بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف ASEPTIC  

  • پر كردن بسته هاي استريل با محصولات استريل شده .
  • كلمه آسپتيك از كلمه يوناني SEPTICOS گرفته شده كه معني آن عدم وجود آنزيم هاي فاسد كننده است ،به اين مفهوم كه ماده مورداستفاده در بسته بندي خواص مكانيكي مطلوب براي جلوگيري از نفوذ گازها ويا مايعات غير مجاز را داشته باشد .

اسلاید 2 :

به طور كلي 2 مبحث در كاربرد تكنولوژي بسته بندي ضد عفوني شده وجود دارد:

.1بسته بندي محصولات استريل شده مانند ،شير .

.2بسته بندي محصولات غير استريل شده مانند ،محصولات لبني تخمير شده .

اسلاید 3 :

فوايد تكنولوژي بسته بندي ضد عفوني شده :

  • در اين سيستم انواع مختلف مواد و ظروف بسته بندي با ابعاد و اندازه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند .
  • در اين روش با استفاده از دماي بالا و زمان كوتاه محصول مرغوب تري به دست آمده تا زمان ماندگاري مواد غذايي افزايش يابد .
  • در مبدلهاي حرارتي از نوع آسپتيك سطح حرارتي وبرودتي زيادتر است بنابر اين قادر است انتقال حرارتي زيادتري ايجاد كند .

اسلاید 4 :

بررسي سيستم ضد عفوني شده :

عملكرد ضد عفوني شده موارد زير را شامل مي شود :

.1استريليزاسيون محصولات غذايي قبل از پر كردن ظروف .

.2استريليزاسيون مواد بسته بندي و ظروف وسيستم بسته بندي قبل از پر شدن .

.3استريليزاسيون تاسيسات ضد عفوني كننده قبل از عمل واحد UHT، خط توليد محصولات استريل هوا و گازها ،دستگاههاي پركننده ماشين آلات ومحوطه وابسته.

.4نگهداري تاثيرات حاصل از استريليزاسيون در سيستم كلي در طول عملكرد.

نكته :گرم كردن و سرد كردن در مرحله استريليزاسيون فرآورده بايد با سرعت هر چه ممكن اعمال شود تا بهترين كيفيت حاصل شود .

اسلاید 5 :

تعدادي از متدهاي اخير استريليزاسيون فرآورده عبارتند از :

.1ريز موج ماكروويو

.2مقاومت در گرم كردن الكتريكي

.3تخليه بالاي ولتا‍ژ الكتريكي

.4فشار فوق العاده زياد

اسلاید 6 :

استريليزاسيون مواد بسته بندي و تجهيزات :

.1گرما شامل: بخار مرطوب (در قالب آب داغ يا بخار اشباع شده )

                         بخار خشك(در قالب بخار با دماي بالا يا هواي داغ )

.2مواد شيميايي :H2O2 ،اتانول ،اتيلن اكسيد .

.3پرتوزايي: به صورت جداگانه يا تركيبي .

 

   

      پركردن

 

.1ورود محصول بعد از استريليزاسيون دمايي به تيوپ .

.2هواگيري به منظور خارج كردن هوايي كه در هنگام آزمودن فراورده وارد بسته شده انجام مي گيرد .

.3جمع آوري مواد استريل شده در يك تانكر ذخيره ي ضد عفوني قبل از بسته بندي .

 

اسلاید 7 :

نياز ويژه به مواد پلاستيكي در بسته بندي ضد عفوني:

استفاده از پلاستيك در سيستم بسته بندي ضد عفوني شده به علت ويژگي هاي زير است :

.1مقاومت شيميايي

.2پايداري دمايي .

.3برخورداري از سطح پايين آلودگي به موجودات ريز وذره بيني .

.4مقاومت در برابر تابش هاي يونيزه كننده .

فوايد بسته بندي ضد عفوني در بررسي جثه ي بسته بندي :

.1امنيت

.2قابل اعتماد بودن

.3ماندگاري تمديد شده پوسته

.4كيفيت محصول

اسلاید 8 :

     بسته بندي و درزگيري  :                                                        

هر سيستم بسته بندي ضد عفوني بايد قادر به بسته بندي و درزگيري بسته ها به طور كاملا محكم و نگهداري حالت استريليزه در مدت بررسي و توزيع باشد .

انواع فرم هاي بسته بندي :

.1جعبه هاي كارتني

.2كيف ها و كيسه ها

.3فنجان ها و جعبه هاي دو خانه

.4بطري ها و انواع شيشه هاي دهن گشاد

.5قوطي هاي فلزي

.6قوطي هاي پلاستيكي

.7قوطي هاي مخلوط

اسلاید 9 :

  نتيجه گيري                                                 :

.1سيستم بسته بندي ضد عفوني شده در خدمات كاربردي،به عنوان بسته بندي با كيفيت مورد استقبال گرفته است .

.2اين سيستم بسته بندي باعث نابود كردن باكتري هاي خطر ناك و بيماري زا مي شود كه منجر به توليد محصولات استريل شده است .

.3اين سيستم محصولات استريل شده را با مواد سازنده ي بسته بندي بهداشتي در محيطي طبيعي و سالم تركيب مي كند و نتيجه نهايي محصولي با ماندگاري پوسته كه به انجماد نيازي ندارد است .

.4امروزه اين امر باعث ايجاد يك لايه تماس مياني در بسته بندي ها شده كه به موجب آن كيفيت غذا بيشتر حفظ ميشود .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید