بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آناتومی ستون فقرات

قسمت جلویی ستون فقرات ، شامل اجسام مهره‌ای استوانه‌ای شکلی است که توسط دیسکهای بین مهره‌ای از هم جدا می‌شوند و توسط رباطهای طولی از جلو و عقب در کنار هم بطور ثابت قرار می‌گیرند. دیسکهای بین مهره‌ای ، متشکل از یک هسته ژلاتینی مرکزی هستند که توسط .حلقه غضروفی سفتی احاطه می‌شود

اسلاید 2 :

دیسکهای بین مهره‌ای کلا 4/1 طول ستون فقرات را تشکیل می‌دهند دیسکها در ناحیه گردن و کمر که حرکت بیشتری دارند، بزرگتر هستند. دیسکها الاستیک هستند و حرکت آسان مهره‌های استخوانی را بر روی یکدیگر امکان پذیر می‌کنند با افزایش سن خاصیت الاستیک دیسک کاهش می‌یابد.

اسلاید 3 :

قسمت عقب ستون فقرات ، شامل قوسهای مهره‌ای و هفت زائده است. و از داخل این قوس ، نخاع عبور می‌کند. عمل قسمت عقب ستون فقرات ، حفاظت از طناب نخاعی و اعصاب موجود در مجرای نخاعی و تثبیت ستون فقرات بوسیله اتصالات عضلات و رباطهاست. رشته‌های عصبی از بین مهره خارج شده و به مناطق مربوطه خود عصب دهی می‌کنند

اسلاید 4 :

فتق دیسک بین مهره‌ای

  • به معنای آزاد شدن بخش مرکزی دیسک از قسمت محیطی آن است.
  • هر دیسک از دو قسمت تشکیل شده‌است که عبارتنداز:
  • قسمت محیطی بنام آنولوس فیبروزوس[۱]
  • قسمت مرکزی بنام هسته دیسک یا نوکلئوس پالپوزوس[۲].

اسلاید 5 :

دیسک‌های بین مهره‌ای انعطاف پذیر بوده و هر دیسک بین دو مهره قرار می‌گیرد.کشیدگی، پیچ خوردگی و فشار به ناحیه کمر که به عناصر پشتی ستون فقرات آسیب وارد می‌کند، می تواند به دیسک یا دیسک‌های بین مهره‌ای که در جلو بین دو جسم مهره‌ای  قرار می‌گیرد نیز صدمه وارد کند.

اسلاید 6 :

هر دو قسمت محیطی و مرکزی دیسک آسیب پذیرند ولی اصطلاح فتق زمانی کاربرد دارد که قسمت مرکزی دچار آسیب شدید گردد که در این موارد، فتق با پارگی قسمت محیطی نیز همراه است.فتق هسته دیسک بین مهره‌ای ممکن است درنتیجه اعمال نیروهای بیش از اندازه، نیروهای کم اما مداوم و مکرر بر روی دیسک و یا وجود آنولوس معیوب پیش آید.

اسلاید 7 :

برخی علائم شایع  پارگی دیسک  بین مهره ای در قسمت تحتانی کمر

- درد نواحی تحتانی‌ کمر که به پشت رانها،پشت باسن،ران،ساق پا یا پا کشیده میشود.(دردسیاتیک)ومعمولا در اثر حرکت شدیدتر می شود.

- گرفتگی عضلات

- تشدید درد بر اثر کشیدگی فشارریشه های عصبی (حرکت،سرفه،عطسه،بلندکردن  اشیا،یا زور زدن و دفع مدفوع، دولا شدن و بالا آوردن مستقیم پا)

اسلاید 8 :

-  از بین رفتن رفلکس های عمقی تاندون ها.

- حساسیت شدید در مسیر توزیع ریشه های عصب تحت تاثیر.

- از دست دادن اختیار ادرار و مدفوع ، فلج و تحلیل رفتن و ضعف کامل عضلات از عوارض احتمالی بیماری هستند.

.

اسلاید 9 :علل مهم آسیب دیسکهای ناحیه پشت عبارتند از :

سن بالا

چاقی

اسلاید 10 :

ضربه

امادگی کم بدنی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید