بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعریف توسعه پایدار

برای یک بنگاه تجاری، توسعه پایدار به معنی پذیرش استراتژی های کسب وکار و فعالیت هایی است که نیازهای بنگاه و ذی نفعانش را تامین می کند و از نیروی انسانی و منابع طبیعی که بنگاه درآینده به آنها نیاز پیدا می کند، محافظت می کند و آنها را توسعه می بخشد.

اسلاید 2 :

نکات مهم در تعریف توسعه پایدار

این تعریف که توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه ارائه شده است،ذات مفهوم توسعه پایدار را می رساند و بیان می دارد که توسعه اقتصادی باید نیازمندی های یک بنگاه کسب و کار و ذی نفعانش را برآورده سازد.

همچنین این تعریف، وابستگی کسب و کارها به منابع انسانی و طبیعی ، سرمایه های فیزیکی و مالی را پررنگ می کند. این تعریف تاکید می کند که فعالیت اقتصادی نبایستی سبب واردساختن آسیب های جبران ناپذیر به منابع انسانی و طبیعی شوند.

بهرجهت، تاکید بر این نکته قابل اهمیت است که توسعه پایدار نمی تواند توسط یک بنگاه واحد بدست آید. توسعه پایدار یک فلسفه جاری (در جریان) است که هر شریک در اقتصاد جهانی (شامل مصرف کنندگان و دولت) بایستی به آن متعهد باشد و ما می بایست نیازهای امروز خود را بدون مقایسه توانایی نسل های آینده با نیازهای مربوطه شان ارضا نماییم.

اسلاید 3 :

کاربردهای توسعه پایدار در کسب و کار

توسعه پایدار، فرصتهایی برای:

 تامین کنندگانی که مشتریان آنها  " مصرف کننده سبز( مصرف کنندگان کالاهای منطبق با محیط زیست)" هستند ،

شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه غیر مضر برای محیط زیست(دوست محیط زیست) ،

همچنین شرکتهایی که در زمینه افزایش کارایی سرمایه گذاری در سیستم های زیستی فعالیت می کنند ،

و کسانی که در ارتقا مسائل اجتماعی درگیر هستند،

خلق می کند.

◄کسب و کارهای مختلف و جوامع مختلف، می توانند رویکردهایی را بیابند که بطور همزمان به طرف هر 3 هدف حفاظت از محیط زیست، شهرت اجتماعی و توسعه اقتصادی ، حرکت نماید.

اسلاید 4 :

ملاحظات کاربردی

درمیان رهبران تجاری، درخصوص بهترین موازنه میان علائق شخصی و فعالیت های اجرایی درجهت خوب بودن برای جامعه، اجماع نظر وجود ندارد. برخی مدیران ارشد، اهداف عمده کسب و کار خود را کسب درآمد قلمداد می کنند.اما برخی دیگر، داشتن نقشی کلان در جامعه را هدف عمده کسب و کار خود می دانند. 

برای مثال، یک شرکت شیمیایی که یکی از تسهیلات آن آلاینده های زیادی در محیط ایجاد می کند، ممکن است تصمیم به جایگزین نمودن آن با یک تسهیلات موثرتر بگیرد. اما آیا شرکت باید درطول مدت زمان ساخت  2 تا 3 ساله ، برنامه های درجریان خود را متوقف نماید و ریسک ازدست دادن سهم بازار خود را بپذیرد؟ یا باید علیرغم هزینه های جریمه و ارتباطات عمومی ناسازگار، به فعالیت های درجریان در کارخانه آلوده کننده ادامه دهد؟

با توجه به اهداف اقتصادی، شهرت اجتماعی و محیطی ، کدامیک از این 2 گزینه بهتر است؟

اسلاید 5 :

علائم و آثار مثبت تغییر

William Mulligan، مدیر امور محیط زیست شرکتChevron، معتقد است امروزه محیط زیست یک مساله اصلی می باشدو می گوید: تعالی محیطی باید قسمتی از تفکرات استراتژیک باشد. درحقیقت ، هرگاه مجبور به تغییر باشیم ، اغلب فرصتها را کشف می کنیم.

بسیاری از مدیران ارشد، بر این باورند که تعقیب استراتژی های توسعه پایدار ، سبب ایجاد شرایط مطلوب در کسب و کار می گردد. برای مثال، یکی از کارخانجات تولیدی شرکت 3M، میزان تولید فاضلاب خود را با استفاده مجدد از فاضلاب آبهایی که وظیفه خنک کردن دستگاهها را داشتند بجای تعویض آن بعد از یکبار استفاده به نصف کاهش داد.

طرح آقایDow می گوید" کاهش اتلافها همیشه برای ما پول به همراه می آورد". این طرح در سال 1986 آغاز شد و بیش از 700 پروژه ایجاد کرد و سبب صرفه جویی به میزان میلیونها دلار در سال گردید.

اسلاید 6 :

علائم و آثار مثبت تغییر

Elkington مشاور زیست محیطی ،همچنین به بهبودهای مشخص دیگری نیز اشاره کرده است. اکثر مصرف کنندگان، امروزه آمادگی پرداخت بهای بیشتر برای محصولاتی که در مواجهه با محیط زیست، مسئولانه تر رفتار می کنند را دارند.

همچنین از بهبودهای مشخصی که Elkington بیان داشته، این است که شرکتهایی که از درون تغییر می کنند، نسبتا به فشارهای خارجی ناشی از مصرف کنندگان و محیط گرایان آسانتر پاسخ می دهند.

اسلاید 7 :

سیستم های مدیریت ارتقا

مفهوم توسعه پایدار، نیاز به ترکیب و یکی شدن با سیاستها و فرآیندهای یک کسب و کار دارد اگر آن کسب و کار از اصول توسعه پایدار پیروی نماید. این بدان معنا نیست که به روشهای جدید مدیریت نیاز است. بلکه بدین معناست که به یک فرهنگ جدید و پالایش گسترده در سیستم ها، مشاغل و رویه ها نیاز است.

دو حوزه اصلی سیستم مدیریت که می بایست تغییر کنند، مربوط به مسائل زیر می شوند:

  • مسئولیت پذیری نسبت به ذی نفعان غیرسنتی(جدید)
  • بهبود مستمر در فعالیتهای گزارش دهی

◄مفهوم توسعه پایدار، باید هم با برنامه ریزی کسب و کار و هم با سیستم های کنترل و اطلاعات مدیریت یکپارچه گردد.

مدیریت ارشد بایستی گزارشاتی فراهم آورد که عملکرد را باتوجه به این استراتژی ها اندازه گیری نماید.

اسلاید 8 :

برطبق اصول توسعه پایدار، برای مدیریت یک بنگاه، 7 مرحله نیاز است

انجام تجزیه تحلیل ذی نفعان

تنظیم اهداف و سیاستهای توسعه پایدار

طراحی و اجرای یک برنامه عملیاتی

ایجاد یک فرهنگ یکپارچه پشتیبان

معیارهای توسعه و استانداردهای عملکردی

تهیه گزارشات

افزایش فرآیندهای پایش درونی

اسلاید 9 :

انجام تجزیه تحلیل ذی نفعان

تجزیه تحلیل ذی نفعان به منظور شناسایی تمام بخش هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر عملیات بنگاه واقع می شوند،موردنیاز است.

تجزیه تحلیل ذی نفعان، با شناسایی گروههای مختلفی که تحت تاثیر فعالیت های کسب و کار قرار دارند، آغاز می گردد. این گروهها شامل سهامداران، اعتباردهندگان،قانون گذاران، کارکنان، مشتریان ، تامین کنندگان و جامعه ای که بنگاه در آن فعالیت می کند می باشند.

در ابتدای این قرن، استراتژی شرکتها،حرکت مستقیم به سمت کسب حداکثر نرخ بازگشت سرمایه برای سهامداران و سرمایه گذاران بود و کسب و کارها، انتظار دستیابی به اهداف محیطی و اجتماعی نداشتند. بهره برداری از منابع انسانی و طبیعی در بسیاری از صنایع، یک هنجار تلقی می شد و این به معنی عدم توجه به شهرت اجتماعی جامعه ای بود که بنگاه در آن فعالیت می نمود. بطور خلاصه، شرکتها تنها درقبال مالکان خود مسئول بودند.

اسلاید 10 :

امروزه، بنگاههای کسب و کار در کشورهای توسعه یافته در یک محیط بسیار قانونمندتر و پیچیده تر فعالیت می کنند. قوانین و مقررات زیاد، فعالیت های بنگاهها را تحت نظارت و کنترل قرار می دهد و رهبران آنها را درقبال محدوده وسیعی از ذی نفعان مسئول می سازد. توسعه پایدار، گروههای ذی نفع را حتی با دربرگرفتن نسل های آتی و منابع طبیعی گسترش می دهد.

پس از اینکه ذی نفعان، شناخته شدند، مدیریت باید سیستمی از نیازها و انتظاراتی که این گروهها دارند تهیه نماید. این لیست باید هم نیازهای فعلی و هم نیازهای آتی را به منظور عمل به مفهوم توسعه پایدار بیان نماید.کلید حل این مساله، تجزیه تحلیل این امر است که چگونه فعالیت های سازمان هر مجموعه از این ذی نفعان را بطور مثبت و منفی تحت تاثیر قرار می دهند .

تجزیه تحلیل ذی نفعان، منجر به مشخص شدن انتظارات متضاد می گردد. برای مثال، مشتریان ممکن است اکنون متقاضی محصولات ایمن و جدید باشند درحالیکه کارکنان ممکن است بر این باور باشند که بکارگیری چنین سیاستی شغل آنها را تهدید خواهد کرد. ضمنا در این خصوص ممکن است سهامداران، نگران بازگشت سرمایه خود باشند.

یک تجزیه تحلیل ذی نفع می تواند یک راه مفید برای شناسایی حوزه های تضاد و تعارض بالقوه در میان گروههای ذی نفع باشد قبل از اینکه آن تعارضات به واقعیت بپیوندد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید