستون فقرات در هر ناحیه است و دقیقا مثل سکان کشتی جهت حرکت را تعیین می کند که بستگی به طرز قرار گرفتن سطوح مفصلی فاست نسبت به همدیگر دارد.
 

اسلاید 9 :

1- ستون فقرات دارای 23 دیسک اند
 
2-هر دیسک دارای دو قسمت است. یک جزء قوی و محکم         
و یک جزء( annulus fibrosis)در اطراف به نام حلقه لیفی
داخلی به نام (nucleus pulposus) است.
 
3- حلقه لیفی از فیبرو کارتیلاژ شاخته شده و کار اصلی این قسمت مقاومت در برابر فشارهای اعمال شده به ستون فقرات و مراقبت از هسته است.
 
  
 

اسلاید 10 :

4- حلقه داخلی دیسک از مواد وزیکو الاستیکی موکوئیدی که جذب کننده شوک هستند تشکیل شده و 70% تا 90% این ماده از آب تشکیل می شود.
5- کار اصلی دیسک ضربه گیری در برابر فشارهای اعمال شده به ستون فقرات است.
 
6- دیسکها اتصالهای اصلی بین تنه مهره ها یند و یک اتصال محکم بین مهره های مجاور یکدیگر به وجود می آورند و در عین حال امکان حرکت کردن را نیز فراهم می کنند.
 
7- از کل فشاری که به دیسک وارد می شود 75% روی حلقه بیرونی و 25% روی حلقه داخلی است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید