دانلود فایل پاورپوینت استفاده از نقشه شناختی در استراتژی

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استفاده از نقشه شناختی در استراتژی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استفاده از نقشه شناختی در استراتژی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

—توضیحا ت تکمیلی SODA

—بیان یک مورد مطالعاتی SODA

—جمع بندی و نتیجه گیری

اسلاید ۲ :

—سعی می شود مطالبی که در کتاب به آن  ها کمتر پرداخته شده بیان شود.

—برای فهمیدن مطالب پایه  ای به اسلایدهای  درس رجوع کنید.

—این متدولوژی یک متدولوژی ساختاردهی به  مسئله Problem Structuring Methods (PSMs)– است که در زمره Soft OR در مکاتب انگلیسی و در زمره رویکردهای سیستمی نرم در مکاتب آمریکایی قرار می گیرد.

—ماهیت اساسی SODA این است که رویکردی است که سبب می شود موقعیت های چالشی قبلاز اتخاذ تصمیم بهتر شناخته شوند.

—در این متدولوژی از لینک های علی استفاده می شود تا زنجیره استدلالات پدیده هایی که بر اهداف اثرگذار است، ایجاد گردد.

اسلاید ۳ :

گزاره اکرمن : «تفسیر از یک پدیده واقعیت است.» (طبق نظر فیلسوفان اسلامی این گزاره مردود است. فهم از واقعیت متفاوت است نه واقعیت)
بر اساس این فهم های متفاوت از واقعیت است که تصمیمات مختلف اتخاذ می گردد.
پس درک فهم دیگران از واقعیت به فهم تصمیم آن ها و در نهایت به همگرایی در تصمیم کمک می کند.
از سویی داشتن این تکثر سبب می شود دید جامع و مانعی از مسئله ایجاد گردد.

اسلاید ۴ :

با باز کردن و فهم مسئله مشارکت کنندگان راضی تر هستند و نقشه شناختی را استوارتر و منطقی تر می دانند.
این امر کمک می کند تا اسیر تقلیل گرایی (دیدن مسئله از ابعادی محدود) و دگماتیسم (اظهار عقیده بدون دلیل) نشویم.
این متدولوژی بر اساس دو تئوری «تئوری ساخته های فردی» و «رفتار سازمانی» بنا شده است.

اسلاید ۵ :

SODA چهار دیدگاه مرتبط تئوریک را شامل می شود:
فردی: مبتنی بر روان شناسی شناخت
گروه ها و سازمان ها: مبتنی بر استعاره «محل مذاکره بین افراد»
مشاوره: مبتنی بر روابط بین تسهیل گر (مدل ساز) و گروه مشتری
تکنولوژی و تکنیک: مبتنی بر نحوه ساختن نمودارهای شناختی جهت ایجاد مدل بصری

اسلاید ۶ :

 

نقشه شناختی مدلی است که استدلالات ذهنی افراد در مورد یک پدیده را به صورت:
مفاهیم موجود در ذهن او (Concept) – اسامی در زبان-
روابط موجود بین این مفاهیم (Semantic) – افعال + حروف در زبان-
بیان می کند.
معنای دقیق مفاهیم در ارتباط با سایر مفاهیم در زمینه نقشه شناختی تدقیق و تکمیل می گردد. (Context)

اسلاید ۷ :

سازمان هایی که SODA در آن به کار گرفته شده است:
Shell international
Reed elsevier
Grant thorton (australia)
The northern ireland prison services
The national health service
Scottish natural heritage
Quantum media
Scottish water
AMEC process and engineering
Strathclyde poverty alliance
Cardonald college
IKAD (france)
SES global
Bombardier,
Strathclyde police

اسلاید ۸ :

Kelly 11 نتیجه از کار خود در زمینه «تئوری ساخته فردی» ارائه کرد که ۵ مورد آن در SODA به کار می رود:
ساخت: ساخته ها برای مدل کردن تجربیات یک فرد و ساختن جهان بینی وی به کار می روند.
سازمان: ساخته ها به صورت سلسله مراتبی سازمان می یابند. بدین صورت که در راس نمودار SODA ارزش ها و اعتقادات –نیروهای محرکه برای افراد- و در سطح پایین تر پیامدها (وقایعی که اهداف و ارزش ها را متاثر می کنند) و در سطح پایین تر از آن گزینه ها و محدودیت ها قرار دارند (محل مداخله در سیستم) قرار دارند.

اسلاید ۹ :

فردیت: هر شخص یک واقعه خاص را به شکل های مختلف می فهمد و درک می کند.
عمومیت: موفقیت تیم تصمیم ساز در درک نحوه فهمیدن اعضا و تشابهات و تفاوتات بین آن ها است.
گروه گرایی: تیم تصمیم باید علاوه بر فهم ساخته های ذهنی مشارکت کنندگان توان همگرایی و رساندن آن ها به گزینه های مورد توافق را داشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

جملات را به عبارات متمایز تقسیم کنید. معمولا در صحبت های عادی ما سه یا چهار عبارت ارتباط علی در یک جمله وجود دارد.
برای مثال: «در این ارائه لازم است تا مطالب بیشتری در توضیح متدولوژی در ابتدا در جهت روشن شدن آن مطرح گردد.»
که خود این جمله شامل ۳ گزاره است که هر یک باید جداگانه به عنوان یک مفهوم مجزا مطرح گردد.

سلسله مراتب را ایجاد کنید و با حرکات و بالا و پایین نمودار را تکمیل کنید. سوالاتی مانند «چگونه هدف محقق می گردد؟» به کشف گزینه ها می انجامد. و سوالاتی مانند «چرا این امر اهمیت دارد؟» به کشف اهداف می انجامد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 38 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد