بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اتاق بازرگانی چیست؟

 • اتحادیه های محلی از افرادشاغل در امر تجارت که به منظور رونق و رفاه جامعه علی الخصوص از لحاظ منافع بازرگانی تشکیل شده اند ، اتاق بازرگانی نام دارد.
 • هر اتاق بازرگانی معمولا یک هیئت مدیره منتخب دارد و امورمربوط ازطریق کمیته های تخصصی دنبال می شود.
 • از میان فعالیت هایی که معمولا توسط این کمیته ها انجام می شود ، می توان به اقدامات و تلاش های صنعتی در جذب صنایع جدید به منطقه مربوطه و تهیه اطلاعات و ارائه مشاوره به دولت در مباحثی چون اختلافات کارگری تا مباحث مربوط به مالیات ورونق صنعت گردشگری در شهرها اشاره نمود.

اسلاید 2 :

تاریخچه اتاق بازرگانی در جهان :

 • تاریخچه و قدمت اتاقهای بازرگانی در جهان به سال 1599دربندر مارسی فرانسه باز می گردد ، بعدها درپی صدور یک فرمان سلطنتی در سال 1701 اتاق های بازرگانی در سراسر کشور فرانسه بر پا شدند.این تشکیلات به سرعت در قرون 17و18در سراسر خاک فرانسه گسترش یافت ، پس از انقلاب فرانسه ظهور اتاق های بازرگانی به تمام اروپای غربی گسترش یافت. اولین نهاد در خارج از فرانسه در جزیره جرسی به سال 1768در خاک بریتانیا شکل گرفت.
 • البته این اتاقها در هرکشوری مطابق با آداب و رسوم ملی ومحلی توسعه یافتند . به همین دلیل،علیرغم ویژگی های مشترک ، تفاوتهای عمدهای نیز میان آنها وجود داشت.اما مهم ترین ویژگی مشترک آنها ، نقش و صلاحیت اتاقهای بازرگانی در عهده دار بودن نمایندگی فعالان اقتصادی در هر ناحیه بود.

اسلاید 3 :

اتاق بازرگانی و صنایع آمریکا :

 • در آمریکا اولین اتاق بازرگانی به سال 1768در ایالت نیویورک ایجاد شد ، و تا سال 1870 چهل اتاق بازرگانی در آمریکا تاسیس شد.
 • اما ایده تاسیس یک موسسه ملی برای حمایت وپشتیبانی از منافع تولید کنندگان وبازرگانان مشاغل شهروندان آمریکا ، برای اولین بار از زمان پرزیدنت ویلیام هوارد تافت رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانی وی در میان نمایندگان کنگره این کشور در هفتم دسامبر سال1911اعلام شد.
 • او در این سخنرانی بر لزوم تاسیس یک سازمان مرکزی مرتبط با مجامع ومحافل محلی مختلف بازرگانی برای دفاع از منافع تولید کنندگان وبازرگانان وتجار آمریکا تاکید کرد ، در حال حاضر و 90 سال بعد از این سخنرانی اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا با پوشش 3 میلیون واحد اقتصادی ، حدود 3 هزار اتاق محلی و فدرال ، 830 انجمن وبیش از 90 اتاق مشترک نقش بسیار فعالی در اقتصاد این کشور بازی می کند.

اسلاید 4 :

برخی از اقدامات اتاق بازرگانی آمریکا:

 • مرکز تربیت وآماده سازی نیروی کار) از جمله کارهای این مرکز در این زمینه:
 • توسعه وترویج اقدامات آموزشی وتربیتی مرتبط با نیروی کار وانجام تحقیقات وپژوهش های لازم در این زمینه ، راه اندازی دوره های آموزشی ویژه آماده سازی وتربیت نیروی کار
 • خدمات اطلاع رسانی بازرگانی آمریکا :
 • این مرکز به طور منظم آمار و ارقام مربوط به اشتغال وابعاد مختلف دیگر کسب وکار را از منابع مختلف دولتی و غیر دولتی جمع آوری کرده وآن را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد .
 • مالیات های معقول :
 • اگر چه انواع مالیات ها در آمریکا کاهش یافته است ولی باز هم قوانین مالیاتی آمریکا پیچیده بوده وبار آن هنوز بر دوش مشاغل کوچک ومتوسط سنگینی می کند . لذا اتاق بازرگانی آمریکا تلاش می کند تا علاوه بر ساده سازی قوانین مالیاتی ، کاهش های بوجود آمده را نیز دائمی کند

اسلاید 5 :

 • موضوعات بین المللی:
 • به عقیده شهروندان آمریکایی ، آن ها در یک اقتصاد جهانی به سر می برند که 96درصد بازار آن در خارج از مرز های آمریکا گسترده شده است .به همین دلیل ، اتاق بازرگانی آمریکا خصوصا با آموزش واحد های کوچک و کارآفرین می کوشد تا آنها را برای رقابت جدی در بازار های بین المللی آماده و تجهیز کند.

اسلاید 6 :

تاریخچه اتاق بازرگانی ایران :  

 • در16مهر ماه سال 1305شمسی اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد ، ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود.هیئت نمایندگان اتاق مذکور عبارت بودند از:

حاج میرزا ابوطالب اسلامیه ، میرزا عبدالحسین نیکپور ، فقیه التجار ، آقا میرزا علی محلوجی وآقا شیخ حسین حریری.

به این ترتیب حاج امین اصفهانی اولین رئیس اتاق بازرگانی ایران محسوب میشود واز1305تا1311این سمت را بر عهده داشت.

در سال 1310دولت با وضع قانون خاصی انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت ونظارت بر آن را نیز در اختیار خود قرار داد.

در سال 1314دولت تعداد اتاق ها رابه 16 اتاق تقلیل داد ونظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید.

اسلاید 7 :

 • تا سال1341فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت لیکن از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع ومعادن نیز به گوش می رسید ، تا بالاخره با تلاش صاحبنظران صنایع و برای بهره برداری از معادن ایران در آبان ماه سال1341 اتاق صنایع ومعادن با عضویت هیئت نمایندگی مرکب از 30 نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد.
 • اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران در اسفند سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع ومعادن ایران به وجود آمد ، ضمنا با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان وصاحبان صنایع و بهره برداران معادن از 5/1در هزار به 5/3در هزار افزایش یافت.
 • در قانون ادغام اتاق ها هیئت نمایندگان اتاق ایران 72 نفر پیش بینی شده بود که 35 نفر نماینده شعبه تهران 20نفر نماینده شعبه ها و 17 نفر نماینده 25 اتحادیه

اسلاید 8 :

 • سندیکاهای تولید کنند گان وصادر کنند گان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب به دستور امام خمینی کمیته ای از نمایندگان اداره امور را در دست گرفتند ، در اولین انتخابات کمیته منتخب امام آقای علی خاموشی به سمت ریاست اتاق انتخاب شد.
 • در سال 1386 بعد از انتخابات اتاق ایران آقای دکترمحمد نهاوندیان به سمت ریاست اتاق برگزیده شد.

اسلاید 9 :

اولین قانون اتاق بازرگانی در ایران :  

  قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب دومتیر ماه 1321 است در اینقانون آمدهاست:

 1. 1. به منظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور وهمکاری آنان با یکدیگر وانجام وظایفی که در این قانون مقرر است در تهران وشهرستان هایی که اهمیت بازرگانی دارند اتاق های بازرگانی تاسیس می شود.
 2. 2. عده کارمندان اتاق های بازرگانی در تهران 25 نفر و در شهرستان ها بر حسب اهمیت محل از 7 تا 15 نفر خواهد بود.
 3. 3. دوره انتخابی اتاق های بازرگانی دو سال وکارمندی آن افتخاری است.
 4. 4. اتاق های بازرگانی برای کارهای اداری خود در حدود احتیاجات سازمان اداری داشته واعضای آن را از کارمندان رسمی وغیر رسمی انتخاب خواهند کرد.

اسلاید 10 :

اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران:

 • به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور،تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی ،معدنی ،کشاورزی وبازرگانی به موجب وظایف واختیارات، قانون اتاق بازرگانی صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران در 15 اسفند 1369(وبا اصلاحات 15آذر سال 1373) آغاز به کار کرد .
 • اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.
 • مرکز اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران که در این قانون (( اتاق ایران )) نامیده می شود در تهران می باشد .
 • حوزه فعالیت اتاق شهرستان ها محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است واتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی بوده ودر امور
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید