دانلود فایل پاورپوینت اساسنامه شبکه پزشکی مولکولی کشور

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اساسنامه شبکه پزشکی مولکولی کشور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اساسنامه شبکه پزشکی مولکولی کشور قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

ماده۱- مقدمه

شبکه پزشکی مولکولی مجموعه ای از مراکز تحقیقاتی کشور است که به منظور ایجاد هماهنگی و تعیین سیاستهای کلی تحقیقات در زمینه پزشکی مولکولی جهت مشارکت در اعتلای سطح سلامت جامعه از طریق پیشگیری، تشخیص و درمان و ریشه کنی بیماریها تشکیل شده است.

اسلاید ۲ :

ماده ۲- تعریف و دامنه

شامل مجموعه ای از مؤسسات تحقیقاتی اموزشی خدماتی ، مؤسسات استفاده کننده از تحقیق و سازمانهای سیاستگذار می باشد.

اسلاید ۳ :

ماده۳- رسالت (مأموریت)

ساماندهی و بسترسازی تحقیقات بنیادی – کاربردی در زمینه تحقیقات پزشکی مولکولی که در راستای ارتقاء سلامت و تندرستی جامعه و دستیابی به اهداف مورد نظر است.

اسلاید ۴ :

ماده۴- اهداف

۴-۱- تهیه بانک اطلاعات

۴-۲- ظرفیت سازی

۴-۳- تقویت روحیه کارگروهی

۴-۴- توسعه ارتباطات داخلی و خارجی

۴-۵- ارتقاء زمینه استفاده از نتایج تحقیقات

۴-۶- توسعه فرهنگ پژوهش در ذینفعان بخصوص استفاده کنندگان و سیاستگذاران

۴-۷- توسعه کمی و کیفی تحقیقات مرتبط

۴-۸- تعیین اولویتهای تحقیقاتی

۴-۹-تدوین کدهای اخلاقی که برابر با استاندارد های بین المللی و با عنایت به مسائل فرهنگی وقانونی کشور بوده وبا توجه به بحث و پایش وگزارش دهی .

اسلاید ۵ :

ماده ۵- ارکان

۵-۱- هیأت مؤسس

۵-۲- شورای راهبردی

۵-۳- رئیس

۵-۴- دبیر

۵-۵- شورای پژوهشی، آموزشی

اسلاید ۶ :

تعاریف

۵-۱- هیأت مؤسس : بین ۵تا۷ نفر که توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تعیین می شوند.

اسلاید ۷ :

وظایف هیأت مؤسس

۵-۱-۱- تدوین و تصویب اساسنامه

۵-۱-۲- برگزاری اولین نشست تعین اعضاء شورای راهبردی

  ۵-۲- شورای راهبردی: شامل یک نماینده از اعضاء پیوسته است که از بین خود یکنفر را به عنوان رئیس شبکه به مدت ۲سال انتخاب و حکم نامبرده توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صادر و انتخاب مجدد وی بلامانع است

اسلاید ۸ :

وظایف شورای راهبردی

۵-۲-۱- تهیه و تدوین برنامه استراتژیک

۵-۲-۲- تعیین اولویتها

۵-۲-۳- تأمین منابع

۵-۲-۴- پیشنهاد رئیس شبکه به معاون تحقیقات و فناوری و تعیین وظایف و اختیارات وی

۵-۲-۵- تدوین آئین نامه های داخلی

۵-۲-۶- اصلاح/تغییر اساسنامه

۵-۲-۷- تعیین ضوابط و انتخاب اعضاء

۵-۲-۸- انتخاب عضاء شورای پژوهشی/کمیته های تخصصی

۵-۲-۹- تعیین و تصویب خط مشی و سیاستهای علمی، مالی و اداری شبکه

تبصره: در مواردی که تعداد اعضاء شبکه بیش از ۲۰ نفر باشد می توان مؤسسات همگون را به صورت خوشه در نظر گرفت و از هر خوشه یک یا چند نماینده را انتخاب نمود به نحوی که شورای راهبردی حداکثر ۲۰ نفر باشد.

اسلاید ۹ :

۵-۳– رئیس شبکه

بالاترین مقام اجرایی شبکه می باشد که به مدت ۲سال با پیشنهاد شورای راهبردی و حکم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تعیین و انتخاب محدودی بلامانع است.

اسلاید ۱۰ :

۵-۴– دبیر

توسط رئیس شبکه انتخاب می شود.

وظایف دبیر :

۵-۴-۱- وظایف و اختیارات دبیر توسط رئیس شبکه تعیین و به او ابلاغ خواهد شد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 14 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد