بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

با ضرورت و اهميت تحليل عوامل محيطي در برنامه‌ريزي استراتژيک آشنا شويد
با مدلي براي تحليل عوامل محيط دور آشنا شويد و اجزاي آن را تشريح کنيد
با مدل پورتر براي تحليل عوامل محيط نزديک (محيط صنعت) آشنا شويد و از طريق آن جذابيت صنعت را تحليل نماييد

اسلاید 2 :

بر طبق تئوري سيستم‌هاي باز (Open Systems Theory) سازمان‌ها همواره در بستر تغيير و تحولات محيطي قرار دارند.
اين تغييرات بر تمامي نقش‌هاي مدير از جمله برنامه‌ريزي اثر داشته و مدير در ايفاي نقش خود به اين تغييرات توجه مي‌کند.

اسلاید 3 :

ف)سياست خارجي
روابط و وجاهت بين‌المللي کشور
روابط با کشورهاي مسلمان و منطقه
ميزان مناقشات بين‌المللي و منطقه‌اي
قابليت مقابله با تحريم‌ها
بحران‌هاي سياست خارجه
ارتباط با اقوام مرزنشين کشورهاي همسايه
توان دفاعي در عرصه سياسي
وضعيت تروريسم در منطقه
وضعيت جنگ و اغتشاشات در منطقه
توافق نامه‌هاي تجاري، منطقه‌اي و دوجانبه
فرايند پيوستن به سازمان تجارت جهاني
ب)سياست داخلي
روند مقررات زدايي در کشور
روند انحصارزدايي و خصوصي‌سازي در کشور
ميزان گسترش دموکراسي و آزادي‌هاي فردي
ميزان شفافيت دولت و حکومت
تغيير در دولت و نهادهاي دولتي
تعهد مردم نسبت به انتخابات
نوع جهت‌گيري رسانه‌ها و احزاب سياسي
ميزان درگيري‌هاي داخلي بين احزاب و گروه‌ها و ....

اسلاید 4 :

تحليل محيط دور: آناليز PESTLEالف)نشانگرهاي اقتصادي شامل :
توليد ناخالص ملي (GNP) و ناخالص داخلي (GDP)
درآمد سرانه کشور
ميزان رشد اقتصادي
وضعيت تورم
وضعيت پس‌اندازها، دارايي‌ها و بدهي‌ها
کسري بودجه
ارزبري، ارزآوري و صرفه جويي ارزي
ميزان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي
ب) عوامل پولي، مالي و درآمدزايي
مخارج دولت و بودجه دولت
نرخ ارز و بهره
پتانسيل و ميزان صادرات و واردات
ماليات
ج) زيرساختارها
ارتباطات
زيرساخت‌هاي دريايي(كشتيراني)، هوايي، زميني
زيرساخت‌هاي فرسوده
وجود مشاور در پروژه‌ها
مديريت ريسك و بحران
ه) اعتبارات
وضعيت سيستم بانكي
هزينه دسترسي به سرمايه
مکانيزم بازار بورس

اسلاید 5 :

الف)روندهاي فرهنگي و اجتماعي
جمعيت شهرها و روستاها و توزيع جمعيت و توزيع سني جمعيت
توسعه/بحران‌هاي فرهنگي و اجتماعي
آداب و رسوم و سنن
فقر، بي‌خانماني و اعتياد
كوچ و مهاجرت به شهرها
وضعيت اشتغال و بيكاري
سياست‌هاي سازمان بهزيستي
نوع مصرف و قدرت مردم
ميزان توجه به گردشگري و صنعت توريست
ب)بهداشت و آموزش
بيمارستان‌ها و مراكز درماني
واكسيناسيون و ايمن سازي
كيفيت نظام آموزشي و مدارس
هزينه تحصيلات
سواد و بي‌سوادي
فرار مغزها
ج)جرم و جنايت
ميزان قتل و سرقت
سياست‌هاي قوه قضاييه
ه) موقعيت طبيعي-جغرافيايي و ژئوپليتيک
دسترسي آسان به بازار مصرف
در اختيار داشتن منابع طبيعي و موقعيت ژئوپليتيک

اسلاید 6 :

وي در دانشگاه هاروارد در رشته اقتصاد در شاخه سازمان‌هاي صنعتي (IO) به‌تحصيل مشغول بود.
اين امر باعث تمرکز ذهن وي بر علت سودآوري بعضي صنايع نسبت به ديگران شد.
وي تمرکز بر محصولات خاص، مزيت در هزينه‌ها، مزيت در تمايز محصولات و توليد به مقياس را جز فاکتورهاي مهم رقابتي تلقي کرد.
پورتر در نهايت، چارچوب جامع خود را براي تحليل ساختاري جذابيت صنعت در چهارچوب خط‌مشي کسب و کار ارايه کرد.

اسلاید 7 :


چه ميزان خطر براي ورود محصولات جايگزين محصولات فعلي وجود دارد؟
ميزان هزينه‌اي که مشتري بايد متحمل شود تا از کالاي جايگزين استفاده کند، چقدر است (Switching Cost)؟
محصولات جايگزين، تا چه حد قابليت سودآوري و نفوذ در بازار را دارند؟
روند کاهش قيمت محصولات جايگزين و بهبود کيفيت آنها تا چه حد است؟
تا چه حد، رقبا تمايل دارند نفوذ در بازار يا ظرفيت توليد خود را افزايش دهند؟

اسلاید 8 :

تعداد و حجم مشتريان بالقوه و بالفعل شرکت چه ميزان است؟
ميزان هزينه‌اي که مشتري بايد متحمل شود تا از توليد کننده ديگر خريداري نمايد چه ميزان است (switching cost)؟
ميزان محصولات جايگزين محصولات فعلي تا چه ميزان است که باعث تغيير جهت مشتري بدان سمت شود؟
تا چه حد محصولات توليدي ثابت، استاندارد، مشخص و غير متمايز است که باعث شود مشتري به راحتي آن را از منبع ديگري نيز تهيه نمايد؟
ميزان وابستگي شرکت از بعد مالي به خريد مشتريان تا چه حد است؟
ميزان اطلاعات و آگاهي خريداران و مشتريان از کيفيت، قيمت و ساير مشخصه‌هاي محصولات و خدمات در اين صنعت چقدر است؟
تا چه حد، خريدارن و مشتريان قادرند تهديدي براي ايجاد و گسترش يكپارچگي به‌سمت مبداء (Backward Integration) باشند؟

اسلاید 9 :

تعداد تأمين‌کنندگان و اعتباردهندگان مهم و اساسي شرکت چقدر است؟
مواد اوليه به‌کار رفته در محصولات توليدي تأمين‌کنندگان تا چه ميزان قابل جايگزيني است؟
تأمين‌کننده تا چه حد قادر است در توليد خود انعطاف داشته باشد، به نحوي که تکنولوژي توليد خود را نوعي تغيير دهد که تأمين‌کننده، ديگر مناسب نباشد؟
تا چه ميزان احتمال دارد که تأمين‌کنندگان، محصولاتي مشابه توليد نمايند، به نحوي که تبديل به رقيبي جدي گردند؟
تأمين‌کنندگان تا چه ميزان در خروجي کيفي محصولات توليدي نقش دارند؟
ميزان انحصاري بودن و محدود بودن عرضه‌کنندگان در صنعتي که در آن فعاليت مي‌شود، تا چه حد است؟
ميزان هزينه‌اي که بايد متحمل شويم تا تأمين‌کننده يا اعتباردهنده خود را تغيير دهيم چقدر است (Switching Cost)؟
تا چه ميزان، براي تأمين‌کننده خود مشتري مهمي به شمار مي‌رويم و تأمين کننده براي يافتن مشتري جايگزين مشکل دارد؟
تا چه حد محصولات توليدي توسط تأمين‌کنندگان براي موفقيت و بقاي ما ضروري است ؟
تا چه حد، منابع مالي اعتبار دهندگان براي موفقيت و بقاي ما ضروري است ؟
تا چه حد، تأمين‌کنندگان قادرند تا مانع و تهديدي براي ايجاد يكپارچگي به‌سمت مقصد (Forward Integration ) براي ما باشند؟

اسلاید 10 :

مقياس اقتصادي تا چه حد مي‌تواند مانع ورود رقباي جديد به صنعت شود؟
تا چه حد، متمايز کردن محصولات و خدمات مي‌تواند مانع ورود رقباي جديد شود؟
تا چه حد داشتن نام و علامت تجاري (Brand) در اين صنعت حايز اهميت است؟
ميزان هزينه‌اي که مشتريان فعلي بايد متحمل شوند تا از محصولات توليدکنندگان تازه وارد استفاده کنند، چقدر است (Switching Cost)؟
تازه‌واردان و رقباي جديد تا چه حد قادرند به کانال‌ توزيع دسترسي داشته باشند؟
تازه واردان و رقباي جديد تا چه حد قادرند به تکنولوژي و دانش فني اين صنعت دسترسي داشته باشند؟
تازه واردين و رقباي جديد تا چه حد قادرند به مواد اوليه ضروري براي فعاليت در اين صنعت دسترسي داشته باشند؟
ميزان سرمايه اوليه مورد نياز براي ورود به اين صتعت و توليد در مقياس اقتصادي تا چه حد است؟
موفقيت در اين صنعت، تا چه حد به وفاداري مشتريان و داشتن شهرت و اعتبار مرتبط است؟
دولت تا چه اندازه‌ مي‌تواند با قوانين محدود کننده خود مانع ورود رقباي جديد به اين صنعت شود؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید