بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حضرت آقا ( حفظه الله ):

عزیزان من ! هدف اصلی دشمنان -چه خارجی ، چه دشمنان دورو و منافق داخلی - عبارت است از نفی حکومت دینی و حکومت اسلام ؛ اصل قضیه برای اینها این است و به کمتر از این هم راضی نیستند . تا وقتی مسئولان کشور به مبانی دین و اسلام و فقاهت پایبندند اینها در این کشور نمی توانند کاری بکنند .

اسلاید 2 :

روبه قبله نمودن محتضر

مسلمانی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن است مرد باشد یا زن ، بزرگ باشد یا کوچک ، باید به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد و اگر خواباندن او کاملا به این طور ممکن نیست بنابر احتیاط واجب تا اندازه ای که ممکن است باید به این دستور عمل کنند و چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد به قصد احتیاط او را رو به قبله بنشانند و اگر هم نشود باز به قصد احتیاط او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ ، رو به قبله بخوابانند.

رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمانی واجب است و اجازه گرفتن از ولی او لازم نیست.

اسلاید 3 :

بعد از مرگ مستحب است :

دهان میت را بر هم بگذارند که باز نماند.

چشمها و چانه میت را ببندند.

دست و پای او را دراز کنند.

پارچه ای روی او بیندازند.

اگر شب مرده در جایی که مرده چراغ روشن کنند.

برای تشیع جنازه او مؤمنین را خبر کنند.

در دفن میت عجله نمایند.

اسلاید 4 :

غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان

غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی بر هر مکلفی واجب است (واجب کفایی) و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می شود. و اگر کسی انجام ندهد همه معصیت کرده اند.

بنا بر احتیاط واجب حکم مسلمانی که دوازده امامی نیست مثل مسلمان دوازده امامی است.

برای غسل و کفن و نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیرند.

اسلاید 5 :

احکام غسل میت

اگر زن ، مرد را و مرد ، زن را غسل دهد باطل است {در غیر موارد ضرورت} مگر زن و شوهر.

نگاه کردن به عورت میت حرام است و اگر نگاه کند:

  • معصیت کرده
  • ولی غسل باطل

 نمی شود     

 

 

اسلاید 6 :

Iنکته :لنگ { که از ناف تا زانو را می پوشاند } و پیراهن مقدار واجب کفن است و مابقی مقدار مستحب کفن است.

اسلاید 7 :

احکام حنوط

بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند یعنی به

پیشانی و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ

پاهای او کافور بمالند. (مواضع سجود)

مستحب است به سر بینی میت هم کافور بمالند.

کافور باید ساییده و تازه باشد.

مستحب است قدری تربت سید الشهداء با کافور مخلوط کنند.

مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت گذارند.

اسلاید 8 :

احکام نماز میت

نماز خواندن بر میت مسلمان ، اگر چه بچه باشد واجب است. (واجب کفایی)

نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود.

کسی که نماز میت می خواند لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد.

کسی که بر میت نماز می خواند باید رو به قبله باشد.

واجب است میت را مقابل نمازگزار به پشت  بخوابانند به طوری که سر او به طرف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.

مکان نمازگزار باید از جای میت پست تر یا بلند تر نباشد. (ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد)

مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند ولی اگر میت اهل علم و تقوی باشد کراهت ندارد.

اسلاید 9 :

احکام دفن

واجب است میت را طوری  در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند.

میت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او رو به قبله باشد.

دفن مسلمان در قبرستان کفار و دفن کافر ، در قبرستان مسلمانان جایز نیست.

چیزی که از میت جدا می شود اگر چه مو و ناخن و دندانش باشد باید با او دفن شود.

اسلاید 10 :

نحوه و زمان خواندن نماز وحشت

  • مستحب است در شب اول قبر ، دو رکعت نماز وحشت برای میت بخوانند و دستور آن این است که :

   در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره انا انزلنا بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند : اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان .

   بجای کلمه فلان ، اسم میت را بگویند.

  • نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می شود خواند ، ولی بهتر است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید